Глобална политика за поверителност на TCL

 

Това Известие за поверителност влиза в сила от 1 август 2021 г.

 

Това Известие за поверителност определя как TCL и/или неговите филиали и дъщерни дружества (заедно „TCL“ или „ние“) защитават личните данни, които обработваме във връзка с Вас (Вашите „лични данни“), какви видове лични данни събираме за Вас , какво правим с тях, как ги разкриваме и какви права имате във връзка с обработването на лични данни.

Благодарим Ви, че избрахте TCL!

 

КОГА Е ПРИЛОЖИМО НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

Това Известие за поверителност се прилага, когато обработваме Вашите лични данни в резултат на отварянето и използването на уебсайта на TCL (www.tcl.com), продуктите на TCL смарт телевизори, устройства с марка SEMP, приложения за смарт услуги на TCL (включително TCL акаунт, TCL Channel, TCL Home App, BrowserHere/T-Browser, TCL Live, TV Guard, MagiConnect, Chat Now, Smart Gallery, Reminder, Weather, Game Center, Gesture Control и Remote Diagnosis) и други TCL устройства, уебсайтове или приложения, които може да се отнасят до това Съобщение за поверителност (заедно „TCL материали“).

Моля, вижте [Политика за поверителност TCL Communication] за по-конкретна информация за това как обработваме Вашите лични данни, когато осъществявате достъп и използвате уебсайтовете на Alcatel (включително www.alcatelmobile.com), телефони, таблети, часовници, гривни, носими устройства с марки TCL и Alcatel, рутери и други приложения или услуги, предоставяни от TCL Communication Technology Holdings Limited.

Настоящото Известие за поверителност се отнася и за нашата обработка на личните данни на бизнес контакти в рамките на нашите клиенти, бизнес партньори, доставчици и други организации, с които TCL има или смята за бизнес отношения.

За да научите повече, моля, кликнете върху някоя от секциите по -долу:

·   ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

·  ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

·  РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

·  ВРЪЗКИ ТРЕТИ СТРАНИ

·  МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

·  СИГУРНОСТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

·  ЗАПАЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

·  ВАШИТЕ ПРАВА

·  СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПРОДУКТА

·  ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

·   КОНТАКТИ

 

Можем редовно да актуализираме настоящото Известие за поверителност, за да отразява промените в начина, по който събираме и използваме Вашите лични данни или промените в приложимото законодателство. Всяка актуализация на настоящото Известие за поверителност ще влезе в сила след публикуването му на нашия уебсайт на адрес https://www.tcl.com/bg/bg. В допълнение, ние също можем да Ви изпратим известие, за да Ви информираме за промените в настоящото Известие за поверителност, както се изисква от приложимите закони.

ЧРЕЗ ПОСЕЩЕНИЕ НА НАШИТЕ УЕБСАЙТОВЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА TCL МАТЕРИАЛИ, ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ И РАЗБИРАТЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА, ОПИСАНИ В НАСТОЯЩОТО ИЗВЕСТИЕ.

 

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

Вашата поверителност е важна за нас, затова тук обясняваме какви лични данни събираме за Вас. Моля, имайте предвид, че ако не предоставите определени лични данни, TCL може да не успее да постигне някои цели, посочени в настоящото Известие за поверителност, и може да не успеете да използвате или да получите достъп до определени материали на TCL.

Можем да събираме и обработваме следните лични данни за Вас:

·   Информация, която ни предоставяте. Това включва информация за Вас, която ни предоставяте чрез попълване на формуляри, въвеждане на информация в нашия уебсайт, създаване на потребителски акаунти или чрез комуникация с нас, лице в лице, по телефон, онлайн, по имейл или по друг начин, който да Ви идентифицира или да Ви направи идентифицируеми в зависимост от контекста. Тази информация включва, без ограничение, следното:

 • Лична информация за контакт: Вашето име, адрес за доставка, адрес за фактуриране, имейл адрес, телефонен номер;
 • За да спазим нашите законови задължения, изисквани съгласно приложимите закони, ние също можем да съберем Вашия номер на данъкоплатец (CPF);
 • Информация за вход: потребителско име, парола, псевдоним;
 • Платежна информация: данни от дебитната или кредитната Ви карта, банкови данни или друга платежна и финансова информация;
 • Друга информация за Вас, като например Вашата професия (например, когато участвате в нашето проучване), данни за езика, здравето и физическите упражнения; 
 • Информация за материалите на TCL, които притежавате и използвате, и доказателство, че сте ги закупили, когато е приложимо.

Информация, която събираме или генерираме за Вас.

Ние събираме интернет, електронна дейност и друга информация автоматично от устройствата и браузърите, които използвате. Това включва, без ограничение, следното:

 • Подробности за използването на материалите на TCL;
 • Местоположение на Вашето устройство и часова зона;
 • Подробности за използването на продуктите, които Ви предоставяме, като например историята на сърфирането, историята на търсенията, кликванията върху страници и вашите дейности, когато използвате нашите продукти или услуги (напр. можем да събираме приложението, използвайки време, когато използвате TCL Channel);
 • IP адресът, MAC адресът, идентификационният номер на устройството, идентификационният номер на терминала, сериен номер, номер IMEI, номер на IMSI, рекламен идентификатор (уникален потребителски идентификатор, присвоен на Вашите устройства за рекламни цели) и всякакви други идентификатори на устройства или специфична за устройството информация за Вашите TCL материали; информация за геолокация, предоставена от GPS сигнала на Вашето устройство или съобщена чрез близките точки за достъп до Wi-Fi и клетъчни кули, докато използвате определени услуги и активирате функцията за местоположение;
 • Регистрационни файлове за грешки, кодове за грешки и описания на грешки и друга информация, която предоставяте във връзка с грешки или опит с дефекти с някой от Вашите TCL материали; и
 • Където Ви предоставяме следпродажбени услуги, Вашите имейли, телефонен номер, адрес, номер на факс, история на чата или записи на телефонни разговори между Вас и нашия екип за поддръжка.

