Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám robiť, ak nemôžem prijať hovory alebo stále dostávam informácie o zmeškaných hovoroch?
1) Ak problém nastáva iba na určitých miestach, choďte na miesto so silným signálom a skúste to znovu.
2) Skontrolujte, či kovový povrch karty SIM nie je poškrabaný alebo inak poškodený. Chybná karta SIM môže mať vplyv na stabilitu signálu. V prípade potreby si od operátora vyžiadajte náhradnú SIM kartu.
3) Na telefóne skontrolujte, či nemáte zapnuté „blokovanie čísel“ alebo „filtrovanie nevyžiadaných hovorov“. Klepnite na aplikáciu „Telefón“ -> klepnite na ikonu nastavenia v pravom hornom rohu -> „Nastavenia“ -> skontrolujte „Blokované čísla“ a „ID volajúceho a spam“.
4) Pokúste sa o obnovu zapnutím a vypnutím Režimu lietadlo alebo reštartovaním zariadenia.
5) Kontaktujte, prosím, poskytovateľa služby pre informácie, či nie je potrebné vykonať reaktiváciu súvisiacu s účtom poskytovateľa služby.