Глобална политика за поверителност на TCL

 

Това Уведомление за поверителност е в сила от 20 декември 2021 г.

 

Това Уведомление за поверителност определя как TCL и/или неговите филиали и дъщерни дружества (наричани заедно „TCL“ или „ние“) защитават личните данни, които обработваме във връзка с Вас (Вашите „Лични данни“), какви видове лични данни събираме за Вас , какво правим с тях, как ги разкриваме и какви права имате във връзка с обработката на лични данни.

 

Благодаря Ви, че избрахте TCL!

 

КОГА СЕ ПРИЛАГА ТОВА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

Това Уведомление за поверителност се прилага, когато обработваме Вашите лични данни в резултат на Вашия достъп и използване на уебсайта на TCL (www.tcl.com), продукти на TCL за смарт телевизори, устройства с марка SEMP, приложения за смарт услуги TCL (включително TCL акаунт, TCL канал, TCL Home App, BrowserHere/T-Browser, TCL Live, TV Guard, MagiConnect, Чат сега, Smart Gallery, Напомняне, Време, Център за игри, Управление с жестове и Дистанционна диагностика) и други TCL устройства, уебсайтове или приложения, които могат да се отнасят до това Съобщение за поверителност (наричани заедно „TCL Материали“). Това Уведомление за поверителност се прилага, когато обработваме Вашите лични данни в резултат на вашия достъп и използване на уебсайта на TCL (www.tcl.com), продукти на TCL за смарт телевизори, устройства с марка SEMP, приложения за смарт услуги TCL (включително TCL акаунт, TCL канал, TCL Home App, BrowserHere/T-Browser, TCL Live, TV Guard, MagiConnect, Чат сега, Smart Gallery, Напомняне, Време, Център за игри, Управление с жестове и Дистанционна диагностика) и други TCL устройства, уебсайтове или приложения, които могат да се отнасят до това Съобщение за поверителност (наричани заедно „TCL Материали“).

 

Моля, вижте [Политика за поверителност на комуникацията на TCL] за по-конкретна информация относно това как обработваме Вашите лични данни, когато осъществявате достъп и използвате уебсайтовете на Alcatel (включително www.alcatelmobile.com), телефони, таблети, часовници, гривни, носими с марка TCL и Alcatel устройства, рутери и други приложения или услуги, предоставяни от TCL Communication Technology Holdings Limited.

 

TRUSTe

 

Това Уведомление за поверителност се прилага и за нашата обработка на лични данни на бизнес контакти в рамките на нашите клиенти, бизнес партньори, доставчици и други организации, с които TCL има или обмисля бизнес отношения.

 

За да научите повече, моля, щракнете върху някоя от секциите по-долу:

 

·  ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

·  ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

·  РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

·  ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

·  МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

·  СИГУРНОСТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

·  ЗАПАЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

·  ВАШИТЕ ПРАВА

·  СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПРОДУКТА

·  ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

·  СВЪРЗВАНЕ С НАС

 

Може да актуализираме това Уведомление за поверителност, за да отразим промените в начина, по който събираме и използваме Вашите лични данни или промените в приложимите закони на регулярна основа. Всяка актуализация на това Уведомление за поверителност ще влезе в сила след публикуването му на нашия уебсайт на адрес https://www.tcl.com/bg/bg. В допълнение, ние може също да ви уведомим, за да Ви информираме за промените в това Уведомление за поверителност, както се изисква от приложимите закони.

 

С ПОСЕЩАВАНЕТО НА НАШИТЕ УЕБСАЙТОВЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МАТЕРИАЛИ НА TCL, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ И РАЗБРАЛИ ПРАКТИКИТЕ, ОПИСАНИ В ТОВА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

 

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

Вашата поверителност е важна за нас, така че тук обясняваме какви лични данни събираме за Вас. Моля, имайте предвид, че ако не предоставите определени лични данни, TCL може да не успее да постигне някои цели, посочени в това Уведомление за поверителност, и може да не можете да използвате или да получите достъп до определени материали на TCL.

 

Можем да събираме и обработваме следните лични данни за Вас:

 

Информация, която ни предоставяте. Това включва информация за Вас, която ни предоставяте чрез попълване на формуляри, въвеждане на информация в нашия уебсайт, създаване на потребителски акаунти или чрез общуване с нас, било то лице в лице, по телефон, онлайн, по имейл или по друг начин, които са в състояние да да Ви идентифицира или да Ви направи разпознаваеми в зависимост от контекста. Тази информация включва, без ограничение, следното:

 

·  Лична информация за контакт: Вашето име, доставка, адрес за фактуриране, имейл адрес, телефонен номер;

·  За да се съобразим с нашите законови задължения, изисквани съгласно приложимите закони, можем също да съберем номера на Вашия данъкоплатец (CPF);

·  Информация за вход: потребителско име, парола, псевдоним;

·  Демографска информация: дата на раждане, пол;

·  Информация за плащане: данни за вашата дебитна или кредитна карта, банкови данни или друга информация за плащане и финансова информация;

·  Друга информация за Вас, като например Вашата професия (например, когато участвате в нашето проучване), език, здраве и данни за упражнения; и

·  Информация за материалите на TCL, които притежавате и използвате, и доказателство, че сте ги закупили, когато е приложимо.

Информация, която събираме или генерираме за Вас.

Ние събираме интернет, електронна активност и друга информация автоматично от устройствата и браузърите, които използвате. Това включва, без ограничение, следното:

·  Подробности за Вашето използване на TCL Материалите;

·  Местоположение на Вашето устройство и часова зона;

·  Подробности за Вашето използване на продуктите, които Ви доставяме, като история на сърфиране, история на търсене, кликвания върху страници и Вашите дейности, когато използвате нашите продукти или услуги (например, можем да събираме приложението, използвайки времето, когато използвате TCL Channel);

·  IP адрес, MAC адрес, Device-ID, ID на терминал, сериен номер, IMEI номер, IMSI номер, рекламен ID (уникален потребителски идентификатор, присвоен на Вашите устройства за рекламни цели) и всякакви други идентификатори на устройството или специфична за устройството информация за Вашите TCL материали; информация за геолокация, предоставена от GPS сигнала на вашето устройство или комуникирана чрез близки Wi-Fi точки за достъп и клетъчни кули, докато използвате определени услуги и активирате функцията за местоположение;

·  Регистри на грешки, кодове за грешки и описания на грешки и друга информация, която предоставяте, свързана с неизправности или дефекти с някой от Вашите TCL Материали; и

·  Когато предоставяме следпродажбени услуги за Вас, вашите имейли, телефонен номер, адрес, номер на факс, история на чат или записи на телефонни разговори между Вас и нашия екип за поддръжка.

Информация, която получаваме от други източници.

Може да събираме информация за Вас от трети страни. Това включва, без ограничение, следното:

·  Информация от социалните мрежи;

· Информация, получена от други доставчици на продукти, услуги, уебсайтове и приложения;

·  Други търговски или публично достъпни източници (както е позволено от закона); и

·  Ако участвате в програми за пазарни проучвания, организирани и/или спонсорирани от/от името на TCL, ние може също да събираме информация от уебсайтове на трети страни или социални медийни мрежи, в съответствие с политиките за поверителност на съответните уебсайтове и социални медийни мрежи.

