Choose other country to get service

TCL Globalna Ochrona prywatności

Toto oznámení o ochraně osobních údajů je účinné od 20. prosince 2021

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů stanoví, jak společnost TCL a/nebo její přidružené společnosti a dceřiné společnosti (souhrnně "TCL" nebo "my") chrání osobní údaje, které zpracováváme a které se vás týkají (vaše "osobní údaje"), jaké typy osobních údajů o vás shromažďujeme, co s nimi děláme, jak je zveřejňujeme a jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

Děkujeme, že jste si vybrali TCL!

 

Ve kterém případě se vztahuje toto oznámení o ochraně osobních údajů?

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na to, když zpracováváme vaše osobní údaje v důsledku vašeho přístupu a používání webových stránek TCL (www.tcl.com), produktů chytré televize TCL, zařízení značky SEMP, aplikace inteligentních služeb TCL (včetně účtu TCL, kanálu TCL, aplikace TCL Home, prohlížeče BrowserHere/T-Browser, TCL Live, TV Guard, MagiConnect, Chat Now, Smart Gallery, Reminder, Weather, Game Center, Gesture Control a Remote Diagnosis) a dalších zařízení, webových stránek nebo aplikací TCL, které mohou odkazovat na toto oznámení o ochraně osobních údajů (souhrnně "materiály TCL").

 

Konkrétnější informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje při přístupu na webové stránky společnosti Alcatel a při jejich používání (včetně www.alcatelmobile.com), telefonů značky TCL a Alcatel, tabletů, hodinek, náramků, nositelných zařízení, routerů a dalších aplikací nebo služeb poskytovaných společností TCL Communication Technology Holdings Limited, naleznete v [Zásadách ochrany osobních údajů společnosti TCL Communication].

 

TRUSTe

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje také na naše zpracování osobních údajů obchodních kontaktů v rámci našich klientů, obchodních partnerů, dodavatelů a dalších organizací, s nimiž má nebo zvažuje společnost TCL obchodní vztah.

 

Pro více informací klikněte na kteroukoli z níže uvedených sekcí:

 

· Osobní údaje, které o vás shromažďujeme.

· Účel vašeho profilu

· Poskytování vašich osobních údajů třetím stranám

· Odkazy třetích stran

· Mezinárodní předávání osobních údajů

· Zabezpečení vašich osobních údajů

· Doba uchování osobních údajů

· Vaše práva

· Konkrétní podmínky produktu

· Používání souborů cookies

· Napište nám

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme aktualizovat tak, aby odráželo změny ve způsobu, jakým shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, nebo změny platných zákonů. Jakákoli aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nabude účinnosti po jejím zveřejnění na naších webových stránkách na adrese https://www.tcl.com/cz/cs Kromě toho vás můžeme také upozornit, abychom vás informovali o změnách tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, jak to vyžadují platné zákony.

 

NÁVŠTĚVOU NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK, POSKYTNUTÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO POUŽITÍM MATERIÁLŮ TCL POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI A POROZUMĚLI POSTUPŮM POPSANÝM V TOMTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme.

Vaše soukromí je pro nás důležité, proto zde vysvětlujeme, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme. Vezměte prosím na vědomí, že pokud neposkytnete konkrétní osobní údaje, TCL nemusí být schopen splnit některé účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů a možná nebudete moci používat určité materiály TCL nebo k nim nebudete moci přistupovat.

 

Můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše následující osobní údaje:

 

Informace, které nám poskytujete. To zahrnuje informace o vás, které nám poskytnete vyplněním formulářů, zadáním informací na našich webových stránkách, vytvořením uživatelských účtů nebo komunikací s námi, ať už tváří v tvář, telefonicky, online, e-mailem nebo jinak, které jsou schopny vás identifikovat nebo vás rozpoznat v závislosti na kontextu. Tyto informace zahrnují mimo jiné:

 

· Osobní kontaktní údaje: vaše jméno, doprava zboží, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo;

· Abychom splnili naše zákonné povinnosti, které vyžadují platné zákony, můžeme také uchovávat vaše daňového identifikační číslo (DIČ);

· Přihlašovací údaje: uživatelské jméno, heslo, přezdívka;

· Demografické údaje: datum narození, pohlaví;

· Platební údaje: údaje o vaší debetní nebo kreditní kartě, bankovní údaje nebo jiné platební a finanční údaje;

· Další informace o vás, jako je vaše povolání (např. když se účastníte našeho průzkumu), jazykové, zdravotní a cvičební údaje; a

· Informace o materiálech TCL, které vlastníte a používáte, a důkaz, že jste je zakoupili.

Informace, které o vás shromažďujeme nebo generujeme.

 

Automaticky shromažďujeme internetovou, elektronickou aktivitu a další informace ze zařízení a prohlížečů, které používáte. Do těchto informací patří mezi jinými následující informace:

 

· Podrobnosti o vašem používání materiálů TCL;

· Umístění vašeho zařízení a časového pásma;

· Podrobnosti o vašem používání produktů, které vám dodáváme, jako je historie prohlížeče, historie vyhledávání, kliknutí na stránky a vaše aktivity při používání našich produktů nebo služeb (např. můžeme shromažďovat aplikaci pomocí času při používání kanálu TCL);

· IP adresa, MAC adresa, ID zařízení, ID terminálu, sériové číslo, číslo IMEI, číslo IMSI, reklamní ID (jedinečné ID uživatele přiřazené k vašim zařízením pro reklamní účely) a jakékoli další identifikátory zařízení nebo informace specifické pro zařízení o vašich materiálech TCL; geolokační informace poskytované signálem GPS vašeho zařízení nebo sdělené prostřednictvím blízkých přístupových bodů Wi-Fi a mobilních věží, zatímco používáte určité služby a povolíte funkci polohy;

· záznamy chyb, kódy a popisy chyb a další informace, které poskytujete, týkající se poruch nebo závad, ke kterým došlo u jakéhokoli z vašich materiálů TCL; a

· Kde vám poskytujeme po prodeji služby, vaše e-maily, telefonní číslo, adresu, faxové číslo, historii chatu nebo nahrávky telefonních rozhovorů mezi vámi a našimi pracovníky podpory.

