Choose other country to get service
Hvordan kan jeg forbinde min enhed til en pc eller en anden enhed via et USB/OTG-kabel??
Når din enhed forbindes til en pc, kommer der et popupvindue, som spørger dig, hvilken tilstand du ønsker at bruge. Eller klik Indstillinger > Forbindelser > klik USB-forbindelse for at vælge tilstand.
Vælg Overfør filer-tilstanden for at overføre data mellem enheden og computeren.
Vælg Overfør billeder (PTP) for at overføre billeder eller filer, hvis MTP ikke understøttes.
Vælg Lad denne enhed for at deaktivere alle former for data- og filoverføringsforbindelser med computeren og sætte enheden i ladetilstand.
Vælg Multiskærmdeling (pc-klient) for at installere multiskærmdelingens pc-klient på computeren. Efter at vælge denne forbindelsestilstand kan du dobbeltklikke på computerens disk for at installere værktøjet Multiskærmdeling for forbindelse mellem pc og telefon.
Det kan være, at computere, der bruger Windows XP, ikke tilslutter sig ordentligt, eftersom de ikke som standard har de korrekte drivere installeret. Download og installér Windows Medpia Player 11 eller højere, der indeholder de korrekte drivere, for at løse dette.
Det kan være, at computere, der bruger Mac OS X 10.5 eller senere, ikke tilslutter sig ordentligt, eftersom de ikke som standard har de korrekte drivere installeret. Download og installér Android File Transfer, der indeholder de korrekte drivere, for at løse dette.
Bemærk: Tilgængelige indstillinger og menuer kan variere afhængigt af enhedens model og softwareversion.