CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI
Cancel
32'' 43''

L32S62T

 • Netflix
 • Youtube
 • Chế độ Thể thao
 • Chia sẻ thông minh T- Cast
32''

L32S63

 • Netflix
 • Youtube
 • Chế độ Thể thao
 • Chia sẻ thông minh T- Cast
49''

L49P32-CF

 • Thiết kế Màn hình Cong
 • Vỏ Kim loại
 • Netflix
 • YouTube
 • Chia sẻ thông minh T- Cast
55'' 49'' 43'' 40'' 32''

L55S62

 • Netflix
 • Youtube
 • Chế độ Thể thao
 • Chia sẻ thông minh T- Cast
50'' 40''

L50P62-UF

 • HDR
 • 4K UHD
 • Netflix
 • Youtube
 • TV+App Store
40''

L40P18

 • HDR
 • 4K UHD
 • Netflix
 • Youtube
 • TV+App Store
49''

L49P3-CF

 • Thiết kế Màn hình Cong
 • Vỏ Kim loại
 • Netflix
 • YouTube
 • Chia sẻ thông minh T- Cast
65'' 55''

L65P65-UF

 • HDR
 • 4K UHD
 • Netflix
 • YouTube
 • TV+ App Store
55'' 49''

L55P5-UC

 • Thiết kế Màn hình Cong
 • HDR
 • 4K UHD
 • Netflix
 • Youtube
43'' 50'' 55'' 65''

L43P6-UF

 • Thiết kế NGHỆ THUẬT
 • HDR
 • 4K UHD
 • Netflix
 • Youtube
55'' 65''

L55C8-UF

 • Android TV
 • Google Assistant
 • WCG
 • HDR 10
 • Dolby Vision
 • Onkyo