Choose other country to get service

TCL Global personvernerklæringen

 

Denne personvernmerknaden trer i kraft ved 20.04.2023.

Denne personvernmerknaden omhandler hvordan TCL og/eller dets tilknyttede selskaper og datterselskaper (samlet kalt «TCL», «vi», «oss» eller «vår») beskytter personopplysningene vi behandler om deg (dine «personopplysninger»), hvilke typer personopplysninger vi innhenter om deg, hva vi gjør med dem, formålet med slik innhenting, hvordan vi deler dem og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandling av personopplysningene.

Takk for at du valgte TCL! 

 

NÅR GJELDER DENNE PERSONVERNMERKNADEN?

Denne personvernmerknaden gjelder når vi behandler dine personopplysninger som et resultat av din tilgang og bruk av «TCL-materiell», inkludert:

   •   TCL-nettsted (www.tcl.com);

   •   TCL smart TV produkter;

   •   SEMP-merkede enheter;

   •   TCL- og Alcatel-merkede enheter (inkludert telefoner, nettbrett, klokker, armbånd, kroppsnære enheter, rutere);

   •   For TCLs smartenhetsapplikasjoner eller tjenester(inkludert TCL Account, TCL Channel, TCL Home App, BrowserHere/T-Browser, TCL Live, TV Guard, MagiConnect, ChatNow, Smart Gallery, Reminder, Weather, Game Center, Gesture Control and Remote Diagnosis); og

   •   andre TCL-enheter, nettsteder eller applikasjoner som kan referere til denne personvernmerknaden.

Denne personvernmerknaden gjelder også for vår behandling av personopplysningene til vår forretningsmessige omgang med våre kunder, forretningspartnere, leverandører og andre organisasjoner som TCL har eller vurderer et forretningsforhold til. 

Vi kan oppdatere denne personvernmerknaden for å gjenspeile endringer i hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger eller endringer i gjeldende lover med jevne mellomrom. Eventuelle oppdateringer av denne personvernmerknaden trer i kraft idet de legges ut på nettstedet vårt på https://www.tcl.com/no/nb/legal/privacy-notice. Vi kan i tillegg varsle deg for å informere deg om endringer i denne personvernmerknaden dersom gjeldende lover krever det.

VED Å BESØKE NETTSTEDENE VÅRE, GI PERSONOPPLYSNINGER OG BRUKE TCL-MATERIALER BEKREFTER DU AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT PRAKSISEN SOM OMTALES I DENNE PERSONVERNMERKNADEN.

Du kan lese mer ved å klikke på et av avsnittene nedenfor:

 

PERSONOPPLYSNINGER VI INNHENTER OM DEG

Vi tar personvernet ditt på alvor, derfor vil vi her forklarer hvilke personopplysninger vi innhenter om deg. Vær oppmerksom på at hvis du unnlater å oppgi visse personopplysninger, kan det hende at TCL ikke kan uføre noen av formålene som er nevnt i denne personvernmerknaden og at du ikke vil kunne bruke eller få tilgang til enkelte TCL-materialer.

Vi kan innhente og behandle følgende personopplysninger om deg:

  •  Opplysninger du gir oss. Dette omfatter opplysninger om deg som du gir oss når du fyller ut skjemaer, legger ut informasjon på nettstedet vårt, oppretter brukerkontoer eller ved å kommunisere med oss, enten ansikt til ansikt, på telefon, elektronisk, på e-post eller på annen måte, som kan identifisere deg eller gjøre deg identifiserbar avhengig av konteksten. Denne informasjonen inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

       ◦ Personlig kontaktinformasjon: navn, frakt-, fakturerings- og/eller forretningsadresse, e-postadresse, telefonnummer;

       ◦ For å overholde våre juridiske forpliktelser som kreves i henhold til gjeldende lover, kan vi også samle inn ditt skattebetalernummer (CPF);

       ◦ Innloggingsopplysninger: brukernavn, passord, kallenavn;

       ◦ Demografisk informasjon: fødselsdato, kjønn;

       ◦ Betalingsinformasjon: din debet- eller kredittkortinformasjon, bankinformasjon eller annen betalings- og finansinformasjon knyttet til kjøpet eller transaksjonene av våre produkter eller tjenester;

       ◦ Annen informasjon om deg som profesjonell eller arbeidsrelatert informasjon (f.eks. når du deltar i undersøkelsen vår), språk og helse- og treningsdata, som treningsdata, inkludert høyde og vekt, kroppstemperatur, hjertefrekvens, søvnkvalitetsdata, sporingsdata for gange/løpe/sykkel (f.eks. når du bruker relaterte tjenester fra TCL-kroppsnære enheter);

       ◦ Spørsmål, klager eller tilbakemeldinger fra deg på våre produkter og tjenester eller svar på spørreskjemaene våre; 

       ◦ Informasjon om TCL-materialer du eier og bruker, og bevis på at du har kjøpt dem, hvis aktuelt; 

  •   Opplysninger vi innhenter eller genererer om deg. Vi kan innhente informasjon fra Internett, elektronisk aktivitet og andre opplysninger automatisk fra enhetene og nettleserne du bruker. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

       ◦ Detaljerte opplysninger om din bruk av TCL-materialer;

       ◦ Enhetens posisjon og tidssone;

       ◦ Detaljerte opplysninger om din bruk av produktene vi leverer til deg, f.eks. nettleserloggen, søkeloggen og sideklikk, nettlesertype, øktfrekvens og andre aktiviteter du utfører når du bruker produktene eller tjenestene;

       ◦ Identifikatorer, inkludert IP-adressen, MAC-adressen, enhets-ID, terminal-ID, serienummer, IMEI-nummer, IMSI-nummer, annonse-ID (en unik bruker-ID som enhetene dine tilordnes for annonseformål), maskinvaremodell og andre enhetsidentifikatorer eller enhetsspesifikke opplysninger om TCL-materialer;