Informace, které získáváme z jiných zdrojů.

 

Můžeme o vás shromažďovat informace od třetích stran. Do těchto informací patří mezi jinými následující informace:

 

· informace ze sociálních médií;

· Informace obdržené od jiných poskytovatelů produktů, služeb, webových stránek a aplikací;

· Jiné komerční nebo veřejně dostupné zdroje (jak to povoluje zákon); a

· pokud se účastníte programu průzkumu trhu organizovaného a/nebo sponzorovaného společností TCL, můžeme také shromažďovat informace z webových stránek třetích stran nebo sociálních sítí v souladu se zásadami ochrany osobních údajů příslušných webových stránek a sociálních sítí.

 

Můžeme také shromažďovat další informace o vás, vašem zařízení nebo používání materiálů TCL způsobem, který byl sdělen v době shromažďování a/nebo s vaším souhlasem v souladu s platnými zákony.

 

Vědomě nebudeme shromažďovat žádné osobní údaje od dětí mladších 13 let nebo jaký je minimální věk povolený ve vaší jurisdikci, aniž bychom jasně uvedli, že tyto informace by měly být poskytnuty pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce, pokud to vyžadují platné zákony. Pokud se domníváte, že nám vaše dítě poskytlo své osobní údaje bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy, která je uvedená níže v sekci Kontaktujte nás. Společnost TCL bude používat osobní údaje týkající se dětí nebo od dětí pouze v rozsahu s platnými zákony a pokud to bude potřeba, tak pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. Pokud vaše dítě používá naše služby pro výuku dětí nebo dětský režim, rodinné hodinky TCL nebo jiné produkty nebo služby TCL pro děti, poskytneme vám samostatné oznámení o ochraně osobních údajů s dalšími podrobnostmi o tom, jak chráníme osobní údaje dětí.

 

POUŽÍVÁNÍ osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, ukládat, zpracovávat nebo jinak používat:

 

· Dodávání, aktivování, ověřování a spravování našich produktů a služeb, které jste zakoupili;

· Poskytování aktualizací softwaru, služeb údržby, technické podpory a poprodejních služeb pro materiály TCL;

· Abychom vám pomohli zaregistrovat a spravovat váš účet TCL;

· k umožnění vašeho stahování a nakupování našich produktů a služeb, jako jsou naše aplikace a související webové stránky a / nebo k poskytnutí přístupu k aplikacím třetích stran nainstalovaným na zařízení;

· ke zpracovávání platebních transakcí nebo objednávek týkajících se materiálů TCL;

Kontaktovat vás v souvislosti s materiály TCL, například v případě, že se některé materiály TCL změnily nebo představují problémy;

· Za účelem stanovení, výkonu nebo obhajoby svých zákonných práv nebo pro účely soudního řízení;

· Chránit před riziky podvodů a bezpečnosti informací a předcházet jim a udržovat materiály TCL v bezpečí, jako je ověřování vašich účtů a identifikace, odhalování bezpečnostních incidentů a boj proti škodlivým činnostem;

· Reagovat na jakékoli stížnosti nebo otázky, které můžete vznést v souvislosti s materiály TCL, a bránit a uplatňovat naše zákonná práva;

· Na vaši žádost přizpůsobit materiály TCL;

· Řešení funkcí nebo jiných problémů pro materiály TCL;

· Vyhodnocovat a rozvíjet nové funkce, technologie a vylepšení materiálů TCL;

· ke spravování soutěží, slev, akcí, průzkumu trhu, průzkumu týkajícího se materiálů TCL;

· Usnadnit interní účely společnosti TCL, jako je audit, analýza dat a výzkum, s cílem zlepšit naše produkty, služby, uživatelskou zkušenost a komunikaci se zákazníky;

· Dodržovat všechny platné právní předpisy, směrnice a soudní rozhodnutí, stejně tak jako rozhodnutí příslušných orgánů;

· abychom vám zasílali co nejrelevantnější informace o materiálech TCL. K určitým marketingovým aktivitám můžeme potřebovat váš souhlas. Nabízíme vám několik způsobů, jak se odhlásit od přijímání určitých komunikací od nás. Pokud si přejete odhlásit se od přijímání e-mailových marketingových komunikací od nás, můžete kliknout na odkaz „Odhlásit se“, který se nachází v dolní části e-mailu, a postupujte podle pokynů.

 

Zobrazovat personalizovanou reklamu našich produktů a služeb na webových stránkách TCL a zobrazovat nepersonalizované reklamy na jiných materiálech TCL. Naši reklamní partneři mohou také zobrazovat nepersonalizovanou reklamu na některých našich produktech nebo službách. Pokud budou zobrazovat personalizovanou reklamu, získáme váš výslovný předchozí souhlas, jak vyžadují platné zákony; a Jiné účely s vaším souhlasem.

 

V rozsahu, v jakém o vás shromažďujeme osobní údaje, jsou považovány za zvláštní kategorii osobních údajů nebo citlivých osobních údajů podle platných zákonů, zpracováváme tyto údaje na základě vašeho výslovného souhlasu a váš souhlas s takovým zpracováním můžete kdykoli odvolat. Měli byste si však být vědomi toho, že pokud se tak rozhodnete, je možné, že vám nebudeme moci nadále poskytovat určité služby. Pokud se rozhodnete svůj souhlas odvolat, poskytneme vám více informací o možných důsledcích; Pokud to povolují platné zákony, můžeme také zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů, které jste výslovně zveřejnili, nebo stanovit, uplatnit nebo bránit právní nároky.

