Choose other country to get service

Beperkte garantie

Aanvullende rechten op grond van de consumentenwetgeving

Als consument kunt u wettelijke rechten hebben, zoals de consumentenwetgeving van het land waar U woont ("Consumentenrechten"), die aanvullend zijn op door de Fabrikant vrijwillig aangeboden rechten zoals opgenomen in deze Beperkte Garantie. Deze Beperkte Garantie zet bepaalde situaties uiteen waarin de fabrikant wel of niet een oplossing zal bieden voor het TCL-apparaat. Deze Beperkte Garantie beperkt geen van uw Consumentenrechten met betrekking tot het TCL-apparaat en sluit die rechten ook niet uit.

Garantiedekking van de fabrikant

Deze Beperkte Garantie van de Fabrikant zet de garantieverantwoordelijkheden van de Fabrikant uiteen met betrekking tot hardware van TCL en accessoires gemaakt door of uit naam van de Fabrikant.

De Fabrikant garandeert de oorspronkelijke eindgebruiker/koper ('u') van een nieuw TCL-apparaat dat het TCL-apparaat vrij zal zijn van gebreken in het materiaal en de afwerking bij normaal gebruik in een periode die begint vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop door u tot aan de volgende vastgestelde periode voor elk toepasselijk type TCL-apparaat ('de Garantieperiode').

Deze Beperkte Garantie is niet door u overdraagbaar.

De toepasbare Garantieperiode is als volgt:

TCL-apparaat en ingebouwde accu (1)                                        

  24 maanden (2)     

TCL-accessoires (3) : USB-kabel, oplader, oordopjes

 12 maanden (2)

In het geval van een defect aan uw apparaat waardoor u deze niet normaal kunt gebruiken, moet u uw verkoper onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen en uw apparaat en de originele factuur overhandigen.

Als het defect door TCL of erkende serviceproviders wordt bevestigd, wordt uw apparaat geheel of gedeeltelijk vervangen of gerepareerd. Bij reparatie of vervanging kunnen gereviseerde onderdelen worden gebruikt die gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen.

Deze garantie dekt de kosten van reparatie of vervanging (arbeidsloon en onderdelen ), maar alle overige kosten zijn uitgesloten.

Deze garantie is niet van toepassing op defecten aan uw apparaat en/of accessoires (zonder enige beperking).

- Het niet naleven van de instructies voor gebruik of installatie of van technische en veiligheidsvereisten die gelden in het geografische gebied waarin uw apparaat wordt gebruikt.

- Het aansluiten van de apparaat op apparatuur die niet is bijgeleverd of wordt aanbevolen door de fabrikant.

- Het repareren van de apparaat door personen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant of zijn dochterondernemingen.

- Het bewerken, aanpassen of wijzigen van de software of hardware door personen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant.

- Slechte weersomstandigheden, onweer, brand, vochtigheid, het binnendringen van vloeistoffen of voedsel, chemicaliën, het openen of downloaden van malafide bestanden/software (malware), het crashen van de apparaat, piekspanning, corrosie, oxidatie.

In geen geval is de fabrikant of zijn dochterondernemingen aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële of financiële verliezen, verlies van gegevens of reputatie, voor zover dergelijke schade wettelijk kan worden afgewezen.

In bepaalde landen/staten is de uitsluiting of beperking van indirecte, incidentele of gevolgschade, of beperking van de duur van impliciete garanties, niet toegestaan, dus de voorgaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Als uw TCL-apparaat aan u wordt teruggegeven tijdens de garantieperiode, maar uw TCL-apparaat niet wordt gedekt onder deze beperkte garantie, dan kunnen voorwaarden en kosten voor enige reparatie of verwerking gelden.

Als u niet in het land woont waar het TCL-apparaat oorspronkelijk aan u is verkocht,

(a) is reparatie of dienstverlening volgens deze garantie wellicht niet mogelijk.

(b) moet u wellicht instemmen met de voorwaarden en/of toestemmen bepaalde kosten te betalen (inclusief, maar niet beperkt tot verzend- en verwerkingskosten).

(c) kan de reparatie of dienstverlening volgens deze garantie mogelijk langer dan normaal duren.

Maak back-ups van uw gegevens

U dient van UW TCL-apparaatgegevens, -software, -applicaties en -informatie regelmatig een back-up te maken als waarborg tegen mogelijke operationele problemen, inclusief voorafgaand aan de teruggave van het TCL-apparaat. De back-up van gegevens is uw verantwoordelijkheid en niet de verantwoordelijkheid van de fabrikant, de verkoper bij wie u het TCL-apparaat hebt gekocht of de erkende serviceprovider die u heeft geholpen of een reparatie of een vervanging van het TCL-apparaat heeft uitgevoerd, (reparatie of vervanging van het TCL-apparaat).

Als u uw TCL-apparaat moet verzenden/achterlaten voor dienstverlening, raden we u aan om eventuele randapparatuur (geheugenkaart, SIM-kaart) en persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van uw apparaat te verwijderen voor u het achterlaat/verzendt.

Tijdens het onderhoud, de reparatie of vervanging kan inhoud op uw TCL-apparaat worden verwijderd, geformatteerd of worden geconfigureerd naar de fabrieksinstellingen (onderhevig aan de huidige updates en software-upgrades) en wordt randapparatuur die wordt verwijderd mogelijk niet aan u teruggegeven.

Deze beperkte garantie dekt niet de back-up, het herstel en de herinstallatie van uw gegevens, software en applicaties op het TCL-apparaat.

 

 

(1) De levensduur van de oplaadbare accu van de apparaat met betrekking tot gesprekstijd, stand-bytijd en de totale gebruiksduur is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de netwerkconfiguratie.

(2) De garantieperiode kan verschillen afhankelijk van het land van aankoop en/of de wijze van aankoop.

(3) Indien meegeleverd.