< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=220859716024374&ev=PageView&noscript=1" />
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI
B302
B302
Máy giặt đứng
Kích thước: 8.0 kg 9kg 10kg
  • Mâm giặt tiện ích
  • Nắp thủy tinh cường lực
  • Lồng giặt tổ ong
  • Vắt cực khô
  • Mâm giặt lốc xoáy
Thêm để so sánh

[{"link":"/content/emsc/vn/vi"}]
VN-vi-+84
true
/content/emsc/vn/vi/terms-and-conditions
/product(s)?/