 

Níže uvedená část "Podmínky specifické pro produkt" poskytuje podrobnější informace o osobních údajích, které shromažďujeme, a o účelech, pro které osobní údaje používáme v souvislosti s chytrou televizí TCL, aplikací MagiConnect, aplikací TCL Home a kanálem TCL.

 

Pokud jednáte jako obchodní kontakt vaší organizace za účelem nákupu nebo používání materiálů TCL jménem vaší organizace, můžeme shromažďovat vaše jméno, dopravu, fakturační a/nebo obchodní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a používat vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném k provádění běžných obchodních operací, pro související administrativní účely nebo pro jiné účely uvedené výše v části "Použití osobních údajů".

 

Poskytování vašich osobních údajů třetím stranám

Vámi poskytnuté osobní údaje neprodáváme ani jinak nezveřejňujeme s výjimkou případů popsaných v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, které s vámi sdílíme v době shromažďování údajů nebo jak je popsáno v jakémkoli příslušném konkrétním oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout pobočkám a dceřiným společnostem společnosti TCL v případě jedné nebo více níže popsaných okolností:

 

· aby nám pomohly k poskytnutí materiálů společnosti TCL pro vás;

· když nabízíme produkty a služby poskytované pobočkami nebo dceřinými společnostmi společnosti TCL; a

· Pro jeden z účelů, pro které TCL zpracovává vaše osobní údaje podle tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

· Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s třetími stranami, abychom dosáhli účelů uvedených výše v části "Použití osobních údajů", včetně:

· V případě prodeje jakéhokoli podniku nebo majetku společnosti TCL jiné společnosti, fúze nebo jiné významné transakce můžeme zveřejnit vaše osobní údaje pro účely hloubkové kontroly a po dokončení transakce;

· Vaše reklamní ID (jedinečné ID uživatele, které je přiřazené k vašim zařízením pro reklamní účely) můžeme sdílet s našimi reklamními partnery, aby mohli zobrazovat nepersonalizované reklamy;

· s těmito třetími stranami můžeme sdílet vaše osobní údaje v případě, že vám nabízíme produkty nebo služby třetích stran;

· v případě, že poskytnete svůj souhlas s poskytnutím vašich osobních údajů konkrétní a identifikované třetí straně nebo kategorii třetích stran;

· zástupcům nebo dodavatelům třetích stran (například poskytovatelům našich služeb elektronického ukládání dat), které si najmeme za účelem podpory při poskytování našich služeb a produktů pro vás. Podnikneme kroky, abychom od těchto třetích stran vyžadovali, aby vaše osobní údaje zpracovává v souladu s ustanoveními tohoto oznámení o ochraně osobních údajů a v rámci povinnosti mlčenlivosti;

· obchodním partnerům, kteří poskytují produkty a / nebo služby, které jsou vloženy do materiálů TCL, které vám poskytujeme nebo slouží jako jejich součást. Tyto třetí strany budou odpovědné za to, jak používají vaše osobní údaje v souvislosti se svými službami a produkty, jak je popsáno v samostatném oznámení o ochraně osobních údajů, které poskytly, které vám doporučujeme ověřit; a

· V rozsahu, který je vyžadován zákonem nebo pokud jsme povinni zveřejnit vaše osobní údaje za účelem splnění jakékoli zákonné povinnosti, stanovení, výkonu nebo ochrany našich zákonných práv a/nebo třetích stran.

Kromě zveřejnění osobních údajů, o nichž informuje toto oznámení o ochraně osobních údajů, můžeme vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami, kdykoli sdílení povolíte.

Berte prosím na vědomí, že pokud používáte služby třetích stran (jako jsou např. Sociální sítě, nástroje jedlotlivých přihlášení třetích stran, aplikace třetích stran, mobilní platform a telekomunikační operátoři vašeho zařízení), tyto služby třetích stran mohou shromažďovat informace o vás, včetně informací o vaší aktivitě v oblasti produktů a služeb, a mohou informovat o vašich připojení ke službám třetích stran, o vašem používání produktu a služeb v souladu se svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů.

 

Odkazy třetích stran

Naše webová stránka může obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů nebo obsah takových jiných webových stránek a toto oznámení o ochraně osobních údajů se na ně nevztahuje. Musíte si pečlivě přečíst zásady ochrany osobních údajů týkající se služeb třetích stran a v případě potřeby kontaktovat přímo tyto strany.

 

Mezinárodní předávání osobních údajů

Společnost TCL sdílí vaše osobní údaje globálně se společnostmi v rámci své skupiny společností kvůli provádění činností, které jsou uvedeny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Společnost TCL může také subdodavatelům zařazovat zpracování nebo sdílení vašich osobních údajů třetím stranám nacházející se mimo vaši zemi. Když používáte materiál TCL, můžeme vaše údaje přenášet, uchováváme je a zpracováváme v zemi vašeho bydliště i mimo ně, v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů. Zpracování vašich osobních údajů proto může podléhat i jiným zákonům než těm z vaší země.

Společnost TCL přijme vhodná opatření, aby zajistila, že předávání osobních údajů bude probíhat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, a zejména že budou zavedena smluvní, technická a organizační opatření, jako jsou bez omezení standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

 

Zabezpečení vašich osobních údajů

Přijali jsme bezpečnostní standardní organizační, fyzická a technická bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů, které poskytnete, a k zabránění neoprávněnému přístupu, zveřejnění, použití, úpravě, poškození dat nebo ztrátě. Podnikáme přiměřené a praktické kroky k ochraně vašich osobních údajů, včetně následujících:

· Použijeme SSL a další technická opatření, abychom zajistili šifrování našich služeb a produktů. Pravidelně kontrolujeme praxi shromažďování, ukládání a zpracování informací (včetně fyzických bezpečnostních opatření), abychom zabránili neoprávněnému přístupu k systému.

· Zmocníme naše zaměstnance a pracovníky třetích stran k přístupu k vašim osobním údajům na základě potřeby vědět, abychom mohli zpracovávat vaše osobní údaje a poskytovat vám služby. Tito zaměstnanci a externí pracovníci (námi pověřené třetí strany) podléhají smluvním povinnostem mlčenlivosti.

· Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás nesmírně důležitá. Budeme pokračovat v našem úsilí o ochranu vašich osobních údajů a zavedeme ochranná opatření, jako je poskytování šifrovací ochrany pro ukládání a přenos informací, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, použití nebo zveřejnění vašich osobních údajů.

· Obezřetně vybereme obchodní partnery a poskytovatele služeb a zavedeme požadavky na ochranu osobních údajů do obchodních smluv mezi oběma stranami.

· Budeme provádět školení, testování a propagační akce na téma bezpečnosti a ochrany soukromí, abychom zvýšili povědomí zaměstnanců o důležitosti ochrany osobních údajů.

Mějte však na paměti, že nelze zaručit 100% bezpečný přenos dat přes internet. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení našeho bezpečnostního systému, budeme jednat včas v souladu s platnými zákony.

 

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost TCL uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu potřebnou pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a po určité době budou vymazány podle následujících kritérií:

 

· Společnost TCL uchovává vaše osobní údaje tak dlouho, jak je potřebuje pro účely uvedené v oddíle "Použití osobních údajů", které se mohou shodovat s obdobím, po které s vámi má společnost TCL trvalý vztah; a

· TCL uchovává vaše osobní údaje tak dlouho, dokud je třeba dodržovat zákonnou povinnost, které podléhá, nebo hájit nároky vznesené proti nám.

 

Vaše práva

Zákony o ochraně osobních údajů vám mohou poskytnout řadu zákonných práv k vašim osobním údajům, které o vás vedeme. Ne všechny zákony o ochraně osobních údajů jsou stejné, proto ne všechna tato práva platí na všech místech. Další podrobnosti o vašich právech v určitých konkrétních jurisdikcích naleznete v přílohách tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Uvědomujeme si však, že vaše osobní údaje patří pouze vám, a proto máte právo kontrolovat, jak s nimi zacházími.Vaše práva mohou zahrnovat: Vaše práva mohou zahrnovat:

 

· právo požádat o přístup k vaším osobním údajům, které zpracováváme, včetně práva na obdržení informací a kopírování takových údajů;

· Právo požadovat, abychom vaše osobní údaje upřesnili nebo opravili, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;

· Právo požadovat, abychom za určitých okolností vaše osobní údaje vymazali nebo smazali. Vezměte prosím na vědomí, že mohou na narýsovat okolnosti, kdy nás požádáte o vymazání nebo vymazání vašich osobních údajů, ale máme ze zákona právo je uchovávat;

· Pokud to povolují platné zákony, máte právo podat stížnost u příslušné vládní agentury, pokud si myslíte, že jsme porušili některý z vašich práv.

 

Svá práva můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat pomocí detailů uvedených v níže uvedené sekci „Napište nám“.

 

Je možné, že před dokončením vaší žádosti budeme muset potvrdit vaši ověřitelnou žádost spotřebitele a například vás můžeme požádat o potvrzení údajů, které již o vás máme. Osobní údaje poskytnuté v ověřitelné žádosti zákazníka použijeme pouze k ověření totožnosti nebo oprávnění žadatele k podání žádosti.

 

Konkrétní podmínky produktu

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se obecně vztahuje na to, jak používáme vaše osobní údaje v souvislosti s našimi produkty a službami. Můžeme také zpracovat další osobní informace týkající se konkrétních produktů nebo služeb.

 

Chytrý televizor

My a naši partneři třetích stran shromažďujeme osobní informace o vašem používání chytrých televizorů, jako je název a délka přehrávaných videí, oblíbené stránky uživatele, zobrazené stránky a čas strávený na těchto stránkách. Je to proto, abychom mohli lépe porozumět tomu, jak naši zákazníci používají tento produkt a zajistit, abychom se mohli i nadále zlepšovat a uzpůsobovat naše služby.

 

Můžeme shromažďovat osobní údaje, zatímco používáte fotoaparát nebo mikrofon vašich produktů chytré televize. Pokud například používáte kameru (vestavěnou nebo externí kameru) k provádění živých videochatů na vašich produktech chytré televize, k poskytování služeb živého chatu videa, můžeme shromažďovat údaje o vašich účtech TCL, historii video a audio chatu, podporovat data týkající se fotografování problémů a zpětné vazby související s používáním služeb.

 

Můžeme shromažďovat další osobní údaje, abychom mohli určit problémy s chytrými televizory na dálku. Můžeme například shromažďovat snímky obrazovky v reálném čase a informace o datech uložených ve vašich chytrých televizorech. Tím zajišťujeme, že problémy s vaším chytrým televizorem bude možné vyřešit co nejefektivněji.

 

Produkty chytré televize zachycují data z funkce hlasového asistenta od Amazon Alexa nebo Google Action ve vašich produktech chytré televize. Mezi tyto informace patří popis zařízení, váš hlas, dovednostní token a hlasový příkaz. Pokud používáte funkci hlasového asistenta, vaše hlasová data budou zpracována společností Google nebo Amazon. Vaše data budou přímo převedena do Googlu nebo Amazonu. Informace o dalším zpracování vašich osobních údajů těmito společnostmi naleznete v oznámeních o ochraně osobních údajů společnosti Google nebo Amazon.

 

Naši reklamní partneři třetích stran mohou používat automatické rozpoznávání obsahu (ARO) a další technologie ke shromažďování informací o sledování a používání televizoru k vytváření profilů uživatelů a určení personalizovaných reklam, které vaše zařízení obdrží. Můžete určit, zda nám chcete umožnit aktivaci shromažďování dat ARO, a to podle metody uvedené na stránce nastavení vaší chytré televize.

