Изберете друга държава, за да получите услуга

ГЛОБАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА TCL

 

Настоящата Декларация за поверителност е в сила от 20.04.2023 г.

 

Настоящата Декларация за поверителност определя как TCL и/или нейните филиали и дъщерни дружества (наричани заедно „TCL“, „ние“, „нас“ или „наш“) защитават личните данни, които обработваме, свързани с вас (Вашите „Лични данни“), какви видове Лични данни събираме за вас, какво правим с тях, как ги разкриваме и какви права имате във връзка с обработката на Лични данни.

 

Благодарим ви, че избрахте TCL!

 

КОГА СЕ ПРИЛАГА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

Настоящата Декларация за поверителност се прилага, когато обработваме вашите Лични данни в резултат на вашите достъп и използване на „Материалите на TCL“, включително:

 • Уебсайта на TCL (www.tcl.com);
 • Продукти на TCL за смарт телевизори;
 • Устройства с марка SEMP;
 • TCL и Alcatel брандирани устройства (включително телефони, таблети, часовници, гривни, носими устройства, рутери);
 • Приложенията за интелигентни услуги на TCL (включително TCL акаунт, TCL Channel, TCL Home App, BrowserHere/T-Browser, TCL Live, TV Guard, MagiConnect, ChatNow, Smart Gallery, Напомняне, Времето, Център за игри, Управление с жестове и Дистанционна диагностика); и
 • други TCL устройства, уебсайтове и приложения, които могат да се отнасят до тази Декларация за поверителност.

 

Тази декларация за поверителност се отнася и за обработката на Лични данни на бизнес контакти на нашите клиенти, бизнес партньори, доставчици и други организации, с които TCL има или смята да има бизнес отношения.

 

Можем редовно да актуализираме тази Декларация за поверителност, за да отразим промените в начина, по който събираме и използваме вашите Лични данни, или промените в приложимите закони. Всяка актуализация на тази Декларация за поверителност влиза в сила след нейното публикуване на нашия уебсайт на адрес https://www.tcl.com/bg/bg/legal/privacy-notice. Освен това може да ви уведомим с информация за промените в тази Декларация за поверителност, както се изисква от приложимите закони.

 

С ПОСЕЩАВАНЕТО НА НАШИТЕ УЕБСАЙТОВЕ, ПРЕДОСТАВЯЙКИ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙКИ МАТЕРИАЛИ НА TCL, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ И РАЗБРАЛИ ПРАКТИКИТЕ, ОПИСАНИ В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

За да научите повече, моля, кликнете върху някой от разделите по-долу:

 

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

Вашата поверителност е важна за нас, затова тук обясняваме какви Лични данни събираме за вас. Моля, имайте предвид, че ако не предоставите определени Лични данни, TCL може да не е в състояние да осъществи някои цели, описани в настоящата Декларация за поверителност, и може да не можете да използвате или да имате достъп до определени материали на TCL.

 

Можем да събираме и обработваме следните Лични данни за вас:

 • Информация, която ни предоставяте. Това включва информация за вас, която ни предоставяте чрез попълване на формуляри, въвеждане на информация в нашия уебсайт, създаване на потребителски акаунти или чрез комуникация с нас, независимо дали лице в лице, по телефон, онлайн, по имейл или по друг начин, която може да ви идентифицира или да ви направи разпознаваеми в зависимост от контекста. Тази информация включва, без ограничение, следното:
 • Лична информация за контакт: вашето име, адрес за доставка, фактуриране и/или бизнес адрес, имейл адрес, телефонен номер;
 • За да спазим нашите законови задължения, изисквани съгласно приложимите закони, може също да запишем вашия номер на данъкоплатец (CPF);
 • Информация за влизане: потребителско име, парола, прякор;
 • Демографска информация: дата на раждане, пол;
 • Информация за плащане: информация за вашата дебитна или кредитна карта, банкова информация или друга платежна или финансова информация, свързана с вашата покупка или трансакции с наши продукти или услуги;
 • Друга информация за вас, като например професионална или свързана с работата ви информация (когато например участвате в нашето проучване), език, информация за здраве и тренировки, като например данни за упражненията ви, включително височина и тегло, телесна температура, сърдечен ритъм, данни за качеството на съня, данни за проследяване при ходене/бягане/колоездене (например, когато използвате, свързани с носимите устройства на TCL услуги );
 • Вашите въпроси, оплаквания или отзиви за нашите продукти и услуги или отговори на нашите въпросници;  
 • Информация за материалите на TCL, които притежавате и използвате, и доказателство, че сте ги закупили, когато е приложимо; и
 • § Информация, която събираме или генерираме за вас. Възможно е да събираме информация за интернет, електронна активност и друга информация автоматично от устройствата и браузърите, които използвате. Това включва, без ограничение, следното:
 • Подробности за вашето използване на материалите на TCL;
 • Местоположение на вашето устройство и часова зона;
 • Подробности за вашето използване на продуктите, които ви предоставяме, като например история на сърфиране, история на търсене и кликвания върху страници, тип на браузъра, честота на сесиите и други ваши дейности, когато използвате нашите продукти или услуги;
 • Идентификатори, включващи IP адрес, MAC адрес, идентификатор на устройство, идентификатор на терминал, сериен номер, IMEI номер, IMSI номер, рекламен идентификатор (уникален потребителски идентификатор, присвоен на вашите устройства за рекламни цели), модел на хардуера и всякакви други идентификатори на устройството или специфична за устройството информация за вашите TCL материали;
 • Точни и приблизителни данни за геолокация, предоставени от GPS сигнала на вашето устройство или споделени чрез близки Wi-Fi точки за достъп и клетъчни кули, докато използвате определени услуги и сте активирали функцията за местоположение. Можете да се откажете от събирането на данни за вашето местоположение по всяко време в настройките на операционната система на вашите продукти или приложения, както е приложимо;
 • Информация, свързана със здравословното ви състояние, и подробности, свързани с вашата информация за фитнес и упражнения (като например вашия ръст и тегло, телесна температура, сърдечен ритъм, качество на съня, информация при проследяване на ходене, бягане и колоездене), доколкото ни предоставите такава информация или по друг начин се съгласите с нейното събиране;
 • Дневници за грешки, кодове за грешки и описания на грешки, както и друга информация, която предоставяте във връзка с неизправности или дефекти на някой от вашите TCL материали;
 • Информация, събрана от определени приложения на TCL. Например, когато използвате приложението TCL Account на мобилния си телефон, това приложение ще се свърже с интернет, ще поиска системните ви разрешения (включително разрешенията за хранилище, камера, интернет връзка и контакти) и ще събира вашия имейл адрес, парола за акаунт, име на акаунт, пол, държава/регион, модел на устройството, име на устройството, версии на приложението и операционната система на мобилния ви телефон;
 • o Мястото, където използвате нашите приложения TCL Connect или TCL Home, за да свързвате и управлявате многобройните си устройства TCL или Alcatel (като смарт устройства, часовници, гривни и рутери), както и вашата информация за Wi-Fi или Bluetooth, местоположение, акаунт в TCL, информация за устройството на телефона и информация за устройствата на TCL или Alcatel, които ще бъдат свързани;
 • Вашите имейли, телефонен номер, адрес, номер на факс, история на чата или записи на телефонни разговори между вас и нашия екип за обслужване на клиенти, когато ви предоставяме следпродажбена поддръжка; и
 • Друга информация, свързана с това, което сме ви разкрили, когато определени приложения са стартирани от вас за първи път.
 • § Информация, която получаваме от други източници. Можем да събираме информация за вас от трети страни по начин, позволен от закона. Това включва, без ограничение, следното:
 • Информация от социалните мрежи;
 • Информация от доставчици на данни и услуги за обмен на реклами;
 • информация, получена от други доставчици на продукти, услуги, уебсайтове и приложения;
 • Информация, свързана с услуги за ремонт от операторите на вашите мобилни устройства;
 • Друг наличен на пазара или публичен източник; и
 • Ако участвате в програми за пазарни проучвания, организирани и/или спонсорирани от/от името на TCL, може също така да събираме информация от уебсайтове на трети страни или мрежи на социални медии, в съответствие с политиките за поверителност на тези съответни уебсайтове и мрежи на социални медии.

