Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám robiť, ak sa neozýva žiadny zvuk alebo je slabý?
Ak sa tento problém vyskytuje počas hovoru:
a) Kvalitu hovoru zlepšíte presunom na miesto so silnejším signálom alebo s menším rušením. Toto správanie je normálne a neznačí problém so zariadením.
b) Skúste pre uskutočňovanie hovorov použiť náhlavovú súpravu. Zlepšila sa kvalita hovoru? Ak je kvalita hovoru lepšia, mikrofón alebo prijímač zariadenia môžu byť poškodené. Zálohujte svoje údaje a vezmite svoje zariadenie spolu s dokladom o kúpe do nášho centra opráv. Tam získate odbornú technickú pomoc.
c) Skontrolujte stav hardvéru. Zvoľte možnosti „Centrum podpory“ -> „Diagnostika hardvéru“ -> „ZAČAŤ TESTOVANIE“ -> Udeľte oprávnenia potrebné na diagnostiku -> Podľa pokynov vykonajte test. Hlavne skontrolujte, či funguje mikrofón. Ak ide o chybu hardvéru, vykonajte zálohu osobných údajov a zariadenie odneste spolu s dokladom o kúpe do nášho servisu. Tu vám bude poskytnutá profesionálna technická pomoc.
Žiadny zvuk:
a) Skúste pri hovore zvýšiť hlasitosť stlačením tlačidla pre zvýšenie hlasitosti.
b) Skontrolujte, či je aktívny režim stlmenia. Dotykom ho vypnite.
c) Skúste uskutočniť hovor s iným telefónom. Takto si overíte, či je problém s vaším zariadením.
Ak sa tento problém vyskytuje, keď prehrávate hudbu alebo video:
a) Zvuk vášho zariadenia môže byť zlý kvôli zlému pripojeniu k internetu. Na niekoľko minút zapnite Režim lietadlo, potom ho vypnite a znovu skontrolujte pripojenie k sieti. Prípadne sa presuňte na miesto s lepším sieťovým pripojením.
b) V zariadení otvorte aplikáciu pre fotoaparát a nahrajte video. Otvorte a prehrajte nahrané video.
Ak je zvuk v poriadku, keď prehrávate video, znamená to, že reproduktor zariadenia funguje normálne.
Skúste resetovať alebo aktualizovať svoje zariadenie. (Pozrite si otázku „Ako vykonať návrat do továrenského nastavenia“ a „Ako aktualizovať svoje zariadenie“).
Ak vyššie popísané možnosti nepomohli, môžete kontaktovať našu horúcu linku alebo centrum opráv, kde získate profesionálnu technickú asistenciu. Informácie k horúcej linke alebo centru opráv získate na webových stránkach TCL (alebo Alcatelu) alebo v aplikácii „Centrum podpory“.