TCL web stranica

Odredbama i Uvjetima

 

VAŽNO: PAŽLJIVO PROČITAJTE SLJEDEĆE ODREDBE I UVJETE ZA KORIŠTENJE. KLAUZULE IZUZIMANJA OD OGRENIČENJA I ODGOVORNOSTI MOGU BITI NAGLAŠENE PODEBLJANIM SLOVIMA KAKO BISTE NA NJIH POSEBNO OBRATILI POZORNOST, NE DOVODEĆI U PITANJE VAŠU ISKLJUČIVU ODGOVORNOST DA PROČITATE I RAZUMIJETE OVE UVJETE U CIJELOSTI. AKO KORISTITE OVU WEB STRANICU, POTVRĐUJETE KAKO STE RAZUMJELI, PRIHVATATE I BIT ĆETE OBVEZNI PRIDRŽAVATI SE OVIH ODREDBI.

 

Ove Odredbe i uvjeti za korištenje (,,Odredbe“) uređuju Vaše korištenje stranice www.tcl.com i bilo kojih drugih mikrostranica unutar domene ove web stranice (u ovim Odredbama navedene kao ,,Web stranica“) koju pruža tvrtka Shenzhen TCL New Technology Co., Limited (,,TCL“, ,,naš“, ,,mi“ ili ,,nas“). Ove Odredbe i uvjeti su ugovor između Vas i TCL-a. Ako se ne slažete s Odredbama, nemojte pristupati ovoj Web stranici.

 

TCL zadržava pravo izmijeniti ove Odredbe u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. O takvim izmjenama te dodatnim odredbama i uvjetima bit ćete izvješćeni i oni će stupiti na snagu odmah po Vašem prihvatanju. Vaše neprekinuto korištenje Web stranice smatra se Vašim prihvatanjem izmijenjenih Odredbi. Ako se ne slažete s ovako izmijenjenim Odredbama, morate prestati s korištenjem Web stranice.

 

Web stranica uključuje poveznice i pristup drugim robama i uslugama koje tvrtka TCL može ponuditi, a koje su uređene posebnim odredbama i uvjetima. Osobnim informacijama koje prikupljamo ili koje na drugi način pribavimo u svezi Vašeg korištenja Web stranice rukuje se sukladno našoj Politici privatnosti.

 

1. Vaša zastupanja, jamstva i obveze

 

1.1 Od Vas se može tražiti registracija računa na Web stranici prilikom kupnje nekog proizvoda ili usluge na Web stranici. Morate osigurati da su svi podaci koje pošaljete tijekom registriranja (uključujući, ali se ne ograničavajući na, podatke o Vašem identitetu, broju mobilnog telefona, adresi i adresi e-pošte) točni i Vaši vlastiti podaci. Vi ćete biti odgovorni za blagovremeno ažuriranje svojih registracijskih podataka ako dođe do promjene bilo kog podatka nakon što ste regsitrirali Vaš račun.

 

1.2 Podatke o Vašem računu trebate čuvati sigurnima i redovno mijenjati pristupni kod (lozinku), a slažete se kako ćete nas odmah obavijestiti ako izgubite pristupni kod ili otkrijete neovlaštenu uporabu Vašeg računa od trećih strana. Mi imamo pravo onemogućiti bilo koji korisnički identifikacijski kod ili pristupni kod ako se, po našem opravdanom mišljenju, ne pridržavate bilo koje od Odredbi.

 

1.3 Zastupate, jamčite i obvezujete se na sljedeće:

 

(A) Vi ćete pristupati i koristiti Web stranicu isključivo u osobne, privatne i nekomercijalne svrhe;

 

(B) nećete pristupati ili koristiti Web stranicu u bilo koju komercijalnu, nezakonitu ili ilegalnu svrhu, niti ćete pružati pomoć ili pomagati bilo kojoj osobi u tome.