 

Можем да събираме и друга информация за вас, вашето устройство или използването на материалите на TCL по начина, по който сме информирани в момента на събирането и/или с вашето съгласие в съответствие с приложимите закони.

 

Няма да събираме съзнателно Лични данни от или за деца на възраст под 13 години или на минималната възраст, разрешена във вашата юрисдикция, без да поясним, че такава информация трябва да се предоставя само със съгласието на родител или настойник, ако това се изисква от приложимите закони. TCL ще използва Лични данни, свързани с деца, само доколкото това е позволено от приложимите закони и ако се изисква, само със съгласието на родител или настойник и в съответствие с най-добрите интереси на децата. Ако смятате, че вашето дете ни е предоставило своите Лични данни без съгласието на родител или настойник, моля, свържете се с нас чрез имейл адреса, посочен в раздела „Свържете се с нас“ по-долу.

 

Ако детето ви използва нашите услуги Kids Learning или Kids Mode, или TCL family watch или други продукти и услуги за деца на TCL, ние ще ви предоставим отделна политика за поверителност (виж: https://www.tcl.com/global/en/children-privacy-policy/English) с повече подробности за това как защитаваме личните данни на децата.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите Лични данни могат да бъдат събирани, съхранявани, обработвани или използвани по друг начин от нас по следните начини и за следните цели:

 • За да доставяме, активираме, проверяваме и управляваме нашите продукти и услуги, закупени от Вас;
 • За предоставяне на софтуерни актуализации, услуги по поддръжка, техническа поддръжка и следпродажбени услуги за материали на TCL;
 • За да Ви помогнем да регистрирате и управлявате вашия акаунт в TCL;
 • За да ви позволим да изтеглите и закупите нашите продукти и услуги, като например нашите приложения и свързани уебсайтове и/или да ви предоставим достъп до приложения на трети страни, инсталирани на устройството;
 • За обработка на платежни транзакции или поръчки за материали на TCL;
 • За да ви изпратим информация или да се свържем с вас във връзка с материалите на TCL, например в случай, че материалите на TCL са се променили или са възникнали проблеми;
 • За установяване, упражняване или защита на нашите законни права или за целите на съдебни производства;
 • За защита и предотвратяване на измами и рискове, свързани с информационната сигурност, както и за поддържане на сигурността на материалите на TCL, като например проверка на вашите акаунт и идентификация, откриване на инциденти със сигурността и борба със злонамерени дейности;
 • За да отговорим на всякакви оплаквания или въпроси, които може да повдигнете във връзка с материалите на TCL, както и за да защитим и упражним законните си права;
 • За да персонализираме материалите на TCL по ваше искане;
 • За отстраняване на проблеми с функционалността или други проблеми на материалите на TCL;
 • За оценяване и разработване на нови функционалности, технологии и подобрения на материалите на TCL;
 • За администриране на конкурси, промоции, събития, пазарни проучвания, анкети във връзка с материалите на TCL;
 • За да подпомагаме вътрешни операции на TCL, като одитиране, анализ на данни и проучвания с цел усъвършенстване на нашите продукти, услуги, потребителски опит и комуникация с клиентите;
 • За улесняване на вътрешните цели на TCL, като например одит, анализ на данни и проучвания за подобряване на нашите продукти, услуги, потребителско изживяване и комуникации с клиенти;
 • За да ви изпращаме информация за TCL материалите и за да направим тази информация по-приложима за вас. Възможно е да се нуждаем от вашето съгласие за определени маркетингови дейности. Предлагаме ви различни начини да се откажете да получавате определени съобщения от нас. Ако желаете да се откажете от получаването на маркетингови съобщения по имейл от нас, можете да кликнете върху линка „Отписване“, който се намира в долната част на имейла и да изпълните инструкциите;
 • Ние и нашите рекламни партньори може да покажем реклами в някои от нашите продукти и услуги. Ако ние и нашите рекламни партньори показваме персонализирана реклама, ние ще получим вашето предварително съгласие, както се изисква от приложимите закони; и
 • Други цели с вашето съгласие и / или по начин, позволен от приложимите закони.

 

Доколкото Личните данни, които събираме за вас, се считат за специални категории Лични данни или чувствителни Лични данни съгласно приложимите закони, ние обработваме такива данни въз основа на вашето съгласие и вие можете да оттеглите съгласието си за такава обработка по всяко време с влизане в действие в бъдеще. Въпреки това трябва да имате предвид, че ако изберете да направите това, няма да можем да продължаваме да ви предоставяме определени услуги. Ако изберете да оттеглите съгласието си, ще ви запознаем подробно с евентуалните последици. Ако е позволено от приложимите закони, можем да обработваме и специални категории Лични данни, които изрично сте направили публично достояние, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

Разделът „Специфични условия за продукт“ по-долу предоставя по-подробна информация за Личните данни, които събираме, и целите, за които използваме Личните данни във връзка със смарт телевизора на TCL, TV, MagiConnect, приложението TCL Home, TCL Channel, TCL Mobile, таблета и носимото устройство.

 

Ако действате като бизнес контакт на вашата организация, за да закупите или използвате Материали TCL от името на вашата организация, ние може да запазим вашето име, адрес за доставка, адрес за фактуриране и/или бизнес адрес, имейл адрес, телефонен номер и да използваме вашите Лични данни, доколкото това е необходимо за извършване на обичайните бизнес операции, за свързани административни цели или за други цели, посочени по-горе в раздел „Използване на Лични данни“.

 

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Може да разкрием информацията, която ни предоставите, информацията, която събираме или генерираме за вас или информацията, която събираме от други източници с филиалите и дъщерните дружества на TCL заради една или повече бизнес цели, описани по-долу:

 • За да ни помогнете да ви предоставим материали на TCL;
 • Когато предлагаме на пазара продукти и услуги, предоставяни от филиали на TCL и/или дъщерни дружества на TCL;
 • Да се изпълним дейностите по прилагане на закона, когато е необходимо; и
 • За една от целите, за които TCL обработва вашите лични данни съгласно настоящата Декларация за поверителност.

