Toto oznámenie o ochrane osobných údajov nadobudlo účinnosť 20. decembra 2019.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov popisuje, ako spoločnosť TCL a/alebo jej dcérske spoločnosti a pobočky (dohromady „TCL“ alebo „my“) chráni vaše osobné údaje, ktoré spracovávame a spravujeme („vaše osobné údaje“), aké typy osobných údajov o vás zhromažďujeme a ako s nimi nakladáme, ako ich zverejňujeme a aké sú vaše práva týkajúce sa spracovania osobných údajov. Ochrana vášho súkromia je pre nás dôležitá.Pri spracovávaní vašich osobných údajov rešpektujeme vaše súkromie.

Spoločnosť TCL chráni vaše osobné údaje v súlade so všetkými platnými zákonmi na ochranu súkromia a našimi zásadami ochrany osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov poskytuje prehľad najbežnejších činností spoločnosti TCL týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov. Upozorňujeme vás, že určité konkrétne činnosti týkajúce sa spracovania údajov môžu podliehať samostatnými a prispôsobenými prehláseniami o ochrane osobných údajov, ktoré budú okrem oznámenia o ochrane osobných údajov platiť.

Kedy sa uplatňuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov?

Toto upozornenie o ochrane osobných údajov sa uplatňuje vždy, keď zhromažďujeme osobné informácie od vás alebo o vás, keď pristupujete alebo používate niektorý z našich webových stránok, TCL a príslušných zariadení značky Alcatel, služby (vrátane streamovacích služieb, online služieb a služieb poskytovaných prostredníctvom vášho účtu TCL), aplikácie, softvér , technológií a akýchkoľvek iných materiálov („materiály TCL“) alebo ak nás akýmkoľvek spôsobom kontaktujete. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobných spotrebiteľov a iné osoby v rámci našich klientov, obchodných partnerov, dodávateľov a iných organizácií, s ktorými TCL má alebo uvažuje o obchodnom vzťahu. Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na ktorúkoľvek z nasledujúcich sekcií:

· Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme

· Účel využitia vašich osobných údajov

· Poskytovanie vašich informácií tretím stranám

· Odkazy tretích strán

· Medzinárodný prenos osobných údajov

· Zabezpečenie vašich osobných údajov

· Doba uchovávania osobných údajov

· Vaše práva

· Konkrétne podmienky produktu

· Používanie súborov cookies

· Napíšte nám

Toto upozornenie o ochrane osobných údajov môžeme kedykoľvek aktualizovať, aby sme zohľadnili zmeny v spôsobe zhromažďovania a používania vašich osobných údajov alebo zmeny príslušných zákonov. Akákoľvek aktualizácia tohto oznámenia o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť jeho uverejnením na našej webovej stránke http://www.tcl.com/sk/sk/privacy-notice.html. Okrem toho vám môžeme poslať správu s informáciami o zmenách tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Návštevou našich webových stránok alebo používaním našich zariadení a služieb a / alebo poskytnutím svojich informácií prijímate a súhlasíte s postupmi opísanými v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme

Môžeme zhromažďovať a spracovávať vaše nasledujúce osobné údaje:

· Informácie, ktoré nám poskytujete. To zahŕňa informácie o vás, ktoré nám poskytujete vyplnením formulárov, zadaním informácií na našich webových stránkach, vytvorením používateľských účtov alebo komunikáciou s nami, či už osobne, telefonicky, online, e-mailom alebo iným spôsobom. Pod pojmom „Osobné údaje“ znamená: (i) akékoľvek údaje, ktoré podľa kalifornského zákona o ochrane spotrebiteľa (CCPA) prípadne identifikujú konkrétnych zákazníkov alebo domácnosti, vzťahujú sa k nim, opisujú ich, možno ich primerane priradiť priamo alebo nepriamo, a (ii) všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („subjekt údajov“), kdekoľvek sa vzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“). Do osobných údajov patrí medzi inými nasledujúce údaje:

· Osobné a/alebo obchodné kontaktné údaje: vaše meno, doručovacia, fakturačná a/alebo obchodná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo;

· Prihlasovacie údaje: užívateľské meno, heslo, prezývka;

· Demografické údaje: dátum narodenia, pohlavie;

· Platobné údaje: údaje o vašej debetnej alebo kreditnej karte, bankové údaje alebo iné platobné a finančné údaje;

· Vaše ďalšie údaje, ako je vaše povolanie, jazyk, hlasové vzorce;

· Informácie o materiáloch a službách TCL, ktoré vlastníte a používate, umiestnenie vášho zariadenia a časové pásmo a osvedčenie o ich zakúpení.

Okrem určitých informácií, ktoré sú zo zákona vyžadované, je vaše rozhodnutie poskytnúť akékoľvek osobné údaje spoločnosti TCL dobrovoľné. Ak si teda neželáte poskytnúť spoločnosti TCL vaše osobné údaje, nebude to mať pre vás žiadne nepriaznivé dôsledky. Vezmite však na vedomie, že ak spoločnosti TCL neposkytnete určité osobné údaje, TCL nemusí byť schopná splniť niektoré účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a možno nebudete môcť používať alebo mať prístup k určitým zariadeniam alebo službám TCL, ktoré vyžadujú použitie týchto osobných údajov.

· Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme alebo generujeme. Do týchto informácií patrí medzi inými nasledujúce informácie:

· Podrobnosti o vašom využívaní účtu TCL, aplikácií TCL, webových stránok a zariadení TCL a Alcatel;

· Podrobnosti o vašom používaní produktov, ktoré vám dodávame, ako napríklad obsah prezeraný prostredníctvom zariadení a zvykové návyky;

· IP adresa, MAC adresa, ID zariadenia, ID terminálu, sériové číslo, číslo IMEI, číslo IMSI a akékoľvek ďalšie identifikátory zariadenia alebo informácie o zariadení týkajúce sa vašich materiálov TCL; informácie o geografickej polohe poskytované signálom GPS vášho zariadenia alebo komunikované prostredníctvom blízkych prístupových bodov Wi-Fi a mobilných veží, keď používate určité služby a povolíte funkciu určovania polohy;

· chybné protokoly,chybné  kódy, opisy chýb a ďalšie informácie, ktoré poskytujete, týkajúce sa porúch alebo porúch, ku ktorým došlo u akéhokoľvek z vašich materiálov TCL; a

· v prípade poskytnutia popredajného servisu, nahrávky telefonických rozhovorov medzi vami a našimi zamestnancami.

· Informácie, ktoré získavame z iných zdrojov. Do týchto informácií patria medzi inými nasledujúce informácie:

· informácie zo sociálnych médií;

· Informácie získané od iných poskytovateľov produktov, služieb, webových stránok a aplikácií;

· ďalšie komerčne alebo verejne dostupné zdroje; a

· ak sa zúčastňujete programov prieskumu trhu organizovaných a/alebo sponzorovaných spoločnosťou TCL, môžeme tiež zhromažďovať informácie z webových stránok tretích strán alebo sietí sociálnych médií v súlade so zásadami ochrany osobných údajov týchto príslušných webových stránok a sociálnych médií.

kedykoľvek od tretích strán zhromažďujeme vaše údaje, ubezpečujeme sa, že tieto tretie strany môžu tieto informácie s nami zdieľať, a že naše používanie osobných údajov, ktoré sme od týchto strán zhromaždili, je v súlade so všetkými platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

Nebudeme vedome zhromažďovať žiadne osobné informácie o deťoch mladších ako 13 rokov, bez toho aby sme dali jasne vedieť, že takéto informácie by mali byť poskytované len so súhlasom rodičov alebo poručníkov, ak to vyžadujú platné zákony. Spoločnosť TCL bude vyžívať osobné údaje týkajúce sa detí, ak to zákon dovoľuje, ak bol získaný požadovaný súhlas rodičov alebo opatrovníkov.

Účely využitia vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať, uschovávať, spracovávať alebo inak používať nasledujúcimi spôsobmi a na nasledujúce účely:

· na spravovanie našich produktov a služieb a vášho používania našich materiálov TCL

· na poskytovanie aktualizácií softvéru, servisu opráv a technickej podpory k materiálom TCL;

· na poskytovanie asistencie pri spravovaní vášho účtu TCL;

· na umožnenie vášho sťahovania a nakupovania našich produktov a služieb, ako sú naše aplikácie a súvisiace webové stránky a/alebo na poskytnutie prístupu k aplikáciám tretích strán nainštalovaným na zariadení;

· na spracovávanie platobných transakcií alebo objednávok týkajúcich sa materiálov TCL;

· aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti s materiálmi a službami TCL, napríklad v prípade, že došlo k zmene akéhokoľvek materiálu TCL alebo že sa v ňom vyskytujú chyby;

· (najmä pri používaní vášho obchodného kontaktu) Na vykonávanie bežných obchodných operácií a pre súvisiace administratívne účely;

· na ochranu proti podvodom a ďalším právnym alebo informačným bezpečnostným rizikám a jej predchádzaním.

· na zabezpečenie materiálov TCL a predchádzanie trestnej činnosti a podvodom;

· na odpovedanie akýchkoľvek sťažností alebo otázok, ktoré môžete vzniesť v súvislosti s materiálmi TCL a obhajovať a vykonávať zákonné práva;

· na zlepšovanie alebo personalizáciu materiálov TCL alebo vývoju nových;

· na spravovanie súťaží, zliav, akcií, prieskumu trhu, prieskumu týkajúceho sa materiálov TCL;

· na uľahčovanie interných účelov, ako je audit, analýza dát a výskum, s cieľom zlepšiť naše produkty, služby, prežitky používateľov a komunikáciu so zákazníkmi;

· na dodržiavanie všetkých platných zákonov, predpisov, smerníc a súdnych rozhodnutí;

· aby sme vám zasielali čo najrelevantnejšie informácie o materiáloch TCL. Na určité marketingové aktivity môžeme potrebovať váš súhlas. Ponúkame vám niekoľko spôsobov, ako sa odhlásiť od prijímania určitých komunikácií od nás. Ak si prajete odhlásiť sa od prijímania e-mailových marketingových komunikácií od nás, môžete kliknúť na odkaz „Odhlásiť sa“, ktorý sa nachádza v dolnej časti e-mailu, a postupujte podľa pokynov.Svoju preferenciu môžete kedykoľvek prekontrolovať a aktualizovať pomocou metódy, ktorá vám bola poskytnutá.

Vami poskytnuté osobné údaje nepredávame ani inak nezverejňujeme, okrem prípadov opísaných v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, ktoré s vami zdieľame v čase zberu údajov alebo ako je opísané v akomkoľvek príslušnom konkrétnom oznámení o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane, ibaže by takéto zverejnenie bolo potrebné v súvislosti s právnym účelom spracovania, ako je lepšie popísané v nasledujúcej sekcii „Poskytovanie vašich osobných údajov tretím stranám“.

