Choose other country to get service
Hvad kan jeg gøre, hvis min app viser “App stoppet”, når jeg trykker på den?
I Android 11 er der en ny menu, “Digitalt velvære & forældrekontrol”, og du kan tilpasse tidsbegrænsningen med henblik på brug af telefonen, der passer med et sundt og velafbalanceret liv. Sæt de daglige timere på de fleste apps. Når app-timeren ophører, er appen spærret for resten af dagen.
Tryk på “Indstillinger” i hovedmenuen -> tryk på “Digital velfærd & forældrekontrol”-> tryk på “Dashbord” (berør “vis dine data” først, hvis det er første gang, du tilgår denne indstilling) -> tryk på den app, for hvilken du ønsker at lukke apptimeren for -> tryk på skraldespandsikonet for at slette timeren.