       ◦ Nøyaktig og omtrentlig geolokaliseringsinformasjon fra enhetens GPS-signal eller kommunisert gjennom et nærliggende Wi-Fi-tilgangspunkt og mobiltårn når du bruker enkelte tjenester og aktiverer posisjonsfunksjonen. Du kan når som helst velge bort innhentingen av posisjonsdata i innstillingene til operativsystemet til produktene eller applikasjonene dine, alt etter hva som er aktuelt;

       ◦ Opplysninger om din helsestatus og detaljer om treningsinformasjon (for eksempel høyde og vekt, kroppstemperatur, hjertefrekvens, søvnkvalitet, sporingsinformasjon for gange/løping/sykling), i den grad du gir oss slike opplysninger eller på andre måter samtykker til slik innhenting;

       ◦ Feillogger, feilkoder og feilbeskrivelser og andre opplysninger du oppgir angående feil eller feilopplevelse med av TCL-materialet ditt;

       ◦ Opplysninger innhentet av visse TCL-applikasjoner. Når du for eksempel bruker TCL-kontoapplikasjonen på mobiltelefonen din, vil denne applikasjonen koble seg til Internett, be om systemtillatelser (bl.a. tillatelser for lagring, kamera, Internett-tilkobling og kontakter) og innhente e-postadressen, kontopassordet, kontoens navn, kjønn, land/region, enhetsmodell, enhetsnavn, applikasjonsversjon og mobiltelefonens operativsystem;

       ◦ Stedet der du bruker TCL Connect-applikasjonen eller TCL Home-applikasjonen til å koble deg til og kontrollere dine flere TCL- eller Alcatel-enheter (f.eks. dine smartenheter, klokker, armbånd og rutere), og også dine Wi-Fi- og Bluetooth-opplysninger, posisjon, TCL-konto, enhetsinformasjon om telefonen din og alle opplysninger om TCL- og Alcatel-enhetene som skal tilkobles;

       ◦ Dine e-postadresser, telefonnummer, adresse, faksnummer, chathistorikk og opptak av telefonsamtaler mellom deg kundeserviceteamet når vi yter kundestøtte for deg; og

       ◦ Andre opplysninger vi delte med deg da du startet bestemte applikasjoner for første gang.

  •   Opplysninger vi innhenter fra andre kilder. Vi kan innhente opplysninger om deg fra tredjeparter, som det er tillatt i henhold til loven. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

       ◦ Opplysninger fra sosiale medienettverk;

       ◦ Opplysninger fra dataleverandører og utvekslingstjenester for annonser;

       ◦ Opplysninger innhentet fra andre leverandører av produkter, tjenester, nettsteder og applikasjoner;

       ◦ Opplysninger om reparasjonstjenester fra operatørene av dine mobile enheter;

       ◦ Annen kommersiell eller offentlig tilgjengelig kilde; og

       ◦ Hvis du deltar i markedsundersøkelsesprogrammer organisert og/eller sponset av eller på vegne av TCL, kan vi også innhente opplysninger fra tredjepartsnettsteder eller sosiale medier, i samsvar med personvernreglene til de respektive nettstedene og sosiale mediene.

Vi kan også innhente andre opplysninger om deg, enheten din eller bruken av TCL-materialer på den måten vi informerte om ved tidspunktet for innsamling og/eller med samtykke fra deg, i henhold til gjeldende lover.

Vi vil ikke med viten innhente personopplysninger fra eller om barn under 13 år eller under tillatt minimumsalder i jurisdiksjonen du bor i uten å gjøre det klart at slike opplysninger bare skal gis med foreldres eller foresattes samtykke, hvis dette kreves av gjeldende lover. TCL vil bare bruke personopplysninger om barn i den grad det tillates av gjeldende lover og om nødvendig bare med foreldres eller foresattes samtykke og hvis det er i barnets beste interesse. Hvis du mener at barnet ditt har gitt oss personopplysninger om seg selv uten samtykke fra foresatte eller foreldre, kan du kontakte oss på e-postadressen som er angitt i avsnittet Slik kontakter du oss nedenfor.

Hvis barnet ditt bruker våre Kids Learning- eller Kids Mode-tjeneste, TCLs familieklokke, eller andre TCL-produkter eller -tjenester for barn, vil vi gi deg egne personvernregler (se https://www.tcl.com/global/en/children-privacy-policy/English) med detaljert informasjon om hvordan vi beskytter barns personopplysninger.

 

BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger om deg kan innhentes, lagres, behandles og på andre måter brukes av oss på følgende måter, til følgende formål:

  •     For å levere, aktivere, verifisere og administrere våre produkter og tjenester som du har kjøpt;

  •     For å tilby programvareoppdateringer, vedlikeholdstjenester, teknisk brukerstøtte og ettersalgstjenester for TCL-materialer;

  •     For å hjelpe deg med å registrere og administrere TCL-kontoen din;

  •     For å la deg laste ned og kjøpe våre produkter og tjenester som f.eks. våre applikasjoner og relaterte nettsteder og/eller å gi deg tilgang til tredjepartsapplikasjoner du har installert på enheten;

  •     For å behandle betalingstransaksjoner eller ordrer for TCL-materialer;

  •     For å sende informasjon eller kontakte deg i forbindelse med TCL-materialer, f.eks. dersom TCL-materialer er endret eller gir problemer;

  •     For å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter eller med sikte på søksmål;

  •     For å beskytte mot og forhindre svindel og andre juridiske eller informasjonssikkerhetsrisikoer, samt for å sikre TCL-materialer, for eksempel ved å verifisere kontoer og identifikasjon, oppdage sikkerhetshendelser og bekjempe ondsinnede aktiviteter;

  •     For å besvare eventuelle klager eller spørsmål du måtte ha i forbindelse med TCL-materialer, og for å forsvare og utøve juridiske rettigheter;

