Waar staat het serienummer op mijn product?

Het serienummer staat op de achterkant van de tv en heeft de vorm van een code; bijvoorbeeld Z1201000000.
Op bepaalde aangesloten tv's staat het serienummer ook in het menu van de tv.