 

MagiConnect

My a naši partneři třetích stran budeme shromažďovat podrobnosti o vašem používání aplikace MagiConnect, včetně objemu využití aplikace MagiConnect (měřeno počtem kliknutí, která provádíte), a také i výběru služeb, které používáte prostřednictvím aplikace MagiConnect. Děláme to proto, abychom lépe porozuměli vašemu používání aplikace MagiConnect a mohli přizpůsobit rozložení aplikace vašim preferencím.

 

Aplikace TCL Home

My a naši partneři třetích stran shromažďujeme podrobnosti o vašem používání aplikace TCL Home, například o intenzitě vašeho používání aplikace TCL Home, informacích, které jste poskytli prostřednictvím živého chatu, a výběru služeb, který provádíte prostřednictvím aplikace TCL Home. Děláme to proto, abychom lépe porozuměli vašemu používání aplikace TCL Home, zlepšili naše služby a přizpůsobili rozvržení aplikace vašim preferencím.

 

Abychom vám mohli poskytovat služby, které vám umožní připojit a spravovat více zařízení TCL a zařízení jiných výrobců, která vlastníte, budeme my a naši partneři třetích stran shromažďovat o vás také následující informace: Informace o Wi-Fi nebo blue tooth, umístění, účet TCL, informace o vašem telefonu a informace o zařízeních TCL, která mají být připojena.

 

KANÁL TCL

Kanál TCL umožňuje uživatelům vyhledávat obsah dostupný v kanálu TCL spuštěním funkce hlasového ovládání v Roku TV. Pokud používáte funkci hlasového ovládání, vaše hlasová data budou zpracována přímo společností Roku TV. Informace o dalším zpracování vašich hlasových dat naleznete v oznámeních o ochraně osobních údajů společnosti Roku TV.

Můžeme shromažďovat a zpracovávat údaje týkající se Roku TV nebo TCL zařízení, které vlastníte (např. model vašeho zařízení, jedinečný identifikátor zařízení, značka, MAC adresa, verze operačního systému Roku, region, IP adresa, verze aplikace) a vaše používání kanálu TCL (např. záznamy o kliknutích a historie procházení). Do analýzy takovýchto dat a sestavení profilů podle vašeho použití a preferencí můžeme zapojit zpracovatele třetích stran. Děláme to proto, abychom lépe porozuměli tomu, jak naši zákazníci používají kanál TCL, a abychom vám mohli doporučit jiný obsah, který by vás mohl zajímat.

 

Používání souborů cookies

My a naši partneři třetích stran pro reklamu a analýzu dat používáme "cookies" a podobné webové technologie, včetně pixelových značek nebo webových signálů ("automatizované nástroje pro shromažďování"), k podpoře určitých funkcí účtu TCL, chytré televize a dalších webových stránek a aplikací, které provozujeme. Nástroje pro automatickou kolekci jsou kousky kódu nasazené ve vašem zařízení. Automatizované nástroje pro shromažďování umožňují webovým stránkám rozpoznat váš prohlížeč nebo zařízení během vaší návštěvy webových stránek/aplikace TCL nebo při návratu na webové stránky/ aplikaci TCL. Další podrobnosti o souborech cookies, které využíváme, naleznete v našich Zásadách o souborech cookies, které najdete zde: https://www.tcl.com/cz/cs/legal/cookies-policy

 

Používáme dva typy automatizovaných sběrných nástrojů: "relační cookies" a "trvalé soubory cookies".

 

Relační soubor cookie vyprší po zavření vašeho prohlížeče. Relační soubor cookie vás identifikuje během relace prohlížení přiřazením náhodně vygenerovaného jedinečného identifikačního čísla vašemu zařízení. Používáme relační cookies:

 

· Abychom vám mohli poskytovat produkty a služby a spravovat transakce. Můžeme například umístit soubor cookie, abychom si pamatovali, jaké položky jste uložili do online nákupního košíku; a

· určitým účelům správy a úpravy obsahu.

· Trvalé soubory cookie nejsou po zavření prohlížeče smazány. Trvalé soubory cookies využíváme:

k zaznamenání, zda je uživatel přihlášen k účtu TCL;

· Zaznamenávat, kdy návštěvník účtu TCL nebo jiné webové stránky / aplikace TCL dává souhlas k našemu používáním souborů cookies, pokud je to relevantní;

· pro výkonové a designové účely. Například můžeme využívat soubory cookie ke sledování toho, které části našich webových stránek nebo aplikací jsou populární, a zjistit, jak vylepšit jejich funkčnost;

· k vylepšení uživatelského dojmu a uzpůsobení obsahu vám na míru. Můžeme například použít soubory cookies k zaznamenání uživatelských preferencí a zajistit, aby byl uživatelům poskytnut relevantnější obsah webových stránek / aplikací (včetně reklamního obsahu);

· k tomu, aby nám a partnerům třetích stran, se kterými spolupracujeme, umožnily poskytovat reklamy nebo přizpůsobovat marketingové zprávy, s jejichž příjmem jste souhlasili. Můžeme například využívat soubory cookies k zaznamenání toho, jaké produkty a služby kupujete nebo o které projevujete zájem a využít služeb třetích stran k umožnění zobrazování relevantních reklam založených na těchto informacích na našich a jiných webových stránkách / aplikacích; a

· určitým účelům správy a úpravy obsahu.

 

Jak spravovat nástroje automatizované kolekce

Pokud si nepřejete dostávat soubory cookies, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby soubory cookies odmítl nebo aby vás upozornil, když je do zařízení uložen soubor cookie. Můžete také vymazat soubory cookies, jakmile se odhlásíte z účtu TCL nebo při zavření jiné webové stránky / aplikace TCL. Přestože při návštěvě účtu TCL nemusíte přijímat soubory cookie, pokud nastavíte svůj prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítl, možná nebudete moci využívat všechny funkce účtu TCL nebo jiné webové stránky / aplikace TCL.

