Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ak soundbar nie je napájaný

1. Uistite sa, že napájací kábel a vstupný konektor sú správne pripojené.
2. Skontrolujte, či je k dispozícii zdroj napájania.
3. Skontrolujte, či je soundbar zapnutý.