Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám robiť, ak zariadenie nemôže prijímať alebo odosielať správy?
a) Skontrolujte, či nie je zaplnená pamäť telefónu.
b) Ak zariadenie nedokáže odosielať alebo prijímať MMS správy, prejdite do ponuky „Nastavenia“ -> „SIM karta a mobilná sieť“ -> kliknite na sieť SIM karty -> „Názvy prístupových bodov“, poznačte si názvy prístupových bodov MMS a overte u operátora siete dostupnosť služby MMS.
c) Skontrolujte, či máte dobrý príjem signálu. Ak je signál slabý, presuňte sa na otvorené miesto so silnejším signálom a skúste to znova.
d) Skontrolujte, či máte dostatočný kredit. Dobite si kredit, aby ste predišli prerušeniu služieb zasielania správ.
e) Skúste resetovať alebo aktualizovať svoje zariadenie. (Pozrite si otázku „Ako vykonať návrat do továrenského nastavenia“ a „Ako aktualizovať svoje zariadenie“).
Ak vyššie popísané možnosti nepomohli, môžete kontaktovať našu horúcu linku alebo centrum opráv, kde získate profesionálnu technickú asistenciu. Informácie o horúcej linke alebo centre opráv získate na webových stránkach TCL alebo v aplikácii „Centrum podpory“.