  •     For å tilpasse TCL-materialer på forespørsel fra deg;

  •     For å feilsøke funksjonalitet eller andre problemer ved TCL-materialer;

  •     For å evaluere og utvikle nye funksjoner, teknologier og forbedringer av TCL-materialer;

  •     For å gjennomføre konkurranser, kampanjer, arrangementer, markedsundersøkelser og undersøkelser med hensyn til TCL-materialer;

  •     For å tilrettelegge for TCLs interne formål, f.eks. revisjon, dataanalyse og undersøkelser for å forbedre produktene, tjenestene, brukeropplevelsen og kundekommunikasjon;

  •     For å overholde alle gjeldende lover, forskrifter, direktiver og rettsavgjørelser samt avgjørelser fra kompetente myndigheter;

  •     For å sende deg informasjon om TCL-materialer og bidra til å gjøre denne informasjonen mer relevant for deg. For enkelte markedsføringsaktiviteter kan vi trenge samtykke fra deg. Vi tilbyr deg forskjellige måter å velge å ikke motta bestemt kommunikasjon fra oss. Hvis du ønsker å ikke lenger motta e-poster med markedsføringskommunikasjon fra oss, kan du klikke på «Avmeld»-lenken nederst i e-posten og følge de medfølgende anvisningene;

  •     Vi og våre annonseringspartnere kan vise annonser på noen av produktene og tjenestene våre. Hvis vi og våre annonseringspartnere viser personlige annonser, vil vi få din eksplisitte forhåndsgodkjenning i den grad det kreves av gjeldende lover; og

  •     Andre formål med din godkjenning og/eller i den grad tillatt av gjeldende lover.

I den grad personopplysningene vi innhenter om deg betraktes som spesielle kategorier av personopplysninger eller sensitive personopplysninger i henhold til gjeldende lover, behandler vi slike opplysninger basert på ditt samtykke, og du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt til slik behandling med konsekvenser for framtid. Men du bør være klar over at hvis du velger å gjøre dette, kan vi ikke fortsette å levere enkelte tjenester til deg. Hvis du velger å trekke tilbake samtykket ditt, vil vi fortelle deg mer om de mulige konsekvensene. Hvis gjeldende lover tillater det, kan vi også behandle spesielle kategorier av personopplysninger som du uttrykkelig har offentliggjort eller for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

Avsnittet "Produktspesifikke vilkår" nedenfor gir mer detaljert informasjon om personopplysningene vi samler inn og formålene vi bruker personopplysningene til i forbindelse med TCLs smart-TV, MagiConnect, TCL Home-applikasjonen, TCL Channel, TCL Mobil, Nettbrett og Kroppsnære Enhet.

Hvis du opptrer som forretningskontakt for din organisasjon ved kjøp eller bruk av TCL-materialer på vegne av organisasjonen, kan vi innhente navnet ditt, frakt-, fakturerings- og/eller forretningsadresse, e-postadresse, telefonnummer og bruke personopplysningene om deg i de omfang som er nødvendig for å utføre ordinær forretningsdrift, for tilknyttede administrative formål og lignende, samt til andre formål som spesifisert ovenfor i avsnittet «Bruk av personopplysninger».

 

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER OM DEG MED TREDJEPARTER

Vi kan dele informasjonen du gir oss, informasjonen vi samler inn eller genererer om deg, eller informasjonen vi samler inn fra andre kilder med TCLs tilknyttede selskaper og datterselskaper for ett eller flere av forretningsformålene beskrevet nedenfor:

• For å hjelpe oss med å levere TCL-materialer til deg;

• Hvor vi markedsfører produkter og tjenester levert av TCLs tilknyttede selskaper og/eller TCLs datterselskaper;

• For å overholde rettshåndhevelsesaktiviteter når det er nødvendig; og

• For de formålene TCL behandler personopplysningene dine for under denne personvernmerknaden.

Vi kan også dele personopplysningene vi samler om deg med tredjeparter for de formål som omtales i avsnittet «Bruk av personopplysninger» ovenfor, inkludert:

• Ved salg av TCLs virksomhet eller aktiva til et annet selskap, fusjonering eller andre større transaksjoner kan vi dele personopplysninger om deg for selskapsgjennomgangsformål og etter gjennomføring av transaksjonen;

• Vi kan dele din annonse-ID (en unik bruker-ID som enhetene dine tilordnes for reklameformål) med våre annonseringspartnere for at de skal kunne vise reklame;

• Hvis vi markedsfører tredjepartsprodukter eller -tjenester til deg, kan vi dele dine personopplysninger med partnerne som leverer disse tredjepartsproduktene eller -tjenestene;

• Når du gir ditt samtykke til deling av dine personopplysninger med spesifikke partnere;

• Til tredjepartsrepresentanter eller -entreprenører (for eksempel leverandørene av våre elektroniske datalagringstjenester) som vi engasjerer for å støtte oss i å tilby tjenestene og produktene våre til deg. Vi vil gjøre det som er nødvendig for å kreve at slike tredjeparter behandler personopplysningene dine i samsvar med bestemmelsene i denne personvernmerknaden og underlagt taushetsplikt;

• Til forretningspartnere som leverer produkter og/eller tjenester som er innebygd eller fungerer som en del av TCL-materialer vi tilbyr deg. Disse tredjepartene er ansvarlige for hvordan de bruker personopplysningene om deg i forbindelse med deres tjenester og produkter som beskrevet i en egen personvernmerknad fra dem, som du oppfordres til å bekrefte;

• I den grad loven krever det, eller hvis vi er pålagt å dele personopplysninger om deg for å oppfylle juridiske forpliktelser, etablere, utøve eller forsvare våre og/eller tredjeparters juridiske rettigheter.

