Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem použiť plávajúce okno/rozdelenú obrazovku?
Klepnutím na ponuku zobrazíte nedávno použité aplikácie.
Prejdením prstom do horného ľavého/pravého rohu aktivujete plávajúce okno/rozdelenú obrazovku.