เลือกประเทศอื่นเพื่อรับบริการ

การแข่งขัน TCL # FreshINChallenge

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

 

การเข้าร่วมการแข่งขัน TCL #FreshINChallenge จะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้

 

“ผู้จัดกิจกรรม” ของกิจกรรมนี้คือ TCL Sun Inc. (“TCL”) ซึ่งกิจกรรมนี้

สำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว

 

การอ้างอิงในส่วนของ “ผู้จัดกิจกรรม” รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มี

ส่วนร่วมในกิจกรรมนี้

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือว่ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด

 

1.   วัตถุประสงค์

 

TCL จัดกิจกรรมนี้เพื่อโปรโมทสินค้าเครื่องปรับอากาศ TCL FreshIN

 

2.   ระยะเวลาของกิจกรรม

 

กิจกรรมนี้จะสามารถเข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 14 ธันวาคม 2565

 

3.   คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

• กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุบรรลุนิติภาวะแล้ว

 

• ขอสงวนสิทธิ์สำหรับองค์กรหรือบริษัทในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

 

• ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานและญาติของพนักงาน (ครอบครัวของพนักงาน เช่น สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตร และญาติสนิท) ของบริษัทในกลุ่มของผู้จัดงานหรือบริษัททั้งหมดที่มีเกี่ยวข้องดังกล่าวในการร่วมกิจกรรมนี้

 

• ไม่มีข้อกำหนดในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือการชำระเงินสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

 

4.   การเข้าร่วมกิจกรรม

 

ในระยะเวลาร่วมกิจกรรม ทาง TCL จะปล่อยแฮชแท็ก #FreshINChallenge

 

บน TikTok เพื่อเป็นการเชิญชวนผู้เล่นเข้าร่วมกิจกรรมนี้

 

4.1 หากต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันนี้และมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 

4.1.1 ผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นลงทะเบียนสมาชิกบัญชี TikTok และต้องกดติดตามบัญชี TCL@tclthailand

 

4.1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันเมื่อกดติดตาม @tclthailand แล้วอัดคลิปด้วย effect

ของกิจกรรมนี้พร้อมแชร์ด้วยแฮชแท็ก #FreshINChallenge บน TikTok ของคุณ

 

4.1.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อเข้าร่วมการแข่งขันโปรดแท็ก @tclthailand และเพื่อนซี้ของคุณ บน TikTok ของคุณ (ซึ่งเป็นบัญชี TikTok ที่ใช้งานจริง)

 

4.1.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีชึ้นไป หากมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับการอนุญาตหรือเห็นชอบจากผู้ปกครองตามกฎหมาย

 

4.2 กติกาการเข้าร่วม

 

4.2.1 หากต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ คุณต้องเป็นผู้ติดตามของ TCL Thailand(@tclthailand)

 

4.2.2 ระยะเวลากิจกรรม 7 ธันวาคม ถึง 14 ธันวาคม 2565

 

4.2.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

 

4.2.4 การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้สำหรับผู้ที่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น

 

4.2.5 ทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ และไม่มีส่วนในการรับผิดชอบ หากเกิดความผิดพลาดเนื่องด้วยเหตุจากทางเทคนิคหรือระบบการปฏิบัติการจากการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ความไม่สมบูรณ์ หรือเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นอันสละสิทธิ์

 

4.2.6 ขอสงวนสิทธิ์การใช้ชื่อและที่อยู่ปลอม

 

4.2.7 เนื้อหาใดก็ตามที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ TCL ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม

 

4.2.8 ห้ามวิดีโอเชิงพาณิชย์ที่มีเครื่องหมายการค้าของ TCL ซึ่งไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้จัดกิจกรรม

 

5.   การเข้าร่วมกิจกรรม

 

จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดซึ่งปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น

ทางเราจะคัดเลือกผู้ชนะจำนวน 10 ท่านตามยอดกดถูกใจสูงสุด

สำหรับผู้ชนะดังกล่าว เพื่อง่ายแก่การตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งรางวัล ทาง TCL ขออนุญาติเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ และหลักฐานการชนะรางวัล

 

6.   รางวัล

 

(1)  ผู้ใช้ที่มียอดถูกใจสูงสุดจะได้รับเครื่องปรับอากาศ TCL FreshIN (TAC-FIN10) จำนวน 1 เครื่อง

 

