Zvolte jinou zemi pro získání služby

GLOBÁLNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TCL

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů je účinné od 20.04.2023.

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů stanovuje, jak společnost TCL a/nebo její přidružené a dceřiné společnosti (souhrnně „TCL“, „my“, „nás“ nebo „naše“) chrání osobní údaje, které o vás shromažďujeme (dále jen „vaše osobní údaje“), jaké typy osobních údajů o vás shromažďujeme, co s nimi děláme, jak je zpřístupňujeme a jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

Děkujeme, že jste si vybrali společnost TCL!

 

KDY SE TOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UPLATŇUJE?

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se uplatňuje, když zpracováváme vaše Osobní údaje v důsledku vašeho přístupu k „materiálům TCL“ a jejich používání, včetně těchto položek::

 • Webové stránky TCL (www.tcl.com);
 • chytré televizory TCL;
 • zařízení značky SEMP;
 • zařízení značky TCL a Alcatel (včetně telefonů, tabletů, hodinek, náramků, nositelných zařízení a routerů);
 • aplikace a služby chytrých služeb TCL (včetně TCL Account, TCL Channel, TCL Home App, BrowserHere/T-Browser, TCL Live, TV Guard, MagiConnect, ChatNow, Smart Gallery, Reminder, Weather, Game Center, Gesture Control a Remote Diagnosis) a  
 • další zařízení, webové stránky nebo aplikace společnosti TCL, které mohou odkazovat na toto oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje také na zpracování osobních údajů obchodních kontaktů v rámci našich klientů, obchodních partnerů, dodavatelů a dalších organizací, se kterými společnost TCL má obchodní vztah nebo o jej zvažuje.

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme pravidelně aktualizovat tak, aby odráželo změny ve způsobu shromažďování a používání vašich osobních údajů a změny v platných zákonech. Jakákoli aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů bude účinná po jejím zveřejnění na našich webových stránkách na adrese https://www.tcl.com/cz/cs/legal/privacy-notice. Kromě toho vás také můžeme informovat o změnách tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů podle požadavků platných zákonů.

 

NÁVŠTĚVOU NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK A POSKYTNUTÍM SVÝCH ÚDAJŮ NEBO POUŽÍVÁNÍM MATERIÁLŮ TCL POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI A POROZUMĚLI POSTUPŮM POPSANÝM V TOMTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

Máte-li zájem o další informace, klepněte na některou z níže uvedených částí:

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME

Vaše soukromí je pro nás důležité a proto zde informujeme, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme. Vezměte prosím na vědomí, že pokud některé Osobní údaje neposkytnete, společnost TCL nemusí být schopna uskutečnit některé záměry uvedené v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů a je možné, že nebudete moci používat některé materiály společnosti TCL nebo k takovým materiálům nebudete mít přístup.

 

Můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující Osobní údaje:

 • Údaje, které nám poskytnete. Patří sem informace o vás, které nám poskytnete vyplněním formulářů, zadáním informací na našich webových stránkách, vytvořením uživatelských účtů nebo komunikací s námi, ať už osobní, telefonickou, online, e-mailovou nebo jinou, které vás mohou identifikovat z kontextu umožňují vaši identifikaci. Tyto informace zahrnují mimo jiné následující:
 • Osobní kontaktní údaje: vaše jméno, dodací, fakturační a/nebo obchodní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo;
 • Abychom splnili naše zákonné povinnosti vyžadované platnými zákony, můžeme také získat a uchovávat vaše číslo daňového poplatníka (DIČ);
 • Přihlašovací údaje: uživatelské jméno, heslo, přezdívka;
 • Demografické údaje: datum narození, pohlaví;
 • Platební údaje: údaje o vaší debetní nebo kreditní kartě, bankovní údaje nebo jiné platební a finanční údaje související s nákupem nebo transakcemi našich produktů nebo služeb;
 • Další informace o vás, jako jsou profesní údaje nebo údaje týkající se zaměstnání (např. když se účastníte našeho průzkumu), jazyk a údaje o zdraví a cvičení, jako jsou údaje o vašem cvičení, včetně výšky a hmotnosti, tělesné teploty, srdečního tepu, údajů o kvalitě spánku, údajů o chůzi/běhu/jízdě na kole (např. když využíváte související služby nositelných zařízení TCL);
 • Vaše dotazy, stížnosti a připomínky k našim produktům a službám nebo odpovědi na naše dotazníky;  
 • Informace o materiálech TCL, které vlastníte a používáte, a případně doklad o jejich zakoupení; a
 • Informace, které o vás shromažďujeme nebo vytváříme. Můžeme automaticky shromažďovat informace o internetu, elektronické aktivitě a další informace ze zařízení a prohlížečů, které používáte. Patří sem mimo jiné tyto informace:
 • Podrobnosti o vašem používání materiálů TCL;
 • Umístění vašeho zařízení a časové pásmo;
 • Podrobnosti o vašem používání produktů, které vám dodáváme, jako je například historie prohlížení, historie vyhledávání a klepnutí na stránkách, typ prohlížeče, četnost relací a vaše další aktivity při používání našich produktů nebo služeb;
 • Identifikátory, včetně IP adresy, MAC adresy, ID zařízení, ID terminálu, výrobního čísla, čísla IMEI, čísla IMSI, reklamního ID (jedinečné uživatelské ID přidělené vašim zařízením pro reklamní účely), modelu hardwaru a jakýchkoli dalších identifikátorů zařízení nebo informací specifických pro zařízení o vašich materiálech TCL;
 • Přesné a přibližné geolokační údaje poskytované signálem GPS vašeho zařízení nebo sdělované prostřednictvím blízkých přístupových bodů Wi-Fi a věží mobilních sítí, když používáte určité služby a povolíte funkci určování polohy. Shromažďování údajů o poloze můžete kdykoli odmítnout v nastavení operačního systému svých produktů, případně aplikací;
 • Informace týkající se vašeho zdravotního stavu a podrobnosti týkající se vaší kondice a informací o cvičení (jako je vaše výška a hmotnost, tělesná teplota, srdeční tep, kvalita spánku, informace o sledování chůze, běhu a jízdy na kole), pokud nám tyto informace poskytnete nebo jinak souhlasíte s jejich shromažďováním;
 • Záznamy o chybách, chybové kódy a popisy chyb a další informace, které poskytnete v souvislosti s poruchami nebo závadami, které se vyskytly u některého z vašich materiálů TCL;
 • Informace shromážděné některými aplikacemi TCL. Například při používání aplikace TCL Account v mobilním telefonu se tato aplikace připojí k internetu, vyžádá si vaše systémová oprávnění (včetně oprávnění pro úložiště, fotoaparát, připojení k internetu a kontakty) a shromažďuje vaši e-mailovou adresu, heslo k účtu, název účtu, pohlaví, zemi/oblast, model zařízení, název zařízení, verze aplikace a operační systém mobilního telefonu;
 • Místo, kde používáte naši aplikaci TCL Connect nebo TCL Home k připojení a ovládání více zařízení TCL nebo Alcatel (například chytrých zařízení, hodinek, náramků a routerů), a také informace o Wi-Fi nebo Bluetooth, poloze, účtu TCL, informace o zařízeních vašeho telefonu a informace o připojovaných zařízeních TCL nebo Alcatel;
 • Vaše e-maily, telefonní číslo, adresu, faxové číslo, historii chatu nebo záznamy telefonických rozhovorů mezi vámi a naším týmem péče o zákazníky, pokud vám poskytujeme poprodejní podporu; a
 • Další informace podle toho, co jsme vám sdělili při prvním spuštění určitých aplikací.
 • Informace, které získáváme z jiných zdrojů. Informace o vás můžeme shromažďovat od třetích stran, pokud je to povoleno zákonem. Patří sem mimo jiné tyto informace:
 • Informace ze sociálních sítí;
 • Informace od poskytovatelů dat a výměnných reklamních služeb;
 • Informace získané od jiných poskytovatelů produktů, služeb, webových stránek a aplikací;
 • Informace týkající se opravárenských služeb od operátorů vašich mobilních zařízení;
 • Jiné komerčně nebo veřejně dostupné zdroje; a
 • Pokud se účastníte programů průzkumu trhu organizovaných a/nebo sponzorovaných společností TCL nebo jejím jménem, můžeme také shromažďovat informace z webových stránek třetích stran nebo sociálních sítí v souladu se zásadami ochrany osobních údajů těchto webových stránek a sociálních sítí.