Информация, която получаваме от други източници.

Може да събираме информация за Вас от трети страни. Това включва, без ограничение, следното:

 • Информация от социалните мрежи;
 • Информация, получена от други доставчици на продукти, услуги, уебсайтове и приложения;
 • Други търговски или публично достъпни източници (както е разрешено от закона); и
 • Ако участвате в програми за проучване на пазара, организирани и/или спонсорирани от/от името на TCL, ние също можем да събираме информация от уебсайтове на трети страни или социални мрежи, в съответствие с политиките за поверителност на съответните уебсайтове и социалните мрежи.

Можем също така да събираме друга информация за Вас, Вашето устройство или използването на TCL материали по начина, информиран по време на събирането и/или с Вашето съгласие в съответствие с приложимите закони.

Ние няма да събираме съзнателно никакви лични данни от или за деца под 13 години или минималната възраст, разрешена във вашата юрисдикция, без да изясним, че такава информация трябва да се предоставя само със съгласието на родител или настойник, ако това се изисква от приложимите закони. Ако смятате, че детето Ви ни е предоставило своите лични данни без съгласието на родител или настойник, моля, свържете се с нас чрез имейл адреса, посочен в секцията „Свържете се с нас“ по -долу. TCL ще използва само Лични данни, свързани с или от децата, доколкото това е позволено от приложимите закони и ако е необходимо, само със съгласието на родител или настойник. Ако детето Ви използва нашите услуги за обучение на деца или режим на деца, семеен часовник TCL или други продукти или услуги на TCL за деца, ние ще Ви предоставим отделно съобщение за поверителност с повече подробности за това как защитаваме личните данни на децата.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни могат да бъдат събирани, съхранявани, обработвани или използвани по друг начин от нас по следните начини и за следните цели:

 • Да доставяме, активираме, проверяваме и управляваме нашите продукти и услуги, закупени от Вас;
 • За предоставяне на актуализации на софтуера, услуги за поддръжка, техническа поддръжка и следпродажбено обслужване на TCL Материали;
 • За да Ви помогне да регистрирате и управлявате своя TCL акаунт;
 • за да Ви позволим да сваляте и закупувате наши продукти и услуги като например нашите приложения и свързани интернет страници и/или да Ви предоставим достъп до приложения на трети страни, инсталирани върху устройството;
 • За обработка на платежни транзакции или поръчки за TCL Материали;
 • За да се свържем с Вас във връзка с TCL Материали, например, в случай че материалите на TCL са променили или представляват проблеми;
 • За установяване, упражняване или защита на законните си права или за целите на съдебно производство;
 • За защита и предотвратяване на измами и рискове за сигурността на информацията, както и за защита на материалите на TCL, като например проверка на Вашите акаунти и идентификация, откриване на инциденти в сигурността и борба със злонамерени дейности;
 • Да отговаряте на всякакви жалби или въпроси, които можете да повдигнете във връзка с Материалите на TCL, и да защитавате и упражнявате нашите законни права;
 • За персонализиране на TCL материали по Ваше желание;
 • За отстраняване на неизправности във функционалността или други проблеми с материалите на TCL;
 • За оценяване и разработване на нови функционалности, технологии и подобрения на TCL материалите;
 • За администриране на конкурси, промоции, събития, проучване на пазара, проучване във връзка с материалите на TCL;
 • За улесняване на вътрешните цели на TCL като одит, анализ на данни и изследвания за подобряване на нашите продукти, услуги, потребителско изживяване и комуникация с клиентите;
 • За спазване на всички приложими закони, разпоредби, директиви и съдебни решения, както и решения на компетентни органи;
 • За изпращане на информация за TCL Материали и да Ви помогне да направите тази информация по -подходяща за Вас. Може да се нуждаем от Вашето съгласие за определени маркетингови дейности. Ние Ви предлагаме различни начини да се откажете от получаването на определени съобщения от нас. Ако искате да се откажете от получаването на имейл маркетингови съобщения от нас, можете да кликнете върху връзката „Отписване“, намираща се в долната част на имейла, и да следвате инструкциите;
 • За показване на персонализирана реклама на нашите продукти и услуги на уебсайта на TCL и за показване неперсонализирана реклама върху други материали на TCL. Нашите рекламни партньори също могат да показват неперсонализирана реклама на някои от нашите продукти или услуги. Ако те ще показват персонализирана реклама, ние ще получим вашето изрично предварително съгласие, както се изисква от приложимите закони; и
 • Други цели с Ваше съгласие.

Доколкото личните данни, които събираме за Вас, се считат за специални категории лични данни или чувствителни лични данни съгласно приложимите закони, ние обработваме такива данни въз основа на Вашето изрично съгласие и можете да оттеглите съгласието си за такава обработка по всяко време. Трябва обаче да знаете, че ако решите да го направите, може да не успеем да продължим да Ви предоставяме определени услуги. Ако решите да оттеглите съгласието си, ние ще ви кажем повече за възможните последици. Ако е позволено от приложимите закони, ние също можем да обработваме специални категории лични данни, които изрично сте направили публично достояние, или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

Разделът „Специфични за продукта условия“ по -долу предоставя по -подробна информация за личните данни, които събираме, и целите, за които използваме личните данни във връзка с интелигентната телевизия на TCL, MagiConnect, приложението TCL Home и канала TCL.

