Kebijakan Pengembalian dan Penukaran E-Commerce

Dalam rangka untuk memberikan penjelasan terkait prosedur dari layanan pengembalian dan penukaran produk yang dibeli dari e-commerce TCL yang dioperasikan oleh PT Selalu Unggul Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “PT Selalu”, atau “kami”) dan hal-hal terkait, sehingga kebijakan pengembalian dan penukaran produk ini (“Kebijakan Pengembalian dan Penukaran”) ditetapkan. Kami menyediakan layanan purna jual yang komprehensif dan berusaha untuk memberikan layanan pengembalian dan penukaran sesuai dengan Kebijakan Pengembalian dan Penukaran ini.


Hal-hal yang perlu Anda perhatikan dalam proses Pengembalian dan Penukaran Produk:

1. Untuk dapat memproses layanan pengembalian dan penukaran produk, harus dipastikan kelengkapan produk yang diberikan dalam produk masih dalam kondisi baru dan masih terdapat kemasan aslinya. Produk dan kelengkapannya, fungsi, identifikasi merek dagang aksesori, harus dijaga kualitas aslinya dan kemasannya tetap utuh. Mohon mengembalikan produk berikut dengan keseluruhan rangkaiannya.

2. Hadiah yang diperoleh dari produk elektronik (berupa poin atau kupon dan/atau lain-lain) yang terkait dengan pembelian produk yang akan dikembalikan atau ditukar akan otomatis dibatalkan setelah proses pengembalian dan/atau penukaran produk telah selesai.Penerapan proses Pengembalian dan/atau Penukaran Produk:

1.Berdasarkan Kebijakan Pengembalian dan Penukaran ini, apabila Anda tidak puas dengan produk (terlepas dari masalah kualitas atau non-kualitas produk), pastikan bahwa Anda telah menandatangani tanda terima produk (sesuai dengan tanggal penerimaan produk). Kami akan melayani permohonan pengembalian dan penukaran produk apabila Anda mengajukan pengembalian atau penukaran dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah pembelian produk, dengan ketentuan sebagai berikut:

•  a.terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian dengan produk yang dikirimkan kepada Anda;

•  b.terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian dengan waktu pengiriman produk yang sebenarnya;

•  c.terdapat cacat tersembunyi pada produk;

•  d.produk rusak; dan/atau

•  e.produk telah kedaluwarsa.


2. Apabila Anda memiliki pertanyaan terkait layanan purna jual kami untuk pengembalian dan penukaran produk, Anda dapat menghubungi nomor telepon agen layanan purna jual kami: 0800-1900-825 atau nomor Whatsapp: 0878-9000-6800.

3. Setelah Anda menerima produk dari Kami, mohon Anda dapat memeriksa apakah produk diterima secara tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Apabila terdapat keadaan sesuai dengan ketentuan pada poin 1 di atas, segera mengajukan permohonan untuk proses pengembalian dan penukaran produk. Kami tidak dapat menangani permohonan pengembalian dan penukaran yang diajukan melebihi 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan produk.Biaya Pengembalian dan Penukaran (termasuk biaya pengiriman):

Biaya untuk pengembalian dan penukaran produk akan ditanggung oleh pihak sebagai berikut:


1. Untuk pengembalian yang tidak disebabkan oleh masalah kualitas, biaya pengembalian dan penukaran akan ditanggung oleh pelanggan; dan

2. Untuk pengembalian dan penukaran karena masalah kualitas, akan ditangguh sepenuhnya oleh Kami.Pengembalian Dana kepada Pelanggan:

Kami akan melakukan pengembalian dana pelanggan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan proses pengembalian dan penukaran produk diterima.นโยบายการคืนสินค้าอีคอมเมิร์ซที่ดำเนินการด้วยตนเอง

เพื่อชี้แจงการส่งคืนและแลกเปลี่ยนสินค้าที่ขายโดยอีคอมเมิร์ซที่ดำเนินการด้วยตนเองของ TCL และเรื่องที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคืนสินค้าและการแลกเปลี่ยนนี้ได้รับการกำหนดขึ้น เราให้บริการหลังการขายที่ครบวงจรและสัญญาว่าจะให้บริการส่งคืนและแลกเปลี่ยนตามนโยบายการคืนและแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้


ขอบเขต:

 ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยอีคอมเมิร์ซที่ดำเนินการด้วยตนเองของ TCL Thailand


เรื่องที่ต้องให้ความสนใจ:

 โปรดตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าที่ส่งคืนและของแถม สินค้าและของแถมต้องสภาพคงเดิม การทำงาน ตัวผลิตภัณฑ์ การระบุเครื่องหมายการค้าอุปกรณ์เสริม และบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเดิม กรุณาส่งคืนสินค้าทั้งชุด

 ของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ (คะแนนหรือคูปองอื่นๆ ฯลฯ) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อนี้จะถูกหักหรือยกเลิกโดยอัตโนมัติหลังจากการส่งคืนสำเร็จ


แผนคืนและเปลี่ยนสินค้า:

 ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามนโยบายการคืนและการแลกเปลี่ยนนี้ หากคุณไม่พอใจกับสินค้า (ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าหรือปัญหาด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้า) คุณสามารถกดคำร้องขอเพื่อคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน (ขึ้นอยู่กับวันที่ได้รับสินค้า) หากคุณทำเรื่องคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายในวันเวลาที่กำหนด เราจะให้บริการคืนและเปลี่ยนสินค้าโดยไม่มีเงื่อนไข

 หากมีคำถามเกี่ยวกับบริการหลังการขาย คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายของ TCL ได้ที่เบอร์ 02-026-6286 หรือปรึกษาฝ่ายบริการลูกค้าของร้านโดยตรง

 หลังการรับสินค้า โปรดตรวจสอบสินค้าของคุณว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ หากพบสินค้าเสียหายโปรดทำการขอคืนและเปลี่ยนสินค้าโดยทันที โดยสามารถคืนและเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า (ขึ้นอยู่กับวันที่ได้รับสินค้า) หากเกินวันที่กำหนดจะไม่สามารถดำเนินการคืนและเปลี่ยนสินค้าให้คุณได้ทุกกรณี


ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนและแลกเปลี่ยน (รวมถึงค่าขนส่ง) จะได้รับการจัดการดังนี้:

 ก. สำหรับการคืนสินค้าที่ไม่ได้เกิดจากปัญหาด้านคุณภาพ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนและเปลี่ยนสินค้า

 ข. สำหรับการคืนและเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ เราจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการคืนและเปลี่ยนสินค้าทั้งหมด


เวลาคืนเงิน:

 TCL จะทำการคืนเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันทำการหลังจากได้รับสินค้าคืน