 

Възможно е също така да споделим всички лични данни, които събираме с нашите партньори, за постигане на целите, посочени в раздел „Използване на лични данни“ по-горе, включително:

 • В случай на продажба на който и да е бизнес или актив на TCL на друга компания, сливане или други значими сделки, може да разкрием вашите лични данни за целите на надлежната проверка и при приключване на сделката;
 • Можем да споделим вашия рекламен идентификатор (уникален потребителски идентификатор, зададен на вашите устройства за рекламни цели) с нашите рекламни партньори, за да могат те да показват реклами;
 • Ако ви предложим продукти или услуги на трети страни, може да споделим вашите лични данни с партньори, които предоставят тези продукти или услуги на трети страни;
 • Когато ни дадете съгласието си да разкрием вашите лични данни на определени партньори;
 • На търговци, с които си партнираме (например доставчиците на нашите услуги за електронно съхранение на данни) и които наемаме, за да ни подкрепят при предоставянето на нашите услуги и продукти за вас. Ще предприемем стъпки, за да изискаме от тези търговци да обработват вашите лични данни в съответствие с разпоредбите, изложени в настоящата Декларация за поверителност, и при спазване на задължението за поверителност;
 • На бизнес партньори, които предоставят продукти и/или услуги, които са вградени или служат като компонент на материалите на TCL, които ви предоставяме. Тези трети страни ще носят отговорност за начина, по който използват вашите Лични данни във връзка с техните услуги и продукти, както е описано в отделно уведомление за поверителност, предоставено от тях, което ви препоръчваме да проверите; и
 • До степента, изисквана от закона, или ако сме задължени да разкрием вашите лични данни, за да спазим законово задължение, да установим, упражним или защитим нашите законни права и/или други.

 

Освен в случаите на разкриване на лични данни, описани в настоящата Декларация за поверителност, може да споделим вашите лични данни с трети страни всеки път, когато разрешите това споделяне.

 

Моля, имайте предвид, че ако получите достъп до услуги на трети страни – като например услуги на социални медии, инструменти за единно вписване на трети страни, приложения на трети страни, мобилни платформи и телеком оператори на вашите устройства – чрез нашите услуги, тези услуги на трети страни може да са в състояние да събират информация за вас, включително информация за вашата дейност в продуктите и услугите, и може да оповестят вашите връзки в услугите на трети страни за използването на продукта и услугите в съответствие с техните собствени политики за поверителност.

 

ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към сайтове на трети страни, а продуктите ни може да съдържат предварително инсталирани приложения, разработени и управлявани от трети страни. Ние не носим отговорност за практиките за защита на личните данни или съдържанието на такива други сайтове и приложения. Настоящата Декларация за поверителност не се прилага за тях. Трябва внимателно да прочетете политиките за поверителност, свързани с услугите на трети страни, като в случай на нужда се свържете директно с тези страни.

 

Освен това операторите на вашите мобилни устройства TCL или Alcatel могат да събират вашите Лични данни за подобряване на услугите, диагностика и други цели. Настоящата Декларация за поверителност не се отнася за тези оператори и ние също не носим отговорност за техните практики за поверителност. Трябва да се свържете с тези оператори, ако искате да научите подробности за това как вашите Лични данни ще бъдат събирани и обработвани от тях.

 

МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

TCL споделя вашите лични данни в световен мащаб с компаниите от своята корпоративна група, за да извършва дейностите, посочени в настоящата Декларация за поверителност. TCL може също така да възложи обработката или споделянето на вашите Лични данни на подизпълнители, които се намират извън вашата държава. Когато използвате Материали на TCL, ние можем да прехвърляме, съхраняваме и обработваме вашата информация в рамките на и извън вашата държава на пребиваване, в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. Поради това обработката на вашите Лични данни може да подлежи и на закони, различни от тези на вашата страна.

 

TCL предприема подходящи стъпки, за да гарантира, че прехвърлянето на Лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни и по-специално, че ще бъдат въведени договорни, технически и организационни мерки, като например, без ограничение, стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия.

 

СИГУРНОСТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Приели сме организационни, физически и технически мерки за сигурност, които са в съответствие с индустриалните стандарти, за да защитим предоставените от вас лични данни и да предотвратим всякакъв неразрешен достъп, разкриване, използване, промяна, повреждане или загуба на данни. Ние ще предприемем разумни и практически стъпки за защита на вашите Лични данни, включително следното:

 • Ще използваме SSL и други технически мерки, за да осигурим криптиране по отношение на нашите услуги и продукти. Редовно ще проверяваме практиката си за събиране, съхранение и обработка на информация (включително мерките за физическа сигурност), за да предотвратим неоторизиран достъп до системата.
 • Ще упълномощаваме наши служители и персонал на трети страни да имат достъп до вашите Лични данни на принципа "необходимост да се знае", за да ни помогнат да обработваме вашите Лични данни и да ви предоставяме услуги. Тези служители и външен персонал (на трети страни, упълномощени от нас) са обект на договорни задължения за поверителност.
 • Сигурността на вашите Лични данни е изключително важна за нас. Ние ще продължим да полагаме усилия за защита на вашите Лични данни и ще прилагаме предпазни мерки, като например осигуряване на защита чрез криптиране за съхранение и предаване на информация, за да предотвратим неоторизиран достъп, използване или разкриване на вашите Лични данни.
 • Ще подбираме предпазливо бизнес партньори и доставчици на услуги и ще прилагаме изискванията за защита на Личните данни към бизнес договорите между двете страни.
 • Ще провеждаме курсове за обучение по сигурност и защита на личните данни, тестове и дейности за популяризиране, за да повишим осведомеността на служителите относно важността на защитата на Личните данни.

 

Все пак, моля, разберете, че не може да се гарантира, че предаването на данни по интернет е 100% сигурно. Ако узнаем за нарушение на нашата система за сигурност, ще действаме своевременно в съответствие с приложимите закони.

 

ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

TCL съхранява вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, описани в настоящата Политика за поверителност, и те ще бъдат изтрити след разумен срок в съответствие със следните критерии:

 • TCL съхранява вашите лични данни, докато се нуждаем от тях за целите, посочени в раздел „Използване на лични данни“, което може да съвпада с периода, през който TCL има постоянни отношения с вас; и
 • TCL съхранява вашите лични данни, докато е необходимо да спазим законово задължение, на което са обект, или да се защитим от предявени срещу нас искове.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

Законите за защита на данните могат да ви предоставят редица законни права във връзка с Личните данни, които съхраняваме за вас. Не всички закони за защита на данните са еднакви, така че не всички от тези права се прилагат на всички места. Можете да се обърнете към приложенията към настоящото Уведомление за поверителност за повече подробности относно правата ви в някои конкретни юрисдикции.