 

(C) Vi ćete se sve vrijeme prilikom pristupanja i korištenja Web stranice pridržavati svih važećih zakona, propisa, politika i drugih obveza propisanih od strane bilo kojeg regulatornog tijela ili organa za provođenje zakona;

 

(D) nećete kopirati, reproducirati, ponovno objavljivati, mijenjati, vršiti obrnuti inženjering, rastavljati, dekompilirati, rasklapati, pokušavati izvesti sigurnosni kod, dekodirati, preuzimati, postavljati, emitirati, prenositi, učiniti dostupnim javnosti, prilagođavati, mijenjati ili stvarati izvedeni rad ili se angažirati u bilo kojoj drugoj aktivnosti koja analizira ili replicira izvorni kod, strukturu i/ili koncept Web stranice;

 

(E) nećete kopirati, preraspodijeljivati ili pod-licencirati bilo koji od sadržaja Web stranice;

 

(F) nećete počiniti bilo koju radnju koja može ugroziti sigurnost Web stranice, uključujući, ali se ne ograničavajući na: korištenje neovlaštenih podataka ili ulazak na neovlaštene poslužitelje/račune; ulazak u mreže javnih računala ili drugih osobnih računalnih sustava bez ovlaštenja, i/ili brisanje, modificiranje ili dodavanje u svezi unutra pohranjenih informacija; pokušaj provjere, skeniranja ili testiranja ranjivosti Web stranice ili vršenje drugih radnji koje mogu dovesti u rizik sigurnost Web stranice; pokušaj ometanja ili oštećenja normalnog rada Web stranice ili sudjelovanje u namjernom širenju zlonamjernog softvera ili virusa i / ili drugim radnjama koje mogu oštetiti ili prekinuti normalno pružanje usluga mrežnih informacija; ili krivotvorenje TCP/IP imena paketa podataka ili dijelova imena;

 

(G) nećete sudjelovati u bilo kakvim aktivnostima koje mogu kompromitirati poštenje usluga koje pruža TCL, ili na drugi način utjecati na normalne operacijske procedure Web stranice, kao što su korištenje neovlaštenih programskih dodataka trećih strana ili drugih ilegalnih softvera, iskorištavanje softverskih pogrešaka tzv. bugs (također zvanih rupe ili defekti) kako bi se stekla neopravdana dobit, ili objavljivanje prethodno navedenih neovlaštenih programskih dodataka trećih strana, ilegalnih softvera ili softverskih pogrešaka na mreži (online) ili pomoću drugih sredstava.

 

2. Povezane web stranice

 

2.1 Web stranica može sadržavati hipertekstualne poveznice za web i internetske stranice koje su kreirale i održavaju ih treće strane koje nisu povezane s tvrtkom TCL, ili koje nisu ovlaštene od strane TCL-a. Aktiviranje takvih hipertekstualnih poveznica može prouzročiti napuštanje Web stranice. Takve adrese ili hipertekstualne poveznice navedene su isključivo radi praktičnosti i kao informacija. Mi ne kontroliramo niti pregledamo bilo koju od tih web i internetskih stranica koje imaju poveznice ili su povezane s Web stranicom i, shodno tome, ne snosimo odgovornost za njihov sadržaj, ponuđene proizvode, usluge ili ponude, ili bilo koje posljedice njihovog korištenja. Pristupanje ovim web ili internetskim stranicama bit će na Vaš vlastiti rizik.

 

2.2 Ne smijete povezivati Web stranicu s bilo kojom drugom web stranicom na način koji bi omogućio korisnicima zaobići stranicu koja sadrži ove Odredbe.

 

3. Intelektualno vlasništvo

 

3.1 U svrhe ovih Odredbi ,,prava na intelektualno vlasništvo“ znače prava kao što su autorsko pravo, zaštićene robne marke, nazivi domena, prava na dizajn, prava na baze podataka, patente i sva ostala prava na intelektualno vlasništvo bilo koje vrste, bila ona registrirana ili neregistrirana (bilo gdje u svijetu).

 

3.2 U smislu odnosa između Vas i TCL-a, sva prava na intelektualno vlasništvo na Web stranici ili u vezi s njom (uključujući informacije, komunikacije, softver, tekstove, grafike, poveznice i zvuk) pripadaju TCL-u.

 

3.3 TCL Vam dodijeljuje ograničenu, opozivu, neprenosivu, neisključivu licencu za korištenje Web stranice za Vašu vlastitu osobnu i nekomercijalnu uporabu. Bilo kakvo drugo korištenje Web stranice zahtijeva naše pisano dopuštenje.

 

3.4 Zaštićena robna marka TCL, logotip i bilo koje druge zaštićene robne marke, oznake usluga, grafike i logotipi koji se koriste u svezi Web stranice su zaštićene robne marke tvrtke TCL ili njenih davatelja licence.

