CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI
1.0 HP 1.5 HP

TAC-N09CS/JE

 • Hiệu suất cao
 • Màng lọc 3 in 1
 • 5 tốc độ quạt
 • TitanGold
so sánh
1.0 HP 1.5 HP 2.0 HP 2.5 HP

TAC-10CSI/KE88N

 • Chế độ hút ẩm
 • Độ ồn thấp
 • Chế độ ngủ
 • ECO
 • Ống thoát nước kép
so sánh
1.0 HP 1.5 HP 2.0 HP

TAC-N09CS/KE71

 • Hiệu suất cao
 • Màng lọc 3 in 1
 • 5 tốc độ quạt
 • TitanGold
so sánh
1.0 HP 1.5 HP

TAC-N10CS/XA61

 • Điều khiển wifi
 • Gió 3D
 • 5 tốc độ quạt
so sánh