(2) ผู้ใช้ที่มียอดถูกใจสูงสุดอันดับที่ 2 จะได้รับเครื่องปรับอากาศ TCL T-PRO Premium (TAC-PRO13P) จำนวน 1 เครื่อง และอันดับที่ 3 จะได้รับเครื่องปรับอากาศ TCL T-PRO Ai Smart WiFi (TAC-MTP13W) จำนวน 1 เครื่อง

 

(3) ผู้ใช้ที่มียอดถูกใจสูงสุดอันดับที่ 4 และอันดับที่ 5 จะได้รับหุ่นยนต์ดูดฝุ่น SWEEVA 2000 BLACK จำนวนลำดับละ 1 เครื่อง

 

(4) ผู้ใช้ที่มียอดถูกใจสูงสุดอันดับที่ 6 และอันดับที่ 7  จะได้รับ Soundbar รุ่น TS6100 จำนวนลำดับละ 1 เครื่อง

 

(5) ผู้ใช้ที่มียอดถูกใจสูงสุดอันดับที่ 8 - 10 จะได้รับเครื่องฟอกอากาศ Breeva A1 จำนวนลำดับละ 1 เครื่อง

 

ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้ผู้ชนะ และที่อยู่จัดส่งจะต้องอยู่ในอาณาเขตของประเทศไทยเท่านั้น ของรางวัลไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยนหรือขายได้ และผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการแทนที่รางวัลมูลค่าเท่ากันหรือสูงกว่า ในกรณีที่ไม่สามารถมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะได้เนื่องจากเหตุผลอันเป็นการนอกเหนือจากการควบคุมของผู้จัดกิจกรรม

 

7.   รายชื่อผู้ชนะกิจกรรมจะได้รับการประกาศบนเพจ Facebook TCL Thailand (https://www.facebook.com/TCLThailand) ในวันที่ (Announce date will update later) ผู้ชนะในกิจกรรมทั้งหมดโปรดตอบกลับการยืนยันรับรางวัลภายใน 3 วันหลังจากได้รับการประกาศผ่านอีเมลล์ tclactivity@gmail.com หากภายใน 3 วันไม่ได้รับการยืนยันหรือกรณีที่ผู้ชนะกิจกรรมส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลและให้ผู้ชนะในลำดับถัดไปแทน ทางบริษัทฯจะทำการจัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีภายใน 60 วันหลังจากได้รับการยืนยันข้อมูลจากผู้ชนะกิจกรรมเรียบร้อย

และการยืนยันรับรางวัลถือว่าผู้ชนะกิจกรรมยินยอมให้ทาง TCL ใช้ชื่อของตนเองในการเผยแพร่ผลรางวัลของกิจกรรมนี้

 

8.   ข้อจำกัดการปฏิเสธและความรับผิดชอบ

 

ทางบริษัทฯไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ในการเข้าร่วมที่ช้า ขาดหาย ล่าช้า ไม่สมบูรณ์ ทุจริต ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกใช้งานไม่ถูกต้อง การขอรับรางวัลหรือการติดต่อไม่ว่าจะเนื่องจากการละเว้น ข้อผิดพลาด การเปลี่ยนแปลง การดัดแปลง การลบ การขโมย การทำลาย ความขัดข้องของเครือข่าย หรือรวมถึงการเข้าร่วมที่ทางผู้จัดกิจกรรมไม่เห็นด้วยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดในส่วนของการกระทำการผิดพลาดของผู้ใช้งาน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (โดยปราศจากการจำกัด)

 

ในกรณีของการแทรกแซงจากการกระทำ ตัวแทน หรือเหตุการณ์ภายนอกซึ่งขัดขวางความสามารถของผู้จัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญ (หรือการแทรกแซงของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้)ในการดำเนินการกับกิจกรรมนี้ในวันที่และในลักษณะตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของการเข้าร่วม ซึ่งรวมถึงการทำลายทรัพย์สิน พิบัติภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย การก่อความไม่สงบ การปะทะ สงคราม การก่อการร้าย หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้จะถูกระงับตามระยะเวลาของเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้จัดกิจกรรมยังสามารถยกเลิกกิจกรรมนี้และเริ่มต้นกิจกรรมนี้

ใหม่ตามเงื่อนไขเดียวกันตามแต่ดุลยพินิจของผู้จัดกิจกรรมโดยที่ผู้จัดกิจกรรมจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

 

ผู้จัดกิจกรรมไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดในกรณีที่ผู้จัดกิจกรรมไม่สามารถติดต่อผู้ชนะรางวัลซึ่งไม่ได้มอบรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้องหรือครบถ้วน หากรายละเอียดการติดต่อของผู้เข้าร่วมมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างระยะเวลาของกิจกรรมนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมที่จะต้องแจ้งให้ผู้จัดงานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