 

Můžeme také shromažďovat další informace o vás, vašem zařízení nebo používání materiálů TCL způsobem, o kterém jsme vás informovali v okamžiku shromažďování a/nebo s vaším souhlasem v souladu s platnými zákony.

 

Nebudeme vědomě shromažďovat žádné osobní údaje od dětí mladších 13 let nebo dětí mladších 13 let nebo dětí s minimálním věkem povoleným ve vaší jurisdikci, aniž bychom jasně uvedli, že takové informace by měly být poskytnuty pouze se souhlasem rodičů nebo opatrovníků, pokud to vyžadují platné zákony. Společnost TCL bude používat osobní údaje týkající se dětí pouze v rozsahu povoleném platnými zákony, a pokud to bude vyžadováno, pouze se souhlasem rodiče nebo opatrovníka a v souladu s nejlepšími zájmy dětí. Pokud se domníváte, že nám vaše dítě poskytlo své Osobní údaje bez souhlasu rodiče nebo opatrovníka, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy uvedené níže v části Kontaktujte nás.

 

Pokud vaše dítě používá naše služby Kids Learning nebo Kids Mode, rodinné hodinky TCL nebo jiné produkty či služby TCL pro děti, poskytneme vám samostatné zásady ochrany osobních údajů (viz: https://www.tcl.com/global/en/children-privacy-policy/English) s podrobnějšími informacemi o tom, jak chráníme osobní údaje dětí.

 

POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, ukládat, zpracovávat nebo jinak používat následujícími způsoby a pro následující účely:

 • K dodání, aktivaci, ověření a správě našich produktů a služeb, které jste si zakoupili;
 • K poskytování aktualizací softwaru, služeb údržby, technické podpory a poprodejních služeb pro materiály TCL;
 • Abychom vám pomohli s registrací a správou vašeho účtu TCL;
 • Abychom vám umožnili stahovat a nakupovat naše produkty a služby, jako jsou naše aplikace a související webové stránky, a/nebo vám umožnili přístup k aplikacím třetích stran nainstalovaným v zařízení;
 • Ke zpracování platebních transakcí nebo objednávek materiálů TCL;
 • Abychom vám mohli zasílat informace nebo vás kontaktovat v souvislosti s materiály TCL, například v případě, že se materiály TCL změnily nebo se vyskytly problémy;
 • Za účelem zjištění, uplatnění nebo obhajoby našich zákonných práv nebo pro účely soudního řízení;
 • K ochraně před podvody a riziky spojenými s bezpečností informací a k jejich prevenci, jakož i k zajištění bezpečnosti materiálů TCL, například k ověření vašich účtů a identifikace, k odhalování bezpečnostních incidentů a k boji proti škodlivým aktivitám;
 • Abychom mohli reagovat na stížnosti nebo dotazy, které můžete vznést v souvislosti s materiály TCL, a abychom mohli hájit a uplatňovat svá zákonná práva;
 • K personalizaci materiálů TCL na vaši žádost;
 • K řešení problémů s funkčností nebo jiných problémů s materiály TCL;
 • Vyhodnocovat a vyvíjet nové funkce, technologie a vylepšení materiálů TCL;
 • Pro správu soutěží, propagačních akcí, událostí, průzkumů trhu a průzkumů týkajících se materiálů TCL;
 • K usnadnění realizace interních účelů společnosti TCL, jako jsou audity, analýza dat a výzkum za účelem zlepšení našich produktů, služeb, uživatelských zkušeností a komunikace se zákazníky;
 • K dodržování všech platných zákonů, nařízení, směrnic a soudních rozhodnutí, jakož i rozhodnutí příslušných orgánů;
 • Abychom vám mohli zasílat informace o materiálech TCL a aby pro vás tyto informace byly relevantnější. K určitým marketingovým aktivitám můžeme potřebovat váš souhlas. Nabízíme vám různé způsoby, jak se odhlásit ze zasílání určitých sdělení od nás. Pokud se chcete odhlásit ze zasílání e-mailových marketingových sdělení od nás, můžete klepnout na odkaz „Odhlásit se“, který najdete na konci e-mailu, a postupovat podle pokynů;
 • My a naši reklamní partneři můžeme na některých našich produktech a službách zobrazovat reklamu. Pokud budeme my a naši reklamní partneři zobrazovat personalizovanou reklamu, pokusíme se od vás předem získat souhlas požadovaný platnými zákony; a
 • Jiné účely s vaším souhlasem a/nebo v souladu s platnými zákony.

 

Pokud jsou osobní údaje, které o vás shromažďujeme, považovány za zvláštní kategorie osobních údajů nebo citlivé osobní údaje podle platných zákonů, zpracováváme tyto údaje na základě vašeho souhlasu a vy můžete svůj souhlas s takovým zpracováním kdykoli odvolat s účinky do budoucna. Měli byste si však být vědomi toho, že pokud se tak rozhodnete, je možné, že vám nebudeme moci nadále poskytovat určité služby. Pokud se rozhodnete svůj souhlas odvolat, sdělíme vám více informací o možných důsledcích. Pokud to povolují platné zákony, můžeme také zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů, které jste výslovně zveřejnili, nebo je používat za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 

V části „Specifické podmínky pro jednotlivé produkty“ níže naleznete podrobnější informace o Osobních údajích, které shromažďujeme, a o účelech, pro které Osobní údaje používáme v souvislosti s chytrými televizory TCL, aplikacemi MagiConnect, TCL Home, TCL Channel, TCL Mobile, Tablet a Nositelné zařízení.

 

Pokud vystupujete jako obchodní kontakt vaší organizace za účelem nákupu nebo používání materiálů TCL jménem vaší organizace, můžeme shromažďovat vaše jméno, dodací, fakturační a/nebo obchodní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a používat vaše Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro provádění běžných obchodních operací, pro související administrativní účely nebo pro další účely uvedené výše v části „Použití Osobních údajů“.

 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Údaje, které nám poskytnete, údaje, které o vás shromažďujeme nebo vytváříme, nebo údaje, které shromažďujeme z jiných zdrojů, můžeme zpřístupnit přidruženým a dceřiným společnostem TCL pro jeden nebo více níže uvedených obchodních účelů:

 • Abychom vám mohli poskytovat materiály TCL;
 • Pokud prodáváme produkty a služby poskytované přidruženými a/nebo dceřinými společnostmi TCL;
 • V případě potřeby k zajištění souladu s činnostmi v oblasti vymáhání práva; a
 • Pro některý z účelů, pro které společnost TCL zpracovává vaše osobní údaje podle tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.
 • Jakékoli Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme také sdílet s našimi partnery za účelem dosažení účelů uvedených v části „Použití osobních údajů“ výše, včetně:
 • V případě prodeje jakéhokoli podniku nebo majetku společnosti TCL jiné společnosti, fúze nebo jiných významných transakcí můžeme vaše Osobní údaje zpřístupnit pro účely due diligence a při dokončení transakce;
 • Vaše reklamní ID (jedinečné uživatelské ID přidělené vašim zařízením pro reklamní účely) můžeme sdílet s našimi reklamními partnery, aby mohli zobrazovat reklamu;
 • Pokud vám nabízíme produkty nebo služby třetích stran, můžeme vaše Osobní údaje sdílet s partnery, kteří tyto produkty nebo služby třetích stran poskytují;
 • Pokud udělíte souhlas se sdělením vašich Osobních údajů konkrétním partnerům;
 • Dodavatelům, s nimiž spolupracujeme (například poskytovatelům služeb elektronického ukládání dat), které si najímáme, aby nám pomáhali poskytovat naše služby a produkty. Od těchto dodavatelů budeme vyžadovat, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto oznámení o ochraně osobních údajů a v rámci povinnosti mlčenlivosti;
 • Obchodním partnerům, kteří poskytují produkty a/nebo služby, které jsou vloženy nebo slouží jako součást materiálů TCL, které vám poskytujeme. Tyto třetí strany budou odpovědné za to, jakým způsobem používají vaše Osobní údaje v souvislosti se svými službami a produkty, jak je popsáno v samostatném oznámení o ochraně osobních údajů, které poskytují a které si doporučujeme ověřit; a
 • V rozsahu požadovaném zákonem nebo pokud jsme povinni vaše Osobní údaje zveřejnit za účelem splnění zákonné povinnosti, určení, výkonu nebo obhajoby našich zákonných práv a/nebo jiných práv.

 

Kromě zpřístupnění Osobních údajů popsaných v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů můžeme vaše Osobní údaje sdílet s třetími stranami, kdykoli nám toto sdílení povolíte.