Може също да събираме друга информация за Вас, Вашето устройство или използването на TCL Материали по начина, информиран по време на събирането и/или с Вашето съгласие в съответствие с приложимите закони.

 

Ние няма да събираме съзнателно никакви лични данни от или за деца под 13 години или минималната възраст, разрешена във Вашата юрисдикция, без да изясняваме, че такава информация трябва да се предоставя само със съгласието на родител или настойник, ако това се изисква от приложимите закони. Ако смятате, че Вашето дете ни е предоставило своите лични данни без съгласието на родител или настойник, моля, свържете се с нас чрез имейл адреса, посочен в раздела за връзка с нас по-долу. TCL ще използва лични данни, отнасящи се до или от децата, доколкото това е разрешено от приложимите закони и ако се изисква, само със съгласието на родител или настойник. Ако Вашето дете използва нашите услуги за обучение за деца или детски режим, семеен часовник TCL или други продукти или услуги на TCL за деца, ние ще Ви предоставим отделна бележка за поверителност с повече подробности за това как защитаваме личните данни на децата.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни могат да бъдат събирани, съхранявани, обработвани или използвани по друг начин от нас по следните начини и за следните цели:

 

·  За доставяне, активиране, проверка и управление на закупените от Вас продукти и услуги;

·  За предоставяне на софтуерни актуализации, услуги по поддръжка, техническа поддръжка и следпродажбено обслужване за TCL Materials;

За да ви помогне да регистрирате и управлявате Вашия TCL акаунт;

·  За да Ви позволим да изтегляте и купувате нашите продукти и услуги като нашите приложения и свързани уебсайтове и/или да Ви дадем достъп до приложения на трети страни, инсталирани на устройството;

·  За обработка на плащания или поръчки за TCL Материали;

·  За да се свържем с Вас във връзка с TCL Материали, например, в случай, че някакви TCL Материали са се променили или представляват проблеми;

·  За установяване, упражняване или защита на своите законни права или за целите на съдебно производство;

·  За защита срещу и предотвратяване на рискове от измами и сигурността на информацията, както и за защита на TCL Материалите, като проверка на Вашите акаунти и идентификация, откриване на инциденти със сигурността и борба със злонамерени дейности;

·  За да отговаряме на всякакви оплаквания или въпроси, които може да повдигнете във връзка с TCL Materials, и да защитаваме и упражняваме нашите законови права;

За персонализиране на TCL Материали по Ваше желание;

·  За отстраняване на неизправности или други проблеми с TCL Материалите;

·  Да оценява и разработва нови функционалности, технологии и подобрения на TCL Материалите;

·  Администриране на конкурси, промоции, събития, пазарни проучвания, анкети във връзка с TCL Материали;

·  За улесняване на вътрешните цели на TCL, като одит, анализ на данни и изследвания за подобряване на нашите продукти, услуги, потребителско изживяване и комуникации с клиенти;

·  Да спазва всички приложими закони, наредби, директиви и съдебни решения, както и решения на компетентните органи;

·  За да Ви изпратим информация за TCL Materials и да помогнем тази информация да стане по-подходяща за Вас. Може да се нуждаем от Вашето съгласие за определени маркетингови дейности. Предлагаме ви различни начини да се откажете от получаването на определени съобщения от нас. Ако искате да се откажете от получаването на имейл маркетингови съобщения от нас, можете да щракнете върху връзката „Отписване“, която се намира в долната част на имейла и да следвате инструкциите;

·  За показване на персонализирана реклама на нашите продукти и услуги на уебсайта на TCL и показване на неперсонализирана реклама в други материали на TCL. Нашите рекламни партньори може също да показват неперсонализирана реклама на някои от нашите продукти или услуги. Ако те ще показват персонализирана реклама, ние ще получим Вашето изрично предварително съгласие, както се изисква от приложимите закони; и

 

Други цели с Ваше съгласие.

Доколкото Личните данни, които събираме за Вас, се считат за специални категории Лични данни или чувствителни Лични данни съгласно приложимите закони, ние обработваме такива данни въз основа на Вашето изрично съгласие и Вие можете да оттеглите съгласието си за такава обработка по всяко време. Въпреки това, трябва да сте наясно, че ако решите да го направите, може да не можем да продължим да Ви предоставяме определени услуги. Ако решите да оттеглите съгласието си, ние ще Ви кажем повече за възможните последици. Ако е разрешено от приложимите закони, ние можем също да обработваме специални категории лични данни, които изрично сте направили публични, или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

Разделът „Условия за специфични продукти“ по-долу предоставя по-подробна информация за личните данни, които събираме и целите, за които използваме личните данни във връзка със смарт телевизора на TCL, MagiConnect, приложението TCL Home и TCL Channel.

 

Ако действате като бизнес контакт на Вашата организация за закупуване или използване на TCL Материали от името на Вашата организация, ние може да събираме Вашето име, доставка, фактуриране и/или бизнес адрес, имейл адрес, телефонен номер и да използваме вашите лични данни за степен, необходима за извършване на обикновени бизнес операции, за свързани административни цели или за други цели, посочени по-горе в раздел „Използване на лични данни“.

 

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ние не продаваме и не разкриваме по друг начин на лични данни, които не са предоставени, освен както е описано в това Уведомление за поверителност, както и Ви е разкрито по време на събирането на данните или както е описано във всяка конкретна информация за поверителност, според случая .

 

Можем да разкрием Вашите лични данни с филиали и дъщерни дружества на TCL при едно или повече от обстоятелствата, описани по-долу:

 

·  За да ни помогнете да Ви предоставим TCL материали;

·  Когато предлагаме продукти и услуги, предоставяни от филиали на TCL и/или дъщерни дружества на TCL; и

·  За една от тези цели, за които TCL обработва Вашите лични данни съгласно това Уведомление за поверителност.

 

Можем също така да споделяме Вашите лични данни с трети страни, за да постигнем целите, посочени в раздела „Използване на лични данни“ по-горе, включително:

 

·  В случай на продажба на бизнес или активи на TCL с друга компания, сливане или други значими транзакции, ние може да разкрием Вашите лични данни за целите на надлежната проверка и при приключване на сделката;

·  Може да споделим Вашия рекламен идентификатор (уникален потребителски идентификатор, присвоен на вашите устройства за рекламни цели) с нашите рекламни партньори, за да показват неперсонализирана реклама;

·  Ако предлагаме продукти или услуги на трети страни за Вас, можем да споделим Вашите лични данни с тези трети страни;

·  Когато предоставите съгласието си за разкриване на Вашите Лични данни на конкретна и идентифицирана трета страна или категория трети страни;

·  На агенти или изпълнители на трети страни (например доставчиците на нашите услуги за електронно съхранение на данни), които наемаме, за да ни подкрепят при предоставянето на нашите услуги и продукти за Вас. Ще предприемем стъпки, за да изискваме от тези трети страни да обработват Вашите лични данни в съответствие с разпоредбите, изложени в това Уведомление за поверителност и при задължение за поверителност;

·  На бизнес партньори, които предоставят продукти и/или услуги, които са вградени или служат като компонент на материалите на TCL, които Ви предоставяме. Тези трети страни ще бъдат отговорни за начина, по който използват Вашите лични данни във връзка с техните услуги и продукти, както е описано в отделно известие за поверителност, предоставено от тях, което Вие се насърчаваме да проверите; и

·  До степента, която се изисква от закона, или ако сме длъжни да разкрием Вашите лични данни, за да спазим някакво правно задължение, да установим, упражняваме или защитим нашите законови права и/или на трети страни.