I tillegg til delingen av personopplysninger som vi beskriver i dennepersonvernmerknaden, kan vi bare dele personopplysningene dine med tredjeparter når du har godtatt det.

Vær oppmerksom på at hvis du får tilgang til tredjeparters tjenester - for eksempel sosiale mediatjenester, tredjeparters applikasjoner for enkel pålogging, tredjeparters applikasjoner eller mobilplattformer, og telecom-operatører for dine enheter - gjennom våre tjenester eller produkter, kan disse tredjepartstjenestene kunne samle inn opplysninger om deg, herunder informasjon om din aktivitet på produktene og tjenestene, og de kan informere forbindelsene i tredjepartstjenestene om din bruk av produktet og tjenestene, i samsvar med deres egne personvernregler.

 

EKSTERNE LENKER

Nettstedet vårt kan inneholde lenker til eksterne nettsteder, og produktene våre kan også inneholde forhåndsinstallerte applikasjoner som er utviklet og drives av tredjeparter. Vi er ikke ansvarlige for innhold og personvernpraksis på slike nettsteder og applikasjoner. Denne personvernmerknaden gjelder ikke for dem. Du må nøye lese personvernreglene som gjelder for tredjepartstjenester og kontakte disse tredjepartene hvis du trenger det.

I tillegg kan transportørene til TCL- eller Alcatel-mobilenheter også samle inn personopplysninger om deg for utvikling av tjenester, diganoseformål og andre formål. Denne personvernmerknaden gjelder ikke disse operatørene, og vi er heller ikke ansvarlige for deres personvernpraksis. Du bør kontakte disse operatørene hvis du ønsker detaljert informasjon om hvordan personopplysningene dine samles inn og behandles.

 

INTERNASJONAL OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

TCL kan dele personopplysninger om deg globalt med selskapene i bedriftens konserngruppe for å utføre aktivitetene som er spesifisert i denne personvernmerknaden. TCL kan også legge ut behandling eller deling av dine personopplysninger til tredjeparter utenfor landet ditt. Når du bruker TCL-materialer, kan vi overføre, lagre og behandle opplysningene dine i og utenfor landet du bor i, i henhold til denne personvernmerknaden. Behandlingen av personopplysningene dine kan derfor også være underlagt andre lover enn de som gjelder i landet du bor i.

TCL gjør det som med rimelighet kan forventes for å sikre at overføring av personopplysninger skal skje i samsvar med gjeldende personvernlover, og spesielt at kontraktsmessige, tekniske og organisatoriske tiltak er på plass, for eksempel, men ikke begrenset til standardavtaleklausulene som er godkjent av EU-kommisjonen.

 

PERSONOPPLYSNINGENES SIKKERHET

Vi har vedtatt organisatoriske, fysiske og tekniske sikkerhetstiltak som samsvarer med de internasjonale industristandardene for å beskytte personopplysningene du gir oss og for å forhindre uautorisert tilgang til, utlevering av, bruk av, modifisering av, skade på eller tap av data. Vi vil ta rimelige og praktiske steg for å beskytte personopplysningene dine, inkludert følgende:

• Vi vil bruke SSL og andre tekniske tiltak for å sikre kryptering med hensyn til tjenestene og produktene våre. Vi vil med jevne mellomrom ettergå praksisen vår mht. innsamling, lagring og behandling av opplysninger (inkludert fysiske sikkerhetstiltak) for å forhindre uautorisert systemtilgang.

• Vi vil gi våre ansatte og tredjepartspersonell tillatelse til å få tilgang til personopplysningene utelukkende der de har behov for disse opplysningene for å hjelpe oss med å behandle personopplysningene dine og levere tjenestene til deg. Disse ansatte og eksternt ansatte (fra tredjeparter som er autorisert av oss) er underlagt kontraktpålagt konfidensialitet.

• Personopplysningenes sikkerhet er ytterst viktig for oss. Vi vil fortsette arbeidet med å beskytte personvernopplysningene dine og iverksette beskyttelsestiltak, for eksempel ved å kryptere ved lagring og overføring av opplysninger, for å forhindre at noen får uautorisert tilgang til personopplysningene dine.

• Vi vil utvise forsiktighet i utvelgelsen av forretningspartnere og tjenesteleverandører, og implementere kravene til beskyttelse av personopplysninger i forretningskontraktene mellom begge parter.

• Vi vil gjennomføre opplæring i sikkerhet og personvern, testing og publisitetsaktiviteter for å øke de ansattes kunnskap om viktigheten av å beskytte personopplysninger.

Du bør imidlertid være oppmerksom på at ingen dataoverføringer over Internett kan garanteres å være 100 % sikre. Hvis vi gjøres oppmerksom på brudd på sikkerhetssystemet vårt, vil vi reagere betimelig og i samsvar med gjeldende lover.

 

LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

TCL lagrer personopplysningene dine bare så lenge det er nødvendig for formålene beskrevet i denne personvernmerknaden, og opplysningene vil bli slettet etter rimelig tid, i samsvar med følgende kriterier:

• TCL lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig til de formål som omtales i avsnittet «Bruk av personopplysninger», som kan samsvare med tidsperioden der TCL har et pågående forhold til deg; og

• TCL lagrer personopplysningene dine så lenge de er nødvendige for å overholde en juridisk forpliktelse de er underlagt eller forsvare mot et krav mot oss.

DINE RETTIGHETER

Datavernlover kan gi deg en rekke juridiske rettigheter i forbindelse med personopplysningene vi innehar om deg. Ikke alle personvernlover er de samme, derfor vil ikke alle disse rettighetene gjelde i alle land. Du kan se vedleggene til denne personvernmerknaden for ytterligere informasjon om hvilke rettigheter du har i bestemte spesifikke jurisdiksjoner.

