Zvolte jinou zemi pro získání služby
Všeobecné Podmínky

 

DŮLEŽITÉ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ. KLAUZULE O OMEZENÍ A VÝJIMKY Z ODPOVĚDNOSTI MOHOU BÝT ZVÝRAZNĚNY TUČNĚ PRO VAŠI ZVLÁŠTNÍ POZORNOST, ANIŽ BY BYLA DOTČENA VAŠE HLAVNÍ ODPOVĚDNOST ZA PŘEČTENÍ A POCHOPENÍ VŠECH TĚCHTO PODMÍNEK. POKUD POUŽÍVÁTE TUTO WEBOVOU STRÁNKU, POTVRZUJETE, ŽE ROZUMÍTE, SOUHLASÍTE SE A BUDETE DODRŽOVAT VŠECHNY TYTO PODMÍNKY.

 

Tyto všeobecné podmínky používání (dále jen „podmínky“) upravují vaše používání stránek www.tcl.com a jakýchkoli jiných podstránek spadajících do této domény webových stránek (dále jen „webové stránky“) poskytovaných společností Shenzhen TCL New Technology Co., Limited („TCL“, „naše“, „my“ nebo „nás“). Tyto všeobecné podmínky jsou smlouvou mezi vámi a společností TCL.Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nepřistupujte na tuto webovou stránku.

 

Společnost TCL si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit bez předchozího upozornění.Tyto změny a další podmínky vám budou sděleny a vstoupí v platnost, jakmile je přijmete. Pokračováním v používání těchto webových stránek souhlasíte s pozměněnými podmínkami. Pokud s těmito pozměněnými podmínkami nesouhlasíte, musíte přestat používat tyto webové stránky.

 

Tato webová stránka obsahuje odkazy a přístup k jinému zboží a službám, které společnost TCL může poskytovat a podléhají dalším podmínkám zde. Osobní údaje, které shromažďujeme nebo jinak získáváme o vašem používání těchto webových stránek, budou v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

 

1. Vaše zastoupení, záruky a závazky

 

1.1 Můžete být požádáni o registraci účtu na webové stránce, když si na ní zakoupíte jakýkoli produkt nebo službu. Musíte zajistit, aby všechny informace poskytnuté během registračního procesu (včetně, ale bez omezení na informace o vaší identitě, mobilním telefonním čísle, adrese a e-mailu podpora@tcl.com) byly správné a byly vaše vlastní. Po registraci účtu budete zodpovědní za včasnou aktualizaci registračních údajů, pokud dojde ke změnám v podrobnostech.

 

1.2 Měli byste se ujistit, že údaje o vašem účtu jsou bezpečné a pravidelně měnit heslo, a souhlasit s tím, že nás budete neprodleně informovat, pokud ztratíte heslo k účtu nebo zjistíte neoprávněné použití vašeho účtu třetí stranou. Vyhrazujeme si právo zakázat jakékoli identifikační číslo uživatele nebo heslo, pokud se domníváme, že jste nedodrželi žádné podmínky.

 

1.3 Prohlašujete, zaručujete a zavazujete se, že:

 

(A) budete přistupovat a používat webovou stránku pouze pro osobní, soukromé a nekomerční účely;

 

(B) nebudete a nebudete pomáhat a pomáhat žádné osobě v přístupu nebo používání stránek pro komerční, nezákonné nebo nezákonné účely;

 

(C) Vždy budete dodržovat všechny platné zákony, předpisy, zásady a další požadavky předepsané jakýmkoli platným regulačním orgánem nebo donucovacím orgánem, když přistupujete k stránkám a používáte je;

 

(D) nebudete kopírovat, kopírovat, publikovat, měnit, provádět zpětnou analýzu, rozebírat, dekompilovat, rozkládat, pokoušet se exportovat zdrojový kód, dekódovat, stahovat, publikovat, vysílat, vysílat, zveřejňovat, zveřejňovat, upravovat, upravovat nebo vytvářet odvozená díla nebo se podílet na jakékoli jiné analýze chování nebo reprodukci zdrojového kódu, struktury a / nebo konceptů této webové stránky;

 

(E) nebudete kopírovat, dále distribuovat ani znovu licencovat žádný obsah na těchto webových stránkách;

 

(F) nedodáte žádné jednání, které by mohlo ohrozit bezpečnost webových stránek, mimo jiné včetně: použití neoprávněných údajů nebo vstupu na neautorizované servery/účty; vstup do veřejných počítačových sítí nebo počítačového systému jiné osoby bez povolení a/nebo odstranění, úpravy nebo doplnění informací uložených v rámci; pokus o kontrolu, skenování nebo testování zranitelnosti webových stránek nebo jiných úkonů, které mohou ohrozit bezpečnost webových stránek; pokoušet se zasahovat do běžného provozu webových stránek nebo je poškozovat nebo se podílet na úmyslném šíření škodlivého softwaru nebo virů a / nebo jiných činů, které mohou poškodit a narušit běžné síťové informační služby; nebo padělání názvů datových paketů TCP/IP nebo jejich částí;