 

Освен разкриването на Лични данни, информирано в това Уведомление за поверителност, ние можем да споделяме Вашите Лични данни с трети страни, когато разрешите споделянето.

 

Моля, имайте предвид, че ако имате достъп до услуги на трети страни — като услуги за социални медии, инструменти за единичен вход на трети страни, приложения на трети страни, мобилни платформи и телекомуникационни оператори на Вашите устройства — чрез нашите услуги, тези услуги на трети страни може да са в състояние да събират информация за Вас, включително информация за Вашата дейност в продуктите и услугите, и могат да уведомяват вашите връзки в услугите на трети страни за използването от Ваша страна на продукта и услугите, в съответствие със собствените си политики за поверителност.

 

ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към сайтове на трети страни. Ние не носим отговорност за практиките за поверителност или съдържанието на такива други сайтове и това Уведомление за поверителност не се отнася за тях. Трябва внимателно да прочетете политиките за поверителност, свързани с услугите на трети страни, като се свържете директно с тези страни в случай на нужда.

 

МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

TCL споделя Вашите лични данни в световен мащаб с компаниите в рамките на своята корпоративна група, за да извършва дейностите, посочени в това Уведомление за поверителност. TCL може също да възложи на подизпълнител обработката или споделянето на Вашите лични данни на трети страни, намиращи се извън Вашата страна. Когато използвате TCL Material, ние може да прехвърляме, съхраняваме и обработваме Вашата информация в и извън държавата Ви на пребиваване, в съответствие с това Уведомление за поверителност. Следователно обработването на Вашите лични данни може да бъде предмет и на закони, различни от тези във Вашата страна.

 

TCL предприема подходящи стъпки, за да гарантира, че прехвърлянето на лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони за поверителност и по-специално че ще бъдат въведени договорни, технически и организационни мерки, като, без ограничение, Стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия.

 

СИГУРНОСТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние сме приели организационни, физически и технически мерки за сигурност, които са в съответствие с индустриалните стандарти, за да защитим личните данни, които предоставяте, и да предотвратим всеки неоторизиран достъп, разкриване, използване, модификация, повреда или загуба на данни. Ще предприемем разумни и практични стъпки за защита на Вашите лични данни, включително следното:

 

Ще използваме SSL и други технически мерки, за да осигурим криптиране по отношение на нашите услуги и продукти. Ние редовно ще проверяваме нашата практика за събиране, съхранение и обработка на информация (включително мерки за физическа сигурност), за да предотвратим неоторизиран достъп до системата.

 

Ние ще упълномощим нашите служители и персонал на трети страни да имат достъп до Вашите лични данни на базата на необходимост, за да ни помогнем да обработваме личните Ви данни и да Ви предоставяме услугите. Тези служители и външен персонал (на упълномощени от нас трети страни) подлежат на договорни задължения за поверителност.

 

Сигурността на Вашите лични данни е изключително важна за нас. Ще продължим усилията си да защитим Вашите лични данни и да приложим защитни мерки, като например осигуряване на защита с криптиране за съхранение и предаване на информация, за да предотвратим неоторизиран достъп, използване или разкриване на личните Ви данни.

 

Ще подберем разумно бизнес партньори и доставчици на услуги и ще приложим изискванията за защита на личните данни към бизнес договорите между двете страни.

Ще провеждаме обучителни курсове за сигурност и защита на поверителността, тестове и рекламни дейности, за да подобрим информираността на служителите за важността на защитата на личните данни.

 

Моля, имайте предвид обаче, че нито едно предаване на данни през Интернет не може да бъде гарантирано, че е 100% сигурно. Ако разберем за някакво нарушение на нашата система за сигурност, ние ще действаме своевременно в съответствие с всички приложими закони.

 

ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

TCL запазва Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, описани в настоящата Политика за поверителност, и те ще бъдат изтрити след разумен срок съгласно следните критерии:

 

· TCL запазва Вашите лични данни, докато има нужда от тях за целите, посочени в раздел „Използване на лични данни“, което може да съвпадне с периода, през който TCL има текущи взаимоотношения с Вас; и

· TCL запазва Вашите лични данни, докато е необходимо да спазва законово задължение, на което е обект, или да защитава искове, предявени срещу нас.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

Законите за защита на данните може да Ви дадат редица законови права във връзка с личните данни, които съхраняваме за Вас. Не всички закони за защита на данните са еднакви, така че не всички тези права се прилагат на всички места. Можете да се обърнете към приложенията към това Уведомление за поверителност за повече подробности относно Вашите права в определени специфични юрисдикции.

 

Въпреки това ние признаваме, че Вашите лични данни принадлежат само на Вас и това Ви позволява да контролирате как ги използваме. Вашите права могат да включват:

 

· Правото да поискате достъп до личните данни, които обработваме за Вас, включително правото да получите информация и копие на такива данни;

· Правото да поискате да коригираме или коригираме Вашите лични данни, ако те са неточни или непълни;

· Правото да поискате да изтрием или изтрием Вашите лични данни при определени обстоятелства. Моля, имайте предвид, че може да има обстоятелства, при които да поискате от нас да изтрием или изтрием личните Ви данни, но ние имаме законово право да ги запазим;

· Ако е разрешено от приложимите закони, правото да подадете жалба до компетентната правителствена агенция, ако смятате, че някое от Вашите права е нарушено от нас.

 

Можете да упражните правата си, като се свържете с нас, като използвате данните, посочени в раздела „Свържете се с нас“ по-долу.

 

Може да се наложи да потвърдим Вашата проверена заявка от потребител, преди да завършим заявката Ви, и например може да поискаме да потвърдите данни, които вече имаме за Вас. Ние ще използваме само личните данни, предоставени в проверимо потребителско искане, за да проверим самоличността или пълномощията на заявителя да направи искането.

 

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПРОДУКТА

Това Уведомление за поверителност се прилага като цяло за начина, по който използваме Вашите лични данни във връзка с нашите продукти и услуги. Можем също така да обработваме допълнителни лични данни във връзка с определени продукти или услуги.

 

SMART TV

Ние и нашите партньори трети страни събираме лични данни за Вашето използване или Smart TV продукти, като име и продължителност на възпроизвежданите видеоклипове, предпочитани потребители, прегледани страници и време, прекарано на тези страници. Това е така, за да можем да разберем по-добре как нашите клиенти използват продукта и да гарантираме, че можем да продължим да правим подобрения и да персонализираме нашите услуги.

Може да събираме лични данни, когато използвате камерата или микрофона на Вашите Smart TV продукти. Например, когато използвате камерата (вградена или външна камера) за провеждане на видео чатове на живо на вашите Smart TV продукти, за предоставяне на услугите за видео чат на живо, ние може да събираме данни за Вашите TCL акаунти, Вашия видео и аудио чат история, данни за поддръжка, свързани с отстраняване на проблеми и обратна връзка, свързани с използването на услугите.