 

3.5 Objavljivanjem ili učitavanjem informacija ili sadržaja korištenjem Web stranice potvrđujete da ste nosilac autorskog prava ili ste zakonski ovlašteni činiti to te da informacije ili sadržaj ne krše prava bilo koje treće strane. Dajete nam neisključivu, diljem svijeta važeću, besplatnu, stalnu i neopozivu licencu za korištenje i reproduciranje bilo kojeg sadržaja ili informacija koje Vam pripadaju, a koje ste nam dali ili koje smo prikupili od Vas u mjeri neophodnoj za pružanje Web stranice Vama i drugima, i za povremeno poboljšavanje naših proizvoda i usluga.

 

4. Zaštita podataka i privatnost

 

4.1 Vaše osobne informacije bit će prikupljane, pohranjivane i obrađivane sukladno našoj Politici privatnosti i važećim zakonima. Obvezno pročitajte našu Politiku privatnosti kako biste saznali koje osobne informacije prikupljamo, kako rukujemo njima i u koje svrhe ih koristimo.

 

4.2 Bez ograničavanja klauzule 5.1. možemo prikupljati informacije o Vašem korištenju Web stranice što nam pomaže analizirati i poboljšati naše proizvode i usluge. Mi ćemo to raditi sukladno našoj Politici privatnosti i važećim zakonima.

 

4.3 Tamo gdje ste kupili robe ili usluge od nas ili ste dali suglasnost za kontaktiranje radi marketinga, slažete se da Vam možemo slati oglase, informacije o promocijama i publiciranju (uključujući komercijalne i nekomercijalne poruke) mi sami, ili preko trećih strana tj. tvrtki za oglašavanje i marketing. Imate pravo povući suglasnost na ove marketinške poruke pomoću [odjavljivanja od primanja biltena u postavkama Vašeg računa ili ako kliknete na opciju ,,odjavi primanje“ u marketinškim porukama koje smo Vam poslali e-poštom].

 

4.4 Web stranica može sadržavati hipretekstualne poveznice za druge web stranice kojima upravljaju treće strane, a koje Vas mogu interesirati. Bilo koje informacije koje dajete izravno trećoj strani kako biste pristupili takvim web stranicama treće strane podlijegat će obavijesti o privatnosti ili nekim sličnim odredbama koje Vam daje treća strana, a u mjeri u kojoj takvim informacijama TCL neće pristupati niti ih koristiti, nećete podlijegati našoj Politici privatnosti u odnosu na takve informacije.

 

5. Sigurnost i Zaštita od Virusa

 

5.1 Iako se vodi briga kako bi se provjerio i testirao materijal u svim fazama proizvodnje, ne možemo prihvatiti bilo kakvu odgovornost za bilo koji gubitak, poremećaj ili oštećenje Vaših podataka ili Vašeg računalnog sustava koje se može dogoditi tijekom korištenja Web stranice ili materijala proizišlog iz nje. Vi snosite punu odgovornost za zaštitu Vašeg računalnog sustava, uključujući hardver, softver i pohranjene podatke na vašem računalnom sustavu i hardver, softver i pohranjene podatke trećih strana koje mogu pristupati, ili su na drugi način povezane s Vašim računalnim sustavom.

 

6. Odricanje od odgovornosti

 

6.1 U punoj mjeri dopuštenoj važećim zakonima, tvrtka TCL, njeni partneri, dobavljači i podružnice:

 

(A) odriču se od i ne prihvataju nikakva zastupanja ili jamstva bilo koje vrste, izričita ili pretpostavljena, glede rada Web stranice, njenih sadržaja ili bilo kojih informacija koje su postale dostupne od strane ili preko Web stranice, uključujući, ali se ne ograničavajući na pretpostavljena jamstva prodajnosti, zadovoljavajuće kvalitete, naziva, podobnosti za određenu svrhu i nepostojanje kršenja prava;

 

(B) ne jamče da će korištenje Web stranice biti bez prekida, dostupno u bilo koje vrijeme ili sa bilo koje pojedinačne lokacije, sigurno ili bez grešaka, da će kvarovi biti popravljeni, ili da je Web stranica čista od virusa ili drugih štetnih komponenti;

 

(C) ne garantira zadovoljavajuću kvalitetu, kompletiranost, točnost, nekršenje prava, kompatibilnost, sigurnost, blagovremenost ili pouzdanost bilo kojeg savjeta, mišljenja, izjave ili drugog materijala ili baza podataka koje su prikazane, učitane ili distribuirane preko Web stranice.