 

Vezměte prosím na vědomí, že pokud prostřednictvím našich služeb přistupujete ke službám třetích stran - například ke službám sociálních médií, nástrojům pro jednotné přihlášení třetích stran, aplikacím třetích stran, mobilním platformám a telekomunikačním operátorům vašich zařízení - mohou tyto služby třetích stran shromažďovat informace o vás, včetně informací o vaší aktivitě na produktech a službách, a mohou v souladu se svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů informovat vašem připojení ke službám třetích stran o vašem používání produktu a služeb.

 

ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran a naše produkty mohou obsahovat také předinstalované aplikace vyvinuté a provozované třetími stranami. Nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů nebo obsah těchto jiných stránek a aplikací. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se na ně nevztahuje. Musíte si pečlivě přečíst zásady ochrany osobních údajů týkající se služeb třetích stran a v případě potřeby se obrátit přímo na tyto strany.

 

Kromě toho mohou vaše osobní údaje shromažďovat také operátoři vašich mobilních zařízení TCL nebo Alcatel pro účely zlepšování služeb, diagnostiky a další účely. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se na tyto operátory nevztahuje a ani my neneseme odpovědnost za jejich postupy ochrany osobních údajů. Pokud chcete znát podrobnosti o tom, jak budou vaše Osobní údaje shromažďovány a zpracovávány, měli byste se obrátit na tyto dopravce.

 

MEZINÁRODNÍ PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost TCL sdílí vaše osobní údaje celosvětově se společnostmi v rámci své firemní skupiny za účelem provádění činností uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Společnost TCL může také zadat zpracování nebo sdílení vašich osobních údajů třetím stranám, které se nacházejí mimo vaši zemi. Když používáte materiály společnosti TCL, můžeme vaše údaje přenášet, ukládat a zpracovávat v rámci země vašeho bydliště i mimo ni v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů. Zpracování vašich osobních údajů proto může podléhat i jiným zákonům, než jsou zákony vaší země.

 

Společnost TCL podniká příslušné kroky, aby zajistila, že přenos Osobních údajů bude probíhat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, a zejména že budou zavedena smluvní, technická a organizační opatření, jako jsou bez omezení Standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

 

ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přijali jsme organizační, fyzická a technická bezpečnostní opatření, která jsou v souladu s průmyslovými standardy, abychom chránili vámi poskytnuté osobní údaje a zabránili neoprávněnému přístupu, zveřejnění, použití, úpravě, poškození nebo ztrátě údajů. Přijmeme přiměřená a praktická opatření k ochraně vašich Osobních údajů, včetně následujících:

 • V souvislosti s našimi službami a produkty budeme používat protokol SSL a další technická opatření k zajištění šifrování. Budeme pravidelně prověřovat naše postupy shromažďování, ukládání a zpracovávání informací (včetně fyzických bezpečnostních opatření), abychom zabránili neoprávněnému přístupu do systému.
 • Pověříme naše zaměstnance a pracovníky třetích stran přístupem k vašim osobním údajům na základě potřeby znát, aby nám pomohli zpracovávat vaše osobní údaje a poskytovat vám služby. Tito zaměstnanci a externí pracovníci (námi pověřených třetích stran) podléhají smluvním závazkům mlčenlivosti.
 • Bezpečnost vašich Osobních údajů je pro nás mimořádně důležitá. Budeme se i nadále snažit chránit vaše Osobní údaje a zavádět ochranná opatření, jako je například zajištění šifrování pro ukládání a přenos informací, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k vašim Osobním údajům, jejich použití nebo zveřejnění.
 • Budeme obezřetně vybírat obchodní partnery a poskytovatele služeb a implementovat požadavky na ochranu Osobních údajů do obchodních smluv mezi oběma stranami.
 • Budeme provádět školení o bezpečnosti a ochraně osobních údajů, testování a propagační aktivity, abychom zvýšili povědomí zaměstnanců o důležitosti ochrany Osobních údajů.

 

Mějte však na zřeteli, že u žádného přenosu dat přes internet nelze zaručit 100% bezpečnost. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení našeho bezpečnostního systému, budeme včas jednat v souladu s platnými zákony.

 

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost TCL uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a po uplynutí přiměřené doby je vymaže podle následujících kritérií:

 • Společnost TCL uchovává vaše osobní údaje po dobu, po kterou je potřebuje pro účely uvedené v části „Použití osobních údajů“, která se může shodovat s dobou, po kterou s vámi společnost TCL udržuje vztah, a
 • společnost TCL uchovává vaše Osobní údaje po dobu, po kterou potřebuje splnit zákonnou povinnost, která se na ni vztahuje, nebo se bránit nárokům, které jsou proti nám vzneseny.

 

VAŠE PRÁVA

Zákony o ochraně osobních údajů vám mohou poskytnout řadu zákonných práv v souvislosti s Osobními údaji, které o vás uchováváme. Ne všechny zákony na ochranu osobních údajů jsou stejné, takže ne všechna tato práva platí na všech místech. Podrobnější informace o vašich právech v některých konkrétních jurisdikcích naleznete v přílohách tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Uznáváme však, že vaše Osobní údaje patří pouze vám, a to vám umožňuje kontrolovat, jak je používáme. V souladu s platnými právními předpisy mohou vaše práva zahrnovat:

 • Právo požadovat přístup k Osobním údajům, které o vás zpracováváme, včetně práva získat informace o těchto údajích a jejich kopie;
 • Právo požadovat, abychom vaše osobní údaje opravili nebo doplnili, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • Právo požadovat, abychom za určitých okolností vaše Osobní údaje vymazali nebo odstranili. Upozorňujeme, že mohou nastat okolnosti, kdy nás požádáte o vymazání nebo odstranění vašich Osobních údajů, ale my jsme ze zákona oprávněni si je ponechat;
 • Pokud to umožňují platné zákony, právo podat stížnost u příslušného státního orgánu, pokud se domníváte, že jsme porušili některé z vašich práv.