Ако действате като бизнес контакт на Вашата организация за закупуване или използване на материали на TCL от името на Вашата организация, ние можем да събираме Вашите име, доставка, адрес за фактуриране и/или бизнес, имейл адрес, телефонен номер и да използваме Вашите лични данни за степен, необходима за извършване на обикновени бизнес операции, за свързани административни цели или за други цели, посочени по-горе в раздел „Използване на лични данни“.

 

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ние не продаваме и не разкриваме по друг начин Лични данни, които сте ни предоставили, освен както е описано в настоящото Известие за поверителност, както Ви е разкрито по време на събирането на данните или както е описано във всяко конкретно съобщение за поверителност, както е приложимо.

Можем да разкрием Вашите лични данни с филиалите и дъщерните дружества на TCL при едно или повече от обстоятелствата, описани по -долу:

 • За да ни помогнете да Ви предоставим TCL материали;
 • Когато предлагаме на пазара продукти и услуги, предоставяни от филиалите на TCL и/или дъщерните дружества на TCL; и
 • За една от онези цели, за които TCL обработва Вашите лични данни съгласно настоящото Известие за поверителност.

Можем също така да споделяме Вашите лични данни с трети страни, за да постигнем целите, посочени в раздела „Използване на лични данни“ по-горе, включително:

 • В случай на продажба на бизнес или активи на TCL с друга компания, сливане или други значими транзакции, ние можем да разкрием Вашите лични данни за целите на дължимата проверка и при приключване на транзакцията;
 • Може да споделим Вашия рекламен идентификатор (уникален потребителски идентификатор, присвоен на Вашите устройства за рекламни цели) с нашите рекламни партньори, за да могат те да показват неперсонализирана реклама;
 • Ако предлагаме на Вас продукти или услуги на трети страни, можем да споделяме Вашите лични данни с тези трети страни;
 • Когато дадете съгласието си да разкриете личните си данни на конкретни и идентифицирани трети страни или категория трети страни;
 • На трети агенти или контрагенти (например доставчиците на нашите услуги за електронно съхранение на данни), които наемаме, за да ни подкрепят при предоставянето на нашите услуги и продукти на Вас. Ще предприемем стъпки, за да изискаме от трети страни да обработват Вашите лични данни в съответствие с разпоредбите, изложени в настоящото Известие за поверителност и под задължение за поверителност;
 • На бизнес партньори, които предоставят продукти и / или услуги, които са вградени или служат като компонент от TCL материали, които Ви предоставяме. Тези трети страни ще носят отговорност за това как използват Вашите лични данни във връзка с техните услуги и продукти, както е описано в отделно съобщение за поверителност, предоставено от тях, което се насърчава да проверите; и
 • До степента, изисквана от закона, или ако сме задължени да разкрием Вашите лични данни, за да спазим всяко правно задължение, да установим, упражним или защитим нашите законни права и/или на трети страни.

Освен разкриването на лични данни, информирано в тази Декларация за поверителност, ние можем да споделяме Вашите лични данни с трети страни, когато разрешавате споделянето.

Моля, имайте предвид, че ако осъществявате достъп до услуги на трети страни-като например услуги за социални медии, инструменти за еднократно влизане на трети страни, приложения на трети страни, мобилни платформи и телекомуникационни оператори на Вашите устройства-чрез нашите услуги, тези услуги на трети страни може да може да събира информация за Вас, включително информация за дейността ви върху продуктите и услугите, и може да уведоми връзките Ви в услугите на трети страни за използването на продукта и услугите, в съответствие със собствените си политики за поверителност.

 

ВРЪЗКИТЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към сайтове на трети страни. Ние не носим отговорност за практиките за поверителност или съдържанието на такива други сайтове и настоящото Известие за поверителност не се отнася за тях. Трябва внимателно да прочетете политиките за поверителност, свързани с услуги на трети страни, като се свържете директно с тези страни в случай на нужда.

 

МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ

TCL споделя Вашите лични данни в световен мащаб с компаниите в своята корпоративна група, за да извършват дейностите, посочени в настоящото Известие за поверителност. TCL може също така да възложи на подизпълнители обработката или споделянето на Вашите лични данни на трети страни, намиращи се извън Вашата страна. Когато използвате TCL Материали, ние можем да прехвърляме, съхраняваме и обработваме Вашата информация във и извън страната, в която живеете, в съответствие с настоящото Известие за поверителност. Следователно обработването на Вашите лични данни може също да бъде предмет на закони, различни от тези от Вашата страна.

TCL предприема подходящи стъпки, за да гарантира, че прехвърлянето на лични данни ще се извършва в съответствие с приложимото законодателство за поверителност и по -специално, че ще бъдат въведени договорни, технически и организационни мерки, като, без ограничение, стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия.

