เลือกประเทศอื่นเพื่อรับบริการ

ระยะเวลา

เริ่มตั้งแต่ 7 - 14 ธันวาคม 2565

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
*TCL มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตีความการแข่งขันนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเลือกผู้ชนะและการจัดสรรรางวัล.
*สนับสนุนโดยทีซีแอล ไม่เกี่ยวข้องกับ Apple Inc.
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
*TCL มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตีความการแข่งขันนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเลือกผู้ชนะและการจัดสรรรางวัล.
*สนับสนุนโดยทีซีแอล ไม่เกี่ยวข้องกับ Apple Inc.
ข้อกำหนดและเงื่อนไข