Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem aktivovať ponuku uľahčenia?
Ponuka uľahčenia umožňuje zväčšiť písmo v ponukách telefónu. Ďalej umožňuje nastavovať gestá, hardvérové tlačidlá, navigáciu atď.
1) Na použitie tejto funkcie musí byť povolené navigačné systémové tlačidlá: Prejdite do ponuky „Nastavenia“ -> „Tlačidlá a gestá“ -> „Systémová navigácia“ -> „Tlačidlá“.
2) Potom prejdite do ponuky „Nastavenia“ -> „Uľahčenie“ -> „Ponuka uľahčenia“ -> prepnite prepínač do polohy „Zapnuté“ -> stlačte „Povoliť“ -> na navigačnej lište sa objaví ikona ponuky uľahčenia.