TV TCL C6, được thiết kế bởi Trung tâm Thiết kế Công nghiệp TCL Multimedia Technology Holdings Ltd. của Trung tâm Sản phẩm, Trung Quốc BU ở Thâm Quyến, Trung Quốc, đã được trao Giải thưởng Thiết kế iF 2018.