CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI
1.5 HP

TAC-N12CS/KA31

 • TitanGold
 • Màng lọc 3 in 1
 • 5 tốc độ quạt
 • Gas R410A
so sánh
1.5 HP

TAC-N12CS/JE

 • Hiệu suất cao
 • Màng lọc 3 in 1
 • 5 tốc độ quạt
 • TitanGold
so sánh
1.5 HP

TAC-N12CS/XA21

 • Chế độ hút ẩm
 • Độ ồn thấp
 • Chế độ ngủ
 • Hẹn giờ
 • Tự khởi động lại
so sánh
1.5 HP

TAC-13CSI/KE88N

 • Chế độ hút ẩm
 • Độ ồn thấp
 • Chế độ ngủ
 • ECO
 • Ống thoát nước kép
so sánh
1.5 HP

TAC-N12CS/KE71

 • Hiệu suất cao
 • Màng lọc 3 in 1
 • 5 tốc độ quạt
 • TitanGold
so sánh
1.5 HP

TAC-N13CS/XA61

 • Điều khiển wifi
 • Gió 3D
 • 5 tốc độ quạt
so sánh