Vaše osobné údaje môžeme spracovať na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pretože platí jedna alebo viac z týchto podmienok:

· spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy s vami a na to, aby sme vám mohli poskytnúť produkty a služby;

· Spoločnosť TCL je povinná tak robiť v súlade so zákonnou povinnosťou, ktorej podlieha;

· Spracovanie je nevyhnutné, aby spoločnosť TCL stanovovala, uplatňovala alebo obhajovala svoje zákonné práva alebo za účelom súdneho konania;

· Spoločnosť TCL má oprávnený záujem na zhromažďovanie a spracovávanie vašich osobných údajov, napríklad v súvislosti s nasledujúcimi činnosťami:

· vykonávanie prieskumu trhu v súvislosti s našimi produktmi a službami, v súlade s právnymi predpismi;

· zlepšovanie produktov a služieb, ktoré poskytujeme;

· vytváranie čo najrelevantnejších komunikácií alebo obsahu pre vás;

· minimalizovanie našich rizík, napríklad v súvislosti s úverom alebo podvodom; a

· vyvíjanie nášho školiaceho procesu a systémov; a

· udelili ste svoj predchádzajúci súhlas s určitými typmi spracovania. Napríklad ste možno súhlasili s prijímaním marketingových správ od nás alebo od tretích strán v mene spoločnosti TCL.

Poskytovanie vašich osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť pobočkám a dcérskym spoločnostiam spoločnosti TCL v prípade jednej alebo viacerých nižšie popísaných okolností:

· aby nám pomohli s poskytnutím materiálov spoločnosti TCL pre vás;

· keď ponúkame produkty a služby, ktoré sú poskytované pobočkami a/alebo dcérskymi spoločnosťami spoločnosti TCL; a

ak je to nevyhnutné pre jeden z účelov, na ktoré spoločnosť TCL zákonne spracováva vaše osobné údaje podľa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. V prípade poskytnutia vašich osobných údajov akejkoľvek pobočke alebo dcérskej spoločnosti TCL za vyššie uvedených podmienok prijmeme príslušné opatrenia, aby sme zaistili, že prístup k vašim osobným informáciám bude poskytnutý iba zamestnancom pobočiek a dcérskych spoločností spoločnosti TCL, ktoré ich potrebujú na účel spracovania údajov podľa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov a v súlade so zásadou minimalizácie údajov.

Môžeme tiež zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, aby sme vám mohli v určitých situáciách byť viac nápomocní, vrátane nasledujúcich situácií:

· v prípade predaja akéhokoľvek podniku alebo aktív spoločnosti TCL alebo zlúčenie s inou spoločnosťou môžeme vaše osobné údaje poskytnúť potenciálnemu kupcovi za účelom náležitého preverenia a po dokončení predaja alebo zlúčenia;

· s týmito tretími stranami môžeme zdieľať vaše osobné údaje v prípade, že vám ponúkame produkty alebo služby tretích strán;

· v prípade, že poskytnete svoj súhlas s poskytnutím vašich osobných údajov konkrétnej a identifikovanej tretej strane alebo kategóriu tretích strán;

· zástupcom alebo dodávateľom tretích strán (napríklad poskytovateľom našich služieb elektronického ukladanie dát), ktoré si najmeme za účelom podpory pri poskytovaní našich služieb a produktov pre vás. Uistíme sa, že tieto tretie strany budú spracovávať vaše osobné údaje v súlade s ustanoveniami uvedenými v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a s povinnosťou zachovania mlčanlivosti;

· obchodným partnerom, ktorí poskytujú produkty a / alebo služby, ktoré sú vložené do materiálov TCL, ktoré vám poskytujeme alebo slúžia ako ich súčasť. Tieto tretie strany budú zodpovedať za to, ako používajú vaše osobné údaje v súvislosti s ich službami a produktmi, ako je popísané v nimi poskytnutom samostatnom oznámenia o ochrane osobných údajov; a,

· v rozsahu vyžadovanom zákonom, ak sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje za účelom splnenia akýchkoľvek zákonných povinností, stanovenie, výkon alebo hájenie našich zákonných práv.

Odkazy tretích strán

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na stránky tretích strán. Nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov alebo obsah takýchto iných webových stránok a toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa na ne nevzťahuje. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok ohľadne toho, ako tieto iné webové stránky používajú vaše osobné údaje, si prosím prečítajte ich zásady a kontaktujte ich priamo.

Medzinárodný prenos osobných údajov

Vaše používanie účtu TCL alebo iných materiálov TCL môže zahŕňať odovzdávanie, ukladanie a spracovanie vašich osobných údajov v rámci a mimo vašu krajinu pobytu v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov. Zákony o ochrane osobných údajov v krajinách, do ktorých môžu byť vaše osobné údaje prenášané, nemusia zaručovať rovnakú úroveň ochrany ako vaša krajina.

Prenos osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), kde sa vzťahuje GDPR

Ak odovzdávame vaše osobné údaje z EEA do krajín mimo EEA, zaistíme, aby boli chránené spôsobom, ktorý je v súlade s tým, ako budú chránené vaše osobné údaje v EEA, a bude zabezpečená primeraná úroveň ochrany, prostredníctvom jedného z nasledujúcich mechanizmov:

· tretie krajiny, do ktorej odovzdávame vaše osobné údaje, bola uznaná ako schopná zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň ochrany rozhodnutím Európskej komisie;

·dovozca a vývozca podpísali „štandardné zmluvné klauzuly” schválenej rozhodnutím Európskej komisie z 5. februára 2010, ktorým sa stanovujú povinnosti chrániť osobné údaje v súlade s normami EÚ; alebo

· pokiaľ ide o prevod do Spojených štátov, môže sa použiť štít EÚ-USA na ochranu súkromia a dovozca je povinný sám vydať osvedčenie, že dodržiava zásady štítu na ochranu súkromia.

