Uvjeti i odrdbe
DOBRODOŠLI U
UVJETI I ODREDBE KORIŠTENJA

VAŽNO: MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE SLJEDEĆE UVJETE I ODREDBE KORIŠTENJA.  KLAUZULE O OGRANIČENJIMA I OSLOBOĐENJU OD ODGOVORNOSTI MOGU BITI OZNAČENE PODEBLJANIM FONTOM KAKO BISTE OBRATILI POSEBNU POZORNOST NA NJIH, NE DOVODEĆI PRITOM U PITANJE VAŠU ISKLJUČIVU ODGOVORNOST KOJA SE ODNOSI NA ČITANJE I RAZUMIJEVANJE OVIH UVJETA I ODREDBI.  AKO PRIHVATITE OVE UVJETE I ODREDBE, POTVRĐUJETE KAKO STE RAZUMJELI, PRIHVAĆATE I OBVEZUJETE SE NA PRIDRŽAVANJE SVIH OVIH UVJETA I ODREDBI. 

 

Ovi Uvjeti i odredbe korištenja ("Uvjeti") uređuju vaše korištenje https://www.tcl.com/de/de.html i ostalih mikro-stranica unutar domene ove web stranice (za potrebe ovih Uvjeta nazvane "Web stranica") a koje pruža tvrtka Shenzhen TCL New Technology Co., Limited ("TCL", "naš/a/e", "mi", "nama"). Ovi Uvjeti i odredbe predstavljaju ugovor između Vas i TCL-a. Ako niste suglasni s ovim Uvjetima, nemojte pristupati ovoj Web stranici.

 

TCL zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Takve izmjene i dodatni uvjeti i odredbe bit će vam priopćeni i stupit će na snagu odmah po prihvaćanju istih s vaše strane.  Vaše daljnje korištenje Web stranice predstavlja vaše prihvaćanje izmijenjenih Uvjeta.  Ako se ne slažete s ovim izmijenjenim Uvjetima, dužni ste prestati koristiti ovu Web stranicu. 

 

Osobne podatke koje prikupljamo ili koje na neki drugi način ishodimo u vezi s vašim korištenjem Web stranice obrađujemo u skladu s našim Pravilima o privatnosti. 

1. Vaše obveze

1.1          Možda ćete morati registrirati račun na Web stranici prilikom kupnje bilo kojeg proizvoda ili usluge na Web stranici. Morate biti sigurni da su sve informacije koje pošaljete tijekom registracije (uključujući, ali ne ograničavajući se na, podatke o vašem identitetu, broju mobilnog telefona, poštanskoj adresi i adresi e-pošte) točne i predstavljaju vaše podatke.  Bit ćete odgovorni za brzo ažuriranje podataka o registraciji, ako dođe do promjene bilo kojeg detalja nakon što registrirate vaš račun.

 

1.2          Detalje o vašem računu trebali biste čuvati na sigurnom te biste, jednako tako, trebali redovito mijenjati pristupnu lozinku. Pristajete na to da nas odmah obavijestite putem e-pošte na adresu [·]], ako izgubite vašu pristupnu lozinku ili otkrijete neovlaštenu uporabu vašeg računa od strane trećih osoba.  Imamo pravo onemogućiti bilo koji korisnički identifikacijski kôd ili pristupni kôd ako se, po našem razumnom mišljenju, niste pridržavali bilo kojeg od ovih Uvjeta.

 

1.3          Imat ćete sljedeće obveze: 

 

                (A)           Web stranici ćete pristupati i koristiti je samo u osobne, privatne i nekomercijalne svrhe; 

 

                (B)           nećete pristupati i nećete pomagati bilo kojoj osobi da pristupa ili koristi Web stranicu u bilo koje komercijalne ili nezakonite svrhe; 

 

                (C)           u svakom trenutku kada pristupate i koristite Web stranicu, dužni ste pridržavati se svih primjenjivih zakona, propisa, pravila i drugih zahtjeva propisanih od strane bilo kojeg primjenjivog regulatornog tijela ili tijela za provođenje zakona;