การร้องขอให้แก้ไขข้อมูลการเข้าร่วมใดก็ตามจะต้องได้รับการส่งเรื่องไปถึงผู้จัดงาน

 

ผู้จัดกิจกรรมสามารถตัดการรับประกัน การรับรอง หรือการค้ำประกัน (การรับประกัน) เกี่ยวกับกิจกรรมนี้และรางวัลใดก็ตามซึ่งรวมถึงการรับประกัน

 

ซึ่งอาจจะได้รับการดำเนินการระหว่างการโฆษณาหรือการส่งเสริมกิจกรรมออกได้ตามขอบเขตสูงสุดซึ่งได้รับการอนุญาตจากกฎหมาย การจัดกิจกรรมหรือการจัดหารางวัลอาจเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับประกันใดๆและจะปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

 

ภายนอกดังกล่าวรวมถึงการกระทำและการละเว้นของบุคคลภายนอกดังกล่าว การเข้าร่วมในโปรโมชันแสดงว่าผู้เข้าร่วมจะชดใช้ผู้จัดกิจกรรมรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องของผู้จัดกิจกรรม (รวมถึงเจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว) จากการกระทำ ค่าปรับ ความรับผิดชอบ การเรียกร้องสินไหมทดแทน หรือความต้องการที่ผู้เข้าร่วมอาจจะมีกับผู้จัดกิจกรรมหรือที่ผู้จัดงานอาจจะประสบในส่วนของการสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเป็นหรืออาจจะได้รับหรือคงอยู่ในฐานะผลลัพธ์ทางตรงหรือทางอ้อมจากการที่ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ หรือชนะ หรือไม่ สามารถชนะรางวัลหรืออนุญาตให้บุคคลอื่น

 

ใช้รางวัลยกเว้นความรับผิดซึ่งไม่สามารถตัดออกได้ตามกฎหมายหรือทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้เป็นโมฆะหรือบังคับใช้ไม่ได้

 

โดยปราศจากการจำกัดข้อกำหนดที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม ผู้เข้าร่วมหรือผู้จัดกิจกรรมไม่จำเป็นต้องรับผิดต่ออีกฝ่ายในส่วนของการสูญเสีย

 

หรือความเสียหายที่อีกฝ่ายได้รับอันเป็นผลทางอ้อมหรือผลตามธรรมชาติ

 

ซึ่งไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร การสูญเสียชื่อเสียง การสูญเสียค่าความนิยม หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

 

9.   จรรยาบรรณ

 

TCL มีสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าร่วมหรือข้อเสนอแนะใดก็ตามดังต่อไปนี้

 

• ท่าทางก้าวร้าว หรือความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขุ่นเคืองทางด้านเพศ เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ ศาสนา หรือวัฒนธรรม

• เนื้อหาใดก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อแบรนด์ TCL

• วิดีโอเชิงพาณิชย์ที่มีเครื่องหมายการค้าของ TCL ซึ่งไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้จัดกิจกรรม

 

10. ภาษี

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการแจ้งและแนะนำเกี่ยวกับการชำระภาษีซึ่งได้จากการรับรางวัล ทั้งนี้ผู้ชนะกิจกรรมสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการชำระภาษีก่อนยืนยันการรับรางวัลได้ ซึ่งทางบริษัทฯไม่มีการรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวการชำระภาษีของการยืนยันรางวัลที่เกิดขึ้น ผู้ชนะกิจกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของของรางวัลที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ผู้ชนะกิจกรรมจะไม่ได้รับการชดเชยเงินใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ชนะกิจกรรมก็ตาม

 

11. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ระหว่างกิจกรรมนี้จะได้รับคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับตามเงื่อนไขและข้อตกลงข้างต้น พระราชบัญญิติความเป็นส่วนตัวของประเทศไทย และมาตรฐานชุมชน TikTok เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวมรวมระหว่างกิจกรรมจะถูกลบภายใน 60 วัน หลังกิจกรรมสิ้นสุดลงหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดดูได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัว

 

12. กฎหมายที่บังคับใช้และการระงับข้อพิพาท

 

กิจกรรมนี้และข้อพิพาทใดก็ตามที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ (รวมถึงของรางวัล) จะได้รับการดำเนินการตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งข้อพิพาทใดก็ตามที่ไม่สามารถแก้ไขได้จะได้รับการส่งเรื่องพิเศษไปยังศาลที่มีอำนาจของประเทศไทย