Може да събираме допълнителни лични данни, за да осигурим дистанционна диагностика на проблеми с Вашите Smart TV продукти. Например, може да събираме екранни снимки в реално време и информация за данните, съхранявани на Вашите Smart TV продукти. Това се прави, за да се гарантира, че проблемите с вашите Smart TV продукти могат да бъдат разрешени възможно най-ефективно.

 

Продуктите Smart TV улавят данни от функцията за гласов асистент на Amazon Alexa или Google Action на Вашите Smart TV продукти. Тази информация включва описание на устройството, Вашия глас, токен за умения и гласова команда. Когато използвате функцията за гласов асистент, вашите гласови данни ще бъдат обработени от Google или Amazon. Вашите данни ще бъдат директно прехвърлени към Google или Amazon. Моля, вижте известията за поверителност на Google или Amazon за информация относно по-нататъшната обработка на Вашите лични данни от тези компании.

 

Нашите рекламни партньори трети страни могат да използват автоматично разпознаване на съдържание (ACR) и други технологии, за да събират информация за гледане на телевизия и използване, за да създават профили на потребители и да определят персонализираните реклами, които ще получават Вашите устройства. Можете да контролирате дали да ни позволите да активираме събирането на данни от ACR, като следвате метода, предоставен в страницата с настройки на Вашия Smart TV.

 

MagiConnect

Ние и нашите партньори трети страни ще събираме подробности за Вашето използване на приложението MagiConnect, включително обема на използване на приложението MagiConnect (измерен чрез броя кликвания, които правите), както и избора на услугите, които правите чрез MagiConnect приложение. Правим това, за да разберем по-добре Вашето използване на приложението MagiConnect и да можем да приспособим оформлението на приложението към Вашите предпочитания.

 

TCL HOME

Ние и нашите партньори трети страни ще събираме подробности за Вашето използване на приложението TCL Home, като например обема на използване на приложението TCL Home, информацията, която сте предоставили чрез чат на живо и избора на услуги, които правите чрез TCL Home приложение. Правим това, за да разберем по-добре Вашето използване на приложението TCL Home и да подобрим нашите услуги и да приспособим оформлението на приложението към Вашите предпочитания.

 

За да Ви предоставим услуги, които Ви позволяват да свързвате и управлявате множество TCL устройства и устройства на други производители, притежавани от Вас, ние и нашите партньори трети страни също ще събираме следната информация за Вас: информация за Wi-Fi или сини зъби, местоположение, TCL акаунт, информация за устройството за Вашия телефон и информация за TCL устройствата, които ще бъдат свързани.

 

TCL КАНАЛ

TCL Channel позволява на потребителите да търсят съдържание, достъпно в TCL Channel, като инициират функцията за гласов контрол в Roku TV. Когато използвате функцията за гласов контрол, Вашите гласови данни ще бъдат обработени директно от Roku TV. Моля, вижте съобщенията за поверителност на Roku TV за информация относно по-нататъшната обработка на Вашите гласови данни.

 

Можем да събираме и обработваме данни във връзка с Roku TV или TCL устройството, което държите (например неговия модел на устройството, уникален идентификатор на устройството, марка, MAC адрес, версия на операционната система Roku, регион, IP адрес, версия на приложението) и използването от Ваша страна на TCL канал (напр. Вашите записи за кликвания и история на сърфиране). Можем да ангажираме трети страни, които обработват данни, за да анализират такива данни и да изградят профили според Вашето използване и предпочитание. Правим това, за да можем да разберем по-добре как нашите клиенти използват TCL Channel и да Ви даваме препоръки за друго съдържание, което може да Ви интересува.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Ние и нашите партньори за реклама и анализ на данни трети страни използваме „бисквитки“ и подобни уеб технологии, включително пикселни тагове или уеб маяци („автоматизирани инструменти за събиране“), за да поддържаме определени функции на акаунта TCL, смарт телевизия и други уебсайтове и приложения, управлявани от нас. Инструментите за автоматично събиране са части от код, разположени на Вашето устройство. Инструментите за автоматизирано събиране позволяват на уебсайта да разпознае Вашия браузър или устройство по време на Вашето посещение на уебсайта/приложението на TCL или когато се върнете към уебсайта/приложението на TCL. За повече подробности относно бисквитките, които използваме, моля, вижте нашата Политика за бисквитки, която можете да намерите тук: https://www.tcl.com/bg/bg/legal/cookies-policy

 

Ние използваме два типа инструменти за автоматизирано събиране: „сесийни бисквитки“ и „постоянни бисквитки“.

Бисквитката за сесия изтича, след като затворите браузъра си. Бисквитката за сесия ще ви идентифицира по време на Вашата сесия на сърфиране, като присвои произволно генериран уникален идентификационен номер на Вашето устройство. Ние използваме сесийни бисквитки:

 

За да ни позволите да Ви предоставяме продукти и услуги и да управляваме транзакции. Например, можем да разположим бисквитка, за да запомним какви артикули сте съхранили в кошницата за онлайн пазаруване; и

 

За определени цели за управление и редактиране на съдържание.

 

Постоянните бисквитки не изтичат, когато затворите браузъра си. Ние използваме постоянни бисквитки:

 

· За да запишете дали посетител е влязъл в TCL акаунта;

· За да записваме, когато посетител на акаунта на TCL или друг уебсайт/приложение на TCL дава съгласието си да използваме бисквитки, когато е приложимо;

· За изпълнение и дизайнерски цели. Например, може да използваме бисквитки, за да проследяваме кои части от нашите уебсайтове или приложения са популярни и да разберем как да подобрим тяхната функционалност;

· За подобряване на потребителското изживяване и персонализиране на това, което виждате. Например, може да използваме бисквитки, за да записваме предпочитанията на потребителите и да гарантираме, че по-подходящо съдържание на уебсайт/приложение (включително рекламно съдържание) се доставя на потребителите;

· За да позволите на нас и на партньорите трети страни, с които работим, да доставяме реклами или да персонализираме маркетингови съобщения, за които сте се съгласили да получавате. Например можем да използваме бисквитки, за да запишем какви продукти и услуги купувате или проявявате интерес и да използваме услуги на трети страни, за да позволим подходящи реклами да се показват на нашия и други уебсайтове/приложения въз основа на тази информация; и

· За определени цели за управление и редактиране на съдържание.

 

Как да управлявате автоматизирани инструменти за събиране

Ако не желаете да получавате бисквитки, можете да настроите браузъра си да отхвърля бисквитки или да Ви предупреждава, когато бисквитка бъде поставена на Вашето устройство. Можете също да изтриете бисквитките веднага щом напуснете акаунта на TCL или друг уебсайт/приложение на TCL. Въпреки че не сте длъжни да приемате бисквитки, когато посещавате TCL акаунта, ако настроите браузъра си да отхвърля бисквитки, може да не сте в състояние да използвате всички функции и функционалност на TCL акаунта или друг уебсайт/приложение на TCL.