 

Svá práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete pomocí údajů uvedených níže v části „Kontaktujte nás“.

 

Před vyřízením vaší žádosti může být nutné projít ověřením žádosti subjektu údajů a můžeme vás například požádat o potvrzení některých údajů, které o vás již máme. Osobní údaje poskytnuté v procesu ověřování žádosti subjektu údajů použijeme pouze k ověření totožnosti žadatele nebo jeho oprávnění podat žádost.

 

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se obecně vztahuje na to, jak používáme vaše osobní údaje v souvislosti s našimi produkty a službami. V souvislosti s konkrétními produkty nebo službami můžeme zpracovávat i další osobní údaje.

 

SMART TV

My a naši partneři, kteří jsou třetími stranami, shromažďujeme Osobní údaje o vašem používání našich produktů Smart TV, jako je název a délka přehrávaných videí, oblíbené položky uživatele, zobrazené stránky a čas strávený na těchto stránkách. Je to proto, abychom mohli lépe porozumět tomu, jak naši zákazníci produkt používají, a zajistit, abychom mohli nadále vylepšovat a přizpůsobovat naše služby.

 

Osobní údaje můžeme shromažďovat, když používáte kameru nebo mikrofon svých produktů Smart TV. Například když používáte kameru (buď vestavěnou, nebo externí kameru svých produktů Smart TV) k vedení videochatů na ChatNow, můžeme za účelem poskytování služeb videochatu shromažďovat údaje o vašich účtech TCL, historii vašich videochatů a audiochatů, údaje o podpoře týkající se řešení problémů a zpětné vazby související s používáním služeb.

 

Můžeme shromažďovat další osobní údaje za účelem poskytování vzdálené diagnostiky problémů s vašimi produkty Smart TV. Pokud jste nám k tomu dali souhlas, můžeme například shromažďovat snímky obrazovky v reálném čase a informace o datech uložených ve vašich produktech Smart TV. Důvodem je zajištění co nejefektivnějšího řešení problémů s vašimi produkty Smart TV.

 

Produkty Smart TV zachycují údaje funkce hlasového asistenta Amazon Alexa nebo Google Action na vašich produktech Smart TV. Tyto informace zahrnují popis zařízení, váš hlas, Skill Token a hlasový příkaz. Při použití funkce hlasového asistenta budou vaše hlasové údaje zpracovány společností Google nebo Amazon. Vaše data budou přenesena přímo do společnosti Google nebo Amazon. Informace o dalším zpracování vašich osobních údajů těmito společnostmi naleznete v oznámeních o ochraně osobních údajů společnosti Google nebo Amazon.

 

Naši reklamní partneři, kteří jsou třetími stranami, mohou používat automatické rozpoznávání obsahu (ACR) a další technologie ke shromažďování informací o vašem sledování a používání televize, aby mohli vytvářet profily uživatelů a určovat personalizované reklamy, které budou vaše zařízení přijímat. Povolit aktivaci shromažďování údajů pomocí ACR můžete způsobem uvedeným na stránce nastavení svého chytrého televizoru.

 

MagiConnect

My a naši partneři, kteří jsou třetími stranami, budeme shromažďovat údaje o vašem používání aplikace MagiConnect, včetně objemu používání aplikace MagiConnect (měřeno počtem klepnutí) a také o výběru služeb, který provedete prostřednictvím aplikace MagiConnect. Děláme to proto, abychom lépe porozuměli tomu, jak aplikaci MagiConnect používáte, a abychom mohli přizpůsobit vzhled aplikace vašim preferencím.

 

TCL HOME

My a naši partneři, kteří jsou třetími stranami, budeme shromažďovat podrobnosti o vašem používání aplikace TCL Home, například o objemu používání aplikace TCL Home, o informacích, které jste poskytli prostřednictvím chatu, a o výběru služeb, které jste provedli prostřednictvím aplikace TCL Home. Děláme to proto, abychom lépe porozuměli vašemu používání aplikace TCL Home a mohli vylepšovat naše služby a přizpůsobovat uspořádání aplikace vašim preferencím.

 

Abychom vám mohli poskytovat služby, které vám umožní připojit a spravovat více zařízení TCL a zařízení jiných výrobců, která vlastníte, budeme my a naši partneři třetích stran shromažďovat také následující informace o vás: Informace o Wi-Fi nebo Bluetooth, poloze, účtu TCL, informace o zařízení vašeho telefonu a informace o připojovaných zařízeních TCL.

 

TCL CHANNEL

TCL Channel umožňuje uživatelům vyhledávat obsah dostupný v rámci TCL Channel spuštěním funkce hlasového ovládání v Roku TV. Při použití funkce hlasového ovládání budou hlasová data zpracována přímo televizorem Roku TV. Informace o dalším zpracování hlasových údajů naleznete v oznámeních o ochraně osobních údajů Roku TV.

 

Můžeme shromažďovat a zpracovávat údaje týkající se Roku TV nebo zařízení TCL, které vlastníte (např. model jeho zařízení, jedinečný identifikátor zařízení, značka, MAC adresa, verze operačního systému Roku, region, IP adresa, verze aplikace), a údaje o vašem používání kanálu TCL (např. záznamy o vašich klepnutích a historie procházení). K analýze těchto údajů a vytváření profilů vašeho používání a preferencí můžeme zapojit zpracovatele třetích stran. Děláme to proto, abychom lépe porozuměli tomu, jak naši zákazníci používají kanál TCL, a mohli vám doporučit další obsah, který by vás mohl zajímat.