 

Въпреки това ние признаваме, че вашите лични данни принадлежат само на вас и това ви дава възможност да контролирате начина, по който ги използваме. В съответствие с приложимото законодателство вашите права може да включват:

 • Правото да поискате достъп до Личните данни, които обработваме за вас, включително правото да получите информация за тези данни и копие от тях;
 • Правото да поискате да коригираме или поправим вашите Лични данни, ако те са неточни или непълни;
 • Правото да поискате да изтрием или заличим вашите Лични данни при определени обстоятелства. Моля, обърнете внимание, че може да има обстоятелства, при които да поискате да изтрием или премахнем личните ви данни, но ние имаме законово право да ги запазим;
 • Ако е позволено от приложимите закони, правото да подадете жалба до компетентния държавен орган, ако смятате, че някое от вашите права е било нарушено от нас.

 

Можете да упражните правата си, като се свържете с нас, като използвате данните, посочени в раздела "Свържете се с нас" по-долу.

 

Може да се наложи да преминем през проверка на заявка на субект на данни, преди да изпълним искането ви, и например може да поискаме от вас да потвърдите някои данни, които вече имаме за вас. Ще използваме лични данни, предоставени в процеса на проверка на заявката на субекта на данните, само за да проверим самоличността на заявителя или правомощието му да направи заявката.

 

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДУКТ

Тази Декларация за поверителност се отнася основно за начина, по който използваме вашите лични данни във връзка с нашите продукти и услуги. Може също така да обработим допълнителни лични данни във връзка с отделни продукти и услуги.

 

SMART TV

Ние и нашите партньори от трети страни събираме лични данни относно вашето използване на нашите Smart TV продукти, като име и продължителност на възпроизведените видеоклипове, любими на потребителя продукти, прегледани страници и времето, прекарано на тези страници. Правим това, за да разберем по-добре как нашите клиенти използват продукта и да гарантираме, че можем да продължим да правим подобрения и да персонализираме нашите услуги.

 

Може да съберем лични данни, когато използвате камерата или микрофона на вашите Smart TV продукти. Например, когато използвате камерата (вградената или външна камера на вашите Smart TV продукти), за да проведете видео чатове на живо в ChatNow или за да предоставите услуги за видео чат на живо, ние може да запазим данни за вашите TCL акаунти, вашата видео и аудио чат история, както и данни за поддръжка, свързани с отстраняване на проблеми и мнения, свързани с използването на услугите.

 

Може да съберем допълнителни лични данни, за да предоставим дистанционна диагностика на проблемите с вашите Smart TV продукти. Например, ако сте дали съгласието си, може да запазим направени в реално време снимки на екрана и информация относно данните, съхранявани на вашите Smart TV продукти. Това се прави, за да гарантираме, че проблемите с вашите Smart TV продукти могат да бъдат решени по възможно най-добрия начин.

 

Smart TV продуктите записват данни от функцията гласов асистент на Amazon Alexa или Google Action във вашите Smart TV продукти. Информацията включва описание на устройството, вашия глас, Skill Token и гласова команда. Когато използвате функцията гласов асистент, данните от вашия глас ще се обработят от Google или Amazon. Данните ви ще бъдат предадени директно на Google или Amazon. Вижте декларациите за поверителност на Google или Amazon за информация относно по-нататъшната обработка на вашите лични данни от тези компании.

 

Нашите рекламни партньори от трети страни може да използват автоматично разпознаване на съдържание (ACR) и други технологии, за да запишат информация за вашето гледане и използване на телевизора, за да създадат потребителски профили и определят персонализираните реклами, които устройството ви ще приеме. Имате контрола дали да ни позволите да активираме събирането на данни от ACR, като използвате метода, предоставен в страницата с настройки на вашия смарт телевизор.

 

MagiConnect

Ние и нашите партньори от трети страни ще събираме подробности относно използването от вас на приложението MagiConnect, включително степента на използване на приложението MagiConnect (измерена чрез броя на кликванията, които правите), както и избора на услуги, който правите чрез приложението MagiConnect. Правим това, за да разберем по-добре вашето използване на MagiConnect и да можем да нагласим оформлението на приложението според вашите предпочитания.

 

TCL HOME

Ние и нашите партньори от трети страни ще събираме подробности относно използването от вас на приложението TCL Home, като например степента на използване на приложението TCL Home от вас, информацията, която предоставяте през чата на живо и избора на услуги, който правите през приложението TCL Home. Правим това, за да разберем по-добре вашето използване на приложението TCL Home и да подобрим нашите услуги, както и да нагласим оформлението на приложението според вашите предпочитания.

 

За да ви предоставим услугите, които ви позволяват да свържете и управлявате множество TCL устройства и притежавани от вас устройства на други производители, ние и нашите партньори от трети страни ще съберем също следната информация за вас: Информация за Wi-Fi или Bluetooth, местоположение, TCL акаунт, информация за устройството на вашия телефон и информация за TCL устройствата, които трябва да се свържат.

 

TCL CHANNEL

TCL Channel позволява на потребителите да потърсят съдържание, налично в TCL Channel, като използват функцията за гласов контрол в Roku TV. Когато използвате функцията за гласов контрол, данните от вашия глас ще се обработят от Roku TV. Вижте декларациите за поверителност на Roku TV за информация относно по-нататъшната обработка на гласовите ви данни.

 

Може да запазим и обработим данни, свързани с Roku TV или TCL устройството, което имате (например модел на устройството, уникален идентификатор на устройството, марка, MAC адрес, версия на операционната система Roku, регион, IP адрес, версия на приложението) и вашето използване на TCL Channel (напр. записи на кликванията и историята на сърфиране). Може да ангажираме обработващи лица на трета страна да анализират тези данни и да създадат профили въз основа на вашето използване и предпочитание. Правим това, за да можем да разберем по-добре как нашите клиенти използват TCL Channel и да ви препоръчаме друго съдържание, което би могло да ви е интересно.

 

TCL Mobile, таблет и носимо устройство

Може да съберем и обработим специална категория лични данни, като например биометрични данни и информация за здравето, когато използвате определени приложения през TCL mobile, таблет или носимо устройство. Тези данни са нужни за свързаните със здравето функции на тези приложения. Обработваме вашите специални категории лични данни въз основа на изричното ви съгласие, а вие можете да оттеглите съгласието си за такава обработка по всяко време с влизане в действие в бъдеще. Въпреки това трябва да имате предвид, че ако изберете да направите това, няма да можем да продължаваме да ви предоставяме определени услуги. Ако изберете да оттеглите съгласието си, ще ви запознаем подробно с евентуалните последици;

 

Може да съберем и обработим данни и информация за влизане, включително препращащ URL, IP адреси и подробности за вашето използване на нашия уебсайт, облачните услуги, магазина за приложения, историята на сърфирането, заявките за търсене, типа браузър и сесийната честота, освен уникалните идентификатори на устройствата;

 

Някои мобилни устройства на TCL са под марката Alcatel, но настоящата Декларация за поверителност е приложима и за тези устройства.