Vi anerkjenner imidlertid at personopplysningene ene og alene tilhører deg, og at det gjør at du har rett til å kontrollere hvordan vi bruker dem. I samsvar med gjeldende lover, kan rettighetene dine inkludere:

• Retten til å be om tilgang til personopplysningene vi behandler om deg, inkludert retten til å innhente informasjon om og en kopi av slike opplysninger;

• Retten til å be om at vi retter opp eller korrigerer personopplysningene dine dersom de er uriktige eller ufullstendige;

• Rett til å be om at vi fjerner eller sletter personopplysningene dine under visse omstendigheter. Merk at det kan finnes omstendigheter der du ber oss om å slette personopplysningene dine men vi har juridisk rett til å beholde dem;

• Dersom gjeldende lover tillater det, rett til å fremsette en klage til et ansvarlig myndighetsorgan dersom du mener at en eller flere av rettighetene dine har blitt krenket av oss.

Du kan utøve rettighetene dine ved å kontakte oss på kontaktopplysningene som er omtalt i avsnittet «Slik kontakter du oss» nedenfor.

Det kan hende at vi må gå gjennom en verifisering av forespørselen fra registrerte før vi fullfører forespørselen din, og for eksempel kan vi be deg om å bekrefte noen data vi allerede har om deg. Vi vil bare bruke personopplysninger gitt i en verifiserbar forbrukerforespørsel for å verifisere forespørrerens identitet eller rett til å fremme forespørselen.

 

PRODUKTSPESIFIKKE VILKÅR

Denne personvernmerknaden gjelder generelt for hvordan vi bruker dine personopplysninger i forhold til våre produkter og tjenester. Vi kan også behandle ytterligere personopplysninger i forhold til bestemte produkter eller tjenester.

SMART TV

Vi og våre tredjepartspartnere innhenter personopplysninger om din bruk av våre Smart TV-produkter, som navn og varighet på avspilte videoer, brukerens favoritter, viste sider, og tid brukt på disse sidene. Dette for at vi bedre skal kunne forstå hvordan kundene våre bruker produktet og sikre at vi kan fortsette å gjøre forbedringer og skreddersy tjenestene våre.

Vi kan innhente personopplysninger når du bruker kameraet eller mikrofonen på dine Smart TV-produkter. For eksempel, når du bruker kameraet (enten innebygd eller eksternt kamera i Smart TV-produktene dine) til å gjennomføre live videochatter på ChatNow, for å tilby live videochat-tjenestene, kan vi samle inn data om TCL-kontoene dine, videoen og lydchathistorikk, støttedata relatert til feilsøking og tilbakemeldinger knyttet til bruk av tjenester.

Vi kan innhente ytterligere personopplysninger for å levere ekstern diagnostikk på problemer med dine Smart TV-produkter For eksempel, hvis du har gitt ditt samtykke, kan vi samle inn sanntidsskjermbilder og informasjon om dataene som er lagret på Smart TV-produktene dine. Dette er for å sikre at problemer med dine Smart TV-produkter kan løses så effektivt som mulig.

Smart TV-produktene fanger opp data fra Amazon Alexa- eller Google Action-stemmeassistentfunksjonen på Smart TV-produktene dine. Denne informasjonen inkluderer en enhetsbeskrivelse, din stemme, Skill Token og Talekommando. Når du bruker stemmeassistentfunksjonen, vil stemmedataene dine bli behandlet av Google eller Amazon. Dine data vil bli direkte overført til Google eller Amazon. Vennligst referer til Google eller Amazons personvernmerknader for informasjon om videre behandling av dine personopplysninger av disse selskapene.

Våre tredjeparts annonsepartnere kan bruke automatisk innholdsgjenkjenning (ACR) og andre teknologier for å samle informasjon om TV-visning og bruk for å lage brukerprofiler og bestemme hvilke personlig tilpassede annonser som enhetene dine vil motta. Du kan kontrollere om du vil tillate oss å aktivere datainnsamlingen med ACR ved å følge metoden som er angitt på innstillingssiden på Smart TV-en.

MagiConnect

Vi og våre tredjepartspartnere vil samle detaljer om din bruk av MagiConnect-applikasjonen, inkludert mengden bruk du bruker av MagiConnect-applikasjonen (målt gjennom antall klikk du gjør) samt valget av tjenester du gjør gjennom MagiConnect-applikasjonen. Vi gjør dette så vi bedre kan forstå din bruk av MagiConnect-applikasjonen og skreddersy oppsettet av applikasjonen til dine preferanser.

TCL HOME

Vi og våre tredjepartspartnere vil samle inn detaljer om din bruk av TCL Home-applikasjonen, for eksempel hvor mye du bruker TCL Home-applikasjonen, informasjonen du har gitt gjennom live chat og valgene av tjenester du gjør gjennom TCL Home applikasjon. Vi gjør dette så vi bedre kan forstå din bruk av TCL Home-applikasjonen og skreddersy oppsettet av applikasjonen til dine preferanser.

For å gi deg tjenester som lar deg koble til og administrere flere TCL-enheter og andre produsenters enheter som eies av deg, vil vi og våre tredjepartspartnere også samle inn følgende informasjon om deg: Wi-Fi- og Bluetooth-opplysninger, posisjon, TCL-konto, enhetsinformasjon om telefonen din og alle opplysninger om TCL-enhetene som skal tilkobles;

TCL CHANNEL

TCL Channel tillater brukerne å søke etter innhold tilgjengelig på TCL Channel ved å igangsette stemmekontrollfunksjonen på Roku TV. Når du bruker stemmekontrollfunksjonen, vil stemmedataene dine bli direkte behandlet av Roku TV. Vennligst referer til Roku Tvs personvernmerknader for informasjon om videre behandling av dine stemmedata.