 

(G) Nesmíte se účastnit žádné činnosti, která by mohla ohrozit spravedlnost služeb poskytovaných společností TCL nebo jinak ovlivnit běžné provozní postupy stránek, jako je používání neoprávněných modulů plug-in třetích stran nebo jiného nezákonného softwaru, používání softwarových chyb (také známých jako slabá místa nebo vady) pro nepřiměřeně ziskové výhody nebo zveřejnění takových neoprávněných modulů plug-in třetích stran, nelegálního softwaru nebo chyb online nebo jinými prostředky.

 

2. Propojené webové stránky

 

2.1 Webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky nebo stránky vytvořené a spravované třetími stranami, které nejsou součástí tcl a nejsou autorizovány společností TCL. Aktivace takových hypertextových odkazů může způsobit, že opustíte webovou stránku. Tyto adresy nebo hypertextové odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a informace. Nekontrolujeme ani necenzurujeme žádnou z těchto webových stránek a stránek, které jsou propojeny s těmito webovými stránkami nebo s nimi souvisejí, a proto neneseme odpovědnost za jejich obsah, produkty, nabízené služby nebo nabízené nabídky nebo za jakékoli důsledky jejich používání.Přístup k těmto webovým stránkám nebo stránkám je na vlastní nebezpečí.

 

2.2 Nesmíte uživatelům umožnit odkazovat webové stránky na jiné webové stránky vynecháním stránek obsahujících tyto podmínky.

 

3. Duševní vlastnictví

 

3.1 Pro účely těchto podmínek se "duševním vlastnictvím" rozumí práva, jako jsou autorská práva, ochranná známka, název domény, práva k průmyslovým účelům, práva k databázím, patenty a všechny ostatní formy jiných práv duševního vlastnictví, ať už registrovaných či neregistrovaných. na světě).

 

3.2 Mezi vámi a společností TCL jsou webové stránky nebo všechna práva duševního vlastnictví (včetně informací, komunikace, softwaru, textu, grafiky, odkazů a zvuků) týkající se webových stránek vlastnictvím společnosti TCL.

 

3.3 Společnost TCL vám uděluje omezenou, odvolatelnou, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání těchto webových stránek pro vaše osobní a nekomerční použití. Jakékoli jiné použití webových stránek vyžaduje náš předchozí písemný souhlas.

 

3.4 Ochranné známky, loga, loga a další ochranné známky, servisní značky, grafika a loga související s webovými stránkami jsou ochrannými známkami společnosti TCL nebo jejích poskytovatelů licencí.

 

3.5 Používáním těchto webových stránek k zveřejňování nebo nahrávání informací nebo obsahu potvrzujete, že jste vlastníkem autorských práv nebo jste k tomu oprávněni a že informace nebo obsah neporušují práva žádné třetí strany. Udělujete nám nevýhradní, globální, bezplatnou, trvalou a neodvolatelnou licenci k používání a reprodukci na webových stránkách jakéhokoli obsahu nebo informací, které nám poskytnete nebo které od vás shromažďujeme a které vám patří, a čas od času ke zlepšení našich produktů a služeb.

 

4. Ochrana osobních údajů a soukromí

 

4.1 Vaše osobní údaje budou shromažďovány, ukládány a zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony. Ujistěte se, že si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a pro jaké účely je používáme.

 

4.2 S výhradou omezení 5.1 můžeme shromažďovat informace o vašem používání webových stránek, které nám pomohou analyzovat a vylepšovat naše produkty a služby. Učiníme tak v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a platnými právními předpisy.

 

4.3 Pokud si od nás zakoupíte zboží nebo služby nebo souhlasíte s tím, že vás budete kontaktovat za účelem marketingu, souhlasíte s tím, že vám můžeme zasílat reklamy, propagační akce nebo propagační sdělení (včetně komerčních a nekomerčních sdělení) nebo marketingové společnosti sami nebo prostřednictvím třetích stran.Máte právo odvolat svůj souhlas s těmito marketingovými zprávami tím, že se odhlásíte za [přihlášení k odběru newsletterů v nastavení účtu nebo kliknutím na možnost „Odhlásit se“ v marketingovém e-mailu, který vám byl zaslán].

