Choose other country to get service
Hvad skal jeg gøre, hvis kvaliteten af en kameraoptagelse eller video er dårlig?
a) Prøv at indstil en høj billedstørrelse eller videokvalitet: Gå til Kamera-appen > tryk på ikonet indstillinger øverst til venstre på skærmen > Billedstørrelse, vælg > 50MP (4:3)-HIGH PIXEL > tryk på Videokvalitet > vælg høj kvalitet (1080P>720P>480P)
b) Billedkvaliteten påvirkes formentlig af den ringe belysning i aftentimerne. Hvis du fotograferer i situationer med lav belysning, foretrækker billedet mørke toner med små mængder billedstøj og skygge. Eftersom kameraet vil øge ISO-værdien for at løfte skyggeområderne, vil billedstøjen også blive forstærket og du vil derfor føle, at billedet er uklart.
1) Det anbefales, at du finder en godt oplyst udsigt eller miljø for at tage billeder eller have en videosamtale.
2) Tænd for blitzen, når du bruger bagkamera.
c) Prøv at indstille kameraindstillingerne igen: gå til Kamera-appen > ikonet indstillinger øverst til venstre på skærmen > Indstil igen > INDSTIL
Bemærk: Tilgængelige indstillinger og menuer kan variere afhængigt af enhedens model og softwareversion.