· Ak neexistuje dostatočná úroveň ochrany, poskytuje správca a spracovateľ primerané záruky a vynútiteľné práva dotknutých osôb a pre dotknuté osoby sú k dispozícii účinné právne prostriedky nápravy.

V prípade odovzdávania mimo krajiny EEA (vrátane kópie štandardných zmluvných doložiek uzatvorených s dovozcami v tretej krajine) môžete požiadať o ďalšie podrobnosti o tom, ako chránime vaše osobné údaje tým, že nás budete kontaktovať podľa popisu v nižšie uvedenej sekcii „Napíšte nám“.

Zabezpečenie vašich osobných údajov

Prijali sme organizačné, fyzické a technické bezpečnostné opatrenia, ktoré sú v súlade s priemyselnými štandardmi, aby sme chránili vami poskytnuté osobné údaje a zabránili akémukoľvek neoprávnenému prístupu, zverejneniu, použitiu, úpravám, poškodeniu alebo strate dát.Na ochranu vašich osobných údajov prijmeme všetky primerané a praktické kroky, vrátane nasledujúcich:

· Použijeme SSL a ďalšie technické opatrenia na zabezpečenie šifrovanie v súvislosti s našimi službami a produktmi. Budeme pravidelne kontrolovať náš postup zhromažďovania, uschovávania a spracovania informácií (vrátane fyzických bezpečnostných opatrení), aby sme zabránili neoprávnenému prístupu do systému.

· Našim zamestnancom a zamestnancom tretích strán povolíme prístup k vašim osobným údajom len v súlade so zásadou potrebných znalostí, aby nám pomohli spracovať vaše osobné údaje a poskytnúť vám služby. Na týchto zamestnancov a externých pracovníkov (nami autorizované tretie strany), sa vzťahujú prísne zmluvné povinnosti mlčanlivosti.Ak nesplní tieto povinnosti mlčanlivosti, môžu byť zodpovední za porušenie povinnosti mlčanlivosti a ich vzťah s nami môže byť ukončený.

· Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás nesmierne dôležitá. Budeme pokračovať v našom úsilí chrániť vaše osobné údaje a vykonávať bezpečnostné opatrenia, ako je úplné šifrovanie pre ukladanie a prevádzanie informácií, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu, použitie alebo zverejnenie vašich osobných údajov. Nikto iný ako používateľ nemá prístup ku konkrétnemu obsahu určitých šifrovaných údajov.

· Prijmeme šifrovacie a iné bezpečnostné opatrenia na prenos a uloženie vašich konkrétnych osobných údajov; a použijeme technické opatrenia na spracovanie vašich osobných biometrických informácií pred ich uložením, napr. budeme ukladať len základné komponenty týchto osobných biometrických informácií.

· Budeme obozretne vyberať obchodných partnerov a poskytovateľov služieb a zavádzať požiadavky na ochranu osobných údajov do obchodných zmlúv alebo auditov a do hodnotenia medzi oboma stranami.

· Budeme vykonávať školenie, testovanie a propagačné akcie na tému bezpečnosti a ochrany súkromia, aby sme zvýšili povedomie zamestnancov o dôležitosti ochrany osobných údajov.

Majte však na pamäti, že nemožno zaručiť 100% bezpečný prenos dát cez internet. V dôsledku toho nemôžeme zaistiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek osobných údajov, ktoré nám odovzdáte, a vy rozumiete, že odovzdanie akýchkoľvek vašich osobných informácií je na vaše vlastné riziko.Ak sa dozvieme o porušení bezpečnostného systému, budeme konať včas v súlade s platnými zákonmi.

Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť TCL si uchová vaše osobné údaje len po dobu nevyhnutne nutnú a tieto údaje budú po primeranom čase zmazané podľa nasledujúcich kritérií:

· Spoločnosť TCL si uchová vaše osobné údaje, ak s vami má trvalý vzťah;

· Spoločnosť TCL si uchová vaše osobné údaje, ak je to potrebné na dodržanie zákonnej povinnosti, ktorým podlieha; a TCL si uchová vaše osobné údaje v prípade vhodnosti kvôli ochrany alebo zlepšeniu právneho postavenia spoločnosti TCL (napr. v súvislosti so súdnymi spormi, regulačnými vyšetrovaniami).

Vaše práva

Zákony o ochrane osobných údajov vám môžu poskytnúť radu zákonných práv k vašim osobným údajom, ktoré o vás vedieme. Nie všetky zákony o ochrane osobných údajov sú rovnaké, preto nie všetky tieto práva platia na všetkých miestach. Na niektoré z týchto práv sa tiež vzťahuje kvalifikácia a obmedzenia a ich uplatňovanie môže mať vplyv na služby a produkty, ktoré vám poskytujeme. Uvedomujeme si však, že vaše osobné údaje patria iba vám, a preto máte právo kontrolovať, ako s nimi zaobchádzame.