 

4.4 Webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky provozované třetími stranami, které by vás mohly zajímat. Veškeré informace, které poskytnete přímo třetím stranám za účelem přístupu na tyto webové stránky třetích stran, musí být v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů nebo s podobnými podmínkami, které vám poskytly třetí strany, a nebudete vázáni našimi zásadami ochrany osobních údajů pro takové informace v rozsahu, v jakém společnost TCL nemá přístup k těmto informacím a nepoužívá je.

 

5. Zabezpečení a ochrana proti virům

 

5.1 I když jsou materiály pečlivě prověřeny a testovány ve všech fázích výroby, neneseme odpovědnost za žádné ztráty, škody nebo škody způsobené používáním webových stránek nebo materiálů nebo počítačových systémů. Přebíráte plnou odpovědnost za ochranu počítačových systémů, včetně počítačového hardwaru, softwaru a dat uložených v počítačových systémech, jakož i za hardware, software a data úložiště od třetích stran, které mohou přistupovat k počítačovým systémům nebo se k nim jinak připojovat.

 

6. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

 

6.1 V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy, TCL, JEJÍ PARTNEŘI, DODAVATELÉ A POBOČKY:

 

(A) žádná prohlášení nebo záruky, včetně, ale bez omezení na ospravedlnění prodejnosti, uspokojivé kvality, titulu, použitelnosti konkrétních použití, pokud jde o provoz těchto webových stránek, jejich obsahu nebo jakýchkoli informací poskytovaných prostřednictvím této webové stránky nebo prostřednictvím této webové stránky nebo prostřednictvím této webové stránky, včetně, ale bez omezení na implicitní záruku prodejnosti, uspokojivé kvality, titulu, použitelnosti konkrétních použití;

 

(B) nezaručuje, že používání těchto webových stránek bude nepřerušené, kdykoli dostupné nebo z jakéhokoli konkrétního místa, bezpečné nebo bezchybné, bude opraveno, vady nebo že stránka je bez virů nebo jiných potenciálně škodlivých složek;

 

(C) neschvaluje uspokojivou kvalitu, úplnost, přesnost, neporušení, kompatibilitu, bezpečnost, včasnost nebo spolehlivost jakýchkoli návrhů, názorů, prohlášení nebo jiných materiálů nebo databází zobrazených, nahraných nebo distribuovaných prostřednictvím webových stránek.

 

6.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že webová stránka je vám poskytována „tak, jak je k dispozici“.

 

6.3 Berete na vědomí inherentní rizika (včetně rizik pro ochranu osobních údajů a bezpečnostní rizika) při používání internetových služeb a s ohledem na zvláštní povahu internetových služeb berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za žádné ztráty (mimo jiné včetně majetku, příjmů, datových souborů, osobních údajů a dalších nehmotných ztrát, které můžete utrpět v důsledku událostí, které jsou mimo naši kontrolu při používání stránek), včetně následujících:

 

(A) selhání nebo neschopnost webových stránek používat nebo používat v důsledku vyšší moci faktory, jako jsou tajfuny, zemětřesení, tsunami, povodně, výpadky proudu, války, sítě a teroristické útoky;

 

(B) přerušení, zpoždění, funkční selhání nebo neschopnost provozovat nebo používat kontrolu webových stránek v důsledku systémových virů, trojských koní, jiných škodlivých programů, hackerských útoků, technických úprav nebo selhání telekomunikačních operátorů a internetových operátorů, údržby systému nebo z jakéhokoli jiného důvodu než nás;

 

(C) Přerušení, ukončení, zpoždění nebo selhání nebo neschopnost provozovat nebo používat webové stránky v důsledku změn zákonů a předpisů, příkazů a rozhodnutí soudních, správních a jiných orgánů;

 

(D) přerušení, zpoždění nebo selhání nebo neschopnost provozovat nebo používat webové stránky z důvodu problémů s připojením k internetu; nebo

 

(E) Ztráty nebo odpovědnosti, které můžete utrpět v důsledku nezákonného nebo nesprávného používání stránek nebo porušení těchto podmínek.

 

7. Omezení odpovědnosti

 

7.1 Nevylučujeme ani nijak neomezujeme naši odpovědnost vůči vám, pokud by to bylo nezákonné. To zahrnuje odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů nebo za podvod nebo podvodné zkreslení; odpovědnost za škody způsobené úmyslným pochybením nebo hrubou nedbalostí; nebo jakékoli porušení povinností vyplývajících z platných zákonů na ochranu spotřebitele.

 

7.2 S výhradou článku 7.1 bude naše odpovědnost omezena na rozumně předvídatelné škody, pokud převezmeme jakoukoli odpovědnost v souvislosti s těmito podmínkami a provoz webových stránek nepodléhá takovým podmínkám nebo vyloučením.