 

                (D)           ne smijete kopirati, reproducirati, ponovno objavljivati, mijenjati, raditi obrnuti inženjering, rastavljati, dekompilirati, demontirati, pokušavati izvesti izvorni kôd, dekodirati, preuzimati, objavljivat, emitirati, prenositi, učiniti dostupnim javnosti, prilagođavati, mijenjati niti kreirati izvedenice niti sudjelovati u bilo kojem drugom aktu koji analizira ili replicira izvorni kod, strukturu i/ili koncept Web stranice; 

 

                (E)           nećete kopirati, distribuirati niti dalje licencirati bilo koji sadržaj Web stranice;

 

                (F)           nećete počiniti nijedno djelo koje može ugroziti sigurnost Web stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na: upotrebu neovlaštenih podataka ili ulazak na neovlaštene poslužitelje/račune; ulazak u javne računalne mreže ili računalni sustav druge osobe bez autorizacije i/ili brisanje, izmjenu ili dodavanje informacija pohranjenima u njima; pokušati provjeriti, skenirati ili testirati ranjivost web stranice ili druge radnje koje mogu ugroziti sigurnost Web stranice; pokušati omesti ili oštetiti normalan rad Web stranice ili sudjelovati u namjernom širenju zlonamjernog softvera ili virusa i/ili drugih radnji koje mogu oštetiti i poremetiti uobičajene mrežne informacijske usluge; ili krivotvorenje naziva ili dijelova naziva TCP/IP podatkovnog paketa;

 

                (G)           nećete se baviti nikakvim aktivnostima koje mogu ugroziti pravičnost usluga koje pruža TCL niti na drugi način utjecati na uobičajene operativne postupke Web stranice, poput korištenja neovlaštenih dodataka treće strane ili drugog ilegalnog softvera, iskorištavanja softverskih grešaka (također nazvane rupe ili nedostaci) za postizanje neopravdanog dobitka ili javnog otkrivanja gore spomenutih neovlaštenih dodataka, ilegalnog softvera ili grešaka na mreži ili na bilo koji drugi način.

2. Povezane web stranice

2.1          Web stranica može sadržavati hipertekstualne poveznice na web stranice ili stranice koje su stvorile i održavaju treće strane koje nisu povezane s TCL-om ili koje TCL nije odobrio.  Aktiviranje takvih hipertekstualnih poveznica može dovesti do toga da napustite Web stranicu.  Takve adrese ili hipertekstualne poveznice pružaju se isključivo radi vaše praktičnosti i informacija.  Ne kontroliramo niti pregledavamo nijednu od ovih web stranica i stranica povezanih s ovom Web stranicom i, u skladu s tim, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za njihov sadržaj, ponuđene proizvode, usluge ili ponude ili bilo kakve posljedice njihove uporabe. Ovim web stranicama pristupate na vlastiti rizik.

 

2.2          Ne smijete povezivati Web stranicu s bilo kojom drugom web stranicom na način da korisnik može zaobići stranicu koja sadrži ove Uvjete.

3. Intelektualno vlasništvo

3.1          U smislu ovih Uvjeta, "Prava intelektualnog vlasništva" znače prava kao što su autorska prava, zaštitni znakovi, nazivi domena, prava na dizajn, prava na baze podataka, patente i sva ostala prava intelektualnog vlasništva bilo koje vrste bez obzira jesu li registrirana ili neregistrirana (bilo gdje u svijetu).  

 

3.2          U odnosu između vas i TCL-a, sva prava intelektualnog vlasništva na Web stranici ili koja se odnose na nju (uključujući informacije, komunikaciju, softver, tekstove, grafiku, poveznice i zvukove) pripadaju TCL-u. 

 

3.3          TCL vam daje ograničenu, neprenosivu, ne-ekskluzivnu licencu s mogućnošću opoziva za korištenje Web stranice u vaše osobne i nekomercijalne svrhe.  Svako drugo korištenje Web stranice zahtijeva naše prethodno pismeno dopuštenje. 