Vaše práva môžu zahŕňať:

· Právo požiadať o prístup k osobným informáciám, ktoré o vás spracúvame, vrátane práva na získanie informácií o týchto údajoch a ich kopírovanie;

· právo kedykoľvek odvolať váš súhlas s naším spracovaním vašich osobných údajov. Upozorňujeme vás však, že môžeme mať stále právo spracovávať vaše osobné údaje, pokiaľ k tomu máme iný legitímny dôvod (iný ako súhlas);

· za určitých okolností, právo na príjem niektorých osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a/alebo požadovať, aby sme tieto údaje odovzdali tretej strane, ak je to technicky možné. Upozorňujeme vás, že toto právo sa vzťahuje len na osobné údaje, ktoré ste nám poskytli;

· právo požiadať o opravu vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné;

· Právo požiadať, aby sme za určitých okolností vymazali vaše osobné informácie. Upozorňujeme, že môžu nastať okolnosti, keď nás požiadate o vymazanie vašich osobných údajov, ale máme zákonné právo si ich ponechať;

· Právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov za určitých okolností a právo požadovať, aby sme ho obmedzili. Opäť sa môžu vyskytnúť okolnosti, kedy budete namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov alebo nás požiadate o jeho obmedzenie, ale máme zákonné právo pokračovať v spracovávaní vašich osobných údajov a / alebo zamietnuť túto žiadosť; a

· Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnosti sú uvedené nižšie), ak si myslíte, že sme porušili niektoré z vašich práv.

Svoje práva môžete uplatniť tak, že nás budete kontaktovať pomocou podrobností uvedených v časti „Kontaktujte nás“ nižšie.

Je možné, že pred dokončením vašej žiadosti budeme musieť potvrdiť vašu overiteľnú žiadosť spotrebiteľa a napríklad vás môžeme požiadať o potvrdenie údajov, ktoré už o vás máme. Osobné údaje poskytnuté v overiteľné žiadosti zákazníka použijeme iba na overenie totožnosti alebo oprávnenie žiadateľa na podanie žiadosti.

Viac informácií o svojich právach sa dozviete na príslušnom dozornom orgáne, alebo tu môžete podať sťažnosť, ak sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov porušuje platné zákony. Kontaktné údaje všetkých dozorných orgánov Európskej únie nájdete tu: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Vaše kalifornské  práva na ochranu súkromia

Podľa kalifornského práva sme povinní poskytnúť nasledujúce informácie. Zhromaždili sme tieto osobné údaje za posledných 12 mesiacov:

 

Kategórie osobných údajov

 

Zdroj(e)

 

Účel(y)

 

Poskytovanie údajov tretím osobám

 

Identifikátory, ktoré môžu zahŕňať meno, poštovú adresu, online identifikátor, adresu internetového protokolu, e-mailovú adresu alebo názov konta

 

Priamo od vás

nepriamo od vás (napr. z pozorovaní vašich aktivít na našich webových stránkach)

od poskytovateľa služieb tretích strán, ako sú sociálne médiá

 

Aby sme splnili dôvod, pre ktorý ste nám údaje poskytli, napr. aby sme vám mohli pomôcť pri spravovaní vášho účtu TCL, kontaktovať vás ohľadom našich produktov a služieb a odpovedali na otázku alebo spracovali objednávku

 

Poskytovanie údajov na obchodné účely: spoločnostiam v rámci skupiny spoločnosti TCL, poskytovateľom internetových služieb, spracovateľom platieb

 

Kategórie osobných údajov obsiahnuté v záznamoch o zákazníkoch, ktoré môžu zahŕňať meno, adresu, telefónne číslo, zamestnanie, číslo bankového účtu, číslo kreditnej karty, číslo debetnej karty alebo akékoľvek iné platobné a finančné údaje

 

Priamo od vás

 

Aby sme splnili dôvod, pre ktorý ste nám údaje poskytli, napr. aby sme vám mohli pomôcť pri spravovaní vášho účtu TCL, kontaktovať vás ohľadom našich produktov a služieb a odpovedali na otázku alebo spracovali objednávku

 

Poskytovanie údajov na obchodné účely: spoločnostiam v rámci skupiny spoločnosti TCL, poskytovateľom internetových služieb, spracovateľom platieb

 

Komerčné údaje, ktoré môžu zahŕňať záznamy o zakúpených, obdržaných alebo uvažovaných produktoch či službách alebo iných nákupných alebo konzumných záznamoch alebo tendenciách

 

Priamo od vás

 

Aby sme splnili dôvod, pre ktorý ste nám údaje poskytli, napr. aby sme vám mohli pomôcť pri spravovaní vášho účtu TCL, kontaktovať vás ohľadom našich produktov a služieb a odpovedali na otázku alebo spracovali objednávku

 

Poskytovanie údajov na obchodné účely: spoločnostiam v rámci skupiny spoločnosti TCL, poskytovateľom internetových služieb

 

Aktivita na internete alebo iných podobných sieťach, ktorá môže zahŕňať históriu prehliadania, históriu vyhľadávania, informácie o interakcii zákazníka s webovou stránkou, aplikáciou alebo reklamou

 

Nepriamo od vás (napr. z pozorovaní vašich aktivít na našich webových stránkach)

 

 

Aby sme splnili dôvod, pre ktorý ste nám údaje poskytli, napr. k vylepšeniu našich produktov alebo služieb alebo na poskytovanie cielenej reklamy

 

Poskytovanie údajov na obchodné účely: spoločnostiam v rámci skupiny spoločnosti TCL, poskytovateľom internetových služieb

 

Geolokačná dáta, ktoré môžu zahŕňať fyzické umiestnenie alebo pohyby

 

Priamo od vás

 

