Choose other country to get service
Hvad skal jeg gøre med mine brugte enheder?
Din enhed bør ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg hvad de lokale miljøregler siger om bortskaffelse af elektroniske produkter
Dette symbol på enheden, batteriet og tilbehør betyder, at produkterne skal afleveres på indsamlingssteder, når de skal bortskaffes:
- Kommunale genbrugscentre med særlige beholdere til disse udstyrstyper;
- Indsamlingsbeholdere på salgssteder.
Komponenterne vil så blive genbrugt, hvilket forhindrer, at miljøet belastes.
I EU-lande:
Disse indsamlingssteder er gratis at anvende.
Alle produkter med dette skilt skal bortskaffes på disse indsamlingssteder.
I retsområder uden for EU:
Elementer i udstyr med dette symbol må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald, hvis din retskreds eller region har egnede genbrugs- og indsamlingsfaciliteter. De skal i stedet bringes til indsamlingssteder til genbrug.
I USA kan du læse mere om CTIA’s genanvendelsesprogram på http://www.gowirelessgogreen.org/
FORSIGTIG: DER ER RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I OVERENSSTEMMELSE MED ANVISNINGERNE.