Choose other country to get service
Miten otan USB-vianmäärityksen käyttöön?
Voit ottaa USB-vianmäärityksen käyttöön seuraavasti.
1) Siirry kohtaan Asetukset -> Järjestelmä -> Tietoja puhelimesta -> Koontinumero.
2) Kosketa koontinumeroa vähintään 7 kertaa.
3) Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna Sallitaanko kehittäjän asetus? Napsauta OK.
4) Palaa kohtaan Järjestelmä; näet siellä kohdan Kehittäjän asetukset.
5) Aktivoi kehittäjän asetukset.
6) Aktivoi USB-vianmääritys.