Vi kan samle inn og behandle data i forhold til den Roku TV eller TCL-enhet du har (f.eks. enhetsmodellen, unik enhetsidentifikator, merke, MAC-adresse, Roku-operativsystemversjon, region, IP-adresse, applikasjonsversjon) og din bruk av TCL Channel (f.eks. klikkregistreringer og nettleserlogg). Vi kan engasjere tredjeparts prosessorer for å analysere slike data og bygge profiler på din bruk og preferanse. Vi gjør dette så vi bedre kan forstå hvordan våre kunder bruker TCL Channel og gi deg anbefalinger på annet innhold du kan være interessert i.

TCL Mobil, Nettbrett og Kroppsnær enhet

Vi kan samle inn og behandle spesielle kategorier av personopplysninger som biometriske data og helsedata når du bruker visse applikasjoner på TCL-mobiler, nettbrett eller kroppsnære enheter. Disse dataene er nødvendige for de helserelaterte funksjonene til disse applikasjonene. Vi behandler dine spesielle kategorier av personopplysninger basert på ditt eksplisitte samtykke, og du kan trekke tilbake ditt samtykke til slik behandling når som helst med konsekvenser for fremtiden. Men du bør være klar over at hvis du velger å gjøre dette, kan vi ikke fortsette å levere enkelte tjenester til deg. Hvis du velger å trekke tilbake samtykket ditt, vil vi fortelle deg mer om de mulige konsekvensene.

Vi kan samle inn og behandle enhetsdata og logginformasjon, inkludert henvisnings-URL, IP-adresser og detaljer om din bruk av nettstedet vårt, skytjenester, appbutikk, nettleserhistorikk, søk, nettlesertype og øktfrekvens, i tillegg til unike enhetsidentifikatorer;

Enkelte TCL-mobilenheter står under Alcatel-merket, men denne personvernmerknaden gjelder også for de enhetene.

 

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

Vi og våre tredjeparts annonse- og dataanalysepartnere bruker informasjonskapsler og lignende netteknologi, inkludert pikselmerker og nettvarder («automatisk innhentingsverktøy») for å støtte enkelte funksjoner på TCL-kontoen, smart TV og andre nettsteder og applikasjoner som drives av oss. Automatiske innhentingsverktøy er programmeringskoder som iverksettes på enheten din. De automatiske innhentingsverktøyene gjør at nettstedet gjenkjenner nettleseren eller enheten din når du besøker TCL-nettstedet/-applikasjonen eller når du returnerer til TCL-nettstedet/-applikasjonen. For ytterligere informasjon om informasjonskapslene vi bruker henvises det til våre retningslinjer for informasjonskapsler, som du finner her: https://www.tcl.com/no/nb/legal/cookies-policy

Vi bruker to typer automatiske innhentingsverktøy: «økt-informasjonskapsler» og «faste informasjonskapsler».

En økt-informasjonskapsel utløper etter at du har lukket nettleseren. En økt-informasjonskapsel vil identifisere deg under økten ved å tilordne et tilfeldig generert unikt identifikasjonsnummer til enheten din. Vi bruker økt-informasjonskapsler:

• For å gjøre det mulig for oss å levere produktene og tjenestene til deg og administrere transaksjoner. Vi kan for eksempel legge ut en informasjonskapsel for å huske hvilke varer du har lagt i en elektronisk handlekurv;

• For visse innholdsadministrasjons- og redigeringsformål.

Faste informasjonskapsler utløper ikke når du lukker nettleseren. Vi bruker faste informasjonskapsler:

• For å registrere om en besøkende er logget på TCL-kontoen;

• For å registrere når en besøkende på TCL-kontoen eller et annet TCL-nettsted/-applikasjon gir samtykke til vår bruk av informasjonskapsler, hvis aktuelt;

• For ytelses- og designformål. For eksempel kan vi bruke informasjonskapsler for å spore hvilke deler av nettstedene og applikasjonene våre som er populære, og for å finne ut hvordan vi kan forbedre funksjonaliteten;

• For å forbedre brukeropplevelsen og tilpasse det du vises. Vi kan for eksempel bruke informasjonskapsler for å registrere brukerpreferanser og sikre at mer relevant nettsteds-/-applikasjonsinnhold (inkludert annonseinnhold) blir levert til brukerne;

• For å gjøre det mulig for oss og tredjepartspartnere å levere annonser eller skreddersy markedsføringsmeldinger som du har samtykket til å motta. For eksempel kan vi bruke informasjonskapsler til å registrere hvilke produkter og tjenester du kjøper eller viser interesse for og bruke tredjepartstjenester for å gjøre det mulig å vise relevante annonser på våre og andre nettsteder/applikasjoner basert på disse opplysningene; og

• For visse innholdsadministrasjons- og redigeringsformål.

Slik administrerer du automatiske innhentingsverktøy

Hvis du ikke ønsker å motta informasjonskapsler, kan du stille inn nettleseren din slik at den avviser informasjonskapsler eller varsler deg når en informasjonskapsel legges ut på enheten din. Du kan også slette informasjonskapsler så snart du forlater TCL-kontoen eller andre TCL-nettsteder/-applikasjoner. Selv om du ikke er pålagt å godta informasjonskapsler når du besøker TCL-kontoen, kan det hende at ikke alle funksjonene på TCL-kontoen eller andre TCL-nettsteder/-applikasjoner vil være tilgjengelige hvis du stiller inn nettleseren slik at den avviser informasjonskapsler.

I de fleste nettlesere vil hjelpedelen på verktøylinjen fortelle deg hvordan du kan hindre at nettleseren godtar nye informasjonskapsler, hvordan du får nettleseren til å varsle deg når du mottar et nytt automatisk innhentingsverktøy og hvordan du deaktiverer automatiske innhentingsverktøy helt. For noen av de mest populære nettleserne finner du mer informasjon ved å klikke på følgende relevante lenker: Google Chrome; Microsoft Edge; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer; Opera og Apple Safari.