 

SECURITY OF YOUR PERSONAL DATA

Ние сме приели организационни, физически и технически мерки за сигурност, които са в съответствие със стандартите за тази индустрия за защита на личните данни, които предоставяте, и за предотвратяване на всеки неоторизиран достъп, разкриване, използване, промяна, повреда или загуба на данни. Ще предприемем разумни и практически стъпки за защита на Вашите лични данни, включително следното:

 • Ще използваме SSL и други технически мерки, за да осигурим криптиране по отношение на нашите услуги и продукти. Ние редовно ще проверяваме практиката си на събиране, съхранение и обработка на информация (включително мерки за физическа сигурност), за да предотвратим неоторизиран достъп до системата.
 • Ние ще упълномощим нашите служители и персонал на трети страни да имат достъп до Вашите лични данни на базата на необходимост от информация, за да ни помогнат да обработим Вашите лични данни и да Ви предоставим услугите. Тези служители и външен персонал (на трети страни, упълномощени от нас) са предмет на договорни задължения за поверителност.
 • Сигурността на Вашите лични данни е изключително важна за нас. Ще продължим усилията си да защитим Вашите лични данни и да приложим предпазни мерки, като например осигуряване на защита за криптиране за съхранение и предаване на информация, за да предотвратим неоторизиран достъп, използване или разкриване на личните ви данни.
 • Ще избираме разумно бизнес партньори и доставчици на услуги и ще прилагаме изискванията за защита на личните данни към бизнес договорите между двете страни.
 • Ще проведем курсове за обучение по защита и поверителност, тестване и публичност, за да повишим осведомеността на служителите за важността на защитата на личните данни.

Моля, имайте предвид обаче, че нито едно предаване на данни през Интернет не може да бъде гарантирано 100% сигурно. Ако разберем за каквото и да е нарушение на нашата система за сигурност, ще действаме своевременно в съответствие с всички приложими закони.

 

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

TCL запазва Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, описани в настоящата Политика за поверителност, и те ще бъдат изтрити след разумен срок съгласно следните критерии:

 • TCL съхранява Вашите лични данни, докато се нуждае от тях за целите, посочени в раздела „Използване на лични данни“, който може да съвпадне с периода, през който TCL поддържа постоянна връзка с Вас; и
 • TCL запазва Вашите лични данни, докато е необходимо да спазва правно задължение, на което е обект, или да защитава предявени срещу нас искове.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

Законите за защита на данните могат да Ви предоставят редица законни права във връзка с личните данни, които имаме за Вас. Не всички закони за защита на данните са еднакви, така че не всички тези права се прилагат навсякъде. Можете да се обърнете към приложенията към настоящото Известие за поверителност за повече подробности относно правата Ви в определени специфични юрисдикции.

Ние обаче признаваме, че Вашите лични данни принадлежат само на Вас и това Ви позволява да контролирате как ги използваме. Вашите права могат да включват:

 • Правото да поискате достъп до личните данни, които обработваме за Вас, включително правото да получавате информация и копирате такива данни;
 • Правото да поискате да коригираме или коригираме Вашите лични данни, ако те са неточни или непълни;
 • Правото да поискате да изтрием или изтрием Вашите лични данни при определени обстоятелства. Моля, обърнете внимание, че може да има обстоятелства, при които да поискате от нас да изтрием или изтрием Вашите лични данни, но по закон имаме право да ги запазим;
 • Ако е позволено от приложимите закони, правото да подадете жалба до компетентната държавна агенция, ако смятате, че някое от Вашите права е нарушено от нас.

Можете да упражните правата си, като се свържете с нас, като използвате подробностите, посочени в раздела „Свързване с нас“ по -долу.

Може да се наложи да потвърдим Вашата проверима потребителска заявка, преди да я изпълним, и например може да поискаме от Вас да потвърдите данни, които вече имаме за Вас. Ние ще използваме само Лични данни, предоставени в проверима потребителска заявка, за да проверим самоличността или правомощието на заявителя да направи заявката.

 

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТА

Това Известие за поверителност се прилага по принцип за това как използваме Вашите лични данни във връзка с нашите продукти и услуги. Можем също така да обработваме допълнителни лични данни във връзка с определени продукти или услуги.

SMART ТЕЛЕВИЗОР

Ние и нашите партньори от трети страни събираме Лични данни за Вашето използване или продукти на Smart TV, като име и продължителност на възпроизвежданите видеоклипове, предпочитани от потребителите, прегледани страници и време, прекарано на тези страници. Това е така, за да можем по-добре да разберем как нашите клиенти използват продукта и да гарантираме, че можем да продължим да правим подобрения и да приспособяваме нашите услуги.

Може да събираме лични данни, когато използвате камерата или микрофона на вашите продукти на Smart TV. Например, когато използвате камерата (вградена или външна камера) за провеждане на видео чатове на живо във Вашите продукти на Smart TV, за предоставяне на услугите за видео чат на живо, ние можем да събираме данни за Вашите TCL акаунти, Ввашия видео и аудио чат история, данни за поддръжка, свързани с отстраняване на проблеми и отзиви, свързани с използването на услуги.

Може да събираме допълнителни лични данни, за да осигурим дистанционно диагностициране на проблеми с Вашите продукти на Smart TV. Например, може да събираме екранни снимки в реално време и информация за данните, съхранявани във Вашите продукти на Smart TV. Това е за да се гарантира, че проблемите с Вашите продукти на Smart TV могат да бъдат разрешени възможно най-ефективно.

Продуктите на Smart TV улавят данни от функцията за гласов асистент Amazon Alexa или Google Action на Вашите продукти за Smart TV. Тази информация включва описание на устройството, Вашия глас, знак за умения и гласова команда. Когато използвате функцията за гласов асистент, Вашите гласови данни ще се обработват от Google или Amazon. Вашите данни ще бъдат директно прехвърлени в Google или Amazon. Моля, вижте известията за поверителност на Google или Amazon за информация относно по-нататъшната обработка на личните ви данни от тези компании.

