Choose other country to get service
Hvad skal jeg gøre med mine brugte terminaler?
Din enhed må ikke bortskaffes sammen med det almindelige kommunale affald. Kontroller de lokale forskrifter for bortskaffelse af elektronikprodukter
Dette symbol på enheden, batteriet og tilbehør betyder, at produkterne skal afleveres på indsamlingssteder, når de skal bortskaffes.
- Kommunale affaldsbortskaffelsescentre med særlige beholdere til disse udstyrstyper;
- Opsamlingsbeholdere hos forhandlere.
De vil derefter blive genanvendt, hvilket forhindrer, at stoffer bortskaffes i naturen, så deres komponenter kan genanvendes.
I EU-lande:
Disse indsamlingssteder er gratis at anvende.
Alle produkter med dette skilt skal bortskaffes på disse indsamlingssteder.
Udenfor EU:
Elementer i udstyr med dette symbol må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald, hvis din retskreds eller region har egnede genbrugs- og indsamlingsfaciliteter. De skal i stedet bringes til indsamlingssteder til genbrug.
I USA kan du læse mere om CTIA’s genanvendelsesprogram på http://www.gowirelessgogreen.org/
FORSIGTIG: DER ER RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I OVERENSSTEMMELSE MED ANVISNINGERNE.