Der loven krever det, vil vi vise deg et informasjonskapselbanner første gang du besøker nettstedet/applikasjonen. Banneret forklarer hvilken type automatisert innsamlingsverktøy vi bruker og hvilke som ber om ditt samtykke til bruk av noen av de automatiserte innhentingsverktøyene vi bruker.

Personopplysninger innhentet gjennom automatiserte innsamlingsverktøy

Vi bruker personopplysningene som innhentes via automatiserte innsamlingsverktøy for formålene som er spesifisert ovenfor (inkludert i avsnittet «Bruk av personopplysninger»). For informasjonskapslene der vi ber om ditt samtykke til distribuering, trenger vi også samtykke som juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger innhentet gjennom disse informasjonskapslene.

For amerikanske brukere tilbyr Network Advertising Initiative også et middel til å velge bort en rekke informasjonskapsler for annonsering. Besøk https://www.networkadvertising.org for mer informasjon. Vær oppmerksom på at å velge bort ikke betyr at du ikke lenger vil motta nettbasert annonsering. Det betyr at selskapet eller selskapene du valgte bort fra, ikke lenger vil levere annonser skreddersydd for dine preferanser og bruksmønstre.

For øyeblikket gjenkjenner ikke nettstedet vårt automatiserte nettlesersignaler angående sporingsmekanismer, som kan inkludere "Ikke spor"-instruksjoner.

 

SLIK KONTAKTER DU OSS

Hvis du ønsker ytterligere informasjon om innhenting, bruk, utlevering, overføring eller behandling av personopplysninger om deg eller utøvelsen av noen av rettighetene som er oppført ovenfor, kan du kontakte oss gjennom de spesifikke kanalene angitt nedenfor.

For innbyggere i EØS og Storbritannia, vennligst kontakt vår DPO ved å sende en e-post på privacy_dpo@tcl.com.

For brukere i India er klageansvarlig i India Hr. Sudhansu Sahu, som kan nås på privacyqueryindia@tcl.com.

For brukere i USA er TCLs datterselskap TTE Technology, Inc. og TCT Mobile Inc., med tilhørende adresser og kontaktpersoner som angitt nedenfor:

TTE Technology, Inc. (for TCL TC og tjeneste)

189 Technology Drive

Irvine, CA 92618
Kontakt oss ved å sende en e-post til consumerdata@tcl.com, eller ved å ringe gratisnummeret +1-877-300-8837

TCT Mobile, Inc. (for TCL mobiltelefon/nettbrett/kroppsnær enhet og tjeneste)

189 Technology Drive
Irvine, CA 92618

Kontakt oss ved å sende en e-post til privacy.na@tcl.com, eller ved å ringe gratisnummeret +1-855-368-0829

For brukere i Brasil, vennligst kontakt vår DPO ved å sende en e-post til privacidade@semptcl.com.br, eller ved å ringe til +55 (11) 3004-7570.

For mer kontaktinformasjon om TCLs datterselskap, kontro eller representant i ditt land eller region, se vår [1] : https://www.tcl.com/choose-country.html.

Har du et uløst spørsmål om personvern eller databruk som vi ikke har behandlet på tilfredsstillende måte, kan du kontakte vår USA-baserte tredjepartsleverandør av tvisteløsninger (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

 

VEDLEGG EUROPEISK ØKONOMISK OMRÅDE

(EØS) OG STORBRITANNIA (UK)

Bruk av personopplysninger

Personopplysninger om deg kan innhentes, lagres, behandles og på andre måter brukes av oss på følgende måter, til følgende formål og med følgende juridiske grunnlag:

1. For å gjennomføre en kontrakt med deg og tilveiebringe TCL-materialer for deg;

• For å levere, aktivere, verifisere og administrere våre produkter og tjenester som du har kjøpt;

• For å tilby programvareoppdateringer, vedlikeholdstjenester, teknisk brukerstøtte og ettersalgstjenester for TCL-materialer;

• For å hjelpe deg med å registrere og administrere TCL-kontoen din;

• For å la deg laste ned og kjøpe våre produkter og tjenester som f.eks. våre applikasjoner og relaterte nettsteder og/eller å gi deg tilgang til tredjepartsapplikasjoner du har installert på enheten;

• For å behandle betalingstransaksjoner eller ordrer for TCL-materialer;

• For å kontakte deg i forbindelse med TCL-materialer, f.eks. dersom TCL-materialer er endret eller gir problemer;

2. For å overholde juridiske forpliktelser vi er underlagt;

• For å overholde alle gjeldende lover, forskrifter, direktiver og rettsavgjørelser samt avgjørelser fra kompetente myndigheter;

• For å beskytte mot og forhindre svindel og andre juridiske eller informasjonssikkerhetsrisikoer, samt for å sikre TCL-materialer, for eksempel ved å verifisere kontoer og identifikasjon, oppdage sikkerhetshendelser og bekjempe ondsinnede aktiviteter;

3. Vi har legitim interesse av å innhente og behandle personopplysninger om deg;

• For å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter eller med sikte på søksmål;

• For å besvare eventuelle klager eller spørsmål du måtte ha i forbindelse med TCL-materialer, og for å forsvare og utøve juridiske rettigheter;

• For å tilpasse TCL-materialer på forespørsel fra deg;

• For å feilsøke funksjonalitet eller andre problemer ved TCL-materialer;

• For å evaluere og utvikle nye funksjoner, teknologier og forbedringer av TCL-materialer;

• For å gjennomføre konkurranser, kampanjer, arrangementer, markedsundersøkelser og undersøkelser med hensyn til TCL-materialer;

• For å tilrettelegge for TCLs interne formål, f.eks. revisjon, dataanalyse og undersøkelser for å forbedre produktene, tjenestene, brukeropplevelsen og kundekommunikasjon;

• For utvikle våre opplæringsprosesser og -systemer;

• For å gjennomføre forretningsplanlegging, rapportering og prognostisering;

• For å overholde kontraktsmessige forpliktelser overfor tredjeparter;

• For å sende deg informasjon om TCL-materialer og bidra til å gjøre denne informasjonen mer relevant for deg. For enkelte markedsføringsaktiviteter kan vi trenge samtykke fra deg. Vi tilbyr deg forskjellige måter å velge å ikke motta bestemt kommunikasjon fra oss. Hvis du ønsker å ikke lenger motta e-poster med markedsføringskommunikasjon fra oss, kan du klikke på «Avmeld»-lenken nederst i e-posten og følge anvisningene; 

• For å vise ikke-tilpassede annonser.

