Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám robiť, ak sa zariadenie nabíja pomaly alebo sa nenabíja vôbec?
a) Je USB kábel nabíjačky, samotná nabíjačka alebo nabíjací port zariadenia nejako viditeľne poškodený? Ak áno, zálohujte svoje údaje a vezmite svoje zariadenie spolu s dokladom o kúpe do nášho centra opráv. Tam získate odbornú technickú pomoc.
b) Zariadenie najmenej 30 minút nabíjajte oficiálnou nabíjačkou od spoločnosti TCL a potom ho skúste znovu zapnúť.
c) Skontrolujte, či nemáte nainštalované nejaké aplikácie tretej strany na správu spotreby. Ak áno, odinštalujte ich.
d) V priebehu nabíjania používajte zariadenie vždy len krátko.
e) Skúste resetovať alebo aktualizovať svoje zariadenie. (Pozrite si otázku „Ako vykonať návrat do továrenského nastavenia“ a „Ako aktualizovať svoje zariadenie“).
Ak vyššie popísané možnosti nepomohli, môžete kontaktovať našu horúcu linku alebo centrum opráv, kde získate profesionálnu technickú asistenciu. Informácie k horúcej linke alebo centru opráv získate na webových stránkach TCL (alebo Alcatelu) alebo v aplikácii „Centrum podpory“.