Дэлгэцний шинэчлэлтүүд

 

Сүүлийн 40 жилийнхээ туршлагатай, TCL компани нь шинэчлэлтүүдийг зогсооход дэлгэцний технологийн салбарт болж буй бөгөөд амжилтанд хүрэх боломжийг дахин дахин тоймлоход зориулж байна.

 

 

Дэлгэцний шинэчлэлтүүд

 

Сүүлийн 40 жилийнхээ туршлагатай, TCL компани нь шинэчлэлтүүдийг зогсооход дэлгэцний технологийн салбарт болж буй бөгөөд амжилтанд хүрэх боломжийг дахин дахин тоймлоход зориулж байна.