Нашите партньори за рекламиране на трети страни могат да използват автоматично разпознаване на съдържание (ACR) и други технологии, за да събират информацията за гледане и използване на Вашия телевизор, за да създават потребителски профили и да определят персонализираните реклами, които Вашите устройства ще получават. Можете да контролирате дали да ни позволите да активираме събирането на данни чрез ACR, като следвате метода, предоставен в страницата с настройки на вашия Smart TV.

MagiConnect

Ние и нашите партньори от трети страни ще събираме подробности за Вашето използване на приложението MagiConnect, включително обема на използването на приложението MagiConnect (измерено чрез броя на кликванията, които правите), както и избора на услуги, които правите чрез MagiConnect приложение. Правим това, за да разберем по -добре Вашето използване на приложението MagiConnect и да приспособим оформлението на приложението към Вашите предпочитания.

TCL HOME

Ние и нашите партньори от трети страни ще събираме подробности за Вашето използване на приложението TCL Home, като например обема на използване на приложението TCL Home, информацията, която сте предоставили чрез чат на живо и избора на услуги, които правите чрез TCL Home приложение. Правим това, за да разберем по-добре Вашето използване на приложението TCL Home и да подобрим нашите услуги и да приспособим оформлението на приложението към Вашите предпочитания.

За да Ви предоставим услуги, които Ви позволяват да свързвате и управлявате множество TCL устройства и устройства на други производители, собственост на Вас, ние и нашите партньори от трети страни също ще събираме следната информация за Вас: информация за Wi-Fi или Blue Tooth, местоположение, TCL акаунт, информация за устройството за Вашия телефон и информация за TCL устройствата, които ще бъдат свързани.

TCL CHANNEL

TCL Channel позволява на потребителите да търсят съдържание, достъпно в TCL Channel, като стартират функцията за гласово управление в Roku TV. Когато използвате функцията за гласово управление, Вашите гласови данни ще се обработват директно от Roku TV. Моля, вижте съобщенията за поверителност на Roku TV за информация относно по-нататъшната обработка на Вашите гласови данни.

Можем да събираме и обработваме данни във връзка с Roku TV или TCL устройството, което държите (напр. Модела на устройството му, уникален идентификатор на устройството, марка, MAC адрес, версия на операционната система Roku, регион, IP адрес, версия на приложението) и използването на TCL Channel (напр. Вашите записи на кликвания и история на сърфиране). Може да ангажираме обработващи трети страни, за да анализираме тези данни и да изградим профили според Вашето използване и предпочитания. Правим това, за да можем да разберем по -добре как нашите клиенти използват TCL Channel и да Ви направим препоръки относно друго съдържание, което може да Ви заинтересува.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Ние и нашите партньори за рекламиране и анализ на данни на трети страни използваме „бисквитки“ и подобни уеб технологии, включително тракинг пиксели или проследяващи маркери („Автоматизирани инструменти за събиране“), за да поддържаме определени функции на TCL акаунта и други уебсайтове и приложения, управлявани от нас. Инструментите за автоматизирано събиране са части от код, разположени на Вашето устройство. Инструментите за автоматизирано събиране позволяват на уебсайта да разпознава Вашия браузър или устройство по време на Вашето посещение на уебсайта/приложението на TCL или когато се върнете към уебсайта/приложението на TCL. За повече подробности относно бисквитките, които използваме, моля, вижте нашата Политика за бисквитки, която можете да намерите тук:

Ние използваме два вида автоматизирани инструменти за събиране: „сесийни бисквитки“ и „постоянни бисквитки“.

Сесийната бисквитка изтича, след като затворите браузъра си. Сесийната бисквитка ще Ви идентифицира по време на Вашата сесия на сърфиране, като присвои произволно генериран уникален идентификационен номер на Вашето устройство. Ние използваме сесийни бисквитки:

 • За да можем да Ви предоставяме продукти и услуги и да управляваме транзакции. Например, можем да разположим „бисквитка“, за да запомним какви елементи сте съхранили в онлайн кошница за пазаруване; и
 • във връзка с управлението и редактирането на съдържание.

Постоянните бисквитки не преустановяват действието си след като затворите браузъра. Използваме постоянни бисквитки:

 • За да запишем дали посетител е влязъл в TCL акаунта;
 • За да запишем, когато посетител на TCL акаунта или друг уебсайт/приложение на TCL, дава съгласие за използването на бисквитки, когато е приложимо;
 • За изпълнение и дизайн. Например, бихме могли да използваме бисквитки, за да проследим кои части от нашите уебсайтове или приложения са популярни и да разберем как да подобрим тяхната функционалност;
 • За подобряване на потребителското изживяване и персонализиране на това, което виждате. Например, бихме могли да използваме бисквитки, за да записваме предпочитанията на потребителите и да гарантираме, че по-подходящо съдържание на уебсайт/приложение (включително рекламно съдържание) се доставя на потребителите;
 • За да дадем възможност на нас и трети партньори, с които работим, да доставяме реклами или да адаптираме маркетингови съобщения, които сте се съгласили да получавате. Например можем да използваме „бисквитки“, за да запишем какви продукти и услуги купувате или проявявате интерес и да използваме услуги на трети страни, за да позволим съответните реклами да се показват на нашите и други уебсайтове / приложения въз основа на тази информация; и
 • във връзка с управлението и редактирането на съдържание.

Как да управлявате инструментите за автоматизирано събиране

Ако не искате да получавате бисквитки, можете да настроите браузъра си да отхвърля бисквитките или да Ви предупреждава, когато бисквитка е поставена на Вашето устройство. Можете също така да изтриете „бисквитки“ веднага щом напуснете TCL акаунта или друг уебсайт / приложение на TCL. Въпреки че не се изисква да приемате бисквитки, когато посещавате TCL акаунта, ако настроите браузъра си да отхвърля бисквитките, може да не успеете да използвате всички функции и функционалност на TCL акаунта или друг уебсайт/приложение на TCL.