4. Andre formål med informert samtykke fra deg.

Vi kan bruke personopplysningene dine til formål som er kompatible med formålene nevnt ovenfor. Når vi vurderer om et formål er kompatibelt, tar vi hensyn kriteriene som er angitt i gjeldende lover, herunder dine rimelige forventninger. Med andre ord kan personopplysninger brukes til ikke-motstridende og/eller overflødige sekundære formål i forbindelse med formålene nevnt ovenfor.

Dine rettigheter

Datavernlover i medlemsland i EØS og Storbritannia kan gi deg en rekke juridiske rettigheter i forbindelse med personopplysningene vi innehar om deg. Med forbehold om begrensninger fastsatt i gjeldende lov, kan disse rettighetene omfatte:

  • Retten til å be om tilgang til personopplysningene vi behandler om deg og å be oss om å rette opp unøyaktigheter og feil i slike opplysninger.
  • Rett til å be om en kopi og om overføring av personopplysninger vi behandler om deg til en tredjepart av ditt valg;
  • Rett til å be om at vi fjerner eller sletter personopplysningene dine under visse omstendigheter. Merk at det kan finnes omstendigheter der du ber oss om å slette personopplysningene dine men vi har juridisk rett til å beholde dem;
  • Rett til å motsette deg og rett til å anmode om at vi begrenser behandlingen av personopplysninger om deg under visse omstendigheter. Også her kan det finnes omstendigheter der du motsetter deg eller ber oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine men vi har juridisk rett til å fortsette behandlingen av disse personopplysningene og/eller avvise forespørselen;
  • Rett til å når som helst trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av personopplysninger om deg når som helst med konsekvenser for fremtiden;
  • Retten til å klage til tilsynsmyndigheten (detaljer om dette finner du her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en for EØS, og https://ico.org.uk/make-a-complaint/ for Storibritannia) dersom du mener at en eller flere av rettighetene dine har blitt krenket av oss.

Mindreårige

Hvis du er mellom 13 og 16 år, er bosatt i EØS eller Storbritannia og vi ber om samtykke fra deg, må du kontrollere at du i henhold til landets lover om datavern har lov til å gi gyldig samtykke uten tillatelse fra foreldre eller foresatte. Vi vil bekrefte alderen din og kan etterspørre samtykke fra foreldre/foresatte.

Overføring av personopplysninger

Når vi overfører personopplysninger om deg utenfor EØS eller Storbritannia (for eksempel til Kina), vil vi sørge for at de er beskyttet på en måte som samsvarer med hvordan vi beskytter slike personopplysninger i EØS og Storbritannia, og et tilstrekkelig beskyttelsesnivå vil bli sikret, gjennom en av følgende mekanismer:

  • Tredjelandet vi overfører personopplysningene til er anerkjent som i stand til å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå ved en beslutning fra EU-kommisjonen eller Storbritannias utenriksminister, hvis aktuelt;
  • Importøren og eksportøren har undertegnet «standardkontraktsklausuler» som er godkjent av EU-kommisjonen eller Storbritannias utenriksminister, hvis aktuelt; eller
  • Hvis aktuelt, kan TCL også dele opplysningene om deg i henhold til unntak for spesifikke situasjoner som er angitt i gjeldende lover, for eksempel ved å tilby tjenester du har bedt om, for å inngå eller utføre en kontrakt du har interesse av, med eksplisitt samtykke fra deg, der det er nødvendig av viktige årsaker som er i offentlighetens interesse, og om nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

Dataansvarlig

Med mindre annet er oppgitt, fungerer følgende TCL-enheter som behandlingsansvarlige for personopplysningene vi samlet inn gjennom TCL-materialer underlagt denne personvernmerknaden:

TCL New Technology Co., Ltd.

Dataansvarlig for databehandlingen relatert til TCL-nettsted, TCL smart TV, TCL smart tjenesteapplikasjoner eller tjenester)

9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, Kina.

TCL Communication Technology Holdings Limited.

(Dataansvarlig for databehandlingen relatert til TCL- og Alcatel-merkede enheter inkludert telefoner, nettbrett, armbånd, kroppsnære enheter, og rutere)

10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, Kina.

Hvis du ønsker mer informasjon som involverer TCL New Technology Co., Ltd., eller TCL Communication Technology Holdings Limited om innsamling, bruk, deling, overføring eller behandling av dine personopplysninger eller utøvelse av noen av rettighetene oppført ovenfor, vennligst kontakt våre representanter:

TCL Europe (vår EU-representant), som har sine kontorer ved 9-15 rue Rouget de L'Isle- 92130 Issy- Les-Moulineaux, Frankrike.

Vennligst kontakt oss på privacy_dpo@tcl.com.

TCL Electronics UK Limited (vår representant i Storbritannia), som har sitt hovedkontor ved 2nd Floor, Office 201, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough, Berkshire, United Kingdom, SL1 1FQ.

Vennligst kontakt oss på privacy_dpo@tcl.com.

Du kan be om ytterligere informasjon om hvordan personopplysningene dine beskyttes av oss ved overføring utenfor et EØS-land eller Storbritannia (inkludert en kopi av standardkontraktsbestemmelser som er inngått med importører i tredjelandet) ved å sende en e-post til privacy_dpo@tcl.com.