Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem preniesť údaje z interného úložiska na SD kartu?
Klepnite na možnosti „Správca súborov“ -> „Interné úložisko“ -> klepnite a podržaním vyberte dáta, ktoré chcete presunúť (stiahnuté či uložené súbory, obrázky atď.) -> klepnite na ikonu v pravom hornom rohu obrazovky -> klepnite na možnosť „Presunúť“ -> klepnite na ikonu SD karta -> vyberte súbory a klepnite na ikonu Presunúť v pravom dolnom rohu obrazovky.