Choose other country to get service

Notice

 

TCL Industries Holdings Co., Ltd. (the “Company”) has recently been made aware of certain scams fraudulently using the name of the Company and its subsidiaries or associated companies, and fraudsters faking identities as the staff of the Company or the authorized distributors to carry out the following fraudulent activities: Learn More

Close

Begrænset garanti

Yderligere rettigheder i henhold til forbrugerbeskyttelseslovgivning

Som forbruger kan du have juridiske (lovbestemte) rettigheder, som går ud over, hvad der er bestemt i denne begrænsede garanti, der tilbydes frivilligt af producenten, som f.eks. forbrugerbeskyttelseslovgivningen i det land, du bor i ("forbrugerrettigheder"). Denne begrænsede garanti fastsætter særlige situationer, hvor producenten leverer - eller ikke lever - en erstatning for TCL-enheden. Denne begrænsede garanti begrænser eller udelukker ikke nogen af dine forbrugerrettigheder i forhold til TCL-enheden.

Producentgarantiens dækning

Denne begrænsede producentgaranti fastslår, hvilke garantiforpligtelse producenten har i forhold til hardware og tilbehør under TCL-varemærket, som er fremstillet af eller på vegne af producenten.

Producenten garantere over for den oprindelige slutbrugerkøber af en ny TCL-enhed ("dig"), at TCL-enheden ikke har defekter i materiale eller udførsel under normal anvendelse fra en periode, der begyndte, da du oprindeligt købte enheden, og fortsætter i løbet af den følgende specificerede tidsperiode for de respektive typer af TCL-enheder ("garantiperioden").

Du kan ikke overføre denne begrænsede garanti.

De gældende garantiperioder fremgår af nedenstående:

 

TCL enhed & indbygget batteri (1)

24 måneder (2)     

TCL-tilbehør (3) : USB-kabel, oplader, Høretelefoner        

12 måneder (2)

 

Hvis enhed har en defekt, der forhindrer dig i at bruge den på normal vis, skal du straks informere din leverandør herom og fremvise enhed sammen med købsbeviset.

Hvis defekten bekræftes af producenten eller dennes autoriserede leverandører, bliver din enhed eller dele heraf enten erstattet eller repareret, alt efter hvad der passer bedst. Reparation eller erstatning kan foretages med genbrugte komponenter, der har tilsvarende funktionalitet.

Denne garanti dækker omkostningen ved reparation og udskiftning (dele og arbejdskraft), men ikke eventuelle andre omkostninger.

Denne garanti gælder ikke for defekter på enhed og/eller tilbehør, der skyldes (uden begrænsning):

- Manglende overholdelse af brugs- eller installationsanvisningerne eller tekniske og sikkerhedsstandarder gældende i det geografiske område, hvor din enhed bruges.

- Tilslutning til udstyr, der ikke leveres eller anbefales af producenten.

- Reparationer udført af person, der ikke er autoriseret af producenten eller dennes associerede virksomheder.

- Modificering, justering eller ændring af software eller hardware, som er udført af personer, som ikke er autoriseret af producenten.

- Barsk vejr, lynnedslag, brand, fugt, indtrængen af væsker eller fødevarer, kemiske produkter, indtrængen eller hentning af ondsindede filer/software (malware), nedbrud, højspænding, korrosion eller oxidering.

Hverken producenten eller dennes associerede virksomheder kan i noget tilfælde holdes ansvarlig for indirekte skader, tilfældige skader eller følgeskader af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, kommercielle eller økonomiske tab eller skader, tab af data eller tab af renommé, i det fulde omfang disse skader kan fraskrives i henhold til lovgivningen.

Nogle lande/stater tillader ikke udeladelse eller begrænsning af indirekte eller tilfældige skader eller følgeskader, eller begrænsning af varigheden af stiltiende garantier, så de foregående begrænsninger eller udeladelser gælder muligvis ikke dig.

Hvis din TCL-enhed leveres tilbage i løbet af garantiperioden, men din TCL-enhed ikke er dækket af denne begrænsede garanti, kan der gælde betingelser og ifaldes betaling for reparationer og behandling, som er udført.

Hvis du ikke bor i det land, hvor TCL-enheden oprindeligt blev solgt til dig, så

(a) garantireparation eller service er muligvis ikke mulig;

(b) du kan blive bedt om at acceptere vilkår og/eller betale visse omkostninger (herunder, men ikke begrænset til, forsendelses- og håndteringsomkostninger);

(c) garantireparationen eller -servicen, hvis det er muligt, kan tage længere tid end normalt at fuldføre.

• Lav backup af dine data

Du bør jævnligt lave backup af dine data, filer, applikationer og indstillinger som en sikkerhedsforanstaltning i forhold til mulige driftsproblemer, inden TCL-enheden kommer tilbage. Det er dit ansvar at lave backup, ikke et ansvar, der ligger hos producenten, forhandleren, som du har købt TCL-enheden af, eller hos producentens autoriserede serviceleverandører, fra hvem du har modtaget service (reparation eller udskiftning af din TCL-enhed).

Hvis du har behov for at sende/efterlade din TCL-enhed til service, anbefaler vi, at du fjerner alle former for perifert udstyr (hukommelseskort, SIM-kort) samt personlige og fortrolige oplysninger, inden du indsender/afleverer din TCL-enhed.

I løbet af servicen (reparation eller udskiftning) kan det være, at indhold på din TCL-enhed kan blive slettet, omformateret eller konfigureret som det var, da det oprindeligt blev købt (afhængigt af de opdateringer og opgraderinger af software, som var tilgængelige på det pågældende tidspunkt), ligesom perifert udstyr måske ikke returneres til dig.

Denne begrænsede garanti dækker ikke backup, genskabelse eller reinstallation af dine data, filer og applikationer på TCL-enheden.

 

 

(1) Levetiden på et genopladeligt enhedbatteri i forhold til samtaletid, standbytid og samlet servicelevetid afhænger af forholdene under brug og netværkskonfigurationen.

(2) Garantiperioden kan variere afhængigt af i hvilket land, du har købt enheden, og købskanalen.

(3) Hvis det medfølger.