 

Mobilní zařízení, tablety a nositelná zařízení TCL

Když používáte určité aplikace v mobilním zařízení TCL, tabletu nebo nositelném zařízení, můžeme shromažďovat a zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů, jako jsou biometrické údaje a zdravotní údaje. Tyto údaje jsou nezbytné pro funkce těchto aplikací související se zdravím. Zvláštní kategorie osobních údajů zpracováváme na základě vašeho výslovného souhlasu, přičemž souhlas s takovým zpracováním můžete kdykoli odvolat s účinky do budoucna. Měli byste si však být vědomi toho, že pokud se tak rozhodnete, je možné, že vám nebudeme moci nadále poskytovat určité služby. Pokud se rozhodnete svůj souhlas odvolat, sdělíme vám další informace o možných důsledcích;

 

Kromě jedinečných identifikátorů zařízení můžeme shromažďovat a zpracovávat údaje o zařízení a informace ze záznamů, včetně URL odkazů, IP adres a podrobností o vašem používání našich webových stránek, cloudových služeb, obchodu s aplikacemi, historie prohlížení, vyhledávacích dotazů, typu prohlížeče a frekvence relací;

 

Některá mobilní zařízení TCL sice patří pod značku Alcatel, nicméně toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje i na takováto zařízení.

 

POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE

My a naši partneři z řad třetích stran, kteří se zabývají reklamou a analýzou dat, používáme soubory „cookie“ a podobné webové technologie, včetně pixelových značek nebo webových majáků („nástroje pro automatizovaný sběr dat“), k podpoře některých funkcí účtu TCL, chytrého televizoru a dalších námi provozovaných webových stránek a aplikací. Automatizované nástroje pro sběr dat jsou prvky kódu umístěné ve vašem zařízení. Nástroje pro automatizované shromažďování umožňují webové stránce rozpoznat váš prohlížeč nebo zařízení během vaší návštěvy webové stránky/aplikace TCL nebo při vašem návratu na webovou stránku/aplikaci TCL. Další podrobnosti o souborech cookie, které používáme, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie, které naleznete zde: https://www.tcl.com/cz/cs/legal/cookies-policy

 

Používáme dva typy nástrojů pro automatizovaný sběr dat: „session cookies“ a „persistent cookies“.

 

Platnost souboru session cookie (cookie relace) vyprší po zavření prohlížeče. Soubor cookie relace vás identifikuje během relace prohlížení tak, že vašemu zařízení přiřadí náhodně vygenerované jedinečné identifikační číslo. Soubory cookie relace používáme k těmto účelům:

 • Abychom vám mohli poskytovat produkty a služby a spravovat transakce. Například můžeme nasadit soubor cookie, abychom si zapamatovali, jaké položky jste si uložili do online nákupního košíku, a
 • Pro určité účely správy a úprav obsahu.
 • Platnost souboru persistent cookie (trvalý cookie) nevyprší při zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie používáme k těmto účelům:
 • K zaznamenání skutečnosti, zda je návštěvník přihlášen k účtu TCL;
 • K zaznamenání, kdy návštěvník účtu TCL nebo jiné webové stránky/aplikace TCL udělí souhlas s používáním souborů cookie, je-li to relevantní;
 • Pro účely výkonu a designu. Soubory cookie můžeme například používat ke sledování, které části našich webových stránek nebo aplikací jsou oblíbené, a ke zjištění, jak zlepšit jejich funkčnost;
 • Pro zlepšení uživatelského prostředí a přizpůsobení toho, co vidíte. Soubory cookie můžeme například používat k zaznamenávání uživatelských preferencí a k zajištění toho, aby byl uživatelům poskytován relevantnější obsah webových stránek/aplikací (včetně reklamního obsahu);
 • Abychom nám a partnerům třetích stran, s nimiž spolupracujeme, umožnili doručovat reklamy nebo přizpůsobovat marketingová sdělení, s jejichž zasíláním jste souhlasili. Soubory cookie můžeme například používat k zaznamenávání toho, jaké produkty a služby kupujete nebo o které projevujete zájem, a využívat služeb třetích stran, abychom na základě těchto informací umožnili zobrazování relevantních reklam na našich a jiných webových stránkách / aplikacích; a
 • Pro určité účely správy a úpravy obsahu.

 

Jak spravovat automatizované nástroje pro sběr dat

Pokud si nepřejete přijímat soubory cookie, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby soubory cookie odmítal nebo aby vás upozornil na uložení souboru cookie do vašeho zařízení. Soubory cookie můžete také odstranit, jakmile opustíte účet TCL nebo jinou webovou stránku / aplikaci TCL. Ačkoli při návštěvě účtu TCL nemusíte soubory cookie přijímat, pokud nastavíte prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítal, je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce a vlastnosti účtu TCL nebo jiné webové stránky/aplikace TCL.

 

Například v části nápovědy na panelu nástrojů většiny webových prohlížečů se dozvíte, jak prohlížeči zabránit v přijímání nových souborů cookie, jak nechat prohlížeč upozornit, když obdržíte nové nástroje pro automatické shromažďování, a jak zcela zakázat nástroje pro automatické shromažďování. Pokud jde o některé z populárních prohlížečů, další informace naleznete po kliknutí na následující příslušné odkazy: Google Chrome; Microsoft Edge; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer; Opera a Apple Safari.

 

Pokud to vyžadují platné zákony, zobrazíme vám při první návštěvě našich webových stránek/aplikace grafický prvek s informacemi o souborech cookie, který vysvětluje, jaký typ nástrojů automatizovaného shromažďování dat používáme, a který vás žádá o souhlas s některými nástroji automatizovaného dat shromažďování, které používáme.

