Choose other country to get service
Hvordan kan jeg slukke for ringtonen på et indkommende opkald?
Der er flere måder at tage lyden af ringesignalet, inden du besvarer et opkald.
Metode 1: Tryk på tasterne Lydstyrke ned eller Lydstyrke op eller Strømtasten for at tage lyden af opkaldet.
Metode 2: Gå ind til Telefon-appen og tryk på menutasten øverst til højre på skærmen. Gå derefter til > Indstillinger > Lyde og vibrationer > aktivér Stillefunktion.
Metode 3: Gå til menuen > Indstillinger > Lyde og vibrationer > aktivér Stillefunktion.
Metode 4: Træk statuslinjen ned med fingeren og tryk på ikonen Medier for at skifte til Vibrér eller Stille.
Metode 5: Gå ind i Telefon-appen og tryk på menutasten øverst til højre på skærmen. Derpå går du til Indstillinger > Vend til stille > Aktiver Vend til stille og vend enheden for at tage lyden af indgående samtaler.
Bemærk: Tryk Tænd/sluk- og Lydstyrke ned-tasterne samtidigt for hurtigt at skifte til vibrationsfunktion.