 

6.2 Primate k znanju i prihvatate da Vam je Web stranica pružena na temelju načela ,,kakva je, takva je i dostupna“.

 

6.3 Primate k znanju kako postoje prisutni rizici kod korištenja usluga utemeljenih na internetu (uključujući rizike po privatnost podataka i sigurnost) i u pogledu osobite prirode usluga utemeljenih na internetu, razumijete i prihvatate da mi ne snosimo nikakvu odgovornost za bilo kakve gubitke (uključujući, ali se ne ograničavajući na gubitke imovine, prihoda, datoteka s podacima, osobnih informacija i na druge aspekte ili druge nematerijalne gubitke) koje možete pretrpjeti tijekom korištenja Web stranice, a koji se pojave u svezi događaja koji su izvan kontrole, uključujući one pod sljedećim okolnostima:

 

(A) nepravilnost u radu ili nemogućnost normalnog rada ili korištenja Web stranice zbog utjecaja čimbenika više sile kao što su tajfuni, potresi, cunamiji, poplave, nestanci struje, ratovi, kibernetski i teroristički napadi;

 

(B) prekidanje ili kašnjenje ili nepravilnost u radu ili nemogućnost rada ili korištenja Web stranice izazvano sustavnim virusima, trojancima, drugim zlonamjernim programima, hakerskim napadima, tehničkim podešavanjima ili nepravilnostima u radu telekomunikacijskih operatera i internetskih tvrtki, održavanjem sustava ili bilo kojim drugim razlogom koji je izvan naše kontrole;

 

(C) prekid, otkazivanje ili kašnjenje ili nepravilnost u radu ili nemogućnost rada ili korištenja Web stranice izazvano izmjenama važećih zakona i propisa, naloga ili presuda sudskih, upravnih i drugih organa vlasti;

 

(D) prekid, otkazivanje ili kašnjenje ili nepravilnost u radu ili nemogućnost rada ili korištenja Web stranice zbog problema kod povezivanja na internet; ili

 

(E) gubici ili posljedice koje možete pretrpjeti zbog Vašeg nezakonitog ili nepravilnog korištenja Web stranice ili bilo kakvog kršenja Odredbi s Vaše strane.

 

7. Ograničenja odgovornosti

 

7.1 Mi ne isključujemo niti ograničavamo na bilo koji način našu odgovornost prema Vama tamo gdje bi to bilo nezakonito. Ovo uključuje odgovornost za smrt ili osobnu ozljedu prouzročenu našim nemarom ili nemarom naših djelatnika, predstavnika ili podizvođača ili za prijevaru ili prijevarno krivo tumačenje; odgovornost za štetu izazvanu namjernim lošim postupanjem ili ozbiljnim nemarom; ili bilo koje kršenje obveza koje proizlaze iz važećih zakona o zaštiti potršača.

 

7.2 Podliježe klauzuli 7.1, u slučaju da snosimo bilo kakvu odgovornost u svezi ovih Odredbi i rada Web stranice i da ta odgovornost nije na drugi način ograničena ili isključena ovim Odredbama, naša odgovornost bit će ograničena na razumno predvidive štete.

 

7.3 Podliježe klauzuli 7.1, naša ukupna i zbirna odgovornost prema Vama u svezi Vašeg korištenja Web stranice bit će ograničena na (gdje je relevantno) 10,00 američkih dolara ili odgovarajući iznos u valuti zemlje u kojoj boravite

 

7.4 Podliježe klauzuli 7.1, vi ćete obeštetiti, odnosno osloboditi svake krivnje tvrtku TCL, njene službenike, djelatnike, predstavnike, davatelje licenci i ostale treće strane koje su pružatelji usluga, za sve gubitke i odgovornosti za koje bilo tko od njih može postati odgovoran te protiv svih aktivnosti, tužbi, parnica, potraživanja ili zahtjeva bilo koje prirode koje mogu biti utvrđene, poduzete ili učinjene protiv bilo koga od njih, ili koje bilo tko od njih može snositi ili koje mogu nastati izravno ili neizravno u svezi Vašeg kršenja zakona, Vašeg kršenja ovih Odredbi ili bilo kojih aktivnosti ili propusta koje počinite, a koji nisu dopušteni ovim Odredbama.

