CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI
XA66
XA66
Ai Inverter
Kích thước: 1.0HP 1.5HP
  • AI Inverter
  • Kiểm soát độ ẩm 40~60%
  • Luồng gió thông minh
  • Thân thiện môi trường Gas R32
Thêm để so sánh