Choose other country to get service
Hvordan kan jeg bruge et SIM-kort til at foretage videosamtaler?
Kontroller betingelserne neden for vedrørende brug af SIM-kort til at foretage videosamtaler:
a) Videosamtaler skal understøttes af SIM-kort/netværk Kontakt din SIM-kortsoperatør for at kontrollere, om du har videosamtalefunktionen.
b) Kontroller, at modtageren også understøtter videosamtaler, og at hans/hens SIM-operatør er den samme som din.
Hvis ovenstående krav er opfyldt, vil der under audiosamtaler vise sig en valgmulighed for videosamtaler.