 

Osobní údaje shromažďované prostřednictvím nástrojů automatizovaného sběru dat

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím nástrojů automatizovaného shromažďování používáme k účelům uvedeným výše (včetně účelu uvedeného v části „Použití osobních údajů“). U těch souborů cookie, u kterých žádáme o váš souhlas s jejich nasazením, se rovněž spoléháme na souhlas jako na právní základ pro zpracování Osobních údajů shromážděných prostřednictvím těchto souborů cookie.

 

Uživatelům v USA nabízí Network Advertising Initiative také možnost odhlásit se od řady reklamních souborů cookie. Další informace naleznete na adrese https://www.networkadvertising.org. Upozorňujeme, že odhlášení neznamená, že již nebudete dostávat online reklamu. Znamená však, že společnost nebo společnosti, u kterých jste se odhlásili, vám již nebudou poskytovat reklamy přizpůsobené vašim preferencím a způsobu používání.

 

V současné době naše webové stránky nerozpoznávají automatické signály prohlížeče týkající se mechanismů sledování, které mohou zahrnovat pokyny „Do Not Track“ (nesledovat).

 

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud chcete získat další informace o shromažďování, používání, zveřejňování, předávání nebo zpracovávání vašich osobních údajů nebo o uplatnění některého z výše uvedených práv, obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedených údajů.

 

Jste-li obyvatelem EHP nebo Spojeného království, kontaktujte našeho DPO zasláním e-mailu na adresu privacy_dpo@tcl.com.

 

Pro uživatele v Indii je naším pověřencem pro stížnosti v Indii pan Sudhansu Sahu, kterého můžete kontaktovat na adrese privacyqueryindia@tcl.com.

 

Pro uživatele ve Spojených státech jsou dceřinými společnostmi TCL společnosti TTE Technology, Inc. a TCT Mobile Inc. jejichž příslušné adresy a kontakty jsou uvedeny níže:

TTE Technology, Inc. (pro TCL TV a servis)

189 Technology Drive

Irvine, CA 92618
Kontaktujte nás zasláním e-mailu na adresu consumerdata@tcl.com nebo zavolejte na naše bezplatné telefonní číslo +1-877-300-8837

TCT Mobile, Inc. (pro mobilní telefony/tablety/nositelná zařízení TCL a servis)

189 Technology Drive
Irvine, CA 92618

Kontaktujte nás zasláním e-mailu na adresu privacy.na@tcl.com nebo zavoláním na naše bezplatné číslo +1-855-368-0829

Uživatelé v Brazílii mohou kontaktovat naši DPO zasláním e-mailu na adresu privacidade@semptcl.com.br nebo na telefonním čísle +55 (11) 3004-7570.

 

Další kontaktní informace o dceřiné společnosti, kanceláři nebo zástupci společnosti TCL ve vaší zemi nebo regionu naleznete na naší stránce Kontaktujte nás: https://www.tcl.com/choose-country.html.

 

Pokud máte nevyřešený problém týkající se ochrany osobních údajů nebo používání údajů, který jsme uspokojivě nevyřešili, obraťte se na našeho poskytovatele řešení sporů, který sídlí v USA a je třetí stranou (zdarma), na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

TRUSTe

 

PŘÍLOHA PRO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

(EHP) A SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ (UK)

 

Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, uchovávat, zpracovávat nebo jinak používat následujícími způsoby a pro následující účely a právní základ:

1. K plnění smlouvy s vámi a k poskytování materiálů TCL;

 • K dodání, aktivaci, ověření a správě našich produktů a služeb, které jste si zakoupili;
 • K poskytování aktualizací softwaru, služeb údržby, technické podpory a poprodejních služeb pro materiály TCL;
 • Abychom vám pomohli s registrací a správou vašeho účtu TCL;
 • Abychom vám umožnili stahovat a nakupovat naše produkty a služby, jako jsou naše aplikace a související webové stránky, a/nebo vám umožnili přístup k aplikacím třetích stran nainstalovaným v zařízení;
 • Ke zpracování platebních transakcí nebo objednávek materiálů TCL;
 • Abychom vás mohli kontaktovat v souvislosti s materiály TCL, například v případě, že se materiály TCL změnily nebo se vyskytly problémy;

 

2. Splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje;

 • K dodržování všech platných zákonů, nařízení, směrnic a soudních rozhodnutí, jakož i rozhodnutí příslušných orgánů;
 • K ochraně před podvody a riziky spojenými s bezpečností informací a k jejich prevenci, jakož i k zajištění bezpečnosti materiálů TCL, například k ověření vašich účtů a identifikace, k odhalování bezpečnostních incidentů a k boji proti škodlivým aktivitám;

 

3. Máme oprávněný zájem na shromažďování a zpracování vašich osobních údajů;

 • Za účelem zjištění, uplatnění nebo obhajoby našich zákonných práv nebo pro účely soudního řízení;
 • Abychom mohli reagovat na stížnosti nebo dotazy, které můžete vznést v souvislosti s materiály TCL, a abychom mohli hájit a uplatňovat zákonná práva;
 • K personalizaci materiálů TCL na vaši žádost;
 • K řešení problémů s funkčností nebo jiných problémů s materiály TCL;
 • K vyhodnocování a vývoji nových funkcí, technologie a vylepšení materiálů TCL;
 • Pro správu soutěží, propagačních akcí, událostí, průzkumů trhu a průzkumů týkajících se materiálů TCL;
 • K usnadnění realizace interních účelů společnosti TCL, jako jsou audity, analýza dat a výzkum za účelem zlepšení našich produktů, služeb, uživatelských zkušeností a komunikace se zákazníky;
 • K rozvoji našich školicích procesů a systémů;
 • K provádění obchodního plánování, sestavování zpráv a stanovování předpovědí;
 • K plnění smluvních závazků vůči třetím stranám;
 • Abychom vám mohli zasílat informace o materiálech TCL a aby pro vás tyto informace byly relevantnější. K určitým marketingovým aktivitám můžeme potřebovat váš souhlas. Nabízíme vám různé způsoby, jak se odhlásit ze zasílání určitých sdělení od nás. Pokud se chcete odhlásit ze zasílání e-mailových marketingových sdělení od nás, můžete klepnout na odkaz „Odhlásit se“, který najdete na konci e-mailu, a postupovat podle pokynů; a
 • K zobrazování nepersonalizované reklamy.

