Vyberte inú krajinu na získanie služby
Koľko zariadení Bluetooth možno súčasne pripojiť?
Systém Android podporuje súčasné spárovanie štyroch zariadení Bluetooth a ľahké prepínanie medzi nimi. Pri prichádzajúcom hovore automaticky prepína na reproduktor Bluetooth alebo iné zvukové príslušenstvo, ktoré sa dá použiť pre hovor.
Systém si automaticky pamätá hlasitosť každého zariadenia Bluetooth.