Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem aktivovať ponuku uľahčenia?
Ponuka uľahčenia umožňuje zväčšiť písmo v ponukách telefónu. Ďalej umožňuje nastavovať gestá, hardvérové tlačidlá, navigáciu atď.
Prejdite do ponuky „Nastavenia“ -> „Zjednodušenie“ -> „Ponuka zjednodušenia“ -> „Skratka ponuky zjednodušenia“, stlačením prepínač aktivujte -> klepnite na možnosť „Povoliť“ -> „ROZUMIEM“ -> na obrazovke sa objaví tlačidlo zjednodušenia .