Aby sme splnili dôvod, pre ktorý ste nám údaje poskytli, napr. aby sme vám mohli pomôcť pri spravovaní vášho účtu TCL, kontaktovať vás ohľadom našich produktov a služieb a odpovedali na otázku alebo spracovali objednávku alebo poskytovali cielenú reklamu

 

Poskytovanie údajov na obchodné účely: spoločnostiam v rámci skupiny spoločnosti TCL, poskytovateľom internetových služieb

 

Závery vychádzajúce z iných osobných údajov, ktoré môžu zahŕňať profil odrážajúci osobné preferencie, charakteristiky, psychologické trendy, predispozície, správanie, postoje, inteligenciu, schopnosti a zručnosti

 

 

Nepriamo od vás (napr. z pozorovaní vašich aktivít na našich webových stránkach)

od poskytovateľa služieb tretích strán, ako sú sociálne médiá

 

Aby sme splnili dôvod, prečo ste nám údaje poskytli, napr. k poskytovaniu cielenej reklamy

 

Poskytovanie údajov na obchodné účely: spoločnostiam v rámci skupiny spoločnosti TCL, poskytovateľom internetových služieb

Len pre obyvateľov Kalifornie v Spojených štátoch amerických budete mať, okrem vyššie uvedených práv v časti „Vaše práva“, od 1. januára 2020 nárok na nasledujúce práva:

· právo na informácie. Môžete požiadať o informácie o kategóriách a konkrétnych osobných údajoch, ktoré sme o vás zhromaždili, ako aj o kategóriách zdrojov, z ktorých sú tieto informácie zhromažďované, o účele zberu týchto informácií a predaji alebo zverejňovanie vašich osobných údajov tretím stranám na komerčné účely;

· Právo odstúpiť od predaja vašich osobných údajov tretím stranám. Ak sú Osobnými údajmi, ktoré sa majú predať, osobné údaje dieťaťa vo veku od 13 do 16 rokov, má právo odhlásiť sa. Ak je dieťa mladšie ako 12 rokov, vyžaduje sa povolenie rodiča / opatrovníka;

· právo nebyť diskriminovaný za výkon niektorého z vyššie uvedených práv; a

· okrem určitých právnych výnimiek máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.

Kalifornský občiansky zákonník, oddiel 1798.83, navyše umožňuje užívateľom, ktorí sú obyvateľmi Kalifornie, požadovať určité informácie týkajúce sa zverejnenia osobných údajov tretím stranám na účely ich priameho marketingu. Ak chcete takúto žiadosť podať, kontaktujte nás na nižšie uvedených kontaktných údajoch a do poľa predmetu žiadosti vložte „Shine the Light“.

Svoje práva môžete uplatniť tak, že nás budete kontaktovať pomocou podrobností uvedených v časti „Kontaktujte nás“ nižšie. Môžete poveriť oprávneného zástupcu, aby podal žiadosť vo vašom mene. Takýto oprávnený zástupca musí byť zaregistrovaný u kalifornského štátneho tajomníka. Môžeme odmietnuť žiadosť zástupcu, ktorý nepredloží dôkaz, že ste boli oprávnený konať vo vašom mene.

Konkrétne podmienky produktu

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vo všeobecnosti vzťahuje na to, ako používame vaše osobné údaje v súvislosti s našimi produktmi a službami. Môžeme tiež spracovať ďalšie osobné informácie týkajúce sa konkrétnych produktov alebo služieb.

· Chytrý televízor

· My a naši partneri tretích strán zhromažďujeme osobné informácie o vašom používaní inteligentných televízorov, ako je názov a dĺžka prehrávaných videí, obľúbené stránky používateľa, zobrazenej stránky a čas strávený na týchto stránkach. Je to preto, aby sme mohli lepšie porozumieť tomu, ako naši zákazníci používajú tento produkt a zabezpečiť, aby sme sa mohli aj naďalej zlepšovať a prispôsobovať naše služby.

· Môžeme zhromažďovať ďalšie osobné údaje, aby sme mohli určiť problémy s chytrými televízormi na diaľku. Môžeme napríklad zhromažďovať snímky obrazovky v reálnom čase a informácie o dátach uložených vo vašich chytrých televízoroch. Tým zabezpečujeme, že problémy s vaším chytrým televízorom bude možné vyriešiť čo najefektívnejšie.

· Zhromažďujeme tiež osobné informácie o vašom používaní funkcie hlasového asistenta Amazon Alexa alebo Google Action na vašich chytrých televízoroch. Medzi tieto informácie patria opis zariadenia, váš hlas, token zručností a hlasový príkaz. Ak používate funkciu hlasového asistenta, vaše hlasové dáta budú spracované spoločnosťou Google alebo Amazon. Vaše dáta budú priamo prevedené do Googlu alebo Amazonu. Informácie o ďalšom spracovaní vašich osobných údajov týmito spoločnosťami nájdete v oznámeniach o ochrane osobných údajov spoločnosti Google alebo Amazon.

· Aplikácia T-Cast

· My a naši partneri tretích strán zhromažďujeme detaily o vašom používaní aplikácie T-Cast, vrátane intenzity vášho používania aplikácie T-Cast (merané podľa počtu kliknutí, ktoré vykonáte), ako aj výberu služieb, ktorý vykonávate pomocou aplikácie T-Cast. Robíme to preto, aby sme lepšie porozumeli vášmu používanie aplikácie T-Cast a prispôsobili rozvrhnutie aplikácie vašim preferenciám.

