CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI
XA66Wi
XA66Wi
Ai Inverter
Kích thước: 1.0HP 1.5HP
  • Điều khiển thông minh
  • Ai Inverter
  • Kiểm soát độ ẩm
  • Luồng gió thông minh
  • Gas R32
Thêm để so sánh