Например помощната част на лентата с инструменти на повечето уеб браузъри ще Ви каже как да попречите на браузъра Ви да приема нови бисквитки, как да накара браузъра да Ви уведомява, когато получите нови инструменти за автоматизирано събиране, и как да деактивирате изцяло инструментите за автоматично събиране . По отношение на някои от популярните браузъри можете да намерите повече информация, като кликнете върху следните съответни връзки:  Google ChromeMicrosoft EdgeMozilla FirefoxMicrosoft Internet ExplorerOpera и Apple Safari.

Когато се изисква от приложимите закони, ние ще Ви представим банер с бисквитки при първото посещение на нашия уебсайт/приложение, който обяснява какъв тип инструменти за автоматизирано събиране използваме и който иска Вашето съгласие за някои от инструментите за автоматизирано събиране, които използваме.

Лични данни, събрани чрез инструменти за автоматизирано събиране

Ние използваме личните данни, събрани чрез инструменти за автоматизирано събиране, за целите, посочени по -горе (включително в раздела „Използване на лични данни“). За тези „бисквитки“, в които искаме Вашето съгласие за тяхното внедряване, ние също разчитаме на съгласието като правно основание за обработка на личните данни, събрани чрез тези „бисквитки“.

За потребителите в САЩ Network Advertising Initiative предлага и начин за отказ от редица рекламни бисквитки. Моля, посетете https://www.networkadvertising.org, за да научите повече. Имайте предвид, че отказването не означава, че вече няма да получавате онлайн реклама. Това означава, че компанията или компаниите, от които сте се отказали, повече няма да показват реклами, съобразени с Вашите предпочитания и модели на използване.

Към момента, нашата интернет страница не разпознава автоматични сигнали на браузъра относно проследяващи механизми, което може да включва и инструкциите „Не проследявай“.

 

СВЪРЖАНЕ С НАС

Ако искате допълнителна информация относно събирането, използването, разкриването, прехвърлянето или обработването на Вашите лични данни или упражняването на някое от изброените по -горе права, моля, свържете се с нас чрез посочените по -долу конкретни канали.

 

За жители на ЕИП, нашият представител в Европейския съюз е TCL Europe, чиито офиси са с адрес: 9-15 rue Rouget de L'Isle- 92130 Issy- Les-Moulineaux, Франция. Моля да се свържете с нас на адрес privacy_dpo@tcl.com.

 

За жителите на Обединеното кралство нашият представител в Обединеното кралство е TCL Electronics UK Limited, чийто главен офис е на 2 -ри етаж, Office 201, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough, Berkshire, Великобритания, SL1 1FQ. Моля, свържете се с нас на privacy_dpo@tcl.com.

 

За потребители в Индия нашият служител по жалбите в Индия е г -н Sudhansu Sahu и може да бъде достигнат на privacyqueryindia@tcl.com.

 

За потребители в САЩ дъщерното дружество на TCL е TTE Technology, Inc., чиито свързани адреси и контакти са посочени по -долу:

TTE Technology, Inc.

1860 Compton Ave. Corona

CA 92881

Свържете се с нас, като изпратите имейл на consumerdata@tcl.com, или като се обадите на нашия безплатен номер на 1-877-300-8837

 

За потребители в Бразилия дъщерното дружество на TCL е Semp TCL Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos S.A. (Данъчно-платец номер 24.227.491/0001-76), чийто адрес и свързаният с него контакт са посочени по-долу:

Semp TCL Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos S.A.

Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 4, Galpão C - parte 2, Altos de Jordanésia, Cajamar/SP - CEP: 07.786-900

Свържете се с нас, като изпратите имейл на privatcidade@semptcl.com.br, или като се обадите на +55 (11) 3004-7570.

 

За потребители в Китай и други региони в света, администраторът на данни е Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd, с адрес 9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ БРАЗИЛИЯ

(Тази сесия влиза в сила от датата на влизане в сила на LGPD)

 

Общ преглед

Разпоредбите, посочени в това приложение, са приложими изключително за активи за обработка на лични данни, подчинени на бразилското законодателство, по -специално Закон №. 13.709/2018 с измененията („LGPD“). В случай на противоречие между разпоредбите, изложени в основния текст на глобалното съобщение за поверителност на TCL и настоящото приложение, разпоредбите на това приложение имат предимство изключително по отношение на дейностите по обработка, предмет на бразилското законодателство.

 

Правни основи за обработка на лични данни

Обработката на лични данни може да се извърши в съответствие с една от следните основни правни основи: (i) спазване на правно или регулаторно задължение на TCL; (ii) необходимост от договор; (iii) упражняване на законни права в съдебни, административни или арбитражни производства; iv) защита на живота и здравето; (v) легитимен интерес на TCL или трети страни; и (vi) кредитна защита.

Когато посещавате нашите сайтове, предоставяте личните си данни или използвате материали на TCL, Вие декларирате знанията си за събирането, използването, предаването, прехвърлянето, класифицирането, достъпа, съхранението, модификацията, комуникацията, разкриването, премахването или всяка друга дейност по обработка във връзка към Вашите лични данни, както е описано в Съобщението за поверителност.