 

3.4          TCL zaštitni znak, logotip i bilo koji drugi zaštitni znak, uslužni znak, grafika i logotipi koji se koriste u vezi s Web stranicom  zaštitni su znakovi TCL-a ili njegovih davatelja licenci. 

 

3.5          Objavljivanjem ili prijenosom informacija ili sadržaja putem Web stranice potvrđujete da ste nositelj autorskih prava ili ste na to bili zakonski ovlašteni te da informacije ili sadržaj ne krše prava bilo koje treće strane.  Dajete nam neekskluzivnu, svjetsku, besplatnu, trajnu i neopozivu licencu za upotrebu i reprodukciju bilo kojeg sadržaja ili podataka koji nam pripadaju ili koje mi prikupljamo, u onoj mjeri u kojoj je potrebno da Web stranica omogućimo vama i drugima i povremeno poboljšavamo naše proizvode i usluge.

4. Zaštita podataka i privatnost

4.1          Vaše osobne podatke prikupljat ćemo, pohranjivati i obrađivati u skladu s našim Pravilima o privatnosti i važećim zakonima. Molimo vas da pročitate naše Pravilnike o privatnosti da biste saznali koje osobne podatke prikupljamo, kako ih obrađujemo i u koje svrhe ih koristimo.

 

4.2          Bez klauzule o ograničenjima 4.1, možemo prikupljati podatke o vašoj upotrebi Web stranice kako bi nam pomogli da analiziramo i poboljšavamo naše proizvode i usluge. Učinit ćemo to u skladu s našim Pravilima o privatnosti i važećim zakonima.

 

4.3          Ako ste kupili robu ili usluge od nas ili ste dali svoju suglasnost da vas kontaktiramo radi marketinga, slažete se da vam možemo sami slati reklame, informacije o promociji ili promidžbi (uključujući komercijalne i nekomercijalne poruke) ili putem oglašavanja trećih strana ili marketinških tvrtki.  Imate pravo povući pristanak na ove marketinške poruke tako što ćete [odjaviti Newsletter /bilten/ u postavkama vašeg računa ili klikom na opciju "Poništi pretplatu" u marketinškim e-porukama koje su vam poslane].

 

4.4          Web stranica može sadržavati hipertekstualne poveznice na druge web stranice kojima upravljaju treće strane koje bi vas mogle zanimati. Sve informacije koje dajete izravno trećoj strani za pristup takvim web stranicama trećih strana bit će podložne pravilima o zaštiti privatnosti ili bilo kakvim sličnim uvjetima koje vam treća strana pruža, a u mjeri u kojoj TCL tim podacima neće pristupiti i koristiti ih, nećete biti podložni našim pravilima o privatnosti u odnosu na takve podatke.

 

5. Sigurnosti i antivirusna zaštita

5.1          Iako se vodi računa o provjeri i testiranju materijala u svim fazama proizvodnje, ne možemo prihvatiti bilo kakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, poremećaj ili oštećenje vaših podataka ili vašeg računalnog sustava koji mogu nastati tijekom korištenja Web stranice ili materijala izvedenog iz iste.  Preuzimate punu odgovornost za zaštitu vašeg računalnog sustava, uključujući računalni hardver, softver i podatke pohranjene na vašem računalnom sustavu i hardveru, softver i pohranjene podatke trećih osoba koje mogu pristupiti ili na drugi način biti povezane s vašim računalnim sustavom.

6. Odricanje

6.1          U najvećoj mogućoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, TCL, njegovi partneri, dobavljači, pravno povezane osobe:

 

                (A)           odriču se i ne daju nikakve izričite ili implicitne izjave ili jamstva u vezi s radom Web stranice, njenim sadržajem ili bilo kakvim informacijama dostupnim putem Web stranice;

 

                (B)           ne jamčite da će upotreba web stranice biti neprekinuta, dostupna u bilo koje vrijeme ili s bilo kojeg određenog mjesta, sigurno ili bez grešaka, da će se greške ispraviti ili da Web stranica ne sadrži viruse ili druge potencijalno štetne komponente;

 

6.2          Prihvaćate i suglasni ste da vam se Web stranica pruža na način "bez garancije bilo koje vrste, bilo izražene ili podrazumijevane". 