 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ

Ние и нашите партньори от трети страни, занимаващи се с реклама и анализ на данни, използваме „бисквитки“ и подобни уеб технологии, включително пикселни маркери или уеб маяци („инструменти за автоматизирано събиране на данни“), за да поддържаме определени функции на акаунта в TCL, смарт телевизора и други уебсайтове и приложения, управлявани от нас. Инструментите за автоматизирано събиране са части от кода, разположени на вашето устройство. Инструментите за автоматизирано събиране на данни позволяват на уебсайта да разпознае вашия браузър или устройство по време на посещението ви на уебсайта/приложението на TCL или когато се върнете на уебсайта/приложението на TCL. За повече подробности относно бисквитките, които използваме, моля, вижте нашата Политика за бисквитките, която можете да намерите тук: https://www.tcl.com/bg/bg/legal/cookies-policy

 

Използваме два вида инструменти за автоматизирано събиране: "сесийни бисквитки" и "постоянни бисквитки".

 

Сесийните бисквитки изтичат, след като затворите браузъра си. Сесийната бисквитка ви идентифицира по време на сесията на сърфиране, като присвоява на вашето устройство случайно генериран уникален идентификационен номер. Ние използваме сесийни "сесийни бисквитки":

 • За да ни позволите да ви предоставяме продукти и услуги и да управляваме транзакции. Например можем да използваме "бисквитка", за да запомним какви продукти сте съхранили в онлайн кошницата за пазаруване; и
 • За определени цели за управление и редактиране на съдържание.

 

Постоянните бисквитки не изтичат, когато затворите браузъра си. Ние използваме постоянни бисквитки:

 • За да записваме дали посетителят е влязъл в профила си в TCL;
 • За да записваме кога посетителят на акаунта в TCL или на друг уебсайт/приложение на TCL дава съгласие за използването на бисквитки, когато е приложимо;
 • За целите на изпълнението и дизайна. Например можем да използваме "бисквитки", за да проследим кои части от нашите уебсайтове или приложения са популярни и да разберем как да подобрим тяхната функционалност;
 • За подобряване на потребителското изживяване и персонализиране на това, което виждате. Например, може да използваме бисквитки, за да записваме предпочитанията на потребителите и да гарантираме, че на потребителите се предоставя по-подходящо съдържание на уебсайта/приложението (включително рекламно съдържание);
 • За да дадем възможност на нас и на партньорите от трети страни, с които работим, да доставяме реклами или да адаптираме маркетингови съобщения, които сте се съгласили да получавате. Например можем да използваме бисквитки, за да записваме какви продукти и услуги купувате или към какви проявявате интерес, а и да използваме услуги на трети страни, за да дадем възможност за показване на подходящи реклами на нашите и други уебсайтове/приложения въз основа на тази информация; и
 • За определени цели за управление и редактиране на съдържание.

 

Как да управлявате автоматизираните инструменти за събиране на данни

Ако не желаете да получавате "бисквитки", можете да настроите браузъра си да отхвърля "бисквитките" или да ви предупреждава, когато "бисквитка" е поставена на вашето устройство. Можете също така да изтриете "бисквитките" веднага щом напуснете акаунта в TCL или друг уебсайт/приложение на TCL. Въпреки че не сте длъжни да приемате "бисквитки", когато посещавате профила в TCL, ако настроите браузъра си да отхвърля "бисквитките", може да не можете да използвате всички функции и характеристики на профила в TCL или на друг уебсайт/приложение на TCL.

 

Например, в частта „Помощ“ на лентата с инструменти на повечето уеб браузъри ще намерите информация как да предотвратите приемането на нови бисквитки от браузъра, как браузърът да ви уведомява, когато получите нови автоматизирани инструменти за събиране и как да деактивирате изцяло автоматизираните инструменти за събиране. По отношение на някои от популярните браузъри можете да намерите повече информация, като щракнете по-долу върху съответни връзки: Google Chrome; Microsoft Edge; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer; Opera и Apple Safari.

 

Когато се изисква от приложимото законодателство, ще ви представим банер с бисквитки при първото ви посещение на нашия уебсайт/приложение, в който се обяснява какъв тип инструменти за автоматизирано събиране на данни използваме и в който се иска вашето съгласие за някои от използваните от нас инструменти за автоматизирано събиране на данни.

 

Лични данни, събрани чрез инструменти за автоматизирано събиране

Ние използваме личните данни, събрани чрез инструменти за автоматизирано събиране, за целите, посочени по-горе (включително в раздел „Използване на лични данни“). За онези бисквитки, за които искаме вашето съгласие да ги разположим, ние също разчитаме на съгласието като правно основание за обработване на Личните данни, събрани чрез тези бисквитки.

 

За потребителите в САЩ, Инициативата за мрежова реклама също предлага средство за отказване от редица рекламни бисквитки. Посетете https://www.networkadvertising.org за повече информация. Трябва да знаете, че отказването не означава, че повече няма да получавате онлайн реклами. То означава, че компанията или компаниите, от които сте се отказали, няма повече да ви предоставят реклами според вашите предпочитания и начини на използване.

 

Към настоящия момент нашият уебсайт не разпознава автоматичните сигнали от браузъра, касаещи проследяващите механизми, които може да включват инструкции „Не проследявай“.

 

ВРЪЗКА С НАС

Ако желаете да получите допълнителна информация относно събирането, използването, разкриването, прехвърлянето или обработването на вашите Лични данни или относно упражняването на някое от правата, изброени по-горе, моля, свържете се с нас чрез конкретните канали, посочени по-долу.

 

За жителите на ЕИП и Обединеното кралство, свържете се с нашето ДЛЗД, като изпратите имейл наprivacy_dpo@tcl.com.

 

За потребители в Индия, нашият служител по жалбите в Индия е г-н Судхансу Саху и може да бъде намерен на privacyqueryindia@tcl.com

 

За потребители в Съединените щати, дъщерните дружества на TCL са TTE Technology, Inc. и TCT Mobile Inc., като съответните им адреси и контакти са посочени по-долу:

TTE Technology, Inc. (за ТВ и услуга на TCL)

189 Technology Drive

Irvine, CA 92618
Свържете се с нас, като изпратите имейл на адрес consumerdata@tcl.com или като се обадите на безплатния ни номер +1-877-300-8837

 

TCT Mobile, Inc. (за мобилен телефон/таблет/носимо устройство и услуга на TCL)

189 Technology Drive
Irvine, CA 92618

Свържете се с нас, като изпратите имейл на privacy.na@tcl.com или като се обадите на безплатния ни номер +1-855-368-0829

 

За потребители в Бразилия, свържете се с нашето ДЛЗД, като изпратите имейл на privacidade@semptcl.com.br или се обадите на +55 (11) 3004-7570.

 

За повече данни за контакт за филиал на TCL, офис или представител във вашата страна или регион, вижте нашата Страница за контакт с нас: https://www.tcl.com/choose-country.html.

