Waarom is er een tijdsvertraging tussen de geluiden en afbeeldingen op mijn tv?

Als de vertraging te wijten is aan een externe bron, ga dan naar Menu - Optie (OK) en typ SPDIF en selecteer de functie die dit probleem met de vertraging het beste corrigeert (Uit, Dolby D of PCM).