Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem rýchlo a ľahko spravovať oznámenia aplikácií?
Keď podržíte oznámenia na stavovom riadku, zobrazia sa dve možnosti: „Prioritizovať“ a „Stlmiť“.
a) Výberom možnosti „Prioritizovať“ povolíte zvukové alebo vibračné upozornenie pri nasledujúcich oznámeniach dotyčnej aplikácie.
b) Výberom možnosti „Stlmiť“ stlmíte všetky oznámenia tejto aplikácie.
Ďalšie nastavenia môžete vykonať tak, že vyberiete možnosti „Nastavenia“ -> „Aplikácie“ -> „ZOBRAZIŤ VŠETKY APLIKÁCIE (××)“ -> vyberte požadovanú aplikáciu -> „Oznámenia aplikácie“.