CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI
2.5 HP

TAC-N24CS/XA21

  • Chế độ hút ẩm
  • Độ ồn thấp
  • Chế độ ngủ
  • Hẹn giờ
  • Tự khởi động lại
so sánh
2.5 HP

TAC-24CSI/KE88N

  • Chế độ hút ẩm
  • Độ ồn thấp
  • Chế độ ngủ
  • ECO
  • Ống thoát nước kép
so sánh