 

Например частта за помощ на лентата с инструменти на повечето уеб браузъри ще Ви каже как да попречите на браузъра си да приема нови бисквитки, как браузърът да Ви уведомява, когато получите нови инструменти за автоматично събиране, и как да деактивирате напълно инструментите за автоматично събиране . По отношение на някои от популярните браузъри можете да намерите повече информация, като кликнете върху следните подходящи връзки:

 

Google Chrome 

(https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en);

Microsoft Edge 

(https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd);

Mozilla Firefox

(https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US);

Microsoft Internet Explorer 

(https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d);

Opera (https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/) et

Apple Safari (https://support.apple.com/zh-cn/guide/deployment/depf7d5714d4/web).

 

Когато се изисква от приложимите закони, ние ще Ви представим банер за бисквитки при първото посещение на нашия уебсайт/приложение, който обяснява какъв тип инструменти за автоматично събиране използваме и който изисква Вашето съгласие за някои от инструментите за автоматично събиране, които използваме.

 

Лични данни, събрани чрез автоматизирани инструменти за събиране

Ние използваме личните данни, събрани чрез автоматизирани инструменти за събиране, за целите, посочени по-горе (включително в раздел „Използване на лични данни“). За тези бисквитки, за които искаме Вашето съгласие за разполагането им, ние също разчитаме на съгласието като правно основание за обработка на лични данни, събрани чрез тези бисквитки.

 

За потребителите в САЩ, Инициативата за мрежова реклама също предлага средство за отказване от редица рекламни бисквитки. Моля, посетете https://www.networkadvertising.org, за да научите повече. Имайте предвид, че отказването не означава, че повече няма да получавате онлайн реклами. Това означава, че компанията или компаниите, от които сте се отказали, вече няма да предоставят реклами, съобразени с Вашите предпочитания и модели на използване.

 

Понастоящем нашият уебсайт не разпознава автоматизирани сигнали на браузъра относно механизмите за проследяване, които може да включват инструкции „Не проследявай“.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако искате допълнителна информация относно събирането, използването, разкриването, трансфера или обработката на Вашите лични данни или упражняването на някое от правата, изброени по-горе, моля, свържете се с нас чрез конкретните канали, посочени по-долу.

 

За резиденти в ЕИП, наш представител в Европейския съюз е TCL Europe, който има офиси на 9-15 rue Rouget de L'Isle- 92130 Issy- Les-Moulineaux, Франция. Моля, свържете се с нас чрез privacy_dpo@tcl.com.

 

За жителите на Обединеното кралство, наш представител в Обединеното кралство е TCL Electronics UK Limited, който има главен офис на 2-ри етаж, Office 201, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough, Berkshire, United Kingdom, SL1 1FQ. Моля, свържете се с нас чрез privacy_dpo@tcl.com.

 

За потребители в Индия, нашият служител по жалбите в Индия е г-н Sudhansu Sahu и може да бъде намерен на privacyqueryindia@tcl.com.

 

За потребители в Съединените щати дъщерното дружество на TCL е TTE Technology, Inc., чиито свързани адреси и контакти са посочени по-долу:

 

TTE Technology, Inc.

1860 Compton Ave. Corona

CA 92881

Свържете се с нас, като изпратите имейл до customerdata@tcl.com или като се обадите на нашия безплатен номер на 1-877-300-8837

 

За потребители в Бразилия, дъщерното дружество на TCL е Semp TCL Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos S.A. (Номер на данъкоплатец 24.227.491/0001-76), чийто адрес и свързан контакт са посочени по-долу:

 

Semp TCL Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos S.A.

Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 4, Galpão C - parte 2, Altos de Jordanésia, Cajamar/SP - CEP: 07.786-900

Свържете се с нас, като изпратите имейл до privacidade@semptcl.com.br или като се обадите на +55 (11) 3004-7570.

 

За потребители в Китай и други региони по света, администраторът на данни е Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd, с адрес 9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen Град, провинция Гуандун, Китай.

 

Ако имате неразрешена притеснения относно поверителността или използването на данни, които не сме разгледали задоволително, моля, свържете се с нашия базиран в САЩ доставчик на трета страна за разрешаване на спорове (безплатно) на https://feedback-form.truste.com/watchdog/request .

 

ПРИЛОЖЕНИЕ БРАЗИЛИЯ

(Тази сесия влиза в сила от датата на влизане в сила на LGPD)

 

Общ преглед

Разпоредбите, изложени в това приложение, са приложими изключително за активи за обработка на лични данни, предмет на бразилското законодателство, по-специално Закон № n. 13.709/2018 г. с измененията („LGPD“). В случай на противоречие между разпоредбите, изложени в основния текст на TCL Global Privacy Notification и настоящото приложение, разпоредбите на това приложение имат предимство изключително по отношение на дейностите по обработване, предмет на бразилското законодателство.

 

Правни основания за обработка на лични данни

Обработването на лични данни може да се извършва в съответствие с едно от следните основни правни основания: (i) спазване на законово или регулаторно задължение на TCL; (ii) необходимост от договор; (iii) упражняване на законни права в съдебни, административни или арбитражни производства; (iv) защита на живота и здравето; (v) законен интерес на TCL или трети страни; и (vi) кредитна защита.

 

Предприемане

Когато посещавате нашите сайтове, предоставяте личните си данни или използвате TCL Материали, Вие декларирате знанията си относно събирането, използването, предаването, прехвърлянето, класификацията, достъпа, съхранението, модификацията, комуникацията, разкриването, елиминирането или всяка друга дейност по обработване във връзка към Вашите Лични данни, както е описано в Съобщението за поверителност.

Поверителност на личните данни и Вашите отговорности

TCL полага всички усилия, за да защити Вашите лични данни. Вие носите отговорност за всички дейности под Вашето потребителско име и парола, свързани с TCL Materials. Ако по някаква случайност смятате, че информацията за Вашия акаунт е известна неупълномощено, моля, свържете се с нас, както е описано в раздела „Свържете се с нас“.

 

Вашите права

Приложимите правила и законодателство Ви предоставят следните права: (i) право да потвърдите съществуването на дейности по обработване, свързани с Вашите лични данни; (ii) право на достъп; (iii) право на коригиране на неверни, непълни или остарели лични данни; (iv) право на анонимизиране, блокиране или изключване на ненужни или прекомерни лични данни или на лични данни, обработвани в нарушение на приложимото законодателство; (v) право на преносимост; (vi) право на изключване на Лични данни, които вече не са необходими за целите, за които се събират, а за случаите, в които запазването на Личните данни е необходимо и разрешено съгласно закона; (vii) право на получаване на информация за частните и публичните субекти, на които са споделени Вашите Лични данни; (viii) информация за последиците от отказа на съгласие; (ix) право на оттегляне на съгласието; (x) право на петиция до бразилския национален орган за защита на данните („ANPD“) във връзка с обработката на лични данни; и (xi) право да откаже обработката на лични данни поради неспазване на приложимото законодателство.

 

Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Автоматизираните решения са решения, базирани на използването на алгоритми и компютърни програми без човешка намеса.

 

От друга страна, профилирането включва анализи на определени лични аспекти, като Вашите интереси, предпочитания, поведение, местоположение, чрез автоматизирана обработка на лични данни със статистически процеси. В резултат на тази обработка, ние може да Ви изпратим целенасочена комуникация, да представим по-подходяща информация на нашите платформи, която смятаме, че може да представлява интерес за Вас.

 

Имате право да поискате преразглеждане на решение, извършено при автоматизирана обработка на информация.