· Aplikácia TCL Home

· My a naši partneri tretích strán zhromažďujeme podrobnosti o vašom používaní aplikácie TCL Home, napríklad o intenzite vášho používania aplikácie TCL Home, informáciách, ktoré ste poskytli prostredníctvom živého chatu, a výberu služieb, ktorý vykonávate prostredníctvom aplikácie TCL Home.Robíme to preto, aby sme lepšie porozumeli vášmu používaniu aplikácie TCL Home, zlepšili naše služby a prispôsobili rozvrhnutie aplikácie vašim preferenciám.

· Ak na prihlásenie do aplikácie TCL Home používate účet tretej strany (Facebook alebo Twitter), zhromažďujeme alebo spracovávame tiež vaše osobné údaje spojené s týmto účtom tretej strany.Príslušné informácie nájdete v oznámeniach o ochrane osobných údajov na Facebooku alebo Twitteri.

· Platforma T-Channel

· Môžeme zhromažďovať a spracovávať vaše osobné údaje spojené s vašim používateľským účtom Roku TV (napríklad vaša e-mailová adresa) a/alebo akýmkoľvek účtom tretej strany (Facebook alebo Google), ktorý môžete použiť na prihlásenie na platformu T-Channel. Ďalšie informácie o tom, ako s nami tretie strany zdieľajú vaše osobné údaje, nájdete v oznámeniach o ochrane osobných údajov príslušných tretích strán.

· Platforma T-Channel umožňuje užívateľom vyhľadávať obsah dostupný na platforme T-Channel spustením funkcie hlasového ovládania v Roku TV. Ak používate funkciu hlasového ovládania, vaše hlasové dáta budú spracované priamo spoločnosťou Roku TV. Informácie o ďalšom spracovaní vašich hlasových údajov nájdete v oznámeniach o ochrane osobných údajov spoločnosti Roku TV.

· Môžeme zhromažďovať a spracovávať dáta týkajúce sa vášho zariadenia Roku TV (napr. model zariadenia, jedinečný identifikátor zariadenia, značka, MAC adresa, verzia operačného systému Roku, región, IP adresa, verzia aplikácie) a vaše používanie platformy T-Channel (napr. záznamy klikanie a histórie prehliadania). Do analýzy takýchto dát a zostavení profilov podľa vášho použitia a preferencií môžeme zapojiť spracovateľa tretích strán.Robíme to preto, aby sme lepšie porozumeli tomu, ako naši zákazníci používajú platformu T-Channel, a aby sme vám mohli dávať odporúčania ohľadne ďalšieho obsahu, ktorý by vás mohol zaujímať.

· Mobil, tablet a zariadenia nositeľnej elektroniky TCL

· Pri vašom použití určitých aplikácií na mobile, tablete alebo zariadeniach nositeľnej elektroniky TCL môžeme zhromažďovať a spracovávať osobitné kategórie osobných údajov, ako sú biometrické a zdravotné údaje. Tieto údaje sú potrebné pre zdravotné funkcie týchto aplikácií. Osobitné kategórie vašich osobných údajov spracovávame na základe vášho výslovného súhlasu a svoj súhlas s takýmto spracovaním môžete kedykoľvek odvolať. Mali by ste si však byť vedomí toho, že ak sa tak rozhodnete, je možné, že vám nebudeme môcť naďalej poskytovať určité služby. Ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, poskytneme vám viac informácií o možných dôsledkoch;

· Okrem jedinečných identifikátorov zariadení môžeme zhromažďovať a spracovávať dáta zariadení a zaznamenávať informácie vrátane adresy URL indikujúce osoby, IP adries a podrobností o vašom používaní našich webových stránok, služieb cloudu, App Store, histórie prehliadania, vyhľadávacích dotazov, typu prehliadača a frekvencie relácií.

· Niektoré mobilné zariadenia TCL sú pod značkou Alcatel, ale toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje aj na tieto zariadenia.

Upozorňujeme, že keď na produktoch TCL pristupujete k obsahu poskytovanému treťou stranou, môže táto tretia strana zhromažďovať alebo prijímať informácie o materiáloch TCL (napr. IP adresa a identifikátory zariadení) a všetky vami požadované transakcie (napr. vašu požiadavku k nákupu alebo prenájmu takéhoto obsahu). TCL nenesie zodpovednosť za postupy ochrany súkromia alebo zabezpečenia zo strany týchto poskytovateľov tretích strán.

Používanie súborov cookies

Súbory „cookies“ a podobné webové technológie využívame k podpore určitých funkcií účtu TCL a ďalších webových stránok a aplikácií, ktoré prevádzkujeme. Súbor Cookie je časť kódu nainštalovaná vo vašom zariadení. Využívame dva typy súborov cookies: „relačné súbory cookies“ a „trvalé súbory cookies“.

Relačný súbor cookie vyprší po zatvorení vášho prehliadača. Relačný súbor cookie vás identifikuje počas relácie prehliadania priradením náhodne vygenerovaného jedinečného identifikačného čísla vášmu zariadení.Relačné súbory cookies využívame k:

· tomu, aby sme vám mohli poskytovať produkty a služby a spravovať transakcie. Môžeme napríklad umiestniť súbor cookie, aby sme si pamätali, aké položky ste uložili do online nákupného košíka; a

· určitým účelom správy a úpravy obsahu.

