Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako sa môj telefón pripája k sieti Wi-Fi?
Funkcie Wi-Fi v systéme prešla niekoľkými vylepšeniami, vďaky ktorým je pripojovanie k iným zariadenia rýchlejšie a bezpečnejšie.
Metóda 1: Pripojenie Wi-Fi zapnete nasledujúcim spôsobom:
1) Na úvodnej obrazovke alebo v hlavnej ponuke klepnite na ikonu „Nastavenia“.
2) Klepnite na ikonu Wi-Fi.
3) Prepnite prepínač do polohy „Zapnuté“. Zariadenie vyhľadá dostupné siete a zobrazí ich názvy.
*Zabezpečené siete sú označené ikonou zámku.
*Ak zariadenie nájde sieť, ku ktorej ste sa predtým už pripojili, pripojí sa k nej automaticky.
4) Klepnutím na názov siete zobrazíte ďalšie podrobnosti alebo sa k sieti pripojíte.
5) Zadajte heslo alebo ďalšie prihlasovacie údaje potrebné pre pripojenie k sieti.
Metóda 2:
Predávanie hesla k sieti Wi-Fi niekomu inému cez ponuku nastavenia je teraz ľahšie. V časti Wi-Fi sa môžete o heslo podeliť formou QR kódu, prípadne tu môžete naskenovať QR kód siete Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Už nie je nutné prevracať router a hľadať štítok s jeho heslom.
1) Pozrite metódu 1, kroky 1 až 4.
2) Klepnite na názov siete.
3) Klepnite na ikonu pri riadku na zadanie hesla.
4) Naskenovaním QR kódu sa pripojíte k sieti Wi-Fi.