 

Контролер

Администраторът на данни е Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd, с адрес 9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China, освен ако не е информирано друго в конкретна декларация за поверителност.

 

За да се свържете с DPO на TCL, моля, изпратете имейл на privacidade@semptcl.com.br или като се обадите на нашата безплатна линия на +55 (11) 3004-7570.

 

Също така имате право да подадете петиция до ANPD във връзка с обработката на Вашите данни. За това, моля, свържете се директно с ANPD.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

(ЕИП) И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО (Великобритания)

 

Използване на лични данни

Вашите лични данни могат да бъдат събирани, съхранявани, обработвани или използвани по друг начин от нас по следните начини и за следните цели и правно основание:

 

1. Да изпълним договор с Вас и да ви предоставим TCL Материали;

· За доставяне, активиране, проверка и управление на закупените от Вас продукти и услуги;

· За предоставяне на софтуерни актуализации, услуги по поддръжка, техническа поддръжка и следпродажбени услуги за TCL Materials;

· За да Ви помогнем да регистрирате и управлявате Вашия TCL акаунт;

· За да Ви позволим да изтегляте и купувате нашите продукти и услуги като нашите приложения и свързани уебсайтове и/или да Ви дадем достъп до приложения на трети страни, инсталирани на устройството;

· За обработка на плащания или поръчки за TCL Materials;

· За да се свържем с Вас във връзка с TCL Материали, например, в случай, че някакви TCL Материали са се променили или представляват проблеми;

 

2. Да спазваме законово задължение, на което сме подчинени;

· Да спазва всички приложими закони, наредби, директиви и съдебни решения, както и решения на компетентните органи;

· За защита срещу и предотвратяване на рискове от измами и сигурността на информацията, както и за защита на TCL Материалите, като проверка на Вашите акаунти и идентификация, откриване на инциденти със сигурността и борба със злонамерени дейности;

 

3. TCL има законен интерес да събира и обработва Вашите Лични данни;

· За установяване, упражняване или защита на своите законни права или за целите на съдебно производство;

· За да отговаряте на всякакви оплаквания или въпроси, които може да повдигнете във връзка с TCL Materials, и да защитавате и упражнявате законни права;

· За персонализиране на TCL Материали по ваше желание;

· За отстраняване на неизправности или други проблеми с TCL Материалите;

· Да оцени и разработи нови функционалности, технологии и подобрения на TCL Материалите;

· Администриране на конкурси, промоции, събития, пазарни проучвания, анкети във връзка с TCL Материали;

· За улесняване на вътрешните цели на TCL, като одит, анализ на данни и изследвания за подобряване на нашите продукти, услуги, потребителско изживяване и комуникации с клиенти;

· Да развиваме нашите обучителни процеси и системи;

· Да извършва бизнес планиране, отчети и установяване на прогнози;

· За спазване на договорни задължения към трети лица;

· За да Ви изпратим информация за TCL Materials и да помогнем тази информация да стане по-подходяща за Вас. Може да се нуждаем от Вашето съгласие за определени маркетингови дейности. Предлагаме Ви различни начини да се откажете от получаването на определени съобщения от нас. Ако искате да се откажете от получаването на имейл маркетингови съобщения от нас, можете да щракнете върху връзката „Отписване“, която се намира в долната част на имейла и да следвате инструкциите; и

· За показване на неперсонализирана реклама.

 

4. Други цели с Вашето информирано съгласие.

TCL може да използва Вашите лични данни за цели, съвместими с целите, посочени по-горе. Когато преценяваме дали дадена цел е съвместима, ние ще вземем предвид критериите, посочени в приложимото законодателство, включително Вашите разумни очаквания. С други думи, Личните данни могат да бъдат използвани за неконфликтни и/или прекалено второстепенни цели във връзка с целите, посочени по-горе.

 

Вашите права

Законите за защита на данните в държавите-членки на ЕИП и Обединеното кралство може да ви дадат редица законови права във връзка с личните данни, които съхраняваме за Вас. Тези права могат да включват:

 

Правото да поискате достъп до личните данни, които обработваме за Вас, и да поискате от нас да коригираме неточности в тази информация.

 

· Правото да поискате копие и да прехвърлите лични данни, които обработваме за вас;

Правото да поискате да изтрием или изтрием Вашите лични данни при определени обстоятелства. Моля, имайте предвид, че може да има обстоятелства, при които да поискате от нас да изтрием или изтрием личните Ви данни, но ние имаме законово право да ги запазим;

· Правото на възражение и правото да поискате да ограничим нашата обработка на Вашите лични данни при определени обстоятелства. Отново може да има обстоятелства, при които възразите или помолите да ограничим нашата обработка на Вашите лични данни, но ние имаме законно право да продължим да обработваме Вашите лични данни и/или да откажем това искане;

· Правото да оттеглите съгласието си за нашата обработка на Вашите лични данни по всяко време;

· Правото на подаване на жалба до Надзорния орган (подробности за това можете да намерите тук: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en за ЕИП и https://ico.org.uk/make-a-complaint/ направи оплакване/ за Обединеното кралство), ако смятате, че някое от Вашите права е било нарушено от нас.

 

Непълнолетни

Ако сте на възраст между 13 и 16 години, живеете в ЕИП или Обединеното кралство и ние искаме Вашето съгласие, уверете се, че съгласно законите за защита на данните на Вашата страна можете да предоставите валидно съгласие без разрешение на вашите родители или настойници. Ние ще проверим възрастта Ви и може да поискаме съгласието на родител/настойник.

 

Прехвърляне на лични данни

Когато прехвърляме Вашите лични данни извън ЕИП или Обединеното кралство, ние ще гарантираме, че те са защитени по начин, който е в съответствие с начина, по който Вашите лични данни ще бъдат защитени от нас в ЕИП или Обединеното кралство и ще бъде осигурено адекватно ниво на защита, чрез един от следните механизми:

 

· Третата държава, в която прехвърляме Вашите лични данни, е призната за способна да осигури адекватно ниво на защита с решение на Европейската комисия или държавния секретар на Обединеното кралство, според случая;

· Вносителят и износителят са подписали „стандартните договорни клаузи“, одобрени от Европейската комисия или държавния секретар на Обединеното кралство, според случая; или

· Както е приложимо, TCL може също да споделя данните в съответствие с дерогации за специфични ситуации, определени в приложимото законодателство, като например за предоставяне на услуги, поискани от Вас, за сключване или изпълнение на договор във ваш интерес, с Вашето изрично съгласие, както е необходимо за важни причини от обществен интерес и ако е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни искове.

· Можете да поискате допълнителни подробности за това как Вашите лични данни са защитени от нас в случай на прехвърляне извън държава от ЕИП или Обединеното кралство (включително копие на Стандартните договорни клаузи, сключени с вносители в третата страна), като се свържете с нас, както е описано в „ Свържете се с нас” раздел по-долу.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КАЛИФОРНИЯ

Вашите права за поверителност в Калифорния

През последните 12 месеца е възможно да сме събирали категории лични данни, които са описани в Глобалното известие за поверителност на TCL.

