Vietnam tvs

0
 • 75
 • 65
 • 55
 • 50
 • 43
 • P638
  | P63875P638
  • · HDR 10
  • · Google TV
  • · Dolby Audio
  • · Dynamic Color Enhancement
  • · HDMI 2.1
  • · AIPQ2.0
  • · EDGELESS DESIGN
 • P638
  | P63865P638
  • · HDR 10
  • · Google TV
  • · Dolby Audio
  • · Dynamic Color Enhancement
  • · HDMI 2.1
  • · AIPQ2.0
  • · EDGELESS DESIGN
 • P638
  | P63855P638
  • · HDR 10
  • · Google TV
  • · Dolby Audio
  • · Dynamic Color Enhancement
  • · HDMI 2.1
  • · AIPQ2.0
  • · EDGELESS DESIGN
 • P638
  | P63850P638
  • · HDR 10
  • · Google TV
  • · Dolby Audio
  • · Dynamic Color Enhancement
  • · HDMI 2.1
  • · AIPQ2.0
  • · EDGELESS DESIGN
 • P638
  | P63843P638
  • · HDR 10
  • · Google TV
  • · Dolby Audio
  • · Dynamic Color Enhancement
  • · HDMI 2.1
  • · AIPQ2.0
  • · EDGELESS DESIGN
 • 75
 • 65
 • 55
 • 50
 • 43
 • P635
  | P63575P635
  • · HDR 10
  • · Google TV
  • · Dolby Audio
  • · Dynamic Color Enhancement
  • · HDMI 2.1
  • · AIPQ2.0
  • · EDGELESS DESIGN
 • P635
  | P63565P635
  • · HDR 10
  • · Google TV
  • · Dolby Audio
  • · Dynamic Color Enhancement
  • · HDMI 2.1
  • · AIPQ2.0
  • · EDGELESS DESIGN
 • P635
  | P63555P635
  • · HDR 10
  • · Google TV
  • · Dolby Audio
  • · Dynamic Color Enhancement
  • · HDMI 2.1
  • · AIPQ2.0
  • · EDGELESS DESIGN
 • P635
  | P63550P635
  • · HDR 10
  • · Google TV
  • · Dolby Audio
  • · Dynamic Color Enhancement
  • · HDMI 2.1
  • · AIPQ2.0
  • · EDGELESS DESIGN
 • P635
  | P63543P635
  • · HDR 10
  • · Google TV
  • · Dolby Audio
  • · Dynamic Color Enhancement
  • · HDMI 2.1
  • · AIPQ2.0
  • · EDGELESS DESIGN
 • 65
 • 55
 • 50
 • 43
 • 65
 • 55
 • 50
 • 43
 • 75
 • 65
 • 55
 • 50
 • 43
 • 75
 • 65
 • 55
 • 50
 • 43
 • X925 Mini LED 8K Google TV
  | X925 Mini LED 8K Google TV75X925
  • · Google TV
  • · 8K Ultra HD
  • · Mini LED
  • · IMAX Enhanced
  • · Variable Refresh Rate(VRR)-up to 120Hz
  • · Quantum Dot
  • · HDR 10+
  • · Dobly Vision IQ / Atmos
  • · Fully Array
  • · 200CRM
  • · Built-in subwoofer
 • X925 Mini LED 8K Google TV
  | X925 Mini LED 8K Google TV65X925
  • · Google TV
  • · 8K Ultra HD
  • · Mini LED
  • · IMAX Enhanced
  • · Variable Refresh Rate (VRR) - up to 120Hz
  • · Quantum Dot
  • · HDR10+
  • · Dolby Vision IQ / Atmos
  • · Full Array
  • · 200 CMR
  • · Built-in Subwoofer
 • 75
 • 65
 • 55
 • 50
 • 75
 • 65
 • 55
 • 50
 • 75
 • 65
 • 55
 • 50
 • 43
 • TCL 4K UHD TV P725
  | TCL 4K UHD TV P72575P725
  • · 4K HDR
  • · Dolby Vision & Atmos
  • · MEMC
  • · Điều khiển bằng Giọng nói Rảnh tay 2.0
  • · Trợ lý Google
  • · Netflix/YouTube/Prime Video
  • · Động cơ AiPQ
  • · Android TV
 • TCL 4K UHD TV P725
  | TCL 4K UHD TV P72565P725
  • · 4K HDR
  • · Dolby Vision & Atmos
  • · MEMC
  • · Điều khiển bằng Giọng nói Rảnh tay 2.0
  • · Trợ lý Google
  • · Netflix/YouTube/Prime Video
  • · Động cơ AiPQ
  • · Android TV
 • TCL 4K UHD TV P725
  | TCL 4K UHD TV P72555P725
  • · 4K HDR
  • · Dolby Vision & Atmos
  • · MEMC
  • · Điều khiển bằng Giọng nói Rảnh tay 2.0
  • · Trợ lý Google
  • · Netflix/YouTube/Prime Video
  • · Động cơ AiPQ
  • · Android TV
 • TCL 4K UHD TV P725
  | TCL 4K UHD TV P72550P725
  • · 4K HDR
  • · Dolby Vision & Atmos
  • · MEMC
  • · Điều khiển bằng Giọng nói Rảnh tay 2.0
  • · Trợ lý Google
  • · Netflix/YouTube/Prime Video
  • · Động cơ AiPQ
  • · Android TV
 • TCL 4K UHD TV P725
  | TCL 4K UHD TV P72543P725
  • · 4K HDR
  • · Dolby Vision & Atmos
  • · MEMC
  • · Điều khiển bằng Giọng nói Rảnh tay 2.0
  • · Trợ lý Google
  • · Netflix/YouTube/Prime Video
  • · Động cơ AiPQ
  • · Android TV
 • 49
 • 43
 • 40
 • 32
 • 65" X10
  QLED Android TV | 65" X10Tivi TCL Mini LED 4K - 65X10
  • · Mini-LED
  • · Quantum Dot
  • · HDR 10+
  • · Local Dimming
  • · MEMC 120Hz
  • · Dolby Vision & Atmos
  • · Điều khiển giọng nói không cần remote
  • · Android TV
 • 65
 • 55
 • 50
 • 75
 • 65
 • 55
 • 50
 • 43
 • 75
 • 65
 • 55
 • 50
 • 43
 • C815 Series
  QLED 4K ANDROID TV | C815 Series65C815
  • · Chấm lượng tử
  • · Công nghệ Dolby Vision và Dolby Atmos
  • · 4K UHD
  • · HDR10+
  • · Điều khiển bằng giọng nói không dùng remote
  • · TCL AI-IN
  • · Loa Soundbar tích hợp Onkyo.
  • · MEMC
 • C815 Series
  QLED 4K ANDROID TV | C815 Series55C815
  • · Chấm lượng tử
  • · Công nghệ Dolby Vision và Dolby Atmos
  • · 4K UHD
  • · HDR10+
  • · Điều khiển bằng giọng nói không dùng remote
  • · TCL AI-IN
  • · Loa Soundbar tích hợp Onkyo.
  • · MEMC