Trvalé súbory cookie nie sú po zatvorení prehliadača zmazané. Trvalé súbory cookies využívame:

· na zaznamenanie, či je používateľ prihlásený k účtu TCL;

· na zaznamenanie, kedy užívateľ účtu TCL alebo iného webu / aplikácie TCL dáva súhlas s naším využívaním súborov cookies;

· pre výkonové a dizajnové účely. Napríklad môžeme využívať súbory cookie na sledovanie toho, ktoré časti našich webových stránok alebo aplikácií sú populárne, a zistiť, ako vylepšiť ich funkčnosť;

· k vylepšeniu užívateľského dojmu a prispôsobenie obsahu vám na mieru. Môžeme napríklad použiť súbory cookies k zaznamenaniu užívateľských preferencií a zabezpečiť, aby bol užívateľom poskytnutý relevantnejší obsah webových stránok / aplikácií (vrátane reklamného obsahu);

· k tomu, aby nám a partnerom tretích strán, s ktorými spolupracujeme, umožnili poskytovať reklamy alebo prispôsobovať marketingové správy, s ktorých príjmom ste súhlasili. Môžeme napríklad využívať súbory cookies k zaznamenaniu toho, aké produkty a služby kupujete, alebo o ktoré prejavujete záujem a využiť služby tretích strán k umožneniu zobrazovania relevantných reklám založených na týchto informáciách na našich a iných webových stránkach / aplikáciách; a

· určitým účelom správy a úpravy obsahu.

Ak si neželáte dostávať súbory cookies, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby súbory cookies odmietol alebo aby vás upozornil, keď je do zariadenia uložený súbor cookie. Môžete tiež vymazať súbory cookies, akonáhle sa odhlásite z účtu TCL alebo pri opustení webových stránok/aplikácií TCL. Hoci pri návšteve účtu TCL nemusíte prijímať súbory cookie, ak nastavíte svoj prehliadač tak, aby súbory cookie odmietol, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie účtu TCL alebo iné webové stránky / aplikácie TCL.

Používame program Google Analytics, čo je nástroj pre webovú analýzu, ktorý nám pomáha pochopiť, ako používatelia používajú účet TCL alebo inú webovú stránku / aplikáciu TCL. Program Google Analytics sleduje váš pohyb na našom webe (tj. stránky, ktoré ste navštívili a odkazy, na ktoré ste klikli), a pomáha nám merať, ako interagujete s obsahom, ktorý poskytujeme. Tieto informácie sú používané na zostavovanie správ a pomáhajú nám vylepšovať účet TCL alebo inú webovú stránku / aplikáciu TCL. Správy odhaľujú trendy na webových stránkach bez toho, aby identifikovali jednotlivých užívateľov. Zo služby Google Analytics sa môžete odhlásiť, bez toho by to ovplyvnilo vaše používanie nášho webu.Ďalšie informácie o odhlásení zo služby Google Analytics na všetkých webových stránkach, ktoré používate, nájdete na webových stránkach Google na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ďalšie podrobnosti o súboroch cookies, ktoré využívame, nájdete v našich zásadách o súboroch cookies, ktoré nájdete tu: https://www.tcl.com/content/legal-notice/cookies-policy.html.

Iba pre obyvateľov Spojených štátov

· Iniciatíva pre sieťovú reklamu takisto ponúka spôsoby na odhlásenie z radu reklamných súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete na adrese https://www.networkadvertising.org. Upozorňujeme vás, že odhlásenie neznamená, že už nebudete dostávať online reklamu. Znamená to, že spoločnosť alebo spoločnosti, z ktorých ste sa odhlásili, už nebudú zobrazovať reklamy prispôsobené vašim preferenciám a zvyklostiam použitia.

V súčasnej dobe naše webové stránky nerozpoznávajú automatické signály prehliadača týkajúce sa mechanizmov sledovania, ktoré môžu zahŕňať pokyny „Nesledovať”.

Napíšte nám

Ak by ste chceli získať ďalšie informácie o zhromažďovaní, používaní, zverejňovaní, prevádzaní alebo spracovaní vašich osobných údajov alebo o uplatňovaní niektorého z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás podľa nižšie uvedených pokynov.

Pre obyvateľov EEA je našim zástupcom v Európskej únii TCL Europe, ktorá má svoje kancelárie na adrese 9-15 rue Rouget de L'Isle- 92130 Issy-Les-Moulineaux, Francúzsko. Kontaktujte nás na privacy_dpo@tcl.com.

Pre užívateľov v Indii je našim vedúcim pracovníkom pre spracovanie sťažností v Indii pán Sarbajit Bhattacharjee a je k dispozícii na privacyqueryindia@tcl.com.

Pre používateľov v Spojených štátoch amerických sú dcérskymi spoločnosťami TCL spoločnosti TTE Technology, Inc. a TCT Mobile Inc., ktorých adresy a kontakty sú uvedené nižšie:

TTE Technology, Inc. (Pre TCL TV a služby)
1860 Compton Ave. Corona
CA 92881
Kontaktujte nás e-mailom na adrese consumerdata@tcl.com alebo volajte na naše bezplatné číslo na 1-877-300-8837

TCT Mobile, Inc. (Pre mobilné telefóny/tablety/nositeľné zariadenia TCL a služby)
25 Edelman, suite 250
Irvine, CA 92618
Kontaktujte nás e-mailom na adrese privacy.na@tcl.com, alebo volajte na bezplatné číslo na 1-855-368-0829

Pre používateľov v Číne a ďalších regiónoch sveta je správcom údajov spoločnosť Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd, with its address at 9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Ďalšie informácie ohľadom kontaktovania spoločnosti TCL viď sekcia "Napíšte nám"