TERE TULEMAST

KKK

Kus asub minu toote seerianumber?

Seerianumber asub televiisori tagaküljel koodi kujul, näiteks Z1201000000.

 

Mõnedel internetiühendusega televiisoritel asub seerianumber televiisori menüüs.

Milline on TCLi toodete garantii?

Otse TCLi poolt müüdavatel televiisoritel on 2-aastane tootja garantii.

 

Ettevaatust: välismaalt imporditud televiisoritele võivad kehtida erinevad garantiid.

Kust saan osta uue TCLi kaugjuhtimispuldi?

Originaalkaugjuhtimispuldi saate osta edasimüüjalt, kes saab oma tooted otse TCLilt.

Millised on TCLi televiisoriga ühilduvad universaalsed kaugjuhtimispuldid?

Võite osta meie partneri LOGITECHi HARMONY tootesarja universaalse kaugjuhtimispuldi.

Mis on vanema režiimis lukustatud teleri lähtestamise parool?

Märkused vanemliku järelevalve funktsiooni parooli kohta.

 

Vaikeparool on 1234. Kasutaja saab parooli muuta.

 

Lisaparool on 0423 või 0812 (olenevalt platvormist). Kui unustate koodi, sisestage lisaparool, et kõiki olemasolevaid koode tühistada.

Kuidas ühendada juhtmeta kõrvaklapid ilma teleri heli välja lülitamata?

Kui ühendate juhtmevabad kõrvaklapid selleks ette nähtud pessa, lülitub televiisori heli välja.

 

Kui soovite kasutada kõrvaklappe nii, et televiisori heli välja ei lülituks, peate kasutama spetsiaalset adapterit (ei kuulu varustusse), et ühendada kõrvaklapid SCART-pessa.

PVR-i kasutamine (saadete salvestamine)

Tingimata tuleb kasutada USB-mälupulka, mis sisestatakse seadmesse. Mälupulk peab olema vormindatud FAT32-failisüsteemiga, mahutama vähemalt 1 GB ja olema salvestuskiirusega 8 Nb/s. 16 GB salvestamiseks kulub 1 tund.

 

Salvestada saab ainult tasuta kanaleid ja juriidilistel põhjustel võib neid salvestisi vaadata ainult sellest televiisorist.

 

PVR-salvestamiseks: vajutage kaugjuhtimispuldi nupule „Valikud” ja valige „Otsejuurdepääs PVRile” (OK). Seejärel vajutage punasele nupule (kaugjuhtimispuldi alaosas), et salvestamist alustada, ja rohelisele nupule, et salvestamist käsitsi peatada.

 

Kui olete valinud automaatsalvestamise, kasutage salvestamise pikkuse reguleerimiseks nooli. Kui valitud salvestamise kestus on käes, peatub salvestamine automaatselt.

Kas ma saan teleriga ühendada välise kõvaketta?

Teie televiisoriga saab ühendada 3,5" väliseid kõvakettaid, mis on vormindatud FAT32-failisüsteemiga. 

 

Erinevalt enamikust saadaolevatest 2,5" kõvaketastest ei vaja 3,5" kõvakettad välist toiteallikat.

 

Ilma välise toiteallikata 2,5" kõvaketast võib küll kasutada, aga televiisor ei suuda tagada salvestamiseks või mängimiseks pidevat minimaalset toidet.

 

Me ei soovita kasutada selliseid välise toiteallikata kõvakettaid.

Millist USB-võtit saab teleriga ühendada?

Mõnel televiisoril on ainult hoolduseks mõeldud USB-port. Kontrollige televiisori kasutusjuhendist, kas teie televiisoril on multimeediumi USB-port.

 

USB-mälupulk peab olema vormindatud FAT32-failisüsteemiga ja andmeedastuskiirus peab olema piisav, et tagada filmi mängimist ilma katkendlikkuseta (soovituslikult 8 Mbit/sekundis).

Teleri USB-porti kasutades ei saa ma filme lugeda.

See on sagedane probleem .AVI- ja .DIVX-vormingus failide puhul ning oleneb faili loomisel kasutatud koodekist.

Kui faili ei saa lugeda, tähendab see, et koodek ei ühildu televiisoriga.

Minu teler lülitub 4 tunni pärast välja.

Nüüd on kõikidel televiisoritel Euroopa energiasäästurežiim. Kui 4 tunni jooksul mingeid toiminguid ei tehta (kaugjuhtimispuldi või nuppudega), ilmub ekraanile teade automaatse väljalülitumise kohta. 

 

Väljalülitumisaega saab televiisori menüüst muuta.

Mida tähendab installimise ajal ilmuv AIR / SATELLITE / CABLE valikuekraan?

See valik võimaldab teha televiisoril kanalite otsingut järgmiselt.

 

  • AIR – kasutatakse, kui telepilt tuleb tavalise õhuantenni kaudu.
  • CABLE – kasutatakse, kui telepilti edastab kaabellevi operaator..
  • SATELLITE – kasutatakse, kui telepilti edastab operaator ja kasutate paraboolantenni.
  •  

Miks on teleris helide ja piltide vahel ajavahe?

Kui viivituse põhjuseks on väline allikas, minge valikusse: Menu – Option (ok), seejärel Type SPDIF ja valige funktsioon, mis kõrvaldab kõige paremini viivituse probleemi (Stop või Dolby D või PCM).

Kui ajaline viivitus on tingitud välisest allikast, minge menüüsse - Valik (OK) ja tippige siis SPDIF ja valige funktsioon, mis seda viivitusprobleemi kõige paremini lahendab (Väljas, Dolby D või PCM).

Kui viivituse põhjuseks on väline allikas, minge valikusse: Menu – Option (ok), seejärel Type SPDIF ja valige funktsioon, mis kõrvaldab kõige paremini viivituse probleemi (Stop või Dolby D või PCM).