 

6.3          Prihvaćate da postoje određeni rizici u korištenju internetskih usluga (uključujući rizike privatnosti podataka i sigurnosne rizike), a s obzirom na posebnost prirode usluga temeljenih na Internetu, razumijete i slažete se s činjenicom da ne preuzimamo nikakvu odgovornost za gubitke (uključujući ali ne ograničavajući se na gubitke imovine, prihoda, datoteka s podacima, osobnih podataka i drugih aspekata ili drugih nematerijalnih gubitaka) do kojih može doći tijekom korištenja Web stranice u vezi s događajima izvan naše kontrole, gdje mi nismo zakonski obvezni zaštititi vas od istih. Takvi događaji mogu uključivati sljedeće okolnosti:

 

            (A)           neispravnost ili nemogućnost korištenja ili rada Web stranice obično zbog faktora više sile poput tajfuna, zemljotresa, cunamija, poplava, nestanka struje, ratova i terorističkih napada;

 

            (B)           prekid ili kašnjenje ili neispravnost ili nemogućnost korištenja ili rada Web stranice uzrokovani tehničkim prilagodbama ili neispravnošću telekomunikacijskih operatera i internetskih tvrtki, održavanjem sustava ili zbog bilo kojeg drugog razloga koji je izvan naše kontrole;

 

            (C)           prekid, prestanak ili kašnjenje ili neispravnost ili nemogućnost korištenja ili rada Web stranice uzrokovane promjenama važećih zakona i propisa, naredbi i odluka sudskih, upravnih i drugih vlasti;

 

            (D)           prekid ili kašnjenje ili neispravnost ili nemogućnost korištenja ili rada Web stranice zbog problema s povezivanjem na Internet; ili

 

            (E)           gubitke ili obveze koje biste mogli pretrpjeti zbog vašeg nezakonitog ili nepravilnog korištenja Web stranice ili bilo kojeg kršenja ovih Uvjeta s vaše strane.

 

7. Ograničenje odgovornosti

7.1          Ne isključujemo niti na bilo koji način ograničavamo našu odgovornost prema vama u slučaju kada bi to bilo nezakonito. To uključuje odgovornost za smrt ili osobne ozljede prouzročene našim nemarom ili nepažnjom naših zaposlenika, agenata ili podizvođača ili za prijevaru ili lažno predstavljanje; odgovornost za štetu nastalu namjernim nedoličnim ponašanjem ili grubom nepažnjom; ili bilo koje kršenje obveza koje podrazumijevaju primjenjivi zakoni o zaštiti potrošača.

 

7.2          U skladu s klauzulom 7.1, u slučaju da preuzmemo bilo kakvu odgovornost u vezi s ovim Uvjetima i radom Web stranice, a takva odgovornost nije drugačije ograničena ili isključena ovim Uvjetima, naša će odgovornost biti ograničena na razumno predvidivu štetu.

 

7.3          U skladu s klauzulom 7.1, naša ukupna i skupna odgovornost prema vama u vezi s vašim korištenjem Web stranice bit će ograničena na (gdje je to relevantno) 10,00 USD ili ekvivalentnu svotu u valuti zemlje u kojoj se nalazite

 

7.4          U skladu s klauzulom 7.1, obeštetit ćete i osloboditi od odgovornosti TCL, njegove službenike, zaposlenike, agente, davatelje licence ili druge davatelje protiv svih gubitaka i obveza za koje bilo koji od njih može postati odgovoran i protiv svih radnji, tužbi, postupaka, zahtjeva ili potraživanja bilo koje prirode a koje je moguće protiv bilo kojeg od njih ili koje mogu nastati izravno ili neizravno u vezi s vašim kršenjem zakona, vašim kršenjem ovih Uvjeta ili bilo kojim radnjama ili propustima koje počinite a koji nisu dopušteni u smislu ovih Uvjeta.