 

7.5 Podliježe klauzuli 7.1, TCL isključuje svaku odgovornost za neizravan gubitak, posljedični gubitak, gubitak prihoda, dohotka, poslovanja ili profita, ili bilo koji gubitak podataka ili oštećenje podataka u svezi Vašeg korištenja Web stranice. Pored toga, prihvatate da je Web stranica namijenjena za domaću i privatnu uporabu i mi nećemo biti odgovorni za gubitak profita, gubitak poslovanja, prekid poslovanja ili gubitak poslovne prilike.

 

7.6 Bez ograničavanja klauzule 7.4, ako prekršite ove Odredbe, bit ćete odgovorni tvrtki TCL, u mjeri u kojoj to zakon dozvoljava, njenim direktorima, službenicima, podružnicama, predstavnicima, izvođačima i davateljima licenci za bilo koje potraživanje koje proistekne iz Vašeg kršenja. Također ćete biti odgovorni za bilo koju aktivnost koju TCL poduzme kao dio istrage zbog sumnje na kršenje ovih Odredbi, ili kao reziltat njenih nalaza ili odluke da se kršenje ovih Odredbi dogodilo.

 

7.7 Raskidanje ovog sporazuma ne utječe na bilo koja prava ili odgovornosti koje snosite Vi ili mi prije datuma raskidanja.

 

8. Važeći zakon i jurisdikcija

 

8.1 Ove odredbe propisane su zakonima Narodne Republike Kine (isključujući zakone SAR Hon Konga, SAR Macaoa i Taiwana) (,,Kina“), osim ako drugačije nije određeno bilo kojim obvezujućim važećim zakonom u Vašoj jurisdikciji, u kojem slučaju će provlađujući zakoni u odnosu na sva ili pojedina prava i obveze strana bit zakoni Vašeg stalnog mjesta boravka.

 

8.2 U mjeri dopuštenoj važećim zakonom, u slučaju spora koji proistekne iz ili u svezi Vašeg korištenja Web stranice, TCL i Vi trebate pokušati, brzo i u dobroj vjeri, riješiti bilo koji takav spor. U slučaju da se rješenje ne može postići u roku od 30 dana od datuma kad je taj spor prvi put bio pokrenut od bilo koje strane, svaka strana će imati pravo predati spor (koji može biti ugovorni ili neugovorni) nadležnim sudovima u Kini kao isključivom mjestu za rješavanje sporova, osim ako važeći obvezujući zakoni za zaštitu potrošača u vašoj jurisdikciji ne zabranjuju dodijeljivanje takve jurisdikcije, u kom slučaju će za takve sporove vezane za ove Odredbe biti nadležni sudovi Vašeg stalnog mjesta boravka. Ovo ne utječe na Vaše pravo na pokretanje postupaka za zaštitu Vašeg pravnog položaja.

 

9. Jezik

 

9.1 Svaki prijevod ovih Odredbi je urađen za lokalne potrebe ili radi praktičnosti, a u slučaju spora između engleske i ne-engleske verzije, engleska verzija ovih Odredbi će imati prednost u mjeri u kojoj to nije zabranjeno lokalnim zakonima u Vašoj jurisdikciji.

 

10. Razno

 

10.1 Ako bilo koji od propisa ovih Odredbi sud ili drugi tribunal nadležne jurisdikcije smatra ništavnim ili neprimjenjivim, takvi propisi će biti ograničeni ili uklonjeni u najmanjoj neophodnoj mjeri i zamijenjeni validnim propisima koji najbolje utjelovljuju namjeru ovih Odredbi tako da će one u cijelosti ostati na snazi i učinku.

 

10.2 Ove Odredbe predstavljaju cijelokupan sporazum između Vas i tvrtke TCL glede Vašeg korištenja Web stranice, a bilo koji i svi drugi pisani ili usmeni sporazumi ili dogovori koji su prethodno postojali između Vas i TCL-a glede takvog korištenja ovim se zamijenjuju i otkazuju.