Bir SIM kart yerleştirdikten veya çıkardıktan sonra ne yapmalıyım?
Bu cihaz, SIM kart tak çıkarı destekler: cihazınız açıkken SIM kartınızı takabilir veya çıkarabilirsiniz.