 

Například část nápovědy panelu nástrojů ve většině webových prohlížečů vám řekne, jak zabránit prohlížeči v přijímání nových souborů cookies, jak vás prohlížeč upozorní, když obdržíte nové nástroje pro automatizované shromažďování, a jak zcela zakázat nástroje automatického shromažďování. Pokud jde o některé z populárních prohlížečů, můžete najít více informací kliknutím na následující relevantní odkazy: 

 

Google Chrome 

(https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en);

Microsoft Edge 

(https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd);

Mozilla Firefox

(https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US);

Microsoft Internet Explorer 

(https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d);

Opera (https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Apple Safari (https://support.apple.com/zh-cn/guide/deployment/depf7d5714d4/web).

 

Pokud to vyžadují platné zákony, při první návštěvě našich webových stránek/aplikace vám předložíme banner se soubory cookies, který vysvětluje, jaký typ automatizovaných nástrojů pro shromažďování používáme, a který vás požádá o souhlas s některými z automatizovaných nástrojů pro shromažďování, které používáme.

 

osobní údaje shromážděné prostřednictvím nástrojů automatizovaného shromažďování

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím automatizovaných nástrojů pro shromažďování používáme pro výše uvedené účely (včetně oddílu "Použití osobních údajů"). U těch souborů cookies, u kterých vás žádáme o váš souhlas, také spoléháme na souhlas jako na právní základ pro zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím těchto souborů cookies.

 

Pro americké uživatele nabízí Iniciativa pro síťovou reklamu také prostředek k odhlášení z řady reklamních souborů cookies. Další informace naleznete na adrese https://www.networkadvertising.org. Upozorňujeme vás, že odhlášení neznamená, že již nebudete dostávat online reklamu. To znamená, že společnost, ze které se rozhodnete odhlásit, již nebude zobrazovat reklamy přizpůsobené vašim preferencím a používání.

V současné době naše webové stránky nerozpoznají automatické signály prohlížeče o sledovacích mechanismech, které mohou obsahovat pokyny „Nesledovat“.

 

Napište nám

Pokud byste chtěli další informace o shromažďování, používání, zveřejňování, přenosu nebo zpracování vašich osobních údajů nebo o výkonu některých z výše uvedených práv, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kanálů.

 

Pro obyvatele EHP je naším zástupcem v Evropské unii TCL Europe, která má své kanceláře na adrese 9-15 rue Rouget de L'Isle- 92130 Issy-Les-Moulineaux, Francie. Kontaktujte nás na privacy_dpo@tcl.com.

 

Pro obyvatele Spojeného království je naším zástupcem společnost TCL Electronics UK Limited, která má hlavní sídlo ve 2. patře, Office 201, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough, Berkshire, Velká Británie, SL1 1FQ. Kontaktujte nás na privacy_dpo@tcl.com.

 

Pro uživatele v Indii je naším vedoucím pracovníkem pro zpracování stížností v Indii pan Sudhansu Sahu a je k dispozici na privacyqueryindia@tcl.com.

 

Pro uživatele ve Spojených státech je dceřinou společností TCL společnost TTE Technology, Inc., jejíž související adresy a kontakty jsou uvedeny níže:

 

TTE Technology, Inc.

1860 Compton Ave. Korona

CA 92881

Kontaktujte nás e-mailem na adresu consumerdata@tcl.com nebo volejte na naše bezplatnéčíslo na 1-877-300-8837

 

Pro uživatele v Brazílii je dceřinou společností TCL Semp TCL Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos S.A. (DIČ:  24.227.491/0001-76),

jejíž adresa a související kontakt jsou uvedeny níže:

 

Semp TCL Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos S.A.

Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 4, Galpão C - parte 2, Altos de Jordanésia, Cajamar/SP - CEP: 07.786-900

Kontaktujte nás zasláním e-mailu na privacidade@semptcl.com.br nebo prostřednictvím telefonního čísla:  +55 (11) 3004-7570.

 

Pro uživatele v Číně a dalších regionech světa je správcem údajů společnost Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd se sídlem na adrese 9F Budova D4, Mezinárodní E-město, No.1001 Zhongshanyuan Silnice, Xili Ulice, Nanshan Okres, Shenzhen Město, Guangdong Provincie, Čína.

 

Pokud máte nevyřešený problém s ochranou osobních údajů nebo používáním údajů, který jsme nevyřešili uspokojivě, obraťte se na našeho poskytovatele řešení sporů, který sídlí v USA a který je třetí stranou (zdarma), na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

 

PŘÍLOHA - BRAZÍLIE

(Toto relace nabývá účinnosti dnem vstupu LGPD v platnost)

 

Obecný přehled

Ustanovení této přílohy se vztahují výhradně na aktivaci zpracování osobních údajů podléhající brazilským právním předpisům, zejména zákon č. 13.709/2018 ve znění pozdějších předpisů ("LGPD"). V případě rozporu mezi ustanoveními obsaženými v hlavním znění globálního oznámení o ochraně osobních údajů TCL a touto přílohou mají ustanovení této přílohy přednost výlučně ve vztahu ke zpracovatelské činnosti podléhající brazilskému právu.

 

Právní základy pro zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů může být prováděno v souladu s jedním z těchto hlavních právních základů: (i) dodržování právní nebo regulační povinnosti společnosti TCL; (ii) smluvní nezbytnost; (iii) výkon zákonných práv v soudním, správním nebo rozhodčím řízení; (iv) ochranu života a zdraví; (v) oprávněný zájem společnosti TCL nebo třetích stran; a (vi) ochrana úvěru.

 

Závazek

Když navštívíte naše stránky, poskytnete své osobní údaje nebo používáte materiály TCL, deklarujete své znalosti o shromažďování, používání, přenosu, klasifikaci, přístupu, ukládání, úpravě, komunikaci, zveřejnění, eliminaci nebo jakékoli jiné činnosti zpracování vašich osobních údajů, jak je popsáno v Oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Důvěrnost osobních údajů a vaše povinnosti

TCL se snaží chránit vaše osobní údaje. Jste zodpovědní za všechny aktivity pod vaším přihlašovacím jménem a heslem související s materiály TCL. Pokud se náhodou domníváte, že informace o vašem účtu jsou neoprávněné, kontaktujte nás, jak je popsáno v části "Kontaktujte nás".

