Choose other country to get service

Notice

 

TCL Industries Holdings Co., Ltd. (the “Company”) has recently been made aware of certain scams fraudulently using the name of the Company and its subsidiaries or associated companies, and fraudsters faking identities as the staff of the Company or the authorized distributors to carry out the following fraudulent activities: Learn More

Close

Begrenset garanti

Tilleggsrettigheter under forbrukerlover

Som forbruker kan du ha juridiske (lovfestede) rettigheter som er i tillegg til de som er fastsatt i denne begrensede garantien tilbudt av produsenten frivillig, som forbrukerlovene til landet du bor i ("Forbrukerrettigheter"). Den begrensede garantien fastesetter også visse situasjoner når produsenten vil, eller ikke vil, levere et rettsmiddel for TCL-enheten. Denne begrensede garantien begrenser eller utelukker ikke noen av dine forbrukerrettigheter relatert til TCL-enheten.

Produsentgarantidekning

Produsentens begrensede garanti fastsetter garantiansvaret til produsenten angående TCL-merket maskinvare og tilbehør produsert av eller på vegne av produsenten.

Produsenten garanterer til den opprinnelige sluttbrukerkjøperen av en ny TCL-enhet ("Deg"), at TCL-enheten vil være fri for mangler i materialer og utførelse under normal bruk fra en periode som starter på datoen for originalkjøpet av deg og fortsetter for følgende spesifiserte tidsperiode for hver aktuelle type TCL-enhet ("Garantiperioden").

Denne begrensede garantien kan ikke overføres av deg.

Den aktuelle garantiperioden er oppført nedenfor:

TCL-enhet og innebygd batteri (1)

 24 måneder (2)     

TCL-tilbehør (3) : USB-kabel, lader, øretelefon                            

 12 måneder (2)

Hvis det oppstår feil på enhet som hindrer deg i å bruke den som normalt, må du umiddelbart informere leverandøren og levere inn enhet sammen med kjøpsbeviset.

Hvis feilen bekreftes, av produsenten eller dens autoriserte tjnesteleverandører, vil enhet eller enheter enten bli erstattet eller reparert, avhengig av hva som er mest formålstjenlig. Reparasjon eller erstatning kan skje ved hjelp av ombygde komponenter som gir tilsvarende funksjonalitet.

Denne garantien dekker kostnadene for erstatning (arbeid og reservedeler), men dekker ikke eventuelle andre kostnader.

Denne garantien gjelder ikke ved feil på enhet og/eller tilbehøret som skyldes følgende (uten begrensninger):

- manglende overholdelse av instruksjonene for bruk eller installering, eller av tekniske standarder og sikkerhetsstandarder som gjelder i det geografiske området der enhet brukes.

- tilkobling til utstyr som ikke er levert eller anbefalt av produsenten.

- reparasjon utført av personer som ikke har godkjenning fra produsenten eller dens tilknyttede selskaper.

- modifikasjon, justering eller endring av programvare eller maskinvare som utføres av enkeltpersoner som ikke er autorisert av produsenten.

- dårlig vær, lyn, brann, fuktighet, infiltrasjon av væsker eller mat, kjemiske produkter, inntrengning eller nedlasting av ondsinnede filer/programvare (skadelig programvare), krasj, høy spenning, rustangrep, oksidering osv.

Produsenten eller tilknyttede selskaper skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for indirekte, tilfeldige eller indirekte skader av noen art, inkludert, men ikke begrenset til kommersielle eller økonomiske tap eller skader, tap av data eller tap av bilder i den grad ansvar for slike skader kan fraskrives ved lov.

Enkelte land/stater tillater ikke utelukkelse eller begrensning av indirekte, tilfeldige eller indirekte skader, eller begrensning av varigheten av implisitte garantier, og derfor kan det hende at de ovennevnte begrensningene eller utelukkelsene ikke gjelder for deg.

Hvis TCL-enheten din returneres i løpet av garantiperioden, men TCL-enheten din ikke er dekket under denne begrensede garantien, kan vilkår og gebyrer gjelde for utført reparasjon eller behandling.

Hvis du ikke bor i landet der TCL-enheten opprinnelig ble solgt til deg:

(a) er kanskje ikke garantireparasjon eller service mulig;

(b) kan du bli bedt om å godta vilkår og/eller betale visse kostnader (inkludert men ikke begrenset til, frakt- og håndteringskostnader);;

(c) garantireparasjonen eller service, hvis mulig, kan ta lengre tid enn normalt å fullføre.

• Sikkerhetskopier dataene dine

Du bør regelmessig sikkerhetskopiere dine data, filer, applikasjoner og innstillinger som en beskyttelse mot mulige driftsproblemer inkludert før retur av TCL-enheten. Datasikkerhetskopiering er ditt ansvar og ikke produsentens, forhandleren du kjøpte TCL-enheten gjennom eller produsentens autoriserte tjenesteleverandører som du har mottatt vedlikehold fra (reparasjon eller erstatning av TCL-enheten).

Hvis du ikke trenger å sende/levere TCL-enheten din for vedlikehold, anbefaler vi at du fjerner fra enheten eventuelt periferiutstyr (minnekort, SIM-kort) og personlige og konfidensielle opplysninger før du sender/leverer TCL-enheten din.

Under vedlikeholdet (reparasjon eller erstatning) kan innhold på TCL-enheten din bli slettetl, reformatert eller konfigurert som opprinnelig kjøpt (med forbehold om da gjeldende oppdateringer og oppgraderinger av programvare) og periferiutstyr fjernet skal ikke returneres til deg.

Denne begrensede garantien dekker ikke sikkerhetskopiering, gjenoppretting av reinstallasjon av dine data, filer og applikasjoner til TCL-enheten.

 

 

(1) Levetiden til et oppladbart enhet batteri når det gjelder taletid, standby-tid og total levetid, er avhengig av bruksforholdene og nettverkskonfigurasjonen.

(2) Garantiperioden kan variere avhengig av ditt kjøpsland og/eller kjøpskanal.

(3) Hvis inkludert