 

Ако имате неразрешен проблем, свързан с поверителността или използването на данни, който не сме разрешили по задоволителен начин, моля, свържете се с нашия базиран в САЩ доставчик на услуги за разрешаване на спорове от трети страни (безплатно) на адрес https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

TRUSTe

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА

(ЕИЗ) и ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО (ОК)

 

Използване на лични данни

Вашите Лични данни могат да бъдат събирани, съхранявани, обработвани или използвани по друг начин от нас по следните начини и за следните цели и правни основания:

1. За да изпълним договор с вас и да ви предоставим материали на TCL;

 • За да доставяме, активираме, проверяваме и управляваме нашите продукти и услуги, закупени от Вас;
 • За предоставяне на софтуерни актуализации, услуги по поддръжка, техническа поддръжка и следпродажбени услуги за материали на TCL;
 • За да Ви помогнем да регистрирате и управлявате вашия акаунт в TCL;
 • За да ви позволим да изтеглите и закупите нашите продукти и услуги, като например нашите приложения и свързани уебсайтове и/или да ви предоставим достъп до приложения на трети страни, инсталирани на устройството;
 • За обработка на платежни транзакции или поръчки за материали на TCL;
 • За да се свържем с вас във връзка с материалите на TCL, например в случай, че материалите на TCL са се променили или са възникнали проблеми;

 

2. За да спазим законово задължение, на което сме субект;

 • За улесняване на вътрешните цели на TCL, като например одит, анализ на данни и проучвания за подобряване на нашите продукти, услуги, потребителско изживяване и комуникации с клиенти;
 • За защита и предотвратяване на измами и рискове, свързани с информационната сигурност, както и за поддържане на сигурността на материалите на TCL, като например проверка на вашите акаунт и идентификация, откриване на инциденти със сигурността и борба със злонамерени дейности;

 

3. Ние имаме легитимен интерес да събираме и обработваме вашите Лични данни;

 • За установяване, упражняване или защита на нашите законни права или за целите на съдебни производства;
 • За да отговорим на всякакви оплаквания или въпроси, които може да повдигнете във връзка с материалите на TCL, както и за да защитим и упражним законни права;
 • За да персонализираме материалите на TCL по ваше искане;
 • За отстраняване на проблеми с функционалността или други проблеми на материалите на TCL;
 • За оценяване и разработване на нови функционалности, технологии и подобрения на материалите на TCL;
 • За администриране на конкурси, промоции, събития, пазарни проучвания, анкети във връзка с материалите на TCL;
 • За да подпомагаме вътрешни операции на TCL, като одитиране, анализ на данни и проучвания с цел усъвършенстване на нашите продукти, услуги, потребителски опит и комуникация с клиентите;
 • За да развиваме нашите процеси и системи за обучение;
 • За бизнес планиране, изготвяне на отчети и изготвяне на прогнози;
 • За да спазим договорни задължения към трети страни;
 • За да спазваме всички приложими закони, наредби, директиви и съдебни решения, както и решения на компетентните органи; Възможно е да се нуждаем от вашето съгласие за определени маркетингови дейности. Предлагаме ви различни начини да се откажете да получавате определени съобщения от нас. Ако желаете да се откажете от получаването на маркетингови съобщения по електронна поща от нас, можете да кликнете върху връзката „Отписване“, която се намира в долната част на електронното съобщение, и да следвате инструкциите; и
 • За показване на неперсонализирани реклами.

 

4. За други цели с вашето информирано съгласие.

Може да използваме вашите лични данни за цели, съвместими с целите, посочени по-горе. Когато преценяваме дали дадена цел е съвместима, ние ще вземем предвид критериите, посочени в приложимите закони, включително вашите разумни очаквания. С други думи, Личните данни могат да бъдат използвани за неконфликтни и/или прекомерни вторични цели във връзка с целите, посочени по-горе.

 

Вашите права

Законите за защита на данните в държавите членки на ЕИЗ и Обединеното кралство могат да ви предоставят редица законни права във връзка с Личните данни, които съхраняваме за вас. При спазване на ограниченията, постановени в приложимото законодателство, тези права могат да включват:

 • Право да поискате достъп до Личните данни, които обработваме за вас, и да поискате от нас да коригираме неточностите в тази информация.
 • Право да поискате копие и да прехвърлите Личните данни, които обработваме за вас, на трета страна по ваш избор;
 • Правото да поискате да изтрием или заличим вашите Лични данни при определени обстоятелства. Моля, обърнете внимание, че може да има обстоятелства, при които да поискате да изтрием или премахнем личните ви данни, но ние имаме законово право да ги запазим;
 • Правото да възразите срещу обработката на вашите Лични данни и правото да поискате да я ограничим при определени обстоятелства. Отново, може да има обстоятелства, при които да възразите срещу или да поискате да ограничим обработката на Личните ви данни, но ние имаме законното право да продължим да обработваме Личните ви данни и/или да отхвърлим това искане;
 • Правото да оттеглите съгласието си за обработване на Личните ви данни от наша страна по всяко време с влизане в действие в бъдеще.;
 • Правото да подадете жалба до Надзорния орган (подробности за което можете да намерите тук: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en за ЕИЗ и https://ico.org.uk/make-a-complaint/ за Обединеното кралство), ако мислите, че някое от правата ви е нарушено от нас.

 

Непълнолетни лица

Ако сте на възраст между 13 и 16 години, живеете в ЕИЗ или Обединеното кралство и поискаме вашето съгласие, уверете се, че съгласно законите за защита на данните във вашата страна можете да предоставите валидно съгласие без разрешението на вашите родители или настойници. Ние ще проверим възрастта ви и може да поискаме съгласието на родителите/настойниците ви.

 

Прехвърляне на лични данни

Когато прехвърляме вашите Лични данни извън ЕИЗ или Обединеното кралство (например в Китай), ще гарантираме, че те са защитени по начин, който е съвместим с начина, по който вашите Лични данни ще бъдат защитени от нас в ЕИЗ или Обединеното кралство, и ще бъде осигурено подходящо ниво на защита, чрез един от следните механизми:

 • Третата държава, в която прехвърляме вашите Лични данни, е призната за способна да осигури адекватно ниво на защита с решение на Европейската комисия или Държавния секретар на Обединеното кралство, според случая;
 • Вносителят и износителят са подписали "стандартните договорни клаузи", одобрени от Европейската комисия или държавния секретар на Обединеното кралство, според случая; или
 • Ако е приложимо, ние може също така да споделим данните в съответствие с дерогации за конкретни ситуации, предвидени в приложимите закони, като например за предоставяне на поискани от вас услуги, за сключване или изпълнение на договор във ваш интерес, с вашето изрично съгласие, ако е необходимо по важни причини от обществен интерес и ако е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни претенции.
 •  

Администратор

Освен ако не е посочено друго, следните субекти на TCL действат като администратори на лични данни за личните данни, които сме събрали чрез TCL материалите, предмет на настоящата Декларация за поверителност:

TCL New Technology Co., Ltd.

(Администратор на данни за обработването на данни, свързани с уебсайта на TCL, смарт телевизора, приложенията за смарт услуги на TCL или другите услуги)

9F Сграда D4, International E-City, № 1001 Zhongshanyuan Road, улица Xili, окръг Наншан, град Шънджън, провинция Гуандун, Китай.