 

Поверителност на личните данни и Вашите отговорности 

TCL полага всички усилия за защита на Вашите лични данни. Вие носите отговорност за всички дейности под Вашето потребителско име и парола, свързани с TCL Материали. Ако случайно смятате, че информацията за Вашия акаунт е неоторизирана, моля, свържете се с нас, както е описано в раздела „Свързване с нас“.

 

Вашите права

Приложимите правила и законодателство Ви предоставят следните права: (i) право да потвърдите съществуването на дейности по обработка, свързани с Вашите лични данни; (ii) право на достъп; (iii) право на коригиране на неправилни, непълни или остарели лични данни; (iv) право на анонимизация, блокиране или изключване на ненужни или прекомерни Лични данни, или на Лични данни, обработвани в нарушение на приложимото законодателство; v) право на преносимост; (vi) право на изключване на лични данни, които вече не са необходими за целите, за които са събрани, но за случаи, в които запазването на личните данни е необходимо и разрешено съгласно закона; (vii) право на получаване на информация за частните и публичните субекти, на които са били споделени Вашите лични данни; (viii) информация за последиците от отказ на съгласие; (ix) право на оттегляне на съгласието; (x) право на петиция до бразилския национален орган за защита на данните („ANPD“) във връзка с обработването на лични данни; и (xi) право да откаже обработването на лични данни поради несъответствие с приложимото законодателство.

 

Автоматизирано решение и профилиране

Автоматизираните решения са решения, основани на използването на алгоритми и компютърни програми без човешка намеса.

От друга страна, профилирането включва анализ на определени лични аспекти, като Вашите интереси, предпочитания, поведение, местоположение, чрез автоматизирана обработка на лични данни със статистически процеси. В резултат на тази обработка можем да Ви изпратим целенасочена комуникация, да представим по-подходяща информация на нашите платформи, която смятаме, че може да представлява Ваш интерес.

Имате право да поискате преразглеждане на решение, извършено при автоматизирана обработка на информация.

 

Регулатор

Администраторът на данни е Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd, с адрес на 9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, провинция Гуандун, Китай, освен ако не е посочено друго в конкретна декларация за поверителност.

За да се свържете с DPO на TCL, моля, изпратете имейл на privatcidade@semptcl.com.br или като се обадите на нашата безплатна линия на +55 (11) 3004-7570.

Вие също имате право да подадете петиция до ANPD във връзка с обработката на вашите данни. За това, моля, свържете се директно с ANPD.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА

 

(ЕИП) И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО (Великобритания)

Използване на лични данни

Вашите лични данни могат да бъдат събирани, съхранявани, обработвани или използвани по друг начин от нас по следните начини и за следните цели и правно основание:

1. За изпълнение на договор с Вас и за да Ви предоставим материали на TCL;

 •  Да доставяме, активираме, проверяваме и управляваме нашите продукти и услуги, закупени от Вас;
 •  Да предоставяме актуализации на софтуера, услуги по поддръжка, техническа поддръжка и следпродажбени услуги за TCL Материали;
 •  За да Ви помогнем да регистрирате и управлявате своя TCL акаунт;
 • за да Ви позволим да сваляте и закупувате наши продукти и услуги като например нашите приложения и свързани интернет страници и/или да Ви предоставим достъп до приложения на трети страни, инсталирани върху устройството;
 • За обработка на платежни транзакции или поръчки за TCL Материали;
 •  За да се свържем с Вас във връзка с TCL Материали, например, в случай, че TCL Материали са променили или представляват проблем;

2. За да спазим законово задължение, на което сме подчинени;

 • За да спазваме всички приложими закони, разпоредби, директиви и съдебни решения, както и решения на компетентни органи;
 • За защита и предотвратяване на измами и рискове за сигурността на информацията, както и за защита на материалите на TCL, като например проверка на Вашите акаунти и идентификация, откриване на инциденти в сигурността и борба със злонамерени дейности;

3. TCL има законен интерес да събира и обработва Вашите лични данни;

 • За установяване, упражняване или защита на законните си права или за целите на съдебно производство;
 • За да отговаря на всякакви жалби или въпроси, които можете да повдигнете във връзка с TCL Материали, и да защитава и упражнява законните права;
 • За персонализиране на TCL материали по Ваше желание;
 • За отстраняване на неизправности във функционалността или други проблеми с материалите на TCL;
 • Да оценява и разработва нови функционалности, технологии и подобрения на TCL материалите;
 • Да администрира конкурси, промоции, събития, проучване на пазара, проучване във връзка с материалите на TCL;
 • За улесняване на вътрешните цели на TCL като одит, анализ на данни и изследвания за подобряване на нашите продукти, услуги, потребителско изживяване и комуникация с клиентите;
 • Да развиваме нашите учебни процеси и системи;
 • За да провеждаме бизнес планиране, доклади и да правим прогнози;
 • Да спазим договорни задължения, дължими на трети страни;
 • Да Ви изпраща информация за TCL Материали и да Ви помогне да направите тази информация по-подходяща за Вас. Може да се нуждаем от Вашето съгласие за определени маркетингови дейности. Ние Ви предлагаме различни начини да се откажете от получаването на определени съобщения от нас. Ако искате да се откажете от получаването на имейл маркетингови съобщения от нас, можете да кликнете върху връзката „Отписване“, намираща се в долната част на имейла, и да следвате инструкциите; и
 • За показване на неперсонализирана реклама.

4. Други цели с Ваше информирано съгласие.

TCL може да използва Вашите лични данни за цели, съвместими с посочените по-горе цели. Когато оценяваме дали дадена цел е съвместима, ние ще вземем предвид критериите, определени в приложимите закони, включително Вашите разумни очаквания. С други думи, личните данни могат да се използват за неконфликтни и/или прекомерни вторични цели във връзка с целите, споменати по-горе.