 

Само за жителите на Калифорния, Съединените щати, в допълнение към гореспоменатите права в раздела „Вашите права“, от 1 януари 2020 г. ще имате право на следните права:

 

· Правото да знам. Можете да поискате информация за категориите и конкретните части от лични данни, които сме събрали за Вас, както и за категориите източници, от които се събира такава информация, целта за събиране на такава информация и продажбата или разкриването за бизнес цели на Вашите лични Данни на трети страни;

Правото да не бъдете дискриминирани за упражняване на някое от правата, посочени по-горе; и

· При определени законови изключения имате право да поискате изтриване на личните си данни.

 

След като получим Вашата заявка, ние ще я потвърдим, като проверим дали имейл адресът на заявката е същият като имейл адреса, който се използва за регистрация на Вашия акаунт. Може да поискаме допълнителна информация (като Вашия IMEI или сериен номер на устройството), ако трябва допълнително да потвърдим Вашата самоличност, за да подсилим сигурността или да се предпазим от измами. Може да имате право, в съответствие с приложимото законодателство, да подадете искане чрез упълномощен агент. За да посочим упълномощен агент, който да упражнява правата и избора ви от Ваше име, можем да поискаме доказателства, че сте предоставили на такъв агент пълномощно или че агентът по друг начин има валидно писмено пълномощно да упражнява права отВаше име.

 

Освен това, раздел 1798.83 от Гражданския кодекс на Калифорния позволява на потребителите, които са жители на Калифорния, да изискват определена информация относно разкриването от нас на лични данни на трети страни за техните директни маркетингови цели. За да направите такава заявка, моля, свържете се с нас, като използвате предоставената по-долу информация за контакт и поставете „Shine the Light“ в реда за тема на Вашата заявка.

 

Можете да упражните правата си, като се свържете с нас, като използвате данните, посочени в раздела „Свържете се с нас“ по-горе. Можете да посочите упълномощен агент, който да направи заявка от Ваше име. Такъв упълномощен агент трябва да бъде регистриран при държавния секретар на Калифорния. Можем да откажем искане от агент, който не представя доказателство, че е упълномощен от вас да действа от Ваше име.

ПРИЛОЖЕНИЕ БРАЗИЛИЯ

(Тази сесия влиза в сила от датата на влизане в сила на LGPD)

 

Общ преглед

Разпоредбите, посочени в това приложение, са приложими изключително за активи за обработка на лични данни, подчинени на бразилското законодателство, по -специално Закон №. 13.709/2018 с измененията („LGPD“). В случай на противоречие между разпоредбите, изложени в основния текст на глобалното съобщение за поверителност на TCL и настоящото приложение, разпоредбите на това приложение имат предимство изключително по отношение на дейностите по обработка, предмет на бразилското законодателство.

 

Правни основи за обработка на лични данни

Обработката на лични данни може да се извърши в съответствие с една от следните основни правни основи: (i) спазване на правно или регулаторно задължение на TCL; (ii) необходимост от договор; (iii) упражняване на законни права в съдебни, административни или арбитражни производства; iv) защита на живота и здравето; (v) легитимен интерес на TCL или трети страни; и (vi) кредитна защита.

Когато посещавате нашите сайтове, предоставяте личните си данни или използвате материали на TCL, Вие декларирате знанията си за събирането, използването, предаването, прехвърлянето, класифицирането, достъпа, съхранението, модификацията, комуникацията, разкриването, премахването или всяка друга дейност по обработка във връзка към Вашите лични данни, както е описано в Съобщението за поверителност.

 

Поверителност на личните данни и Вашите отговорности 

TCL полага всички усилия за защита на Вашите лични данни. Вие носите отговорност за всички дейности под Вашето потребителско име и парола, свързани с TCL Материали. Ако случайно смятате, че информацията за Вашия акаунт е неоторизирана, моля, свържете се с нас, както е описано в раздела „Свързване с нас“.

 

Вашите права

Приложимите правила и законодателство Ви предоставят следните права: (i) право да потвърдите съществуването на дейности по обработка, свързани с Вашите лични данни; (ii) право на достъп; (iii) право на коригиране на неправилни, непълни или остарели лични данни; (iv) право на анонимизация, блокиране или изключване на ненужни или прекомерни Лични данни, или на Лични данни, обработвани в нарушение на приложимото законодателство; v) право на преносимост; (vi) право на изключване на лични данни, които вече не са необходими за целите, за които са събрани, но за случаи, в които запазването на личните данни е необходимо и разрешено съгласно закона; (vii) право на получаване на информация за частните и публичните субекти, на които са били споделени Вашите лични данни; (viii) информация за последиците от отказ на съгласие; (ix) право на оттегляне на съгласието; (x) право на петиция до бразилския национален орган за защита на данните („ANPD“) във връзка с обработването на лични данни; и (xi) право да откаже обработването на лични данни поради несъответствие с приложимото законодателство.

 

Автоматизирано решение и профилиране

Автоматизираните решения са решения, основани на използването на алгоритми и компютърни програми без човешка намеса.

От друга страна, профилирането включва анализ на определени лични аспекти, като Вашите интереси, предпочитания, поведение, местоположение, чрез автоматизирана обработка на лични данни със статистически процеси. В резултат на тази обработка можем да Ви изпратим целенасочена комуникация, да представим по-подходяща информация на нашите платформи, която смятаме, че може да представлява Ваш интерес.

Имате право да поискате преразглеждане на решение, извършено при автоматизирана обработка на информация.

 

Регулатор

Администраторът на данни е Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd, с адрес на 9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, провинция Гуандун, Китай, освен ако не е посочено друго в конкретна декларация за поверителност.

За да се свържете с DPO на TCL, моля, изпратете имейл на privatcidade@semptcl.com.br или като се обадите на нашата безплатна линия на +55 (11) 3004-7570.

Вие също имате право да подадете петиция до ANPD във връзка с обработката на вашите данни. За това, моля, свържете се директно с ANPD.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА

 

(ЕИП) И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО (Великобритания)

Използване на лични данни

Вашите лични данни могат да бъдат събирани, съхранявани, обработвани или използвани по друг начин от нас по следните начини и за следните цели и правно основание:

1. За изпълнение на договор с Вас и за да Ви предоставим материали на TCL;

 •  Да доставяме, активираме, проверяваме и управляваме нашите продукти и услуги, закупени от Вас;
 •  Да предоставяме актуализации на софтуера, услуги по поддръжка, техническа поддръжка и следпродажбени услуги за TCL Материали;
 •  За да Ви помогнем да регистрирате и управлявате своя TCL акаунт;
 • за да Ви позволим да сваляте и закупувате наши продукти и услуги като например нашите приложения и свързани интернет страници и/или да Ви предоставим достъп до приложения на трети страни, инсталирани върху устройството;
 • За обработка на платежни транзакции или поръчки за TCL Материали;
 •  За да се свържем с Вас във връзка с TCL Материали, например, в случай, че TCL Материали са променили или представляват проблем;

2. За да спазим законово задължение, на което сме подчинени;

 • За да спазваме всички приложими закони, разпоредби, директиви и съдебни решения, както и решения на компетентни органи;
 • За защита и предотвратяване на измами и рискове за сигурността на информацията, както и за защита на материалите на TCL, като например проверка на Вашите акаунти и идентификация, откриване на инциденти в сигурността и борба със злонамерени дейности;