 

TCL Communication Technology Holdings Limited.

(Администратор на данни за обработването на данни, свързани с устройствата с марките TCL и Alcatel, включващи телефони, таблети, гривни, носими устройства и рутери)

10F Сграда F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, № 1001 Zhongshanyuan Road, улица Xili, окръг Наншан, град Шънджън, провинция Гуандун, Китай.

 

Ако желаете допълнителна информация, която включва TCL New Technology Co., Ltd. или TCL Communication Technology Holdings Limited, във връзка със събирането, използването, разкриването, прехвърлянето или обработването на вашите лични данни или упражняването на някои от правата, посочени по-горе, моля, свържете се с нашите представители:

TCL Европа (или нашият представител в ЕС), чийто офис е на адрес 9-15 rue Rouget de L'Isle- 92130 Issy- Les-Moulineaux, Франция.

Моля, свържете се с нас на privacy_dpo@tcl.com.

 

TCL Electronics UK Limited (нашият представител в Обединеното кралство), който има главен офис на адрес 2nd Floor, Office 201, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough, Berkshire, Обединеното кралство, SL1 1FQ.

Моля, свържете се с нас на privacy_dpo@tcl.com.

 

Можете да поискате допълнителна информация за това как вашите лични данни са защитени от нас в случай на прехвърляне извън държава от ЕИЗ или Обединеното кралство (включително копие от стандартните договорни клаузи, сключени с вносителите в третата държава), като изпратите имейл на privacy_dpo@tcl.com.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ БРАЗИЛИЯ

(Тази сесия влиза в сила от датата на влизане в сила на LGPD)

 

Общ преглед

Разпоредбите, посочени в това приложение, са приложими изключително за активи за обработка на лични данни, подчинени на бразилското законодателство, по -специално Закон №. 13.709/2018 с измененията („LGPD“). В случай на противоречие между разпоредбите, изложени в основния текст на глобалното съобщение за поверителност на TCL и настоящото приложение, разпоредбите на това приложение имат предимство изключително по отношение на дейностите по обработка, предмет на бразилското законодателство.

 

Правни основи за обработка на лични данни

Обработката на лични данни може да се извърши в съответствие с една от следните основни правни основи: (i) спазване на правно или регулаторно задължение на TCL; (ii) необходимост от договор; (iii) упражняване на законни права в съдебни, административни или арбитражни производства; iv) защита на живота и здравето; (v) легитимен интерес на TCL или трети страни; и (vi) кредитна защита.

Когато посещавате нашите сайтове, предоставяте личните си данни или използвате материали на TCL, Вие декларирате знанията си за събирането, използването, предаването, прехвърлянето, класифицирането, достъпа, съхранението, модификацията, комуникацията, разкриването, премахването или всяка друга дейност по обработка във връзка към Вашите лични данни, както е описано в Съобщението за поверителност.

 

Поверителност на личните данни и Вашите отговорности 

TCL полага всички усилия за защита на Вашите лични данни. Вие носите отговорност за всички дейности под Вашето потребителско име и парола, свързани с TCL Материали. Ако случайно смятате, че информацията за Вашия акаунт е неоторизирана, моля, свържете се с нас, както е описано в раздела „Свързване с нас“.

 

Вашите права

Приложимите правила и законодателство Ви предоставят следните права: (i) право да потвърдите съществуването на дейности по обработка, свързани с Вашите лични данни; (ii) право на достъп; (iii) право на коригиране на неправилни, непълни или остарели лични данни; (iv) право на анонимизация, блокиране или изключване на ненужни или прекомерни Лични данни, или на Лични данни, обработвани в нарушение на приложимото законодателство; v) право на преносимост; (vi) право на изключване на лични данни, които вече не са необходими за целите, за които са събрани, но за случаи, в които запазването на личните данни е необходимо и разрешено съгласно закона; (vii) право на получаване на информация за частните и публичните субекти, на които са били споделени Вашите лични данни; (viii) информация за последиците от отказ на съгласие; (ix) право на оттегляне на съгласието; (x) право на петиция до бразилския национален орган за защита на данните („ANPD“) във връзка с обработването на лични данни; и (xi) право да откаже обработването на лични данни поради несъответствие с приложимото законодателство.

 

Автоматизирано решение и профилиране

Автоматизираните решения са решения, основани на използването на алгоритми и компютърни програми без човешка намеса.

От друга страна, профилирането включва анализ на определени лични аспекти, като Вашите интереси, предпочитания, поведение, местоположение, чрез автоматизирана обработка на лични данни със статистически процеси. В резултат на тази обработка можем да Ви изпратим целенасочена комуникация, да представим по-подходяща информация на нашите платформи, която смятаме, че може да представлява Ваш интерес.

Имате право да поискате преразглеждане на решение, извършено при автоматизирана обработка на информация.

 

Регулатор

Администраторът на данни е Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd, с адрес на 9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, провинция Гуандун, Китай, освен ако не е посочено друго в конкретна декларация за поверителност.

За да се свържете с DPO на TCL, моля, изпратете имейл на privatcidade@semptcl.com.br или като се обадите на нашата безплатна линия на +55 (11) 3004-7570.

Вие също имате право да подадете петиция до ANPD във връзка с обработката на вашите данни. За това, моля, свържете се директно с ANPD.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА

 

(ЕИП) И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО (Великобритания)

Използване на лични данни

Вашите лични данни могат да бъдат събирани, съхранявани, обработвани или използвани по друг начин от нас по следните начини и за следните цели и правно основание:

1. За изпълнение на договор с Вас и за да Ви предоставим материали на TCL;

 •  Да доставяме, активираме, проверяваме и управляваме нашите продукти и услуги, закупени от Вас;
 •  Да предоставяме актуализации на софтуера, услуги по поддръжка, техническа поддръжка и следпродажбени услуги за TCL Материали;
 •  За да Ви помогнем да регистрирате и управлявате своя TCL акаунт;
 • за да Ви позволим да сваляте и закупувате наши продукти и услуги като например нашите приложения и свързани интернет страници и/или да Ви предоставим достъп до приложения на трети страни, инсталирани върху устройството;
 • За обработка на платежни транзакции или поръчки за TCL Материали;
 •  За да се свържем с Вас във връзка с TCL Материали, например, в случай, че TCL Материали са променили или представляват проблем;

2. За да спазим законово задължение, на което сме подчинени;

 • За да спазваме всички приложими закони, разпоредби, директиви и съдебни решения, както и решения на компетентни органи;
 • За защита и предотвратяване на измами и рискове за сигурността на информацията, както и за защита на материалите на TCL, като например проверка на Вашите акаунти и идентификация, откриване на инциденти в сигурността и борба със злонамерени дейности;