 

Vaše práva

Příslušná pravidla a právní předpisy vám udělují následující práva: (i) právo potvrdit existenci činností zpracování souvisejících s vašimi osobními údaji; (ii) právo na přístup; (iii) právo na opravu nesprávných, neúplných nebo zastaralých osobních údajů; (iv) právo na anonymizaci, zablokování nebo vyloučení zbytečných nebo nadměrných osobních údajů nebo osobních údajů zpracovávaných v rozporu s platnými právními předpisy; (v) právo na přenositelnost; (vi) právo vyloučit osobní údaje, které již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny, ale pro případy, kdy je uchovávání osobních údajů nezbytné a povolené zákonem; (vii) právo získat informace o soukromých a veřejných subjektech, kterým byly vaše osobní údaje sdíleny; (viii) informace o důsledcích odmítnutí souhlasu; (ix) právo odvolat souhlas; (x) právo podat petici brazilskému Národnímu úřadu pro ochranu osobních údajů ("NÚOOÚ") v souvislosti se zpracováním osobních údajů; a (xi) právo odmítnout zpracování osobních údajů z důvodu nedodržení platných právních předpisů.

 

Automatizované rozhodování a profilování

Automatizované rozhodování jsou rozhodnutí, která jsou založená na použití algoritmů a počítačových programů bez lidského zásahu.

 

Na druhou stranu zahrnuje profilování analýzy určitých osobních aspektů, jako jsou vaše zájmy, preference, chování, umístění, prostřednictvím automatizovaného zpracování osobních údajů se statistickými procesy. V důsledku tohoto zpracování vám můžeme zasílat cílenou komunikaci, prezentovat relevantnější informace na našich platformách, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.

 

Máte právo požádat o přezkoumání rozhodnutí provedeného automatizovaným zpracováním informací.

 

Kontrolor

Správcem údajů je Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd. se sídlem na adrese 9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Provincie Kuang-tung, Čína, pokud není v konkrétním prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak.

 

Chcete-li kontaktovat DPO společnosti TCL, zašlete e-mail na adresu privacidade@semptcl.com.br nebo zavolejte na naši bezplatnou linku na čísle +55 (11) 3004-7570.

 

Máte také právo podat žádost u NÚOOÚ v souvislosti se zpracováním vašich údajů. V tomto případě se obraťte přímo na NÚOOÚ.

 

PŘÍLOHA EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

(EHP) A SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ (VELKÁ BRITÁNIE)

 

POUŽÍVÁNÍ osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být shromažďovány, uchovávány, zpracovávány nebo jinak používány následujícími způsoby a pro následující účely a právní základ:

 

1. Plnit s vámi smlouvu a poskytovat vám materiály TCL;

· Dodávání, aktivování, ověřování a spravování našich produktů a služeb, které jste zakoupili;

· Poskytování aktualizací softwaru, služeb údržby, technické podpory a poprodejních služeb pro materiály TCL;

· Abychom vám pomohli zaregistrovat a spravovat váš účet TCL;

· k umožnění vašeho stahování a nakupování našich produktů a služeb, jako jsou naše aplikace a související webové stránky a / nebo k poskytnutí přístupu k aplikacím třetích stran nainstalovaným na zařízení;

· ke zpracovávání platebních transakcí nebo objednávek týkajících se materiálů TCL;

· Kontaktovat vás v souvislosti s materiály TCL, například v případě, že se některé materiály TCL změnily nebo představují problémy;

 

2. Dodržovat právní povinnost, které podléháme;

· Dodržovat všechny platné právní předpisy, směrnice a soudní rozhodnutí, stejně tak jako rozhodnutí příslušných orgánů;

· Chránit před riziky podvodů a bezpečnosti informací a předcházet jim a udržovat materiály TCL v bezpečí, jako je ověřování vašich účtů a identifikace, odhalování bezpečnostních incidentů a boj proti škodlivým činnostem;

 

3. TCL má oprávněný zájem na shromažďování a zpracování vašich osobních údajů;

· Za účelem stanovení, výkonu nebo obhajoby svých zákonných práv nebo pro účely soudního řízení;

· k odpovídání na jakékoli stížnosti nebo dotazy, které můžete vznést v souvislosti s materiály TCL, a hájit a vykonávat zákonná práva;

· Na vaši žádost přizpůsobit materiály TCL;

· Řešení funkcí nebo jiných problémů pro materiály TCL;

· Vyhodnocovat a rozvíjet nové funkce, technologie a vylepšení materiálů TCL;

· ke spravování soutěží, slev, akcí, průzkumu trhu, průzkumu týkajícího se materiálů TCL;

· Usnadnit interní účely společnosti TCL, jako je audit, analýza dat a výzkum, s cílem zlepšit naše produkty, služby, uživatelskou zkušenost a komunikaci se zákazníky;

· Rozvíjet naše vzdělávací procesy a systémy;

· Provádění obchodního plánování, hlášení a vytváření předpovědí;

· Plnit smluvní závazky vůči třetím stranám;

· abychom vám zasílali co nejrelevantnější informace o materiálech TCL. K určitým marketingovým aktivitám můžeme potřebovat váš souhlas. Nabízíme vám několik způsobů, jak se odhlásit od přijímání určitých komunikací od nás. Pokud si přejete odhlásit se od přijímání e-mailových marketingových komunikací od nás, můžete kliknout na odkaz „Odhlásit se“, který se nachází v dolní části e-mailu, a postupujte podle pokynů; a

· Zobrazení nepersonalizované reklamy.