3. TCL има законен интерес да събира и обработва Вашите лични данни;

 • За установяване, упражняване или защита на законните си права или за целите на съдебно производство;
 • За да отговаря на всякакви жалби или въпроси, които можете да повдигнете във връзка с TCL Материали, и да защитава и упражнява законните права;
 • За персонализиране на TCL материали по Ваше желание;
 • За отстраняване на неизправности във функционалността или други проблеми с материалите на TCL;
 • Да оценява и разработва нови функционалности, технологии и подобрения на TCL материалите;
 • Да администрира конкурси, промоции, събития, проучване на пазара, проучване във връзка с материалите на TCL;
 • За улесняване на вътрешните цели на TCL като одит, анализ на данни и изследвания за подобряване на нашите продукти, услуги, потребителско изживяване и комуникация с клиентите;
 • Да развиваме нашите учебни процеси и системи;
 • За да провеждаме бизнес планиране, доклади и да правим прогнози;
 • Да спазим договорни задължения, дължими на трети страни;
 • Да Ви изпраща информация за TCL Материали и да Ви помогне да направите тази информация по-подходяща за Вас. Може да се нуждаем от Вашето съгласие за определени маркетингови дейности. Ние Ви предлагаме различни начини да се откажете от получаването на определени съобщения от нас. Ако искате да се откажете от получаването на имейл маркетингови съобщения от нас, можете да кликнете върху връзката „Отписване“, намираща се в долната част на имейла, и да следвате инструкциите; и
 • За показване на неперсонализирана реклама.

4. Други цели с Ваше информирано съгласие.

TCL може да използва Вашите лични данни за цели, съвместими с посочените по-горе цели. Когато оценяваме дали дадена цел е съвместима, ние ще вземем предвид критериите, определени в приложимите закони, включително Вашите разумни очаквания. С други думи, личните данни могат да се използват за неконфликтни и/или прекомерни вторични цели във връзка с целите, споменати по-горе.

 

Вашите права

Законите за защита на данните в държавите -членки на ЕИП и Обединеното кралство могат да Ви предоставят редица законни права във връзка с личните данни, които имаме за Вас. Тези права могат да включват:

 • Правото да поискате достъп до личните данни, които обработваме за Вас, и да поискате от нас да поправим неточностите в тази информация.
 • Правото да поискате копие и да прехвърлите Лични данни, които обработваме за Вас;
 • Правото да поискате да коригираме или изтрием Вашите лични данни при определени обстоятелства. Моля, обърнете внимание, че може да има обстоятелства, при които да поискате от нас да коригираме или изтрием Вашите лични данни, но по закон имаме право да ги запазим;
 • Правото да възразите и да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни при определени обстоятелства. Отново може да има обстоятелства, при които Вие възразявате срещу или искате от нас да ограничим обработването на Вашите лични данни, но ние имаме законово право да продължим обработването на Вашите лични данни и / или да откажем това искане;
 • Правото по всяко време да оттеглите съгласието си за обработването на Вашите лични данни;
 • Правото да подадете жалба до Надзорния орган (подробности за това можете да намерите тук: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en за ЕИП, и https://ico.org.uk/make-a-complaint/ за Обединеното кралство), ако смятате, че някое от Вашите права е нарушено от нас.
 •  

Непълнолетни

Ако сте на възраст между 13 и 16 години, живеете в ЕИП или Обединеното кралство и ние искаме Вашето съгласие, уверете се, че съгласно законите за защита на данните на Вашата страна сте в състояние да предоставите валидно съгласие без разрешение на Вашите родители или настойник. Ще проверим Вашата възраст и може да поискаме съгласието на родител/настойник.

 

Прехвърляне на лични данни

Когато прехвърляме Вашите лични данни извън ЕИП или Обединеното кралство, ние ще гарантираме, че те са защитени по начин, който е в съответствие с начина, по който личните Ви данни ще бъдат защитени от нас в ЕИП или Великобритания, и ще бъде осигурено адекватно ниво на защита, чрез един от следните механизми:

 • Третата държава, в която прехвърляме Вашите лични данни, е призната за способна да осигури адекватно ниво на защита с решение на Европейската комисия или на държавния секретар на Обединеното кралство, според случая; 

Вносителят и износителят са подписали „стандартните договорни клаузи“, одобрени от Европейската комисия или държавния секретар на Обединеното кралство, според случая; или

 • Когато е приложимо, TCL може също да споделя данните в съответствие с дерогации за конкретни ситуации, посочени в приложимите закони, като например за предоставяне на услуги, поискани от Вас, за сключване или изпълнение на договор във Ваш интерес, с Вашето изрично съгласие, ако е необходимо за важни причини от обществен интерес и ако е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни искове.

Можете да поискате допълнителни подробности за това как личните Ви данни са защитени от нас в случай на прехвърляне извън държава от ЕИП или Обединеното кралство (включително копие от стандартните договорни клаузи, сключени с вносители в третата държава), като се свържете с нас, както е описано в „ Свържете се с нас ”раздел по -долу.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КАЛИФОРНИЯ

Права на лична неприкосновеност в щат Калифорния

През последните 12 месеца може да сме събрали категории лични данни, описани в глобалното съобщение за поверителност на TCL.

Само за жители на щат Калифорния, Съединени американски щати: В допълнение към правата, посочени по-горе в раздел „Вашите права“, считано от 1 януари 2020 г., ще имате следните права:

 • Правото да знаете. Можете да поискате информация относно категориите и конкретните части от личните данни, които сме събрали за Вас, както и категориите източници, от които се събира такава информация, целта за събиране на такава информация и продажбата или разкриването за бизнес цели на вашите лични данни Данни за трети страни;
 • Правото да не бъдете дискриминирани за упражняване на някое от посочените по -горе права; и
 • При спазване на определени правни изключения имате право да поискате изтриване на личните си данни.

След като получим Ввашата заявка, ще я проверим, като проверим дали имейл адресът на заявката е същият като имейл адреса, който се използва за регистриране на Вашия акаунт. Може да поискаме допълнителна информация (като IMEI или сериен номер на устройството), ако трябва да потвърдим допълнително Вашата самоличност, за да повишим сигурността или да защитим от измами. В съответствие с приложимото законодателство може да имате право да подадете искане чрез упълномощен представител. За да определим упълномощен представител, който да упражнява Вашите права и избор от Ваше име, ние можем да поискаме доказателства, че сте предоставили на този агент пълномощно или че по друг начин агентът има валидни писмени правомощия да упражнява права от Ваше име.

Освен това Раздел 1798.83 на Гражданския кодекс на Калифорния позволява на потребителите, които са жители на Калифорния, да изискват определена информация относно разкриването ни на Лични данни на трети страни за целите на директния им маркетинг. За да направите такова искане, моля, свържете се с нас, като използвате информацията за контакт, предоставена по -долу, и поставете „Shine the Light“ в темата на Вашата заявка.

Можете да упражните правата си, като се свържете с нас, като използвате данните, посочени в раздела „Свързване с нас“ по -горе. Можете да посочите упълномощен представител, който да направи заявка от Ваше име. Такъв упълномощен агент трябва да бъде регистриран при държавния секретар на Калифорния. Може да отхвърлим искане от агент, който не представи доказателство, че е упълномощен от Вас да действа от Ваше име.