Choose other country to get service
Hvordan kan jeg bruge et SIM-kort til at foretage videoopkald?
For at foretage videoopkald med SIM-kort bør du kontrollere kravene nedenfor:
1) Videoopkald kræver understøttelse fra netværk/SIM-kort, kontakt din SIM-operatør for at kontrollere, om du har adgang til videoopkald.
2) Kontroller, at den, du ringer til, også understøtter videoopkald, og at hans/hendes SIM-operatør er den samme som din. Muligheden for videoopkald vises, når lydopkald er ved at tilsluttes, når kravene ovenfor er opfyldt.