3. TCL има законен интерес да събира и обработва Вашите лични данни;

 • За установяване, упражняване или защита на законните си права или за целите на съдебно производство;
 • За да отговаря на всякакви жалби или въпроси, които можете да повдигнете във връзка с TCL Материали, и да защитава и упражнява законните права;
 • За персонализиране на TCL материали по Ваше желание;
 • За отстраняване на неизправности във функционалността или други проблеми с материалите на TCL;
 • Да оценява и разработва нови функционалности, технологии и подобрения на TCL материалите;
 • Да администрира конкурси, промоции, събития, проучване на пазара, проучване във връзка с материалите на TCL;
 • За улесняване на вътрешните цели на TCL като одит, анализ на данни и изследвания за подобряване на нашите продукти, услуги, потребителско изживяване и комуникация с клиентите;
 • Да развиваме нашите учебни процеси и системи;
 • За да провеждаме бизнес планиране, доклади и да правим прогнози;
 • Да спазим договорни задължения, дължими на трети страни;
 • Да Ви изпраща информация за TCL Материали и да Ви помогне да направите тази информация по-подходяща за Вас. Може да се нуждаем от Вашето съгласие за определени маркетингови дейности. Ние Ви предлагаме различни начини да се откажете от получаването на определени съобщения от нас. Ако искате да се откажете от получаването на имейл маркетингови съобщения от нас, можете да кликнете върху връзката „Отписване“, намираща се в долната част на имейла, и да следвате инструкциите; и
 • За показване на неперсонализирана реклама.

4. Други цели с Ваше информирано съгласие.

TCL може да използва Вашите лични данни за цели, съвместими с посочените по-горе цели. Когато оценяваме дали дадена цел е съвместима, ние ще вземем предвид критериите, определени в приложимите закони, включително Вашите разумни очаквания. С други думи, личните данни могат да се използват за неконфликтни и/или прекомерни вторични цели във връзка с целите, споменати по-горе.

 

Вашите права

Законите за защита на данните в държавите -членки на ЕИП и Обединеното кралство могат да Ви предоставят редица законни права във връзка с личните данни, които имаме за Вас. Тези права могат да включват:

 • Правото да поискате достъп до личните данни, които обработваме за Вас, и да поискате от нас да поправим неточностите в тази информация.
 • Правото да поискате копие и да прехвърлите Лични данни, които обработваме за Вас;
 • Правото да поискате да коригираме или изтрием Вашите лични данни при определени обстоятелства. Моля, обърнете внимание, че може да има обстоятелства, при които да поискате от нас да коригираме или изтрием Вашите лични данни, но по закон имаме право да ги запазим;
 • Правото да възразите и да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни при определени обстоятелства. Отново може да има обстоятелства, при които Вие възразявате срещу или искате от нас да ограничим обработването на Вашите лични данни, но ние имаме законово право да продължим обработването на Вашите лични данни и / или да откажем това искане;
 • Правото по всяко време да оттеглите съгласието си за обработването на Вашите лични данни;
 • Правото да подадете жалба до Надзорния орган (подробности за това можете да намерите тук: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en за ЕИП, и https://ico.org.uk/make-a-complaint/ за Обединеното кралство), ако смятате, че някое от Вашите права е нарушено от нас.
 •  

Непълнолетни

Ако сте на възраст между 13 и 16 години, живеете в ЕИП или Обединеното кралство и ние искаме Вашето съгласие, уверете се, че съгласно законите за защита на данните на Вашата страна сте в състояние да предоставите валидно съгласие без разрешение на Вашите родители или настойник. Ще проверим Вашата възраст и може да поискаме съгласието на родител/настойник.

 

Прехвърляне на лични данни

Когато прехвърляме Вашите лични данни извън ЕИП или Обединеното кралство, ние ще гарантираме, че те са защитени по начин, който е в съответствие с начина, по който личните Ви данни ще бъдат защитени от нас в ЕИП или Великобритания, и ще бъде осигурено адекватно ниво на защита, чрез един от следните механизми:

 • Третата държава, в която прехвърляме Вашите лични данни, е призната за способна да осигури адекватно ниво на защита с решение на Европейската комисия или на държавния секретар на Обединеното кралство, според случая; 

Вносителят и износителят са подписали „стандартните договорни клаузи“, одобрени от Европейската комисия или държавния секретар на Обединеното кралство, според случая; или

 • Когато е приложимо, TCL може също да споделя данните в съответствие с дерогации за конкретни ситуации, посочени в приложимите закони, като например за предоставяне на услуги, поискани от Вас, за сключване или изпълнение на договор във Ваш интерес, с Вашето изрично съгласие, ако е необходимо за важни причини от обществен интерес и ако е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни искове.

Можете да поискате допълнителни подробности за това как личните Ви данни са защитени от нас в случай на прехвърляне извън държава от ЕИП или Обединеното кралство (включително копие от стандартните договорни клаузи, сключени с вносители в третата държава), като се свържете с нас, както е описано в „ Свържете се с нас ”раздел по -долу.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КАЛИФОРНИЯ

Права на лична неприкосновеност в щат Калифорния

През последните 12 месеца може да сме събрали категории лични данни, описани в глобалното съобщение за поверителност на TCL.

Само за жители на щат Калифорния, Съединени американски щати: В допълнение към правата, посочени по-горе в раздел „Вашите права“, считано от 1 януари 2020 г., ще имате следните права:

 • Правото да знаете. Можете да поискате информация относно категориите и конкретните части от личните данни, които сме събрали за Вас, както и категориите източници, от които се събира такава информация, целта за събиране на такава информация и продажбата или разкриването за бизнес цели на вашите лични данни Данни за трети страни;
 • Правото да не бъдете дискриминирани за упражняване на някое от посочените по -горе права; и
 • При спазване на определени правни изключения имате право да поискате изтриване на личните си данни.

След като получим Ввашата заявка, ще я проверим, като проверим дали имейл адресът на заявката е същият като имейл адреса, който се използва за регистриране на Вашия акаунт. Може да поискаме допълнителна информация (като IMEI или сериен номер на устройството), ако трябва да потвърдим допълнително Вашата самоличност, за да повишим сигурността или да защитим от измами. В съответствие с приложимото законодателство може да имате право да подадете искане чрез упълномощен представител. За да определим упълномощен представител, който да упражнява Вашите права и избор от Ваше име, ние можем да поискаме доказателства, че сте предоставили на този агент пълномощно или че по друг начин агентът има валидни писмени правомощия да упражнява права от Ваше име.

Освен това Раздел 1798.83 на Гражданския кодекс на Калифорния позволява на потребителите, които са жители на Калифорния, да изискват определена информация относно разкриването ни на Лични данни на трети страни за целите на директния им маркетинг. За да направите такова искане, моля, свържете се с нас, като използвате информацията за контакт, предоставена по -долу, и поставете „Shine the Light“ в темата на Вашата заявка.

Можете да упражните правата си, като се свържете с нас, като използвате данните, посочени в раздела „Свързване с нас“ по -горе. Можете да посочите упълномощен представител, който да направи заявка от Ваше име. Такъв упълномощен агент трябва да бъде регистриран при държавния секретар на Калифорния. Може да отхвърлим искане от агент, който не представи доказателство, че е упълномощен от Вас да действа от Ваше име.