CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI
Cancel
40'' 32''

L40D3000

 • A+ Grade HD Ready Panel
 • Tăng cường Độ sáng
 • Âm thanh Thông minh
 • GÓC XEM RỘNG
 • Viền Mỏng & Slim Design
So sánh
40'' 32''

L40S6500

 • Android TV
 • Trợ lý Ảo Google
 • HDR
 • Netflix
 • Youtube
So sánh
40'' 32''

L40S62

 • Netflix
 • Youtube
 • Chế độ Thể thao
 • Chia sẻ thông minh T- Cast
So sánh
40''

L40P62-UF

 • HDR
 • 4K UHD
 • Netflix
 • Youtube
 • TV+App Store 
So sánh
40''

L40P18

 • HDR
 • 4K UHD
 • Netflix
 • Youtube
 • TV+App Store
So sánh
32''

L32S63

 • Netflix
 • Youtube
 • Chế độ Thể thao
 • Chia sẻ thông minh T- Cast
So sánh
32''

L32S62T

 • Netflix
 • Youtube
 • Chế độ Thể thao
 • Chia sẻ thông minh T- Cast
So sánh
32''

L32D2900B

 • A+ Grade HD Ready Panel
 • Tăng cường Độ sáng
 • Âm thanh Thông minh
 • GÓC XEM RỘNG
 • Viền Mỏng & Slim Design
So sánh