 

4. Jiné účely s vaším informovaným souhlasem.

TCL může používat vaše osobní údaje pro účely slučitelné s výše uvedenými účely. Při posuzování, zda je účel slučitelný, zohledníme kritéria stanovená v platných právních předpisech, včetně vašich přiměřených očekávání. Jinými slovy, osobní údaje mohou být použity pro nekonfliktní a/nebo nadměrné sekundární účely ve vztahu k výše uvedeným účelům.

Vaše práva

Zákony o ochraně osobních údajů v členských státech EHP a Spojeného království vám mohou poskytnout řadu zákonných práv ve vztahu k osobním údajům, které o vás máme. Tato práva mohou zahrnovat:

· Právo požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, a požádat nás o opravu nepřesností v těchto informacích.

· Právo požadovat kopii a předat osobní údaje, které o vás zpracováváme;

· Právo požadovat, abychom za určitých okolností vaše osobní údaje vymazali nebo smazali. Vezměte prosím na vědomí, že mohou na narýsovat okolnosti, kdy nás požádáte o vymazání nebo vymazání vašich osobních údajů, ale máme ze zákona právo je uchovávat;

· právo vznést námitku a právo požadovat, abychom za určitých okolností omezili naše zpracování vašich osobních údajů. Opět se mohou vyskytnout okolnosti, kdy vznesete námitku nebo nás požádáte o omezení našeho zpracování vašich osobních údajů, ale my jsme oprávněni pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů nebo tento požadavek odmítnout;

· právo kdykoli odvolat váš souhlas s naším zpracováním vašich osobních údajů.

· Právo podat stížnost dozorovému úřadu (jehož podrobnosti naleznete zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en pro EHP a https://ico.org.uk/make-a-complaint/ pro Spojené království), pokud si myslíte, že jsme porušili některý z vašich práv.

 

Nezletilí

Pokud je vám mezi 13 a 16 lety, žijete v EHP nebo Velké Británii a my vás žádáme o souhlas, ujistěte se, že podle zákonů o ochraně údajů vaší země můžete poskytnout platný souhlas bez povolení vašich rodičů nebo zákonného zástupce. Ověříme váš věk a můžeme požádat o souhlas rodiče/zákonného zástupce.

 

Předávání osobních údajů

Když vaše osobní údaje předáme mimo EHP nebo Spojené království, zajistíme, aby byly vase osobní údaje chráněny způsobem, který je v souladu s tím, jak budou vaše osobní údaje chráněny námi v EHP nebo Spojeném království, a bude zajištěna odpovídající úroveň ochrany prostřednictvím jednoho z následujících mechanismů:

 

· Třetí země, které předáme vaše osobní údaje, byla rozhodnutím Evropské komise nebo státního tajemníka Spojeného království uznána za schopnou zajistit odpovídající úroveň ochrany;

· Dovozce nebo vývozce podepsal "standardní smluvní doložky" schválené Evropskou komisí nebo případně ministrem zahraničí Spojeného království; nebo

· Společnost TCL může případně také sdílet údaje v souladu s odchylkami pro konkrétní situace stanovené platnými právními předpisy, jako je poskytování vámi požadovaných služeb, uzavření nebo plnění smlouvy ve vašem zájmu, s vaším výslovným souhlasem, podle potřeby z důležitých důvodů veřejného zájmu a v případě potřeby pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Můžete si vyžádat další podrobnosti o tom, jak jsou vaše osobní údaje chráněny námi v případě přenosu mimo zemi EHP nebo Spojené království (včetně kopie standardních smluvních doložek uzavřených s dovozci ve třetí zemi), a to tak, že nás kontaktujete, jak je popsáno v části "Kontaktujte nás" níže.

 

PŘÍLOHA - KALIFORNIE

Vaše práva na ochranu soukromí v Kalifornii

Za posledních 12 měsíců jsme možná shromáždili kategorie osobních údajů, které jsou popsány v globálním oznámení o ochraně osobních údajů společnosti TCL.

 

Pouze pro obyvatele Kalifornie ve Spojených státech, kromě výše uvedených práv v části „Vaše práva“ budete mít od 1. ledna 2020 nárok na níže uvedená práva:

 

· právo na informace. Můžete si vyžádat informace o typech a konkrétních částech vašich osobních údajů, které o vás shromažďujeme, jakož i o typu zdroje, ve kterém jsou tyto informace shromažďovány, o účelech, pro které jsou tyto informace shromažďovány, a o informacích o prodejích nebo zveřejněních třetím stranám pro osobní účely;

· právo nebýt diskriminován za výkon některého z výše uvedených práv; a

s výhradou určitých právních výjimek máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů.

· Jakmile obdržíme vaši žádost, ověříme jí tím, že se podíváme, zda je e-mailová adresa žádosti stejná jako e-mailová adresa, která byla použita k registraci vašeho účtu. Můžeme požádat o další informace (například o vaše IMEI nebo sériové číslo zařízení), pokud potřebujeme dále ověřit vaši identitu, abychom podpořili bezpečnost nebo vás chránili před podvody. V souladu s platnými právními předpisy můžete být oprávněni podat žádost prostřednictvím oprávněného zástupce. Abychom určili oprávněného zástupce, který bude vaším jménem vykonávat vaše práva a volby, můžeme požádat o důkazy o tom, že jste takovému zástupci poskytli plnou moc nebo že zmocněnec má jinak platnou písemnou pravomoc vykonávat práva vaším jménem.

 

Kalifornský občanský zákoník, oddíl 1798.83, navíc umožňuje uživatelům, kteří jsou obyvateli Kalifornie, požadovat určité informace týkající se zveřejnění osobních údajů třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu. Chcete-li takovou žádost podat, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktních údajích a do pole předmětu žádosti vložte „Shine the Light“.

 

Svá práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujte pomocí údajů uvedených v části "Kontaktujte nás" výše. Můžete určit oprávněného zástupce, který podá žádost vaším jménem. Tento oprávněný zástupce musí být registrován u kalifornského ministra zahraničí. Můžeme zamítnout žádost zástupce, který nepředloží důkaz, že byl oprávněn jednat vaším jménem.