Choose other country to get service
Hvordan kan jeg slukke for ringetonen på et indkommende opkald?
Der er flere måder at tage lyden af ringesignalet, inden du besvarer et opkald.
Metode 1: Tryk på tasterne Lydstyrke ned eller Lydstyrke op eller Strømtasten for at tage lyden af opkaldet.
Metode 2: Tryk og hold tasten Lydstyrke nede for at tage lyden af opkaldet.
Metode 3: Gå til menuen > Indstillinger > Lyde og vibrationer > aktivér Stillefunktion.
Metode 4: Træk statuslinjen ned med fingeren og tryk på ikonen Medier for at skifte til Vibrér eller Stille.
Metode 5: Gå ind til Telefon-appen og tryk på menutasten øverst til højre på skærmen. Gå derefter til > Indstillinger > Lyde og vibrationer > aktivér Stillefunktion.
Metode 6: Gå ind til Telefon-appen og tryk på menutasten øverst til højre på skærmen. Derpå går du til Indstillinger > Vend til stille > aktiver Vend til stille > Placér telefonen med skærmen nedad på en flad overflade for at tage lyden af en indgående samtale.
Tryk også Tænd/sluk- og Lydstyrke ned-tasterne samtidigt for hurtigt at skifte til vibrationsfunktion.
Bemærk: Dette Spørgsmål & svar gælder ikke for Wi-Fi-versionen af tabletten.
Tilgængelige indstillinger og menuer kan variere afhængigt af enhedens model og softwareversion.