 

7.5          U skladu s klauzulom 7.1, TCL isključuje svaku odgovornost za neizravni gubitak, posljedični gubitak, gubitak prihoda, prinosa, poslovanja ili profita ili bilo kakav gubitak podataka ili korupciju podataka u vezi s vašim korištenjem web stranice. Osim toga, primate na znanje kako je Web stranica namijenjena za kućnu i privatnu upotrebu i nećemo biti odgovorni za gubitak dobiti, gubitak posla, poslovni prekid ili gubitak poslovne prilike.

 

7.6          Bez klauzule o ograničenju 7.4, ako prekršite ove Uvjete i u mjeri u kojoj je to zakonom dopušteno, bit ćete odgovorni TCL-u, njegovim direktorima, službenicima, zaposlenicima, podružnicama, agentima, izvođačima i davateljima licencija za bilo koji zahtjev koji proizlazi iz vašeg kršenja. Također ćete biti odgovorni za bilo koju radnju koju TCL poduzme u sklopu svoje istrage sumnje na kršenje ovih Uvjeta ili kao rezultat svojih zaključaka ili odluke da je došlo do kršenja ovih Uvjeta. 

 

7.7          Raskid ovog ugovora ne utječe na prava ili obveze koje su nastale za vas ili nas prije datuma raskida. 

 

8. Primjenjivo pravo i pravna nadležnost

8.1          Ovi su Uvjeti uređeni zakonima Narodne Republike Kine (isključujući zakone SAR Hong Kong, SAR Macao i Tajvan) ("Kina"), osim ako je to drugačije predviđeno zakonskim propisima iz vaše nadležnosti , u kojem slučaju će primjenjivo pravo koje se odnosi na sva ili određena prava i obveze Ugovornih strana podrazumijevati zakone koji se primjenjuju u mjestu vašeg uobičajenog prebivališta.

 

8.2         U mjeri u kojoj to dopušta mjerodavno pravo, u slučaju spora koji proizlazi iz ili u vezi s vašim korištenjem Web stranice, TCL i vi ćete pokušati, brzo i u dobroj vjeri, riješiti svaki takav spor. U slučaju da ne pronađete zajedničko rješenje u roku od 30 dana od dana kada je takav spor pokrenula bilo koja Ugovorna strana, bilo koja Ugovorna strana ima pravo podnijeti spor (koji se može i ne mora odnositi na ugovor) nadležnim sudovima. Kine kao mjestu isključivog rješavanja sporova, ako primjenjivi zakoni o obveznoj zaštiti potrošača u vašoj nadležnosti ne zabranjuju davanje takve nadležnosti, u kojem će slučaju te sporove povezane s ovim uvjetima rješavati sudovi vašeg uobičajenog mjesta prebivališta. To ne utječe na vaše pravo na pokretanje postupka radi zaštite vašeg pravnog položaja.

 

9. Jezik

9.1          Bilo koji prijevod ovih Uvjeta vrši se u skladu s lokalnim zahtjevima ili praktičnošću, a u slučaju spora između engleske i bilo koje inačice na nekom drugom jeziku, pravo prvenstva imat će engleska inačica ovih Uvjeta, u mjeri u kojoj nije zabranjena lokalnim zakonodavstvom u vašoj nadležnosti.

10. Razno

10.1          Ako sud ili drugi nadležni organ neku od odredaba ovih Uvjeta smatra nevažećom ili neprovedivom, takve se odredbe ograničavaju ili ukidaju u minimalnoj mjeri u kojoj je to potrebno i zamjenjuju valjanom odredbom koja najbolje utjelovljuje namjeru ovih Uvjeta, tako da oni ostaju na punoj snazi. 

 

10.2          Ovi Uvjeti predstavljaju cjelokupni sporazum između vas i TCL-a u vezi s vašim korištenjem Web stranice, a svi drugi pisani ili usmeni sporazumi ili nagodbe koje su prethodno postojale između vas i TCL-a u vezi s takvom upotrebom zamjenjuju se i poništavaju.