 

Вашите права

Законите за защита на данните в държавите -членки на ЕИП и Обединеното кралство могат да Ви предоставят редица законни права във връзка с личните данни, които имаме за Вас. Тези права могат да включват:

 • Правото да поискате достъп до личните данни, които обработваме за Вас, и да поискате от нас да поправим неточностите в тази информация.
 • Правото да поискате копие и да прехвърлите Лични данни, които обработваме за Вас;
 • Правото да поискате да коригираме или изтрием Вашите лични данни при определени обстоятелства. Моля, обърнете внимание, че може да има обстоятелства, при които да поискате от нас да коригираме или изтрием Вашите лични данни, но по закон имаме право да ги запазим;
 • Правото да възразите и да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни при определени обстоятелства. Отново може да има обстоятелства, при които Вие възразявате срещу или искате от нас да ограничим обработването на Вашите лични данни, но ние имаме законово право да продължим обработването на Вашите лични данни и / или да откажем това искане;
 • Правото по всяко време да оттеглите съгласието си за обработването на Вашите лични данни;
 • Правото да подадете жалба до Надзорния орган (подробности за това можете да намерите тук: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en за ЕИП, и https://ico.org.uk/make-a-complaint/ за Обединеното кралство), ако смятате, че някое от Вашите права е нарушено от нас.
 •  

Непълнолетни

Ако сте на възраст между 13 и 16 години, живеете в ЕИП или Обединеното кралство и ние искаме Вашето съгласие, уверете се, че съгласно законите за защита на данните на Вашата страна сте в състояние да предоставите валидно съгласие без разрешение на Вашите родители или настойник. Ще проверим Вашата възраст и може да поискаме съгласието на родител/настойник.

 

Прехвърляне на лични данни

Когато прехвърляме Вашите лични данни извън ЕИП или Обединеното кралство, ние ще гарантираме, че те са защитени по начин, който е в съответствие с начина, по който личните Ви данни ще бъдат защитени от нас в ЕИП или Великобритания, и ще бъде осигурено адекватно ниво на защита, чрез един от следните механизми:

 • Третата държава, в която прехвърляме Вашите лични данни, е призната за способна да осигури адекватно ниво на защита с решение на Европейската комисия или на държавния секретар на Обединеното кралство, според случая; 

Вносителят и износителят са подписали „стандартните договорни клаузи“, одобрени от Европейската комисия или държавния секретар на Обединеното кралство, според случая; или

 • Когато е приложимо, TCL може също да споделя данните в съответствие с дерогации за конкретни ситуации, посочени в приложимите закони, като например за предоставяне на услуги, поискани от Вас, за сключване или изпълнение на договор във Ваш интерес, с Вашето изрично съгласие, ако е необходимо за важни причини от обществен интерес и ако е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни искове.

Можете да поискате допълнителни подробности за това как личните Ви данни са защитени от нас в случай на прехвърляне извън държава от ЕИП или Обединеното кралство (включително копие от стандартните договорни клаузи, сключени с вносители в третата държава), като се свържете с нас, както е описано в „ Свържете се с нас ”раздел по -долу.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КАЛИФОРНИЯ

Права на лична неприкосновеност в щат Калифорния

През последните 12 месеца може да сме събрали категории лични данни, описани в глобалното съобщение за поверителност на TCL.

Само за жители на щат Калифорния, Съединени американски щати: В допълнение към правата, посочени по-горе в раздел „Вашите права“, считано от 1 януари 2020 г., ще имате следните права:

 • Правото да знаете. Можете да поискате информация относно категориите и конкретните части от личните данни, които сме събрали за Вас, както и категориите източници, от които се събира такава информация, целта за събиране на такава информация и продажбата или разкриването за бизнес цели на вашите лични данни Данни за трети страни;
 • Правото да не бъдете дискриминирани за упражняване на някое от посочените по -горе права; и
 • При спазване на определени правни изключения имате право да поискате изтриване на личните си данни.

След като получим Ввашата заявка, ще я проверим, като проверим дали имейл адресът на заявката е същият като имейл адреса, който се използва за регистриране на Вашия акаунт. Може да поискаме допълнителна информация (като IMEI или сериен номер на устройството), ако трябва да потвърдим допълнително Вашата самоличност, за да повишим сигурността или да защитим от измами. В съответствие с приложимото законодателство може да имате право да подадете искане чрез упълномощен представител. За да определим упълномощен представител, който да упражнява Вашите права и избор от Ваше име, ние можем да поискаме доказателства, че сте предоставили на този агент пълномощно или че по друг начин агентът има валидни писмени правомощия да упражнява права от Ваше име.

Освен това Раздел 1798.83 на Гражданския кодекс на Калифорния позволява на потребителите, които са жители на Калифорния, да изискват определена информация относно разкриването ни на Лични данни на трети страни за целите на директния им маркетинг. За да направите такова искане, моля, свържете се с нас, като използвате информацията за контакт, предоставена по -долу, и поставете „Shine the Light“ в темата на Вашата заявка.

Можете да упражните правата си, като се свържете с нас, като използвате данните, посочени в раздела „Свързване с нас“ по -горе. Можете да посочите упълномощен представител, който да направи заявка от Ваше име. Такъв упълномощен агент трябва да бъде регистриран при държавния секретар на Калифорния. Може да отхвърлим искане от агент, който не представи доказателство, че е упълномощен от Вас да действа от Ваше име.