 

7.3 V souladu s článkem 7.1 bude naše celková a celková odpovědnost za vaše používání webových stránek omezena na (pokud je to vhodné) 10,00 USD nebo v měně odpovídající vaší zemi.

 

7.4 Podle oddílu 7.1 poskytnete odškodnění společnosti TCL a jejím úředníkům, zaměstnancům, zástupcům, poskytovatelům licencí nebo jiným poskytovatelům třetích stran a ochráníte je před všemi ztrátami a odpovědnostmi, které jim mohou vzniknout, jakož i všem soudním sporům, soudním sporům a soudním sporům. , nároky nebo nároky jakékoli povahy, které přímo nebo nepřímo vyplývají z jakýchkoli vašich nároků nebo nároků vůči kterémukoli z vás, kteří uplatňují, uplatňují nebo uplatňují nárok jakékoli povahy, nebo vůči vám, nejsou oprávněny podílet se na žádném jednání nebo opomenutí, které přímo nebo nepřímo vznikne v souvislosti s vaším porušením těchto podmínek nebo jiného obsahu.

 

7.5 S výhradou bodu 7.1 společnost TCL vylučuje veškerou odpovědnost za nepřímou ztrátu, následnou ztrátu, ztrátu příjmů, výnosů, podnikání nebo zisků nebo jakoukoli ztrátu dat nebo poškození dat v souvislosti s vaším používáním webových stránek. Dále berete na vědomí, že stránky jsou určeny pouze pro domácí a soukromé použití a že nejsme zodpovědní za ušlý zisk, obchodní ztráty, přerušení podnikání nebo obchodní příležitosti.

 

7.6 V případě, že nebude žádné omezení ustanovení 7.4, budete odpovědní společnosti TCL, jejím ředitelům, úředníkům, zaměstnancům, přidruženým společnostem, zástupcům, dodavatelům a poskytovatelům licencí za jakýkoli nárok vyplývající z vašeho porušení, v rozsahu povoleném zákonem. Budete také zodpovědní za jakékoli kroky, které společnost TCL podnikne v průběhu vyšetřování podezření na porušení těchto podmínek, nebo za jakékoli kroky, které podnikne v důsledku svého zjištění nebo určení porušení těchto podmínek.

 

7.7 Ukončení této smlouvy nemá vliv na žádná práva ani závazky, které vám nebo nám vznikly před datem ukončení.

 

8. Rozhodné právo a soudní příslušnost

 

8.1 Tyto podmínky se řídí zákony Čínské lidové republiky (s výjimkou zákonů hongkongské zvláštní správní oblasti, zvláštní správní oblasti Macao a Tchaj-wanu) („Čína“) pokud žádné závazné právní předpisy ve vaší jurisdikci nestanoví jinak, že rozhodné právo týkající se práv a povinností stran ve všech nebo konkrétních podmínkách bude zákonem vašeho obvyklého bydliště.

 

8.2 V rozsahu povoleném platnými právními předpisy vynaložíte a vdobré víře vynaložíte veškeré úsilí a v dobré víře, abyste vyřešili jakýkoli takový spor vzniklý v důsledku nebo v souvislosti s vaším používáním těchto webových stránek.Pokud nebude možné vyřešit žádný spor do 30 dnů ode dne prvního podání sporu kteroukoli ze stran, má kterákoli ze stran právo postoupit spor (případně smlouvu nebo nesmluvní) příslušnému soudu a soud vašeho obvyklého bydliště se bude vztahovat na takové spory v souvislosti s těmito podmínkami, pokud příslušné závazné zákony na ochranu spotřebitele ve vaší jurisdikci zakazují udělení této jurisdikce.Tím není dotčeno vaše právo podat žalobu na ochranu vašeho právního postavení.

 

9. Jazyk

 

9.1 Jakýkoli překlad těchto podmínek je určen pro místní požadavky nebo pohodlí a v případě sporu mezi anglickou verzí a jakoukoli neanglickou verzí má přednost anglická verze těchto podmínek, s výhradou rozsahu zakázaného místními zákony ve vaší jurisdikci.

 

10. Různé

 

10.1 Pokud soud nebo jiný soud příslušné jurisdikce shledá některé ustanovení těchto článků neplatným nebo nevymahatelným, budou omezeny nebo zrušeny v nezbytném minimálním rozsahu a nahrazeny účinnými ustanoveními, která nejlépe odrážejí jejich záměr, a proto zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

 

10.2 Tyto podmínky představují všechny smlouvy mezi vámi a společností TCL týkající se vašeho používání těchto webových stránek, tímto nahrazují a ruší veškeré další písemné nebo ústní dohody nebo ujednání, které existují mezi vámi a společností TCL.