 

4. Jiné účely s vaším informovaným souhlasem.

Vaše osobní údaje můžeme použít pro účely slučitelné s výše uvedenými účely. Při posuzování, zda je účel slučitelný, budeme brát v úvahu kritéria stanovená v platných právních předpisech, včetně vašich přiměřených očekávání. Jinými slovy, Osobní údaje mohou být použity pro nekonfliktní a/nebo nadbytečné sekundární účely ve vztahu k účelům uvedeným výše.

 

Vaše práva

Zákony na ochranu údajů v členských státech EHP a ve Spojeném království vám mohou poskytovat řadu zákonných práv ve vztahu k Osobním údajům, které o vás uchováváme. S výhradou omezení stanovených v platných právních předpisech mohou tato práva zahrnovat:

 • Právo požadovat přístup k Osobním údajům, které o vás zpracováváme, a požadovat, abychom opravili nepřesnosti v těchto údajích.
 • Právo vyžádat si kopii a předat Osobní údaje, které o vás zpracováváme, třetí straně podle vašeho výběru;
 • Právo požadovat, abychom za určitých okolností vaše Osobní údaje vymazali nebo odstranili. Upozorňujeme, že mohou nastat okolnosti, kdy nás požádáte o vymazání nebo odstranění vašich Osobních údajů, ale my jsme ze zákona oprávněni si je ponechat;
 • Právo vznést námitku a právo požadovat, abychom za určitých okolností omezili zpracování vašich Osobních údajů. Opět mohou nastat okolnosti, kdy vznesete námitku nebo nás požádáte o omezení zpracování vašich Osobních údajů, ale my jsme ze zákona oprávněni pokračovat ve zpracování vašich Osobních údajů a/nebo tuto žádost odmítnout;
 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich Osobních údajů s účinky do budoucna;
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu (podrobnosti o něm naleznete zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en pro EHP a https://ico.org.uk/make-a-complaint/ pro Spojené království), pokud se domníváte, že jsme porušili některé z vašich práv.

 

Nezletilí

Pokud je vám 13 až 16 let, žijete v EHP nebo ve Velké Británii a žádáme vás o souhlas, ujistěte se, že podle zákonů o ochraně osobních údajů ve vaší zemi můžete poskytnout platný souhlas bez souhlasu rodičů nebo opatrovníka. Ověříme váš věk a můžeme vás požádat o souhlas rodičů/opatrovníka.

 

Předávání osobních údajů

Pokud vaše osobní údaje předáváme mimo EHP nebo Spojené království (například do Číny), zajistíme, aby byly chráněny způsobem, který je v souladu s tím, jak vaše osobní údaje chráníme v EHP nebo Spojeném království, a bude zajištěna odpovídající úroveň ochrany, a to prostřednictvím jednoho z následujících mechanismů:

 • Třetí země, do které vaše Osobní údaje předáváme, byla rozhodnutím Evropské komise nebo ministra zahraničí Spojeného království uznána za zemi schopnou zajistit odpovídající úroveň ochrany;
 • Dovozce a vývozce podepsali „standardní smluvní doložky“ schválené Evropskou komisí, případně ministrem zahraničí Spojeného království; nebo
 • Případně můžeme údaje sdílet také v souladu s výjimkami pro konkrétní situace stanovené platnými právními předpisy, jako je poskytování vámi požadovaných služeb, uzavření nebo plnění smlouvy ve vašem zájmu, s vaším výslovným souhlasem, pokud je to nezbytné z důležitých důvodů veřejného zájmu a pokud je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Správce

Pokud není uvedeno jinak, vystupují následující subjekty TCL jako správci osobních údajů, které jsme shromáždili prostřednictvím materiálů TCL a které jsou předmětem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů:

TCL New Technology Co., Ltd.

(Správce údajů pro zpracování údajů týkajících se webových stránek TCL, chytrého televizoru TCL, aplikací nebo služeb TCL smart service)

9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

 

TCL Communication Technology Holdings Limited.

(Správce údajů pro zpracování údajů týkajících se zařízení značek TCL a Alcatel, včetně telefonů, tabletů, náramků, nositelných zařízení a routerů)

10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

 

Pokud chcete získat další informace, které se týkají společnosti TCL New Technology Co., Ltd., nebo TCL Communication Technology Holdings Limited, o shromažďování, používání, zveřejňování, předávání nebo zpracovávání vašich osobních údajů nebo o výkonu některého z výše uvedených práv, obraťte se na naše zástupce:

TCL Europe (naše zastoupení v EU), které sídlí na adrese 9-15 rue Rouget de L'Isle- 92130 Issy- Les-Moulineaux, France.

 

Kontaktujte nás prosím na adrese privacy_dpo@tcl.com.

TCL Electronics UK Limited (naše zastoupení ve Velké Británii), která má hlavní sídlo na adrese 2nd Floor, Office 201, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough, Berkshire, United Kingdom, SL1 1FQ.

Kontaktujte nás prosím na adrese privacy_dpo@tcl.com.

 

Další podrobnosti o tom, jak jsou vaše osobní údaje námi chráněny v případě předání mimo zemi EHP nebo Spojené království (včetně kopie standardních smluvních doložek uzavřených s dovozci ve třetí zemi), si můžete vyžádat zasláním e-mailu na adresu privacy_dpo@tcl.com